Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)"— Sunum transkripti:

1 TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)
Arzu NURAY Kimyager

2 Görev ve sorumluluklar
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevleri arasında; Çevre Kirliliğini önlemek ve kontrol etmek Mevzuat hazırlama ve uygulama Gerekli verilerin toplanması ve değerlendirilmesi Tehlikeli Atıklar Şube Müdürlüğü görevleri arasında; Mevzuatta tehlikeli olarak belirlenmiş atıklara ilişkin verinin toplanması ve değerlendirilmesi, Geri kazanım ve bertaraf tesislerinin lisanslandırılması , Tehlikeli atık yönetimi işlemlerinin sürdürülmesi

3 Üretici Sorumluluğu TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
Madde 9 (g) bendi – Atık üreticisi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 8’de bulunan atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde valiliğe göndermek ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV’te bulunan atık tanımlama kodunu kullanmakla ve bir yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür

4 Önceki yıllar da form akışı:
Kağıt ortamında veya excell’de hazırlanmış Uygun doldurulmamış Anlaşılması zor, eksik ve yanlış bilgiler Takibi mümkün değil (atık üreticisi bilgisi yok) Değerlendirilmesi mümkün değil Standar olsun istendi ama becerilemedi

5 TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ
TUIK Protokolü ve LIFE HAWAMAN- Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların İyileştirilmesi Projesi ortak çalışması : TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ Amaç: Tehlikeli atık üreticilerince beyan edilen tehlikeli atık verisinin toplanması ve değerlendirilmesi

6 TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ
Veri tabanı yönetim sisteminin geliştirilmesi ile: Atık sektörün için “bilgi yönetimi” iyileştirilecek ve Türk İstatistik Sistemi için kaliteli veri sağlanacak, Sisteminin oluşturulması ve uygulanması çevresel altyapı servislerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. First; Hazardous Waste Division at the Ministry of Environment and Forestry identified the need to improve their data collection, monitoring and hazardous waste management system. Therefore the Turkish and German Ministries of Environment initiated a common project, the LIFE ‘HAWAMAN’ PROJECT A subtask of this common project is the development of an integrated database management system. A database system will also improve the information management in the waste sector and provide the Turkish Statistical System with high quality data. In this respect, the creation and implementation of an integrated database management system will contribute to the efforts for developing and improving the environmental infrastructure services.

7 SONUÇ Atık beyanı yapan firmaların sayısı önceki yıllara göre büyük miktarda artmıştır. Elektronik olarak toplanan verilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi çok kolaylaşmıştır. Ülke çapında bir çok firma tehlikeli atıklarının kayıt altına alınması konusunda sorumluluklarını fark etmişlerdir.

8 Raporlar Bakanlık Ülke geneli tehlikeli atık verisi
İl bazında atık dağılımı (atık kodlarına, g/b yöntemine, vs. göre) Yıllara göre atık dağılımı Yeni yatırımlar için daha sağlıklı karar verilebilecek Ülke geneli tehlikeli atık verisi ( yeni yatırımların doğru alalarda yapılması sağlanacak)

9 KULLANICI ADI VE ŞİFRE Her tesis bağlı bulunduğu İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden kullanıcı adı ve şifre edinmekle yükümlüdür. Son iki yıl içinde alınmış olan kullanıcı adı ve şifreler geçerlidir.

10 KULLANICI ADI VE PAROLA TALEBİ
ATIK BEYAN SİSTEMİ KULLANIM BAŞVURU FORMU

11 Sistem girişi Tehlikeli atık beyanı için web adresi: Ulaşılabilecek diğer adresler Online işlemler bölümü

12 Kullanım Kılavuzu Atık Yönetimi sayfası haberler bölümü başlığı altında yayınlanmaktadır

13 ÇEVRESEL BİLGİYE ERİŞİM

14 ÇBS- GİRİŞ EKRANI Atık Beyan Formu Parola Değiştirme Çıkış

15 Atık Yönetimi

16 ATIK BEYAN FORMU

17 ATIK BEYAN FORMU (7) ATIK İŞLEME YÖNTEMİ
(1) ATIK KODU BELİRLEME (2) YAĞ KATEGORİ BELİRLEME (3) MİKTAR (4) ÖLÇÜ BİRİMİ (5) İŞLEMİN NEREDE YAPILDIĞI (6) UYGULANACAK İŞLEM (7) ATIK İŞLEME YÖNTEMİ (8) GERİ KAZANIM/BERTARAF TESİSİ LİSTESİ (9) EKLE – ÇIKAR (10) KAYDET (11) ONAYLA (12) YAZDIR

18 ATIK BEYAN FORMU (1) Atık Kodu Belirleme

19 ATIK BEYAN FORMU (2) Yağ Kategori Belirleme
Listeden seçilen atık eğer atık yağ ise kategorisinin listeden seçilmesi gerekmektedir I. Kategori Atık Yağ II. Kategori Atık Yağ III. Kategori Atık Yağ (3) Miktar ve (4) Ölçü Birimi Seçilen atık kodundan 2009 yılı içi toplamı ve ölçü birimi Atık farklı lisanslı tesise gönderilmiş ise aynı atık kodu birden fazla yazılabilir

20 ATIK BEYAN FORMU (5) İşlemin nerede yapıldığı
Tesis içinde : Atıklara tesis içinde geri kazanım / bertaraf işlemi yapıldı ise bu alan işaretlenecektir. Tesis Dışında: Atıklar lisanslı bir geri kazanım/bertaraf tesisine gönderildi ise bu alan işaretlenecektir. İhracat : Atıklar geri kazanım/bertaraf amacıyla ihraç edildiyse bu alan işaretlenecektir. Stok: Tesiste 2009 yılı sonuna kadar henüz hiç bir işlem yapılmamış atıklar stok olarak işaretlenecektir.

21 ATIK BEYAN FORMU (6) Uygulanacak İşlem Geri Kazanım Bertaraf
(7) Atık İşleme Yöntemi Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği Ek-II A – Bertaraf Yöntemleri ( D) Ek- II B – Geri Kazanım Yöntemleri ( R )

22 ATIK BEYAN FORMU (8) Lisanslı Geri Kazanım ve Bertaraf tesisi seçimi

23 ATIK BEYAN FORMU (9) Ekle – ÇIkar (10) Kaydet (11) Onayla (12) YazdIr

24 Tesiste kullanılan yağlar
ATIK BEYAN FORMU Tesiste kullanılan yağlar Ticari İsim Miktar Ölçü Birimi

25 Tüm atıklar listelendikten sonra tesis onayı gerekmektedir
İşlem tamamlandıktan sonra bir çıktısı alınıp imzalı ve tarihli olarak en az 1 yıl saklanacak Denetim sırasında ibraz edilmesi zorunludur

26 TEŞEKKÜRLER Arzu NURAY


"TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları