Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE GÖREVLİSİ/ ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE GÖREVLİSİ/ ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE GÖREVLİSİ/ ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI
EMEL YILMAZ ELSAN HAMMADDE SANAYİİ A.Ş. MOSB ÇEVRE KOMİSYONU

2 Yasal dayanak 2872 sayılı Çevre Kanunu Çevre Denetimi Yönetmeliği
( tarih ve sayılı R.G.) Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ( tarih ve sayılı R.G.)

3 ÖNEMLİ NOT: Çevre Denetimi Yönetmeliğinin “Çevre Görevlileri ve Çevre Danışmanlık Firmaları” ile ilgili 8. – 16. maddeleri 12 Kasım 2010 tarihli değişiklik yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarihte “Çevre Görevlisi ve Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Aynı yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listeleri 16 Ağustos 2011 tarihli değişiklik yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

4 Kapsam Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hk. Yönetmelik / Ek-1 ve Ek-2’ de yer alan sanayi kuruluşları ÇEVRE GÖREVLİSİ Organize Sanayi Bölgeleri ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ Belediyeler İl Özel İdareleri Mahalli İdare Birlikleri HİZMET ALIMI Sağlık kuruluşları Hastaneler (20’den fazla yatak kapasiteli)

5 - Çevre Gör./Dan. Firmalar Hk. Yönetmeliğin 7. maddesine göre; 1 1 1 1
ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ HİZMET ALIMI EK-1 - EK-2 1 O.S.B ler 1 Belediyeler İl Özel İdareler Mahalli İdareler 1 Sağlık Kuruluşları Hastaneler 1

6 Geçiş Süreleri Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler Ek-2 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler OSB Yönetimleri 6

7 Çevre Görevlisi : Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve⁄veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danışmanlık firmasında çalışan görevli.

8 Kimler Çevre Görevlisi Olabilir ?
1-) Çevre Mühendisleri ile Çevre Mühendisliği Alanında Lisans Üstü Eğitime Sahip kişiler istekleri halinde sınav şartı aranmaksızın, 2-) Balıkçılık Teknolojisi, Endüstri, Fizik, Gıda, Hidrojeoloji, İnşaat, Jeoloji, Jeofizik, Kimya, Makine, Metalurji ve Malzeme, Maden, Orman, Orman Endüstri, Su Ürünleri, Tekstil ve Ziraat Mühendisleri ile Fizikçi, Kimyacı ve Biyologlar Bakanlıkça düzenlenecek sınavda 70 puan ve üzeri alarak başarılı olmak şartıyla, 3-) Veterinerler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektöründeki Tesislerde istihdam edilmek ve Bakanlıkça düzenlenecek sınavda 70 puan ve üzeri alarak başarılı olmak şartıyla, 4-) Bakanlıkta teknik personel veya Şube Müdürü olarak en az 5 yıl, İl Müdür Yardımcısı ve İl Müdürü olarak en az 3 yıl görev yapan kişiler istekleri halinde sınav şartı aranmaksızın. 8

9 Çevre Görevlisi Belgesi
E-imza veya mobil imza ile elektronik ortamda başvuru yapılır. Gerekli ücretler yatırılarak elektronik ortamda belge alınır. Geçerlilik(Vize) Süresi 5 Yıldır

10 Çevre Yönetim Birimi Denetime/İzne tabi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen birimi ifade eder. En az bir tanesi çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında lisans üstü eğitim almış çevre görevlisi olmak üzere en az iki çevre görevlisinin sürekli olarak istihdam edilmesi zorunludur. Çevre yönetim birimi kuran tesis veya faaliyetler Bakanlıktan onay almak zorundadır. Aynı vergi numarasına sahip tesis veya faaliyetler, tek çevre yönetim birimi ile de çevre yönetim faaliyetlerini yürütebilir. Ancak Bakanlığa bildirmek zorundadır.

11 Çevre Danışmanlık Firmaları
Çevre yönetimi ile çevre izin ve lisans başvuru hizmeti yeterliği alan kuruluşlar. En az 3 Çevre Görevlisi olmak zorundadır. Bunlardan en az 2 tanesi Çevre Mühendisi yada çevre mühendisliği alanında lisans üstü eğitim almış Çevre Görevlisi olmak zorundadır. Diğer Çevre Görevlilerinin ise kamu veya özel sektörde en az 2 yıl çalışmış olma şartı vardır. EK-1 tesislerinde ayda 2 tam gün Çevre Görevlisi çalıştırmak zorundadır. EK-2 tesislerinde ayda 1 tam gün Çevre Görevlisi çalıştırmak zorundadır.

12 Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi
E-imza veya mobil imza ile elektronik ortamda başvuru yapılır. Gerekli ücretler yatırılarak elektronik ortamda belge alınır. Geçerlilik(Vize) Süresi 5 Yıldır.

13 Yeterlilik almış Çevre Danışmanlık Firmaları ile Çevre Görevlileri, Bakanlık web sitesinde yayınlanır.

14 Bildirim Süreleri Danışmanlık hizmet alımı sözleşmesi yapılması durumunda en geç 20 işgünü içerisinde Valiliğe yazılı bildirim yapılmalıdır. Danışmanlık hizmet alım sözleşmesinin iptal edilmesi halinde en geç 20 işgünü içerisinde Valiliğe bildirimde bulunulmalı ve en geç 2 ay içinde yeni bir hizmet sözleşmesi yapılmalı veya çevre yönetim birimi kurulmalı ve çevre görevlisi istihdam edilmelidir.

15 ÇEVRE GÖREVLİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1) Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle, 2) Çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle, 3) Yılda en az bir defa mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirerek, bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla, 4) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla, 5) Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle, 15

16 6) Tesisin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle, 7) İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle, 8) Bakanlık veya İl Müdürlüklerince yapılacak denetimlerde; tesiste hazır bulunmak ve istenin bilgi ve belgeleri sağlamakla, 9) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, yükümlüdür. 16

17 ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Çevre Görevlileri için belirtilen Yükümlülüklere ilave olarak, hizmet verdiği tesislerden ; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alanlar için ayda en az iki, Ek-2 Listesinde yer alanlar için ise ayda en az bir tam gün çevre görevlisinin çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. 17

18 idari para cezası uygulanır !!!
İDARİ YAPTIRIMLAR 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. maddesi kapsamında; bu yönetmelik hükümlerine uyum sağlanmaması durumunda, 2011 yılı için; Çevre yönetim birimini kurmayan ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayan Ek-1 Tesislerine; TL Çevre görevlisi bulundurmayan ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayan Ek-2 Tesislerine; TL idari para cezası uygulanır !!!

19 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederiz…
Çevre Komisyonu İletişim Bilgileri: Web adresi : Elektronik İleti :


"ÇEVRE GÖREVLİSİ/ ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları