Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER"— Sunum transkripti:

1 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (2012 – 2013) Ankara, Haziran/2013

2 giriş Değerli Katılımcılar,
K türü yetki belgeleri ile ilgili olarak, yetki belgesi iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması ve yeni gelişmeler hakkındaki bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz.

3 Yapılan Değişiklikler ve Düzenlemeler
içerik Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde, K türü yetki belgeleri ile ilgili olarak, 2012 ve 2013 yıllarında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. Yapılan Değişiklikler ve Düzenlemeler 1 Bakanlığımızca yayımlanan, tarih ve 2012/KDGM-03/EŞYA numaralı Genelge 2 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik. 3 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik. 4 tarih ve 2471 sayılı Bakanlık Oluru. 5 tarih ve 6473 sayılı Bakanlık Oluru.

4 Yapılan Değişiklikler
YAPILAN düzenlemeler 1. Bakanlığımızca yayımlanan, tarih ve 2012/KDGM-03/Eşya numaralı Genelge ile yapılan değişiklikler; Yapılan Değişiklikler 1 Yetki belgeleri için asgari kapasite hesabına giren çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıklarının asgari kapasite hesabından sayılması hükmü getirildi. 2 Tüzel kişilikler adına düzenlenen K1 yetki belgeleri için asgari kapasite, 110 ton olarak belirlendi. 3 Gerçek kişilikler adına düzenlenen K1 yetki belgeleri için asgari kapasite, 35 ton olarak belirlendi. 4 Gerçek veya Tüzel kişiler için düzenlenen K3 yetki belgeleri için asgari kapasite, 45 ton olarak belirlendi. 5 Yetki belgesi sahibi firmaların, durumlarını uygun hale getirmek için, Genelge tarihinden itibaren 90 günlük süre tanındı.

5 Yapılan Değişiklikler
YAPILAN düzenlemeler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yönetmelik değişikliği ile yapılan değişiklikler; Yapılan Değişiklikler 1 Araç tescil belgesinde, cenaze aracı, ambulans veya naklen yayın aracı olarak tescil edilmiş araçlar, Yönetmelik kapsamı dışında bırakılmıştır. 2 tarih ve 2012/KDGM-03/Eşya numaralı Genelge ile belirlenen hesaplama usulü ve asgari kapasiteler, Yönetmeliğe taşındı. 3 Gerçek kişiler adına düzenlenen K1 yetki belgeleri için, 1 birim taşıt şartı getirildi. 4 Tüzel kişilikler adına düzenlenen K1 yetki belgeleri için, 3 birim taşıt şartı getirildi. 5 Gerçek veya Tüzel kişilikler adına düzenlenen K3 yetki belgeleri için, 2 birim taşıt şartı getirildi.

6 Yapılan Değişiklikler
YAPILAN düzenlemeler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yönetmelik değişikliği ile yapılan değişiklikler; Yapılan Değişiklikler 6 Yönetmeliğin 18 nci maddesi çerçevesinde yenilenecek yetki belgeleri için, anılan Yönetmeliğin 20 nci, 22 nci ve 23 üncü maddeler kapsamında verilmiş sürelerin kalan kısımlarının, yenilenen yetki belgesi için de geçerli olması hükmü getirilmiştir. 7 Yönetmeliğin 19 uncu maddesi çerçevesinde değiştirilecek yetki belgeleri için, 18 nci maddede belirlenen sürelerin aşılmaması ve 78 nci maddeye göre yetki belgesinin iptal durumuna gelmemiş olması gerektiği hükmü getirilmiştir. 8 Yönetmeliğin 20 nci maddesinde öngörülen devir işlemi için, kanuni mirasçıların başvuru süresi 1 yıla çıkartılmıştır. 9 Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde öngörülen devir işlemleri için, devir tarihinden itibaren şart sağlama süresi 90 gün olarak yeniden düzenlenmiştir. 10 Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde yer alan 60 günlük süre, 90 gün olarak değiştirilmiştir.

7 Yapılan Değişiklikler
YAPILAN düzenlemeler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yönetmelik değişikliği ile yapılan değişiklikler; Yapılan Değişiklikler 1 Yetki belgesi geçerlilik tarihinin bitişinden itibaren, 270 gün içerisinde müracaatta bulunanların, yetki belgelerini geçerli tam ücretin % 5 ini ödemek suretiyle yenilemelerine imkan tanınmıştır. 2 Yetki belgesi geçerlilik tarihinin bitişinden itibaren, 271 inci gün ile 540 gün arasında müracaatta bulunanların, yetki belgelerini geçerli tam ücretin % 25 ini ödemek suretiyle yenilemelerine imkan tanınmıştır. 3 Kalıcı hale gelmiş uyarmaların, yenilenecek yetki belgeleri için de kalıcı uyarma olarak geçerli olması hükmü gelmiştir. 4 Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde devir yapılacak yetki belgeleri için, Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması şartı getirilmiştir.

8 Yapılan Değişiklikler
YAPILAN düzenlemeler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yönetmelik değişikliği ile yapılan değişiklikler; Yapılan Değişiklikler 5 Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde öngörülen, asgari kapasite sağlama süresi, 5 yıllık yetki belgesi süresi içerisinde toplamda 540 güne çıkartılmıştır. 6 Gerçek kişiler adına düzenlenen K1 yetki belgeleri için, asgari kapasite şartı 30 ton olarak yeniden belirlendi. 7 Yönetmeliğe Geçici 10 uncu madde eklenmiş olup, bu düzenlemeye göre; adlarına K türü yetki belgesi düzenlenmişken, yetki belgesi yenileme hakkını kaybetmiş veya yetki belgesi iptal edilmiş gerçek veya tüzel kişilerin, tarihine kadar müracaatta bulunmaları halinde, yetki belgesi geçerli tam ücretinin %25’ini ödemeleri ve Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları kaydıyla, bahse konu yetki belgelerinin yeniden düzenlenebilmesine imkan tanınmıştır.

9 Yapılan Değişiklikler
YAPILAN düzenlemeler 4. Bakanlığımızca alınan, tarih ve 2471 sayılı Bakanlık Oluru ile yapılan düzenlemeler; Yapılan Değişiklikler 1 Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 17 nci fıkrası çerçevesinde bulunan K1 yetki belgeleri için, K1(Ö) yetki belgesi ihdas edilmiştir. 2 Sadece ÖZEL AMAÇLI olarak tescil edilmiş taşıtların, K1(Ö) yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilebilmesi hükmü getirilmiştir. 3 Bakanlığımızca düzenlenen K1 yetki belgelerinden, Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 17 nci fıkrası kapsamında bulunan yetki belgelerinin, K1(Ö) yetki belgesi ile değiştirilmesi hükmü getirilmiştir. 4 Anılan madde kapsamında bulunmasına rağmen, iptal kaydı oluşturulmuş ancak henüz iptal işlemi yürürlüğe girmemiş yetki belgelerinin, iptal kayıtlarının kaldırılması hükmü getirilmiştir. 5 Bahse konu yetki belgesi sahiplerine, durumlarını uygun hale getirmek üzere 90 gün süre verilmiştir.

10 Yapılan Değişiklikler
YAPILAN düzenlemeler 5. Bakanlığımızca alınan, tarih ve 6473 sayılı Bakanlık Oluru ile yapılan düzenlemeler; Yapılan Değişiklikler 1 K1* yetki belgesi talebinde bulunanlara, Maliye Bakanlığı bilgisayar sistemindeki ticari ikametgahları dikkate alınarak yetki belgesinin düzenlenmesi hükmü getirilmiştir. 2 Yetki belgesi eki taşıt belgesine, sadece yetki belgesi sahibinin ticari ikametgahının bulunduğu ilin plakasına sahip taşıtların kaydedilmesi hükmü getirilmiştir. 3 Adlarına K1* yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, durumlarını yukarıda belirtilen hükümlere uygun hale getirmek üzere, tarihine kadar süre verilmesi hükmü getirilmiştir.

11 Yetki Belgesi Alma Şartları 2013 yılı yetki belgesi bedeli
K1 Yetki Belgesi Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara K1 yetki belgesi düzenlenir. Yetki Belgesi Alma Şartları 1 10.000¨ sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve sermayenin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatılması gerekmektedir. 2 Tüzel Kişiliklerin en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri (Söz Konusu Şartın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir). 3 Gerçek kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 ton ve tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 110 ton asgari taşıma kapasitesine sahip taşıt filosu olması. 4 Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması; diğer taşıtların ise fenni muayenesi yapılması kaydıyla yaş şartı aranmaz. tarihi itibariyle adet K1 yetki belgesi düzenlenmiştir. 2013 yılı yetki belgesi bedeli 16.929,00¨

12 Yetki Belgesi Alma Şartları 2013 yılı yetki belgesi bedeli
K2 Yetki Belgesi Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara K2 yetki belgesi düzenlenir. Yetki Belgesi Alma Şartları 1 Gerçek ve tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş ticari veya hususi olarak en az 1 adet eşya taşımaya mahsus taşıta sahip olunması. 2 K2 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların fenni muayenesin yapılmış olması kaydıyla yaş şartı aranmaz. tarihi itibariyle adet K2 yetki belgesi düzenlenmiştir. 2013 yılı yetki belgesi bedeli 8.464,00¨

13 K3 Yetki Belgesi Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara K3 yetki belgesi düzenlenir. Yetki Belgesi Alma Şartları 1 5.000¨ sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve sermayenin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatılması gerekmektedir. 2 En az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri (Söz Konusu Şartın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir). 3 Gerçek ve tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 45 ton asgari taşıma kapasitesine sahip taşıt filosu olması. 4 Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması; diğer taşıtların ise fenni muayenesi yapılması kaydıyla yaş şartı aranmaz. tarihi itibariyle 951 adet K3 yetki belgesi düzenlenmiştir. 2013 yılı yetki belgesi bedeli 8.464,00¨

14 Teşekkür Ederim. T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Teşekkür Ederim. M. Celal TÜMER Ankara, Haziran/2013


"KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları