Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ ATIKLAR ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Tıbbi Atık Nedir? Günümüzde atıkların değerlendirilmesi, taşınması ve korunması giderek önem kazanmaktadır. Bunun yanında sağlık kuruluşlarınca üretilen tıbbi atıkların toplanması, taşınması depolanması ve bertaraf edilmesi bulaşıcı hastalıkları önlemede ve çevre sağlığını korumada özel bir yere sahiptir. Tıbbi atıklar; ünitelerden kaynaklanan patolojik, enfeksiyoz atıklar ve kesici-delici atıklardır. Bu atıkların çevre sağlığına zarar vermeden kaynağında toplanması taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi toplum sağlığının korunması açısından büyük öneme sahiptir. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

3 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

4 Faaliyetleri Sonucu Atık Oluşumuna Neden Olan Sağlık Kuruluşları
A) Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları: Üniversite hastaneleri ve klinikleri Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri Doğum hastaneleri ve klinikleri Askeri hastaneler ve klinikleri ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

5 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
B) Orta Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları: Sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler Ayakta tedavi merkezleri Morglar ve otopsi merkezleri Bakımevleri ve huzurevleri Tıbbi ve biyomedikal laboratuarlar Acil yardım ve ilk yardım merkezleri Diyaliz merkezleri Rehabilitasyon merkezleri Biyoteknoloji laboratuarları ve enstitüleri ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

6 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
C) Küçük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları: Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri Doktor, diş ve ağız sağlığı muayenehaneleri Veteriner muayenehaneleri Fizik tedavi merkezleri Evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri Güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri Eczaneler Ambulans hizmetleri ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

7 Atıkların Ayrıştırılması
Sağlık kuruluşlarından çıkan tüm atıkların toplanmasında farklı renkli torbalar kullanılmalıdır. Kırmızı torba: Tıbbi atıklar Siyah torba: Evsel atıklar Mavi torba: Geri kazanılabilen atıklar ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

8 (Tıbbi Atıklar) Kan, Gaita,idrar ve balgam kapları vs…
Kullanılmış eldiven, bandaj, flaster, tamponlar Karantina altındaki hastaların vücut çıkartıları Foley sonda NG sonda İdrar torbası Pansuman malzemeleri Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz TORBALAR 4/3 ORANINDA DOLDURULUR ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

9 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
(Ambalaj Atıkları) Geri kazanılabilen atıklar (serum, ilaç şişeleri) Tıbbi malzeme ambalajlamasında kullanılan kağıtlar Plastik ambalajlar ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

10 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
(Evsel Atıklar) Bahçe, mutfak ve idari birimlerden kaynaklanan evsel atıklar siyah çöp poşetine atılmalıdır. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

11 Kesici delici atık kutuları
Kesici – Delici Atıklar ; Kesici delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak sarı atık kutularında toplanır.Enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bistüri, lam lamel, cam, pastör pipeti, vb. atıklardır. Enjektörler kullanıldıktan sonra enjektör uçları bükülmeden ve ağzı kapatılmadan kutulara atılmalıdır. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

12 Kesici-Delici Atık Kutuları
Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, Açılması ve karıştırılması mümkün olmayan nitelikte olmalıdır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur. Kesici-delici atık biriktirme kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

13 Tıbbi Atık Üreticilerinin Yükümlülükleri
A) Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmakla B)Atıkların ayrı toplanması, taşınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren Ünite İçi Atık Yönetim Planı’nı hazırlamak ve uygulamakla, C) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken ilgili mevzuat hükümlerine göre torba ve kapları kullanmakla, D)Tıbbi atık yönetiminden sorumlu personelin periyodik olarak eğitimini sağlamakla yükümlüdürler. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

14 Ünite İçi Atık Yönetim Planında Neler Yer Almalıdır?
Atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, Atık toplanma sıklığı, Toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu Kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler Bunların yanında Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri ünite içi atık yönetim planında yer almalıdır. NOT: Ünite İçi Yönetim Planını her ünite kendi bünyesinde hazırlamak ve uygulamak zorundadır. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

15 Tıbbi Atıkların Ünite İçinde Taşınması
Tıbbi atıklar; konteynırlar veya tıbbi atık kovası ile taşınır. Bu Konteynırların, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal veya plastik malzemeden yapılmış, ve keskin kenarlı olmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olmalıdır. Tıbbi atık kovasının taşınması için kullanılan taşıma araçları sadece bu iş kullanılmalıdır. Kullanılan bu araçlar turuncu renkli olmalı ve üzerinde “Uluslar arası Biyotehlike” ve “Dikkat! Tıbbi atık “ibaresi yazmalıdır. Toplama ve taşıma sırasında tıbbi atığa el ile müdahale edilmemelidir. Tıbbi atıklar evsel nitelikli atıklar ile aynı araca yüklenmemelidir.. Tıbbi atık taşımasında görevlendirilen personel, turuncu renkli elbise ve eldiven giymelidir. Ünite içinde tıbbi atık taşıma güzergahı insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğu kadar uzak olacak şekilde belirlenmelidir. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

16 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Geçici Depolama En az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler geçici atık deposu inşa etmekle, daha az yatağa sahip üniteler ise aynı işlevi görecek konteynırler bulundurmakla yükümlüdürler. Atıklar, bertaraf sahasına taşınmadan önce 48 saatten fazla olmamak üzere bu depolarda veya konteynırlarda bekletilebilir. Geçici atık deposu içindeki sıcaklık 4 OC’nin altında olması koşuluyla bu süre bir haftaya kadar uzatılabilir. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

17 Geçici Atık Deposunun Özellikleri
Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan olarak inşa edilmelidir. Birinci bölmede tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar depolanmalıdır. Geçici atık depolarında tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge boyanır, üzerinde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi yer almalıdır. Hacmi en az iki günlük atığı alabilecek kapasitede olmalıdır. Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanmalıdır. Tıbbi atık bölmesinin temizliği/dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

18 TIBBİ ATIKLARIN BERTARAF TESİSLERİNE TAŞINMASI
Tıbbi atıkların geçici atık depoları ve konteynerler ile EK-1’de belirtilen diğer ünitelerden alınarak bertaraf tesisine taşınmasından; büyükşehirlerde, büyükşehir belediyeleri diğer yerlerde ise belediyeler ile yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar sorumludur. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

19 Tıbbi atıklar aşağıdaki özelliğe sahip araçlarla taşınır.
Araçların tıbbi atık taşıma lisansı olmalı Dış yüzeyi turuncu olmalı Sağ, sol ve arka kısımlarında “Uluslararası Biyotehlike” ve “Dikkat! Tıbbi Atık “ibaresi olmalı Atıkların yüklendiği kısım tamamen kapalı olmalı Atık yükleme kısmı kolaylıkla temizlenebilen düzgün yüzeyli olmalı Sıkıştırma mekanizmasının bulunmaması gerekmektedir. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

20 Tıbbi Atık Taşıma Araçları
ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

21 Tıbbi atıkların Bertarafı
Efekte atıklar sterilize edilerek atık içindeki patajonler yok edilmektedir. Sterilizasyon sonrası çıkan atıkların parçalandıktan sonra evsel atıklar ile beraber depolanarak nihai bertarafı sağlanmalıdır. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

22 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

23 TIBBİ ATIKLARIN POTANSİYEL RİSKLERİ
1. Enfeksiyon üretme riski ; HIV, Hepatit A, B,C, Mide enfeksiyonları, Kan enfeksiyonları, Solunum yolu enfeksiyonları, Genel enfeksiyonlar 2. Genetoksik riskler Bu atıklar mutajonik, tratojenik ve kanserojen karakterleri nedeniyle yüksek risk gurubuna giren atıklardır. 3. İlaç ve kimyasallardan türeyen riskler Toksik, aşındırıcı, bozucu, yanıcı, reaktif ve patlayıcı olması 4. Delici ve kesici atıkların riskleri Delme yada kesmeye neden olabilecek ve enfeksiyona neden olabilecek unsurları içerir. 5. Patolojik ve Anatomik atıkların riskleri Hoş olmayan etik ve estetik etkilerden dolayı halk üzerinde psikolojik bir risk taşıdığı kabul edilir. 6.Radyoaktif riskler Riskleri herkesçe malumdur yılında Brezilyada hastane tıbbi atığı içinde bulunan radyoaktif malzeme nedeniyle 250 kişi ölüm ve ağır hasar nedeniyle tedavi altına alınmıştır. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

24 TIBBİ ATIK RİSKLERİ KİMLERİ ETKİLER
Sağlık personeli Hasta ve ziyaretçiler Çamaşırhane ve ulaşım gibi yardımcı servislerin çalışanlarını Tıbbi atık toplama , taşıma ve bertarafını sağlayan personeli Genel nüfusu ve Çevreyi etkiler. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

25 İlimizdeki Hastanelerimizde Tıbbi Atıklar
Akkuş Devlet Hastanesi:(2013 yılı ilk 5 aylık) Hastanede Atık Planı Oluşturuldu. Geçici atık deposu yapılmıştır. (Ana binanın arka tarafına) Akkuş Belediyesi tarafından karışık bir şekilde toplanan atıklar, tarihinde Cihan Bertaraf Şirketi ile yapılan anlaşma sayesinde ayrıştırılarak teslim edilmesi sağlanmıştır. Mutfaktaki atık yağlar biriktirilmeye başlamış ve bu kapsamda Ezici Bitkisel Atık Firması ile anlaşma yapılmıştır. Röntgen banyo suları biriktirilerek ilgili firmalara makbuz karşılığı verilmektedir. Atık toplayanlara eğitim verilerek koruyucu ekipman kullanmaları konusunda dikkatleri çekilmiştir. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

26 Aybastı devlet hastanesi
2012 yılında kurulmuş olan tıbbi atık yönetim komitesi tarafından, 2013 yılı Ünite İçi Tıbbi yönetim planı tekrar oluşturulmuştur. 2012 yılında Karadeniz Çevre Danışmanlığından alınan çevre danışmanlığı hizmeti 2013 yılında Kuzeysu çevre danışmanlığı şirketinden alınmaya başlanmıştır. 2012 yılında oluşturulan atık toplama alanları, 2013 yılında tıbbi ve tehlikeli atıklar olarak ayrılmış ve bu alanlar tamamen kapalı hale getirilmiştir. Atık Yağlar için hizmet satın alımı sözleşmesi hazırlanmıştır. Tıbbi atık, tehlikeli atık ve evsel atıkların yerinde ayrıştırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

27 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Merkezde Tıbbi atıkların kaynağında ayrıştırılması ile ilgili çalışan personellere düzenli olarak eğitimler verilmektedir. Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi ve geri kazanımlarıını sağlamak üzere Cihan Temizlik İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile anlaşılmıştır. 2012 yılında 9964 kg olan tıbbi atık miktarı 2013 yılı ilk 5 ayında kg dır. Tıbbi atık sorumlu personellerinin periyodik sağlık taramaları yapılmıştır. Tıbbi atıktan sorumlu personellere tetenoz aşısı yapılmıştır. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

28 Fatsa Devlet Hastanesi:
Atıkların ayrıştırılması ve toplanması konusunda her birime ayrı ayrı eğitim verilmiştir. Atık yağların kontrolü yönetmeliği kapsamında; atık yağ beyanı yapılarak tesis yetkilisine sunulmuştur. Hastane bünyesinde bulunan tehlikeli atıklarla ilgili tehlikeli atık geçici depolama alanının oluşturulması ve özelliklerinin neler olduğu tespit edilmiştir. 2012 Yılı toplam kg olan tıbbi atık miktarı, 2013 yılı ilk 4 ayında kg dır. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

29 Gürgentepe İlçe Devlet Hastanesi
Kuzeysu Danışmanlık Hizmetleri Şirketinden; Çevre danışmanlığı kapsamında hizmet satın alınmaya başlanmıştır. Bu hizmet sayesinde tıbbi atıklar ile ilgili düzenleyici ve önleyici faaliyetler takip edilebilmektedir. 2012 ve 2013 yıllı ilk 5 ayında Tıbbi ve Tehlikeli atıkların sisteme girişi sağlanmıştır. Ünite İçi Atık Yönetim Planı Hazırlanmıştır. Atıkların Kaynağında ayrıştırılması konusunda tüm personele eğitim verilmiştir. Atıklar geçici olarak geçici atık konteynırlarında toplanmaktadır. Hastane bünyesinde oluşan Tıbbi-Evsel ve Tehlikeli olarak ayrıştırılan atıkların berterafı Cihan Temizlik Şirketi tarafından sağlanmaktadır. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

30 Gölköy Devlet Hastanesi
2012 yılı Ekim Ayında Çevre Danışmanlığı Hizmeti almaya başlayan Gölköy Devlet Hastanesi, Bu hizmeti 2013 yılında Kuzeysu Çevre Danışmanlığı Firmasından temin etmektedir. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

31 TIBBİ ATIK 2013 YILI ANALİZ RAPORU
AYLAR TESLİM EDİLEN TIBBİ ATIK MİKTARI(KG) TIBBİ ATIK BERTARAF KG FİYATI TOPLAM TUTAR OCAK 625 1,7 1062,5 ŞUBAT 332 564,4 MART 464 788,8 NİSAN 604 1026,8 MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 2025 3,442,5 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

32 TIBBİ ATIKLAR GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARINDA DEPOLANDI.
ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

33 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI SAĞLANDI. KESİCİ-DELİCİ ATIKLARIN SHARP-BOX İLE TOPLANMASI SAĞLANDI. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

34 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATIKLARIN USULÜNE UYGUN OLARAK TOPLANMASI VE TAŞINMASI SAĞLANDI. ATIKLARIN LİSANSLI ATIK TAŞIYICILARINA TESLİMİ SAĞLANDI. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

35 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATIKLARI TAŞIMADA KULLANILACAK EKİPMANLAR TEMİN EDİLDİ. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

36 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU SAĞLANDI. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

37 TÜM PERSONELE TIBBİ ATIK EĞİTİMLERİ VERİLDİ.
ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

38 Kumru Devlet Hastanesi
-Tıbbi atıklar için geçici depolama alanı oluşturuldu. -Tıbbi atıkların kaynağında ayrıştırılması sağlandı. -Kesici-delici atıkların sharp-box ile toplanması sağlandı. -Atıkların lisanslı atık taşıyıcılarına teslimi sağlandı. -Atıkları taşımada kullanılacak ekipmanlar temin edildi. -Geçici depolama alanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu sağlandı. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

39 Korgan Devlet Hastanesi:
2012 yılı içerisinde tıbbi atık çeşitleri, ayrıştırma, toplama, depolama ve bertaraf edilmesi hakkında tüm personele eğitim verilmiştir. Tıbbi Atıklar; görevlendirilen personel tarafından, tıbbi atık taşıma arabaları ve özel kıyafetleri ile birlikte hastanenin belirlediği taşıma güzergahı üzerinden depoya taşınır. Kesici delici tıbbi atıklar için kalın delinmeye ve kırılmaya dayanaklı kilitli kapaklı kutular kullanılmaktadır. Kapıları kilitli, tuncu renkli, içi fayans döşemeli ve ortalama 6,5 m2 900 kg’lık atık kapasiteli geçici atık deposu yapılmıştır. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

40 S.B.ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2012 Yılında görevlendirilen 4 personel atıkların toplanması, taşınması ve depo temizliği konusunda eğitime tabi tutulmuştur. Bu personeller sağlık taramalarından geçirilmiş, ayrıca bu personellere Hepatit A ve Hepatit B aşıları yapılmıştır. Hastane genelinde 106 sağlık personeline, 30 öğrenciye ve 45 temizlik şirketi personeline eğitim verilmiştir. Ayrıca düzeltici ve önleyici faaliyetler kapsamında Kuzeysu Çevre Danışmanlık Şirketi ile sözleşme imzalanmıştır. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

41 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ordu Devlet Hastanesi Üretilen Tıbbi Atıkların kontamine olmayan plastik aksamlarının geri dönüşüme kazandırılması sağlanmıştır. Evsel ve geri dönüşüm atıklarının tıbbi atıklara karıştırılmaması konusunda eğitim ve uygulamalar başlatılmıştır. Tıbbi atık ve evsel atık depo klimalarının çalışmalarının sağlanması, servis yedek parça ve arızalarının zamanında giderilmesi sağlanmaktadır. Tıbbi atık personellerinin tıbbi atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve kişisel hijyen konularında eğitim çalışmaları devam etmektedir. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre Tehlikeli Madde Envanteri tanzim edilmiştir. Hastane Mutfağında üretilen bitkisel atık yağlar çevre lisanslı şirketlere Ulusal Atık Taşıma Formları ile teslim edilmektedir ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

42 Ulubey İlçe Devlet Hastanesi:
Atıkların kaynağında en aza indirilmesi için gerekli çalışmalar yapılarak uygulamaya konulmuştur. Ambalaj atıklarının oluşumunun ve miktarının azaltılması amacıyla; kaynakta ambalaj atıklarının ayrı bir şekilde mavi poşet torbalarda toplanıp, kağıt atıklarının atık konteynırına taşınması sağlanmaktadır. Tehlikeli atıkların minimizasyonu için laboratuarda ve röntgende bulunan cihazlardan çıkan sular yapılan anlaşma gereği GÜM-SAN Ltd. Şti tarafından teslim alınmaktadır. Taşıma işini gerçekleştirecek personelin gözlük, eldiven, maske, çizme, özel koruyucu renkte elbise giyerek taşıma işlemi gerçekleştirmesi sağlanmaktadır. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

43 Ünye Devlet Hastanesi:
Hastane bünyesinde, geçici atık deposu ve 3 adet tıbbi atık konteynırı bulunmaktadır. Tıbbi atık planı dahilinde atıkların yerinde ayrıştırılması (tıbbi,evsel,cam,kağıt vb.) ve taşınması sağlanmaktadır. Bu atıkların taşınmasında kullanılacak malzeme ve ekipmanlar mevcuttur. Kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere esas faaliyetler atık planında mevcuttur. Ayrıca tıbbi atıklardan sorumlu personelin eğitimleri düzenli olarak yapılmaktadır. Tıbbi atıklar; delinmeye patlamaya sızdırmaya dayanaklı, tıbbi atık amblemi bulunan atık torbalarına koyulmakta ve ağzı bağlanmış bir şekilde servislerden alınıp pedallı tıbbi atık konteynırı ile geçici atık deposuna taşınmaktadır. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

44 TIBBİ ATIKLAR HAKKINDA GENEL DURUM VE PROBLEMLER
Tıbbi atıklarla ilgili yetersiz bilgi ve bilinç Yasal yükümlüklerle ilgili yetersiz bilgi ve bilinç Hizmet içi eğitimlerin yeterli olmayışı Tıbbi atık miktarları ile ilgili veri eksikliği Kayıtların tutulmaması Atık ayrıştırmasının doğru şekilde yapılmaması Uygun konteynır ve torba kullanımı konusunda eksiklikler( aynı renk torbaların kullanılması ) Kesici ve delici atıkların tıbbi atık poşetlerine atılması Tehlikeli atıkların ayrı şekilde toplatılarak bertaraf edilmemesi ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

45 Özet olarak toplamak gerekirse;
Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmemesi gereklidir. Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi esastır. Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması esastır. Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması,biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı esastır. Tıbbi atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı tıbbi atık üreticileri, taşıyıcıları ve bertarafçıları kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları ile bu atıkların taşınması ve bertarafından sorumlu belediyelerin /özel sektör firmalarının tıbbi atık yönetimiyle ilgili personelinin periyodik olarak eğitimden ve sağlık kontrolünden geçirilmesi ve tıbbi atık yönetimi kapsamındaki faaliyetlerin bu personel tarafından yapılması esastır. ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

46 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

47 ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TEŞEKKÜRLER ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ


"ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları