Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ UYGULAMASI

2 Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 22 Temmuz 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği esaslarına göre tıbbi atıkların bertaraf edilmesinden büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar müteselsilen sorumludurlar.

3 Ankara ili sınırları dahilinde tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından çıkan atığın toplanması, taşınması ve bertarafı Ankara Büyükşehir Belediyesi adına, Tek Tıbbi Atık Taşıma ve Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılmaktadır.

4 GrafIk : Aylara göre Günlük ortalama atIk miktarI (kg)
2011 yılında kg. tıbbi atık bertaraf edilmiştir.

5 Tıbbi Atık toplama, taşıma ve bertarafı hizmet işinde;
52 adet tıbbi atık toplama işçisi, 26 adet tıbbi atık toplama ve taşıma kamyon şoförü, 6 adet üniversite mezunu, 6 adet çevre sağlığı teknisyeni, ve diğer personellerle birlikte toplam 118 personel çalışmaktadır.

6 Tıbbi atık toplama ve taşınması, yönetmelikte belirtilen teknik özelliklere sahip lisanslı 13 adet araçla yapılmaktadır. Bir araçta 1 şoför, 2 adet toplama işçisi bulunur.

7 Tıbbi atıkları toplama ve taşımakla sorumlu personel çift vardiya usulüne göre 08:00-16:00 ve 16:00-23:00 arasında çalışmaktadır. Ekipler araçlarındaki donanımlarını kontrol ederek baş şoförlükten o güne ait gidilecek sağlık kuruluşlarının adres listesini alarak çıkış yapar.

8 Tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen temizlik personeli çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük ve maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer. Personel yılda en az bir defa hizmet içi eğitimi almaktadır ayrıca tüm personele işyeri hekiminin uygun gördüğü tahlil ve aşılar yaptırılmaktadır.

9

10 Tıbbi Atıklar, yönetmelikte özellikleri belirtilen kırmızı renkli tıbbi atık torbalarıyla, 20 yatak kapasitesine sahip ünitelerde tıbbi atık depolarından, diğer sağlık kuruluşlarında atıkların toplandığı konteynırlardan görevli personel tarafından alınarak tıbbi atık taşıma aracına taşınır.

11 Tıbbi atıkların ünitelerden alınması sırasında; atıkların ünite tarafından taşıyıcıya verildiğinin, taşıyıcı tarafından teslim alındığının ve bertaraf tesisine verildiğinin belgelenmesi amacıyla tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu düzenlenir. Küçük miktarda atık üreten sağlık ünitelerinden alınanlar hariç, diğer ünitelerden alınan atıkların taşınması sırasında, tarihinden itibaren Ulusal Atık Taşıma Formunun kullanılması zorunlu olacaktır.

12 Atıklarını toplayan araç Sincan Çadırtepe Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na gelir, saha içerisinde sınırlandırılmış ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanmış havuzlara (lagün) atığını boşaltır. Arabalardaki atık miktarları, depolama alanındaki görevli çevre sağlığı teknisyeni tarafından kayıtlara girilip Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na iletilmektedir.

13 Tıbbi Atıkların Bertarafı
Tıbbi atıklar; taban geçirimsizliği sağlanmış özel bir bertaraf alanında düzenli depolanarak bertaraf edilirler. Bu amaçla öncelikle depo tabanının, mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ve plastik geçirimsizlik tabakası(HDPE) kullanılarak sızıntı suyunun yeraltı suyuna karışmasını önleyecek şekilde geçirimsiz hale getirilmektedir.

14

15

16 Tıbbi atık kamyonundan boşaltılan atıklar
kepçe yardımı ile havuz tabanına doğru itilir, sıkıştırılmadan üzeri toz kireç ile kapatılır. Sonra da en az 30 cm toprak ile örtülür. Tıbbi atık lagünleri dolduğunda yüksek yoğunluklu polietilen tabaka (HDPE) ile kaplanarak, üzeri aynı sahadan alınan toprakla kapatılır.

17 Tıbbi Atık Denetimi Yapılan denetimlerde 20 yatak kapasitesinin üzerindeki ünitelerin depoları, diğerlerinin tıbbi atık konteynırları kontrol edilir. Konuyla ilgili sorumlu personel ve yetkililerle görüşülerek gerekli bilgilendirmelerde bulunulur.

18 Tıbbi atık depolarında özellikle depo dezenfeksiyonu, sızıntı suları için yeterli yoğunlaştırıcı(talaş) olup olmadığı ve depo havalandırması, Diğer ünitelerde tıbbi atık ayrımının yapılıp yapılmadığı, delici kesici atıkların ayrı kaplarda toplanıp toplanmadığı ve atıkların verilme sıklığı üzerinde durulan başlıca konulardır. Konuyla ilgili gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldıktan sonra, gerekli görüldüğü hallerde belediyemiz tarafından Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne uyarılar üst yazıyla bildirilir.

19 Ayrıca ilgili yönetmelikte üniteleri ilgilendiren herhangi bir değişiklik olduğunda gerekli bilgilendirme yapılır, Hastanelerden gelen talep üzerine temizlik personeline tıbbi atıklar hakkında eğitim semineri verilir, Bunların dışında tıbbi atıklarla ilgili çevre sakinlerinden gelen her türlü şikayet değerlendirilir.

20 TEŞEKKÜRLER


"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları