Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEDAVİ İŞLEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEDAVİ İŞLEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 TEDAVİ İŞLEMLERİ

2 SEVK İŞLEMLERİ 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği Aile Hekimliği uygulamasına geçilen iller; 8 nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği Eki (Ek:4) Isparta Denizli Gümüşhane Bayburt

3 SEVK ZİNCİRİ Sevk zinciri uygulanacak iller listesinde yer alan illerde (Ek:4) ilk müracaatın aile hekimliğine ya da kurum tabipliğine yapılması zorunludur. Bu illerde acil haller dışında kurum tabipliğinden ya da aile hekimliğinden sevk edilmeksizin ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına müracaat edilmesi halinde tedavi gideri ödenmez. Acil hal nedeniyle aile hekimliğinden sevk alınmaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılan müracaatlara ilişkin giderlerin ödenebilmesi için acil tıbbi müdahale yapılmasını zorunlu kılan durumun müdahaleyi yapan hekim tarafından imzalanmış bir belge ile belgelendirilmesi ve bu belgenin tedavi faturasının ekinde kuruma gönderilmesi şarttır.

4 ACİL HALLERDE TEDAVİ Acil hal nedeniyle aile hekimliğinden sevk alınmaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılan müracaatlarda resmi tatil günleri hariç 30 gün içinde, memurun kendisi için düzenlenen hasta sevk kağıdı (bakmakla yükümlü olan kişiler hariç) ilgili sağlık kurumuna verilir.

5 KULLANILACAK BELGELER
Memurun kendisi için ; hasta yollama kağıdı (hasta sevk kağıdı) Aile fertleri için; Aile hekimliği veya kurum tabipliğinden Hasta Sevk Formu (EK-4/A) Sevk işlemleri şehiriçi sevklerde 3 işgünü, şehirdışı sevklerde 5 işgünü geçerlidir.

6 Hasta Sevk Formu (Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler İçin)
Formu düzenleyen sağlık hizmeti sunucusu: Sevk Tarihi: / /20.. Sevki yapan birim: Sigortalının Adı Soyadı : T.C.Kimlik No Hastanın Adı Soyadı : T.C.Kimlik No Hastanın Doğum Yeri / Tarihi : Dosya No : Protokol No : Tanı : Sevk Vasıtası : Refakatçi durumu (*) : Gideceği Şehir : Gideceği sağlık kurum/kuruluşu : Sevk Eden Hekim: Kaşe İmza Başhekim İMZA MÜHÜR

7 Sevk İşlemleri BULUNULAN YER DIŞINA YAPILAN SEVKLER
Bulunulan yer dışında sürekli olarak tedavisi gereken ve hastane tarafından kontrol amacıyla çağrılan hastalar, bu durumun sevk evrakı üzerinde veya ayrı bir raporla belgelendirilmesi ve kontrole çağırılmasına esas olan ilk sevk işleminin usule uygun olması kaydıyla, kurum hekimlikleri tarafından veya kurum hekimliği bulunmadığı takdirde diğer birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından sevk edilebilirler. AYNI SEVK KAĞIDI İLE BİRDEN FAZLA POLİKLİNİKTE MUAYENE Aynı sevk kağıdı ile bir sağlık kurumuna müracaat edenlerin ilk muayenesini müteakip yeni bir sevk kağıdına gerek kalmaksızın değişik bölümlerde aynı sevk kağıdı ile muayene, tetkik, tahlil ve tedavi olmaları mümkün bulunmaktadır. Sonraki muayeneler konsültasyon olarak kabul edilir.

8 KATILIM PAYI UYGULAMASI
Katılım payı alınacak sağlık hizmetleri Hekim ve diş hekimi muayenelerinde Protez, ortez ve tıbbi malzeme kullanımlarında Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren sağlanan tedavilere bağlı olarak düzenlenen tedavi faturaları esas alınarak hesaplanacaktır.

9 MUAYENE KATILIM PAYLARI
Katılım payı alınmayacak muayeneler; Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayenelerden Aile hekimi muayenelerinden Acil poliklinik muayene ücretinden Konsültasyon kapsamına giren muayenelerden katılım payı alınmaz. İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 TL Eğitim ve araştırma hastanelerinde TL Üniversite hastanelerinde   TL Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında TL

10 MUAYENE KATILIM PAYLARI
Protez, ortez ve tıbbi malzemeler için; %20 oranında katılım payı alınacaktır. Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25 oranında katılım payı alınacaktır. Tıbbi malzeme için alınacak katılım payı tıbbi malzemenin alındığı tarihteki brüt asgari ücretin %75’ini geçemez.

11 HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
Harcama birimleri 15 Ekim 2008 tarihi itibariyle göreve başlayan (ilk defa /c kapsamında sigortalı olan) personele ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık karnesi vermeyecektir. Bu kişilere ait tedavi giderleri ve tedavi yollukları SGK tarafından ödenecektir. Kendisi için sağlık kuruluşuna başvuracak olan personele (Tedavi Giderleri Kurumumuzca Ödenecektir) ibaresine yer verilmeden Hasta Sevk Kağıdı düzenlenmesine devam edilecektir.

12 HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
Harcama birimleri 15 Ekim 2008 tarihinden önce göreve başlayan personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık kurumlarından gelen faturalardaki bilgileri esas alarak Muayene Katılım Payı Kesinti Listesi Ek:1 düzenleyeceklerdir. Katılım payı, hasta adına düzenlenen tedavi faturasında yer alan her bir poliklinik muayene ücreti için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Poliklinik muayene ücretinin yer almadığı sadece tanıya dayalı işlem fiyatının yer aldığı faturalardan bir tane katılım payı alınacaktır.

13 MUAYENE KATILIM PAYI KESİNTİ LİSTESİ MEMURUN/ASKERİ PERSONEL
MUAYENE KATILIM PAYI KESİNTİ LİSTESİ Harcama Birimi Kodu : Ay Harcama Birimi Adı Yıl TL SIRA NO MEMURUN/ASKERİ PERSONEL TEDAVİ OLAN KATILIM PAYI TCKNO ADI SOYADI Adı Soyadı Unvan İmza AÇIKLAMA: Tedavi Olan Sütununa Kendisi için 1, Eşi için 2, Çocukları için 3, Anne için 4, Baba için 5 ve Diğerleri için 6 Rakamı girilecektir.

14 KATILIM PAYI TAHSİLİ Hekim ve Diş Hekimi Muayenelerinde
Katılım payı, sağlık kurumundan faturanın geldiği tarihi takip eden aybaşında, personelin maaşından kesilmek suretiyle tahsil edilir. (Ek:1) Gözlük cam ve çerçeveleri Kişiye ya da optisyene yapılacak ödemeden kesilir. Vücut dışı kullanılan protez ve ortezler (Ek:5/C) Kişiye yapılacak ödemeden kesilir.

15 KATILIM PAYI TAHSİLİ Ağız protezleri
Sağlık kurumunca tahsil edilir. Sağlık kurumuna ödenecek tutar katılım payı kadar eksik yapılır. Serbest diş hekimliklerinde yapılan ağız protezinin katılım payı ilgili personele yapılacak ödeme den kesilir. Yardımcı Üreme Yöntemleri Katılım payı sağlık kurum ve kuruluşunca tahsil edilir. İlgili kuruluşa yapılacak ödemeler katılım payı kadar eksil yapılır.

16 ÖDEME EMRİ BELGESİ ÖRNEK


"TEDAVİ İŞLEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları