Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İMHA İŞLEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İMHA İŞLEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
İMHA İŞLEMLERİ

2 İMHA İstanbul il sınırları dahilinde kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler tarafından imhası istenen malzemelerin yazılı olarak Müdürlüğümüze iletilmesi ile imha neticesinde tespit ve imha tutanağı düzenlenerek, imhalık malzemelerin imha işlemlerinin yürütülmesi sağlanır.

3 İMHA PROSEDÜRÜ ÖZEL FİRMALAR
İlgili firma, imha işlemlerinin yürütülmesi için yazılı bir dilekçe ile Müdürlüğümüze imha talebinde bulunur. Malzemelerini imha ettirmek isteyen firma, kuruluş veya şahısların; elinde bozulmuş, miadı geçmiş veya değişik sebeplerle imha edilecek malzemenin hangi sebeple imhasının istendiğine dair bir yazı, tutanak, rapor veya yok etme formunu müracaat yazı ekinde bulundurması kaydıyla, Müdürlüğümüze yapılan yazılı müracaat ile imha işlemlerine başlanır. Özel firmalardan malzemenin türüne göre konu ile ilgili Devlet Üniversitesinden rapor istenir. Malzemenin niteliğine göre yönetmelikler ve üniversite raporu doğrultusunda imhası yapılacaksa olumlu, yapılmayacaksa olumsuz olarak cevap yazısı yazılır. Söz konusu imhası istenen malzemenin bulunduğu depoda kontrol ve tespiti yapılır.

4 İMHA PROSEDÜRÜ ÖZEL FİRMALAR
Malzemenin tesislerimizde imhası uygun ise imhanın gerçekleştirileceği gün, ürünlerin bulunduğu depo mahallinde Noter nezaretinde ilgili firma yetkilileri ile birlikte tespit ve imha tutanağı hazırlanır. Malzemenin deposunda gerekli tespit ve kontrolü yapıldıktan sonra, kapalı kasa araca yüklenir. Araçlarla Kemerburgaz veya Şile Evsel Nitelikli Düzenli Depolama Sahasına nakledilen malzemeler, gömülerek imha edilecek ise “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda ambalajlarıyla ezilip kullanılmaz hale getirilerek imhası gerçekleştirilir. Yakılarak imhası gerçekleşecek malzemeler ise Odayeri Tıbbi Atık Yakma Tesisine kapalı kasa araçlar ile götürülerek ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda tıbbi atık poşetlerinde ağızları iyice bağlandıktan sonra yakma tesisinde yakılarak imha edilir.

5 İMHA PROSEDÜRÜ GÜMRÜKLER
Gümrüklerde de imha prosedürü aynı olmak ile birlikte, imha işlemi noter yerine Gümrük tarafından oluşturulan komisyon ve imhayı talep eden firma yetkilileri ile birlikte gerçekleştirilir.

6 İMHA İŞLEMLERİ İmha edilecek malzemenin bulunduğu depo mahallinde özel firmaların imhasında noter nezaretinde, gümrüklerde ise gümrük tarafından oluşturulan komisyon ile birlikte kontrol ve tespiti yapılır. Malzemelerin, Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan tespit ve imha tutanağına uygunluğu kontrol edilir. Malzemenin deposunda gerekli tespit ve kontrolü yapıldıktan sonra bizim gözetimimizde kapalı kasa ve damperli araca imha malzemelerinin yüklenmesi sağlanır.

7 İMHA İŞLEMLERİ Araçlarla Kemerburgaz veya Şile Evsel Nitelikli Düzenli Depolama Sahasına nakledilen malzemeler, gömülerek imha edilecek ise “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda imha edilir. Depolama sahasına getirilen malzemeler, sahaya girmeden kantarda tartılarak kayıt altına alınır. İmha malzemelerini taşıyan aracın, “Evsel Nitelikli Düzenli Depolama Alanında” imha için en uygun yer tespit edilerek (diğer araçları engellemeyecek şekilde) sahaya döküm yapması sağlanır.

8 İMHA İŞLEMLERİ Döküm yapılan imha malzemeleri, dozerle ezilip kullanılmaz hale getirilerek doğal ortama zarar vermeyecek ve kirlilik yaratmayacak koşullar sağlanarak usulüne uygun şekilde “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine” göre gömülerek depolanmaları suretiyle bertaraf edilir.

9 İMHA İŞLEMLERİ Yakılarak imhası gerçekleşecek malzemeler ise Odayeri Tıbbi Atık Yakma Tesisine kapalı kasa araçlar ile götürülerek ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda tıbbi atık poşetlerinde ağızları iyice bağlandıktan sonra yakma tesisinde yakılarak imha edilir. “Evsel Nitelikli Düzenli Depolama Sahasında” veya “Tıbbi Atık Yakma Tesisinde” imhası tamamlanan malzemeleri taşıyan araçların, sahadan çıkarken kantarda tartılarak kayıt altına alınması sağlanır. Kantar fişinde okunan tonaj doğrultusunda imha yaptıran firmaların, gömülerek yapılan imhalar için 170,00 YTL/TON, yakılarak yapılan imhalar için ise 850,00 YTL/TON İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler hesabına imha ücreti yatırmaları sağlanır.


"T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İMHA İŞLEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları