Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
TANIM: İmar; Kentin ve kentin süregelen kentleşme olgusu özelliklerinin dikkate alınarak, kentsel gelişme stratejilerinin belirlenmesi ve izlenmesi sürecidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bu süreç içerisinde etkin ve kaliteli hizmet sunmakta, vatandaş ve çalışan memnuniyetini sağlamakta, çalışanların gelişimini sağlayacak çalışmalar yapmaktadır. AMAÇ: Onaylı İmar Planlarına göre tüm Üsküdar’da imar hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Müdürlüğümüz imar hizmetlerini 7 birim ile gerçekleştirmektedir. Hizmetlerin birçoğu talep üzerine yapılmakta olup, hedefimiz bu talepleri en kısa ve doğru biçimde sonuçlandırmaktır.

3 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

4 SUNULAN HİZMETLER: Kamu Kurumlarınca talep edilen bilgileri sunmak; bilgi, belge ve evrakları kurumlara ulaştırmak. Talep üzerine İmar Planları çerçevesinde İMAR DURUMU tanzim etmek. Vatandaşların şifai İMAR DURUMU taleplerini karşılamak. Talep halinde GEÇİCİ İNŞAAT izni vermek. Talep halinde veya plan gereği parsellerin tevhidi, ifrazı, kamu terkleri, satın alma işlemlerinin yapılması, İrtifak tesis etme işlemlerinin yapılması. (İrtifak Tesisi; Trafo yerleri, kanal, su, insan ve oto geçiş hakları vs. için yapılmaktadır.) İnşaat İstikamet Rölövesi, Kot – Kesit, Kontur Gabari, Ada ve Ağaç Revizyonu gibi belgeleri tanzim etmek, yapıların kontur – gabarilerini tespit etmek. Belediyenin diğer birimlerinde arazi ölçüm işlemlerini yapmak, yol istikametinin tespiti ve yol parsellerinin düzenlemesi işlemini yürütmek ve imar planlarının araziye aplikasyonunu yapmak.

5 Yapıların sıhhi tesisat, kalorifer ve doğal gaz, elektrik, ısı yalıtım, asansör projelerinin onaylanması ve her türkü mekanik aksamın (yürüyen merdiven, vinç, forklift vs.) ruhsatlandırma işlemlerini yapmak ve yapılan işlemlerin denetimini sağlamak. Periyodik kontrollerini yapmak, gerekli vize ve kullanma izinlerini vermek. Yapılara ait statik, betonarme proje ve hesapların kontrollerini yaparak onaylamak, zemin etüd raporlarını inceleyerek tasdik etmek. Her türlü tehlikeli yapının yerinde kontrollerinin yapılıp, alınacak kararlara altlık teşkil edecek “Statik Rapor” hazırlamak, tehlikeli durumlarda (heyelan, deprem, sel vb. gibi nedenlerle eşya ve nüfustan tahliye işlemini gerçekleştirmek. Mimari projeler ve eklerinin imar mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesinin yapılarak İnşaat Ruhsatı tanzim etmek Vaziyet planı, avan proje tasdiki, ruhsat temdit işlemlerini yapmak. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulabilmesi için proje onaylamak.

6 ÖRNEK MİMARİ CEPHELER

7 ÖRNEK MİMARİ CEPHELER

8 KUDEB: Açılımı; Koruma, Uygulama, Denetim Bürosu olan KUDEB, 5226 ve 3386 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde kurulmuş ve bünyemizde gerekli olan hizmetleri vermektedir. KUDEB’in kurulma amacı, görevleri, personel yapısı ve çalışma şekli yönetmelikle belirlenmiştir. Görevi; Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ve bunların koruma alanları ile sit alanlarındaki yapıların denetimini yapmak, onarım izin belgelerini düzenlemek, rapor hazırlamak, bu konuda Koruma Kurulu ile koordine içersinde işbirliği yapmak ve Koruma Kurulu’na bilgi vermektir. Koruma Amaçlı İmar Planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulamasını denetlemek, yapılara kullanma izin belgesi düzenlemek, maliklere mali yardımlarla ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmektir.

9 KUDEB ŞEFLİĞİ; “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmelik” kapsamında İl Özel İdare’since ayrılan fonlardan yararlanarak Üsküdar İlçesi sınırları içindeki eski eserlerin gerek projelendirilmesi, gerekse projeleri hazırlanan ya da var olanların ihyası konularında çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda; 60 Adet ihale gerçekleştirilmiş olup, 48 Adet Mail-i İnhidam kapsamındaki ve Kamu Mülkiyetindeki eski eserlerin rölöve,restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması, 8 Adet Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması, 4 Adet eski eserin restorasyon uygulaması yapılması amaçlanmaktadır.

10 KENTSEL TASARIM PROJELERİ:
1- RUMİ MEHMET PAŞA CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ 2- AYAZMA CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ 3- AZİZ MAHMUT HÜDAYİ CAMİİ VE 4- VALİDE-İ ATİK CAMİİ VE KÜLLİYESİ 5- KUZGUNCUK KÖYİÇİ KENTSEL SİT ALANI KENTSEL TASARIM PROJESİ 6- ÇENGELKÖY KÖYİÇİ KENTSEL SİT ALANI KENTSEL TASARIM PROJESİ 7- BURHANİYE KENTSEL SİT ALANI KENTSEL TASARIM PROJESİ 8- KANDİLLİ KENTSEL SİT VE TARİHİ SİT ALANI KENTSEL TASARIM PROJESİ RESTORASYON UYGULAMALARI (TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN): ADA 2 PARSELDEKİ ESKİ ESERİN RESTORASYON UYGULAMASI 2- BALABAN TEKKESİ RESTORASYON UYGULAMASI 3- SANDIKÇI TEKKESİ RESTORASYON UYGULAMASI 4- AHŞAP SAHİLHANE RESTORASYON UYGULAMASI

11 AHŞAP SAHİLHANE FOTOĞRAFLARI :

12 SANDIKÇI TEKKESİ FOTOĞRAFLARI :

13 BALABAN TEKKESİ FOTOĞRAFLARI :

14 KUDEB bünyesinde; İstanbul için son derece önemli; tarihi, doğal ve kültürel merkezlerden birisi olan Üsküdar’ın; İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi kapsamında envanter çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma; mevcut ya da yok olan eserlerin ve anıt ağaçların bir dökümünün oluşturulmasıdır. Envanter içerisinde Üsküdar’da yer alan; dini, sosyal, ekonomik ve kültürel gereksinimlerini karşılayan ve yapıldıkları dönemin mimari ve sanat anlayışlarını yansıtan anıtsal yapılar ile kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan ve yöresel yaşam biçimini yansıtan korunması gerekli sivil mimarlık örnekleri yer almaktadır.

15

16


"İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları