Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü 12 Şubat 2014 İstanbul

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü 12 Şubat 2014 İstanbul"— Sunum transkripti:

1 Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü 12 Şubat 2014 İstanbul
ERASMUS+ Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü 12 Şubat 2014 İstanbul

2 Stratejik Ortaklıklar
AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

3 Stratejik Ortaklıklar
Nedir? Amaçlar Öncelikler Katılımcı Kuruluşlar Kriterler Desteklenen Örnekler

4 Stratejik Ortaklık Nedir?
Kurum/kuruluşlara; Yüksek kaliteli eğitim, öğretim, öğrenme ve gençlik çalışması, Kurumsal modernizasyon Toplumsal (sosyal) yenilik getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla işbirliği yapma fırsatının sunulmasıdır. Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara ve farklı sosyo-ekonomik sektörlerde aktif olan şirketlere, kamusal otoritelere ve sivil toplum kuruluşlarına yüksek kaliteli öğretme, öğretim, öğrenme ve gençlik çalışması, kurumsal modernizasyon ve toplumsal yenilik getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla işbirliği yapma fırsatının sunulmasıdır.

5 Stratejik Ortaklığın Amaçları Nelerdir?
Yenilikçi yaklaşımlar ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını artırmak; Öğrenim ve yeterliliklerin işgücü piyasası ile uygunluğunu artırmak, eğitim ve iş dünyası arasındaki bağları güçlendirmek; -Yeni ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını destekleyerek eğitim, öğretim ve gençlik çalışmasında öğrenme arzının kalite ve uygunluğunu artırmak; -Özellikle girişimcilik, dil ve dijital beceriler olmak üzere temel beceriler ve çapraz beceriler de dâhil, anahtar yeterliliklerin sağlanması ve değerlendirilmesini teşvik etmek; -Sağlanan öğrenimin ve yeterliliklerin işgücü piyasası ile uygunluğunu artırmak ve eğitim, öğretim veya gençlik çalışması alanlarının çalışma dünyası ile bağlarını güçlendirmek; -Kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımlarını, işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve eleştirel düşünmeyi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) stratejik kullanımını, açık eğitim kaynaklarını, açık ve esnek öğrenmeyi, sanal hareketliliği ve diğer yenilikçi öğrenme yöntemlerini destekleyerek eğitim, öğretim ve gençlik çalışması konusunda yenilikçi deneyimlerin başlatılmasını teşvik etmek;

6 Stratejik Ortaklığın Amaçları Nelerdir?
Yapılandırılmış bölgeler arası ve sınır ötesi işbirliğini teşvik etmek; Eğitimin kalitesi ve kapsamını yenilemek ve artırmak suretiyle kişilerin mesleki gelişimini teşvik etmek; -Yapılandırılmış bölgeler arası ve sınır ötesi işbirliğini teşvik etmek: eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarının niteliksel gelişiminde yerel ve bölgesel kamu otoritelerinin bağlılığını güçlendirmek; -Yeni pedagojik yaklaşımlar, BİT tabanlı metodolojiler ve Açık Eğitim Kaynakları da dâhil olmak üzere, başlangıç eğitimi ile sürekli eğitimin kalitesi ve kapsamını yenilemek ve artırmak suretiyle eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında çalışan veya aktif olan kişilerin mesleki gelişimini teşvik etmek; -Özellikle stratejik gelişim, kurumsal yönetim, liderlik, öğrenim sağlama kalitesi, uluslararasılaşma, eşitlik ve içerme, spesifik gruplar için niteliksel ve hedef faaliyetler kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların kapasitelerini iyileştirmek;

7 Stratejik Ortaklığın Amaçları Nelerdir?
Eğitim alanında girişimciliği teşvik etmek, bireylerin kariyer yolunu kişisel ve mesleki gelişimleri ile uyumlu şekilde desteklemek; Kariyer rehberliği, danışma ve destek hizmetlerini geliştirerek öğrenmeye katılımı ve istihdam edilebilirliği artırmak; -Herkesin kaliteli öğrenmeden faydalanmasına izin vermek için eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında eşitliği ve içermeyi geliştirmek ve toplumda dezavantajlı konumda olan grupların dışlanmasına engel olup katılımlarını teşvik etmek; -Aktif vatandaşlığı, istihdam edilebilirliği ve yeni iş yaratılmasını (sosyal girişimcilik de dâhil) geliştirmek için eğitim alanında girişimciliği teşvik etmek, bireylerin geleceğe yönelik öğrenme ve kariyer yolunu kişisel ve mesleki gelişimleri ile uyumlu bir şekilde desteklemek; -Kariyer rehberliği, danışma ve destek hizmetlerini geliştirerek öğrenmeye katılımı ve istihdam edilebilirliği artırmak; -Yeterliliklerin tanınması, doğrulanması ve şeffaflığına ilişkin Avrupa referans araçlarının kullanılması aracılığıyla örgün/yaygın eğitim ve öğretimin farklı seviyeleri ve türleri arasında öğrenicilerin geçişini kolaylaştırmak.

8 Stratejik Ortaklığa Kimler Başvurabilir?
Yükseköğretim kurumu Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dâhil, okul öncesinden üst orta eğitime kadar her seviyede) STK’lar KOBİ’ler (sosyal girişimler de dâhil) Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi Şirketlerarası bir eğitim merkezi Müşterek (işbirliğine dayalı) eğitim sunan şirketler Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum ….

9 Stratejik Ortaklık Uygunluk Kriterleri
Ortak sayısı: En az üç program ülkesinden üç ortak (Ortaklıkta sadece okullar var ise en az iki) Son başvuru tarihine uyulması: 30 Nisan saat 13:00’e kadar

10 Stratejik Ortaklık Uygunluk Kriterleri
Online Başvuru Yönteminin İzlenmesi: ECAS'a giriş ve kayıt olunması Tüzel Kişilik Belgesi Finansal Yeterlilik Belgesi PIC numarası alınması Başvuru formunun ekleri ile yüklenmesi: Ortakların Vekaleti Doğruluk Bildirimi € üzeri bilanço vb. Proje Süresi: Gençlik Ortaklıklarında en az 6 en fazla 12 Ay Diğer Ortaklık Projeleri için 2 veya 3 Yıl

11 Stratejik Ortaklık Proje Puanlama
İlgililik AB Politikaları Program Amaçları Sorun Analizi Gerçekçi Amaçlar, vs Proje Tasarım ve Uygulama Kalitesi 20 Puan Genel Proje Aşamalarının Kalitesi Projenin Kendi İç Uyumu Fizibilite Fayda Maliyet Analizi Proje Ekibinin Kalitesi/ İşbirliği Düzenlemeleri Tamamlayıcı ortaklık profili Sorumluluk Paylaşımı Farklı Eğitim Alanları Yeni Katılımcılar Etki / Yaygınlaştırma Proje Çıktılarının Kalite Kontrolü Katılımcılara Örgütlere vs Etkiler Yayım Dağıtım ve Paylaşım Sürdürüle bilirlik

12 Stratejik Ortaklık - Bütçe
Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? Proje yönetimi ve uygulama Ulusaşırı proje toplantıları Fikri çıktılar Çarpan etkili faaliyetler İstisnai giderler Özel ihtiyaç desteği 1 2 3 4 LLP Ortaklıklar LLP Leonardo Yenilik Transferi

13 Stratejik Ortaklık - Bütçe
Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? Proje yönetimi ve uygulama Koordinatör Kuruluş için aylık 500 € Ortak Kuruluş için aylık 250 € Birim Maliyet (Unit Cost) En fazla aylık 2750 €

14 Stratejik Ortaklık - Bütçe
Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? 2. Ulusaşırı proje toplantıları: Uygulama ve koordinasyon amaçlı, proje ortakları arasında ve ev sahipliğinde Seyahat ve harcırah giderlerine katkı Birim Maliyet km arası 575 € / 2000 km üzeri 760 € En fazla senelik € Ulusaşırı proje toplantıları: Uygulama ve koordinasyon amaçlı olarak proje ortakları arasında katılımcı kuruluşlardan bir tanesinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılara katılım. Seyahat ve harcırah giderlerine katkı Birim Maliyet km arası 575 € / 2000 km üzeri 760 € En fazla senelik €

15 Stratejik Ortaklık - Bütçe
Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? 3. Fikri çıktılar: Fikri çıktılara, somut ürünlere ulaşılabilmesi için personel gideri (çıktı: müfredat, pedagojik malzemeler, Açık Eğitim Kaynakları, BİT araçları, analizler, araştırmalar, eşli öğrenme yöntemleri vb.) Birim Maliyet Personel giderleri tablosu Çıktılar bu türden bir hibe desteğine hak kazanacak nitelik ve nicelikte olmalıdır. Fikri çıktılar: Projenin fikri çıktılara, somut ürünlere ulaşabilmesi için personel gideri (müfredat, pedagojik malzemeler ve gençlik çalışması malzemeleri, Açık Eğitim Kaynakları, BT araçları, analizler, araştırmalar, eşli öğrenme yöntemleri vb.) Birim Maliyet Personel giderleri tablosu Çıktılar bu türden bir hibe desteğine hak kazanacak nitelik ve nicelikte olmalıdır.

16 Stratejik Ortaklık - Bütçe
Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? 4. Çarpan etkili faaliyetler: Fikri çıktıların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan ulusal ve ulusötesi konferanslar/ seminerler/ etkinlikler Birim maliyet Yerel katılımcı 100 €/uluslararası katılımcı 200 € En fazla € . Çarpan etkili faaliyetler: Proje tarafından gerçekleştirilen fikri çıktıların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan ulusal ve ulusötesi konferansların / seminerlerin / etkinliklerin düzenlenmesine yönelik harcamalara katkı. Yerel katılımcı 100 €/uluslararası katılımcı 200 € En fazla € Fikri çıktılar mecburiyeti

17 Stratejik Ortaklık - Bütçe
Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? 5. İstisnai giderler: Taşeronluk işleri (%25 nakdi eşfinansman) Ortaklar tarafından sunulamayan hizmetler ve ekipmanlar En fazla € Gerçek maliyet

18 Stratejik Ortaklık - Bütçe
Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? 6. Özel ihtiyaç desteği: Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ilave harcamalar

19 Stratejik Ortaklık – Bütçe-Opsiyonel
Ulusötesi eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri (Hedef ve sonuçlarına ulaşmak için gerekli olmalıdır): Uzun dönem öğretim veya eğitim görevlendirmeleri Kısa dönem ortak personel eğitim etkinlikleri Okul öğrencilerinin kısa/uzun dönem hareketliliği Hibe: Seyahat Harcırah Dil Desteği Stratejik ortaklık içerisinde gerekçelendirilerek talepte bulunulabilecek ulusötesi eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri: Uzun dönem öğretim veya eğitim görevlendirmeleri Gençlik çalışanlarının uzun dönem hareketliliği Kısa dönem ortak personel eğitim etkinlikleri Okul öğrencilerinin kısa/uzun dönem hareketliliği Hibe: Seyahat Harcırah Dil Desteği

20 Stratejik Ortaklık- Hangi Faaliyetler? (Genel)
Deneyim paylaşımı ile işbirliğinin kuvvetlendirilmesi Yenilikçi deneyimlerin geliştirilmesini, test edilmesi, uygulanması Bilgi, beceri ve yeterliliklerin Avrupa araçları vasıtasıyla tanınması ve doğrulanmasının kolaylaştırılması Bölgesel otoriteler arası işbirlikleri Aktif vatandaşlığı ve girişimciliği (sosyal girişimcilik de dâhil) teşvik etmek için ulusötesi inisiyatifler -deneyim paylaşımı ileruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendiren faaliyetler -eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi deneyimlerin geliştirilmesini, test edilmesini ve/veya uygulanmasını teşvik eden faaliyetler -örgün, yaygın ve sargın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin Avrupa araçları ile uyumlu bir şekilde tanınması ve doğrulanmasını kolaylaştıran faaliyetler. -eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve bunların yerel ve bölgesel kalkınma eylemlerine entegre edilmesini desteklemeye yönelik Bölgesel otoriteler arası işbirliği faaliyetleri -aktif vatandaşlığı ve girişimciliği (sosyal girişimcilik de dâhil) teşvik etmek için, girişimci zihniyeti ve becerileri destekleyen ulusötesi inisiyatifler

21 Stratejik Ortaklık - Hangi Faaliyetler? (Çıktı Bazlı)
Müfredat, kurs, modül Pedagojik yaklaşımlar ve araçlar Proje tabanlı işbirliği, çalıştaylar, sanal laboratuvarlar ve öğrenme ortamları Kapasite geliştirme ve ağ faaliyetleri Rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri Anketler, karşılaştırmalı analizler, kanıt elde etme ve gerçek durumları çalışma Kalite standartlarının ve yeterliliğe dayalı /mesleki profillerin tanımlanması; Yeterlilik çerçevelerinin iyileştirilmesi, kredi transferi, kalite güvencesi, tanıma ve doğrulama; müfredat, kurslar, ortak çalışma programları, ortak modüller (e-modüller dâhil), daha çeşitli öğrenme şekillerinin entegre edilmesi (uzaktan, yarı zamanlı , modüler öğrenme); öğrenme, öğretme, eğitim, gençlik çalışması malzemeleri ve yöntemleri, pedagojik yaklaşımlar ve araçlar; projeye dayalı işbirliği, akran öğrenimi, atölye çalışmaları, sanal laboratuvarlar, sanal işbirliği mekânları; kapasite geliştirme ve ağ kurma faaliyetleri; stratejik işbirliği planlarının oluşturulması ve uygulanması; bilgilendirme, rehberlik, eğitmenlik ve danışmanlık faaliyetleri; anketler, karşılaştırmalı analizler, kanıt toplama, gerçek yaşam örnekleri üzerine çalışmalar; niteliksel standartların ve yeterliliğe dayalı /mesleki profillerin tanımlanması; yeterlilik çerçevelerinin iyileştirilmesi, kredi transferi, kalite güvencesi, tanıma ve doğrulama; eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri (aşağıda paragraf 2’ ye bakınız).

22 Stratejik Ortaklık - Hangi Faaliyetler?
Mesleki Eğitim: Yenilikçi uygulamaları test etmek, geliştirmek, uyarlamak, Beceri ve yeterliliklerin AB doğrulama araçlarının kullanılması suretiyle ulusal düzeyde tanınması ve belgelendirilmesinin kolaylaştırılması Önceki öğrenmelerinin tanınması da dâhil olmak üzere, Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerine ve mezunlarına esnek yollar geliştirilmesi, Mesleki Eğitim ve Öğretim sunanlar tarafından kredi transferi (ECVET) ve kalite güvencesinin (EQAVET) uygulanması. Hangi Faaliyetler? Yenilikçi uygulamaları test etmek, geliştirmek, uyarlamak: Yenilikçi uygulamaları test etmek, geliştirmek, uyarlamak üzere: -Öğrenme çıktılarına göre yeterlilik standartlarının (yeniden) tanımlanması; Mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) müfredatının ve tamamlayıcı öğrenme materyallerinin uyarlanması veya geliştirilmesi, -MEÖ metotları ve pedagojik yaklaşımlar; özellikle kilit beceri ve temel yetenekler; dil yeterlilikleri; BİT kullanımı -Yeni staj uygulamaları ve işletme ve sanayide gerçek durum çalışmaları; işletme ve MEÖ kurumlarındaki öğrenci /personel arasında proje tabanlı ulusaşırı işbirliğinin geliştirilmesi ve uygulanması -İşyeri tabanlı öğrenme, sanal hareketlilik, açık eğitim kaynakları ve BİT imkanlarından daha iyi faydalanma (örn; işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak sanal laboratuvar/işyeri kurma) da dahil olmak üzere, yeni MEÖ materyal ve metotlarının temini ve geliştirilmesi, -MEÖ öğretmen, eğitmen ve personelinin mesleki gelişimi ve profesyonelleşmesi için mesleki rehberlik ve danışmanlık metot ve araçları; -MEÖ kurum/kuruluşlarının yönetimi ve liderliği -MEÖ sağlayıcıları ile yerel/bölgesel meslek toplulukları arasında stratejik işbirlikleri -MEÖ sağlayıcıları ile yükseköğretim kurumları ve tasarım, sanat, araştırma ve innovasyon merkezleri arasında yaratıcılık ve yeniliği geliştirmek için işbirliği Beceri ve yeterliliklerin, (Avrupa ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde ve Avrupa Birliği onaylama enstrümanları kullanılarak) ulusal düzeyde sertifikasyonu ve tanınmasının kolaylaştırılması; MEÖ öğrenci ve mezunlarına, önceki öğrenimlerinin tanınması da dahil olmak üzere, esnek yollar geliştirmek- MEÖ sağlayıcıların kredi transfer (ECVET) ve kalite güvencesi (EQAVET) uygulaması

23 Stratejik Ortaklık - Hangi Faaliyetler?
Örneğin; Bir meslek örgütü (oda, birlik, dernek, vakıf, konfederasyon vs.) Avrupa’daki ve Türkiye’deki diğer meslek örgütleri, meslek okulları ve işletmelerle birlikte; İşletmelerdeki ve mesleki eğitim kurumlarındaki öğrenci /personel arasında proje tabanlı uluslararası işbirliği geliştirebilir, Bu kapsamda işletmelerdeki yöneticiler ile mesleki eğitim öğrencilerini bir araya getirebilir, Ya da işletmelerdeki usta öğreticiler ile meslek lisesi öğretmenlerini bir araya getirip, Yeni staj uygulamaları ve işletme ve sanayide gerçek durum çalışmaları (vaka çalışmaları) hakkında işbirliği tesis etmek üzere bir proje yapabilir. Hangi Faaliyetler? Yenilikçi uygulamaları test etmek, geliştirmek, uyarlamak: Yenilikçi uygulamaları test etmek, geliştirmek, uyarlamak üzere: -Öğrenme çıktılarına göre yeterlilik standartlarının (yeniden) tanımlanması; Mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) müfredatının ve tamamlayıcı öğrenme materyallerinin uyarlanması veya geliştirilmesi, -MEÖ metotları ve pedagojik yaklaşımlar; özellikle kilit beceri ve temel yetenekler; dil yeterlilikleri; BİT kullanımı -Yeni staj uygulamaları ve işletme ve sanayide gerçek durum çalışmaları; işletme ve MEÖ kurumlarındaki öğrenci /personel arasında proje tabanlı ulusaşırı işbirliğinin geliştirilmesi ve uygulanması -İşyeri tabanlı öğrenme, sanal hareketlilik, açık eğitim kaynakları ve BİT imkanlarından daha iyi faydalanma (örn; işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak sanal laboratuvar/işyeri kurma) da dahil olmak üzere, yeni MEÖ materyal ve metotlarının temini ve geliştirilmesi, -MEÖ öğretmen, eğitmen ve personelinin mesleki gelişimi ve profesyonelleşmesi için mesleki rehberlik ve danışmanlık metot ve araçları; -MEÖ kurum/kuruluşlarının yönetimi ve liderliği -MEÖ sağlayıcıları ile yerel/bölgesel meslek toplulukları arasında stratejik işbirlikleri -MEÖ sağlayıcıları ile yükseköğretim kurumları ve tasarım, sanat, araştırma ve innovasyon merkezleri arasında yaratıcılık ve yeniliği geliştirmek için işbirliği Beceri ve yeterliliklerin, (Avrupa ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde ve Avrupa Birliği onaylama enstrümanları kullanılarak) ulusal düzeyde sertifikasyonu ve tanınmasının kolaylaştırılması; MEÖ öğrenci ve mezunlarına, önceki öğrenimlerinin tanınması da dahil olmak üzere, esnek yollar geliştirmek- MEÖ sağlayıcıların kredi transfer (ECVET) ve kalite güvencesi (EQAVET) uygulaması

24 Stratejik Ortaklık - Hangi Faaliyetler?
Yükseköğretim: Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, test edilmesi, uyarlanması ve uygulamaya konulması, Becerileri ve yeterlilikleri Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine referans vermek suretiyle bunların ulusal düzeyde tanınmasının ve belgelendirilmesinin kolaylaştırılması. Yenilikçi uygulamaları test etmek, geliştirmek, uyarlamak üzere: -Öğrenme çıktılarına göre yeterlilik standartlarının (yeniden) tanımlanması; Mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) müfredatının ve tamamlayıcı öğrenme materyallerinin uyarlanması veya geliştirilmesi, -MEÖ metotları ve pedagojik yaklaşımlar; özellikle kilit beceri ve temel yetenekler; dil yeterlilikleri; BİT kullanımı -Yeni staj uygulamaları ve işletme ve sanayide gerçek durum çalışmaları; işletme ve MEÖ kurumlarındaki öğrenci /personel arasında proje tabanlı ulusaşırı işbirliğinin geliştirilmesi ve uygulanması -İşyeri tabanlı öğrenme, sanal hareketlilik, açık eğitim kaynakları ve BİT imkanlarından daha iyi faydalanma (örn; işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak sanal laboratuvar/işyeri kurma) da dahil olmak üzere, yeni MEÖ materyal ve metotlarının temini ve geliştirilmesi, -MEÖ öğretmen, eğitmen ve personelinin mesleki gelişimi ve profesyonelleşmesi için mesleki rehberlik ve danışmanlık metot ve araçları; -MEÖ kurum/kuruluşlarının yönetimi ve liderliği -MEÖ sağlayıcıları ile yerel/bölgesel meslek toplulukları arasında stratejik işbirlikleri -MEÖ sağlayıcıları ile yükseköğretim kurumları ve tasarım, sanat, araştırma ve innovasyon merkezleri arasında yaratıcılık ve yeniliği geliştirmek için işbirliği

25 Stratejik Ortaklık - Hangi Faaliyetler?
Örneğin; Bir kalite güvence ajansı yükseköğretim kurumlarından birinin koordinatörlüğünde, Avrupa’daki ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumları (üniversite, meslek okulları), meslek örgütleri ve işletmelerle birlikte; Belli bir fakülte / bölüm için Avrupa’daki eğitim kurumlarının eğitim müfredatlarının incelenmesi ve günümüz iş dünyasının beklentilerini karşılayacak şekilde global bir müfredat belirlemek amacıyla proje tabanlı uluslararası işbirliği geliştirebilir, Bu kapsamda işletmelerdeki yöneticiler ile yükseköğretim kurumlarının akademik personeli yoğun bir çalışma programı için bir araya getirebilir, buna öğrencilerde eşlik edebilir, Oluşturulacak müfredatın uygulanması için pilot yükseköğretim kurumları seçilebilir ve bu kurumların iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilirliği kalite güvence ajansları tarafından takip edilebilir. Hangi Faaliyetler? Yenilikçi uygulamaları test etmek, geliştirmek, uyarlamak: Yenilikçi uygulamaları test etmek, geliştirmek, uyarlamak üzere: -Öğrenme çıktılarına göre yeterlilik standartlarının (yeniden) tanımlanması; Mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) müfredatının ve tamamlayıcı öğrenme materyallerinin uyarlanması veya geliştirilmesi, -MEÖ metotları ve pedagojik yaklaşımlar; özellikle kilit beceri ve temel yetenekler; dil yeterlilikleri; BİT kullanımı -Yeni staj uygulamaları ve işletme ve sanayide gerçek durum çalışmaları; işletme ve MEÖ kurumlarındaki öğrenci /personel arasında proje tabanlı ulusaşırı işbirliğinin geliştirilmesi ve uygulanması -İşyeri tabanlı öğrenme, sanal hareketlilik, açık eğitim kaynakları ve BİT imkanlarından daha iyi faydalanma (örn; işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak sanal laboratuvar/işyeri kurma) da dahil olmak üzere, yeni MEÖ materyal ve metotlarının temini ve geliştirilmesi, -MEÖ öğretmen, eğitmen ve personelinin mesleki gelişimi ve profesyonelleşmesi için mesleki rehberlik ve danışmanlık metot ve araçları; -MEÖ kurum/kuruluşlarının yönetimi ve liderliği -MEÖ sağlayıcıları ile yerel/bölgesel meslek toplulukları arasında stratejik işbirlikleri -MEÖ sağlayıcıları ile yükseköğretim kurumları ve tasarım, sanat, araştırma ve innovasyon merkezleri arasında yaratıcılık ve yeniliği geliştirmek için işbirliği Beceri ve yeterliliklerin, (Avrupa ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde ve Avrupa Birliği onaylama enstrümanları kullanılarak) ulusal düzeyde sertifikasyonu ve tanınmasının kolaylaştırılması; MEÖ öğrenci ve mezunlarına, önceki öğrenimlerinin tanınması da dahil olmak üzere, esnek yollar geliştirmek- MEÖ sağlayıcıların kredi transfer (ECVET) ve kalite güvencesi (EQAVET) uygulaması

26 Stratejik Ortaklık - Hangi Faaliyetler?
Yetişkin Eğitimi: Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, test edilmesi, uyarlanması ve uygulamaya konulması, Önceki öğrenmelerinin tanınması da dâhil, yetişkin öğrenicilere esnek yollar sunulması, Serbest ve yaygın öğrenme yoluyla edinilmiş bilgi ve yetkinliklere değer kazandırma yöntemlerinin pratik uygulaması ve testi, Yetişkinler için öğrenme fırsatlarına erişimin iyileştirilmesi. Aşağıdaki hususlara yönelik olarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, test edilmesi, uyarlanması ve uygulamaya konulması: Öğrenme çıktılarına uygun olarak yeterlilik standartlarının tanımlanması/yeniden tanımlanması; buna uygun olarak Mesleki Eğitim ve Öğretim müfredatının ve kursların yanı sıra öğrenme malzemelerinin ve araçlarının uyarlanması veya geliştirilmesi; Özellikle temel beceriler ve anahtar yeterlilikler, dil becerileri kazandıran, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı üzerine odaklanan Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrenme ve öğretme metodolojileri ve pedagojik yaklaşımları; Yeni pratik eğitim programı şekilleri ve ticaret ve sanayideki gerçek hayat vak'alarının incelenmesi; işletmeler ve Mesleki Eğitim ve Öğretim kurum/kuruluşlarındaki öğrenciler/personel arasında projeye dayanan ulusötesi işbirliğinin geliştirilmesi ve uygulanması; Çalışmaya dayalı öğrenme, sanal hareketlilik, açık eğitim kaynakları ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin daha iyi kullanılması da dâhil olmak üzere, yeni Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretme ve eğitim malzemeleri ile yöntemlerinin geliştirilmesi ve sunulması, örneğin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uyarlanmış sanal laboratuvarlar/işyerleri kurulması; Mesleki rehberlik, danışmanlık ve eğitmenlik yöntemleri ve araçları; Mesleki Eğitim öğretmenlerinin, eğitici/eğitmenlerinin ve personelinin profesyonelleşmeleri ve mesleki gelişimleri için araçlar ve yöntemler; Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenleri ve eğitici/eğitmenlerine yönelik iyileştirilmiş temel eğitim ve hizmet içi eğitim; Mesleki Eğitim ve Öğretim kurum/kuruluşlarının yönetilmesi ve bunlara liderlik edilmesi; Ekonomik kalkınma ajansları da dâhil, Mesleki Eğitim ve Öğretim sunanlar ile yerel/bölgesel iş toplulukları arasında stratejik işbirliği; Mesleki Eğitim ve Öğretim sunanlar, yükseköğretim kurumları ile tasarım, sanat, araştırma ve yenilik merkezleri arasında yaratıcılığı ve yeniliği geliştirmeye yönelik işbirliği; Beceri ve yeterliliklerin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine referans verilmesi ve AB doğrulama araçlarının kullanılması suretiyle bunların ulusal düzeyde tanınması ve belgelendirilmesinin kolaylaştırılması; önceki öğrenmelerinin tanınması da dâhil olmak üzere, Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerine ve mezunlarına esnek yollar geliştirilmesi; Mesleki Eğitim ve Öğretim sunanlar tarafından kredi transferi (ECVET) ve kalite güvencesinin (EQAVET) uygulanması.

27 Stratejik Ortaklık - Hangi Faaliyetler?
Örneğin; Yetişkin eğitimi veren kurum/kuruluş (üniversite sürekli eğitim merkezi, meslek örgütü, işletme , dernek , vakıf vb.); Avrupa'da ve Türkiye'deki  yetişkin eğitimi faaliyeti gösteren diğer kurum/kuruluşlar ve yerel/bölgesel makamlar ve sosyal ortaklar ile işbirliği içerisinde, Yetişkinlere girişimcilik/dil/BİT becerileri kazandırmak amacıyla uygun eğitim metodolojileri ve kaynakları kullanarak güncel eğitimler hazırlayabilir.  Müfredat, eğitici/eğitmenler için el kitapları, yetişkin öğreniciler için eğitim materyalleri gibi çıktılar elde edilir. Bu çıktılar ortak kurum/kuruluşlar tarafından test edilir ve ilgili paydaşlar tarafından doğrulanır. Böylece iş dünyasının gereksinimi olan becerilerin kazandırılmasına etkili ve sürekli bir katkı sağlanmış olur. Aşağıdaki hususlara yönelik olarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, test edilmesi, uyarlanması/uygulamaya konulması: Yetişkin öğreniciler için yeni müfredat, kurslar, öğrenme malzemeleri ve araçları; Yetişkin öğrenicilere yönelik olarak özellikle temel beceriler ve anahtar yeterlilikler, dil becerileri kazandıran, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı üzerine odaklanan öğrenme ve öğretme metodolojileri ve pedagojik yaklaşımlar; Yetişkinlere yönelik yeni öğrenme ve eğitim verme şekilleri, özellikle açık ve esnek öğrenmenin, sanal hareketliliğin, açık eğitim kaynaklarının stratejik kullanımı ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin potansiyelinin daha iyi şekilde kullanılması; Yetişkin öğrenicilere yönelik rehberlik, danışmanlık ve eğitmenlik yöntemleri ve araçları; Özellikle yetişkin eğitimi öğretmenlerine geliştirilmiş temel eğitim ve hizmet içi eğitim konusuna odaklanmak suretiyle, yetişkin eğitimi öğretmenlerinin, eğitici/eğitmenlerinin ve diğer personelin profesyonelleşmeleri ve mesleki gelişimleri için araçlar ve yöntemler; Yetişkin eğitimi kurumlarının yönetilmesi ve bunlara liderlik edilmesi; Farklı eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında çalışan kurum/kuruluşlar arasında sosyal yardım faaliyetleri; Bir yanda yetişkinlere öğretim hizmeti sunanlar ile diğer yanda yerel/bölgesel makamlar arasında stratejik işbirliği; Önceki öğrenmelerinin tanınması da dâhil, yetişkin öğrenicilere esnek yollar sunulması: Yönetim veya uygulama modelleri ve yaklaşımlarının karşılaştırmalı analizi; Sargın ve yaygın öğrenme yoluyla edinilmiş bilgi ve yetkinliklere değer kazandırma yöntemlerinin pratik uygulaması ve testi; Yetişkinler için öğrenme fırsatlarına erişimin iyileştirilmesi Çok amaçlı öğrenme merkezlerinin ve bölgesel öğrenme sağlayıcısı ağlarının gelişiminin teşvik edilmesi; Temel olarak eğitimle ilgili olmayan kurum/kuruluşların öğrenme boyutunu geliştirmeye yönelik tedbirler (örneğin kültürel kurum/kuruluşlar); Yetişkin eğitimi alanındaki öğretmenler, yöneticiler veya diğer yetişkin eğitimi personeli için mevcut olan Avrupa eğitim kurslarının mevcudiyetini ve kalitesini iyileştirmek; Becerilerin ve yetkinliklerin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine referans verilmesi ve AB tanınma araçlarının kullanılması suretiyle bunların ulusal düzeyde tanınmasının ve belgelendirilmesinin kolaylaştırılması.

28 Stratejik Ortaklık - Hangi Faaliyetler?
Gençlik: Yenilikçi gençlik çalışması uygulamalarının geliştirilmesi, test edilmesi, uyarlanması ve/veya uygulamaya konulması için gençlik çalışması işbirliği faaliyetleri Becerilerin ve yetkinliklerin AB tanınma araçlarının kullanılması suretiyle ulusal düzeyde tanınması ve belgelendirilmesi; Ulusötesi gençlik girişimleri Yenilikçi gençlik çalışması uygulamalarının geliştirilmesi, test edilmesi, uyarlanması ve/veya uygulamaya konulması için gençlik çalışması işbirliği faaliyetleri. Bu faaliyetler şu hususlar ile ilgili olabilir: Gençlerin anahtar yeterliliklerinin ve temel becerilerinin yanı sıra dil ve BİT becerilerinin de güçlendirilmesini amaçlayan yöntemler, araçlar ve malzemeler; Gençlik çalışanlarının profesyonelleşmeleri ve mesleki gelişimlerine yönelik araçlar ve yöntemler (örneğin müfredat, eğitim modülleri, kaynak malzemeler, en iyi uygulamalar, doğrulama araçları vb.); Gençlik çalışması yapmak ve bu alanda eğitim ve destek vermek için yeni şekiller, özellikle açık ve esnek öğrenmenin, sanal hareketliliğin, açık eğitim kaynaklarının stratejik kullanımı ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin potansiyelinin daha iyi şekilde kullanılması; Sosyal dışlanma ve okulu erken bırakma ile mücadele etmeyi amaçlayan gençlik çalışması programları ve araçları; Gençlik kuruluşları arasında ve/veya eğitim ve öğretim alanlarındaki kurum/kuruluşların yanı sıra iş piyasasındaki kurum/kuruluşlarla stratejik ağ kurma ve işbirliği; Yerel/bölgesel kamu makamları ile stratejik işbirliği Becerilerin ve yetkinliklerin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine referans verilmesi ve AB tanınma araçlarının kullanılması suretiyle bunların ulusal düzeyde tanınması ve belgelendirilmesi; Ulusötesi gençlik girişimleri: farklı ülkelerden iki veya daha fazla gençlik grubu tarafından ortak bir şekilde yürütülen, sosyal taahhüdü ve girişimci zihniyeti güçlendiren işbirliği faaliyetleri (aşağıya bakınız).

29 Stratejik Ortaklık - Hangi Faaliyetler?
Örneğin; Gençlik kuruluşları arasında ve/veya eğitim ve öğretim alanlarındaki kurum/kuruluşların yanı sıra iş piyasasındaki kurum/kuruluşlarla Stratejik ağ kurma ve işbirliği faaliyetleri yapılabilir. Yerel/bölgesel kamu makamları ile stratejik işbirliği; Örneğin gençlik kuruluşları ile kalkınma ajansları arasında ilgili bölgedeki gençlerin sorunlarını ele alan ve bunlara çözümler arayan proje tabanlı bir işbirliği tesis edilebilir. Yenilikçi gençlik çalışması uygulamalarının geliştirilmesi, test edilmesi, uyarlanması ve/veya uygulamaya konulması için gençlik çalışması işbirliği faaliyetleri. Bu faaliyetler şu hususlar ile ilgili olabilir: Gençlerin anahtar yeterliliklerinin ve temel becerilerinin yanı sıra dil ve BİT becerilerinin de güçlendirilmesini amaçlayan yöntemler, araçlar ve malzemeler; Gençlik çalışanlarının profesyonelleşmeleri ve mesleki gelişimlerine yönelik araçlar ve yöntemler (örneğin müfredat, eğitim modülleri, kaynak malzemeler, en iyi uygulamalar, doğrulama araçları vb.); Gençlik çalışması yapmak ve bu alanda eğitim ve destek vermek için yeni şekiller, özellikle açık ve esnek öğrenmenin, sanal hareketliliğin, açık eğitim kaynaklarının stratejik kullanımı ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin potansiyelinin daha iyi şekilde kullanılması; Sosyal dışlanma ve okulu erken bırakma ile mücadele etmeyi amaçlayan gençlik çalışması programları ve araçları; Gençlik kuruluşları arasında ve/veya eğitim ve öğretim alanlarındaki kurum/kuruluşların yanı sıra iş piyasasındaki kurum/kuruluşlarla stratejik ağ kurma ve işbirliği; Yerel/bölgesel kamu makamları ile stratejik işbirliği Becerilerin ve yetkinliklerin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine referans verilmesi ve AB tanınma araçlarının kullanılması suretiyle bunların ulusal düzeyde tanınması ve belgelendirilmesi; Ulusötesi gençlik girişimleri: farklı ülkelerden iki veya daha fazla gençlik grubu tarafından ortak bir şekilde yürütülen, sosyal taahhüdü ve girişimci zihniyeti güçlendiren işbirliği faaliyetleri (aşağıya bakınız).

30 Stratejik Ortaklık – Proje Örnekleri
Mesleki Eğitim Yararlanıcı Kurum: Mustafa Selek Gıda San. Turizm. Ltd.Şti. (Hayat Lokantası) Proje Adı: Hayat Lokantası Proje Bütçesi: Avro Proje ile yiyecek içecek alanında eğitim gören öğrenciler ile bu alanda çalışmış olan aşçıların biraraya gelerek teorik bilgi ve uygulamalarını paylaşacakları çalıştaylar hedeflenmiştir. Her ülke bu uygulamalarda elde ettikleri tarifleri kitapçık haline getirecek ve proje sonunda geçmişten günümüze Avrupa yemek kültürünü yansıtan bir kitap ve bunları içeren bir internet sitesine ulaşılacaktır. Osmanlı ve sulu yemekler üzerine servis veren bir restoranın olan proje sahibi kurumun öğrenciler ve ustalar ile yaptığı bu çalışmasında 80 farklı yemek tarifleri ortaya çıkmıştır. Hali hazırda proje tamamlanmamış olmasına rağmen, bu tarifler restoranın menüsünün ve aynı zamanda halkın yemek kültürünün gelişmesine yardımcı olmuştur. Proje sayesinde Türk mutfağının ve farklı mutfak kültürlerinin adı ve lezzeti bilinmeyen yeni tarifleri öğrenilmiş ve restorana artı bir değer katmıştır.

31 Stratejik Ortaklık – Proje Örnekleri
Mesleki Eğitim Yararlanıcı Kurum: Metal Sanayicileri Sendikası Eğitim Vakfı Proje Adı: Otomotiv Sektöründe ECVET İle Hareketlilik Proje Bütçesi: Avro

32 Stratejik Ortaklık – Proje Örnekleri
Yükseköğretim Yararlanıcı Kurum: Yaşar Üniversitesi Proje Adı: Avrupa Sosyal Sorumluluk Eğitimi Proje Bütçesi: Avro

33 Stratejik Ortaklık – Proje Örnekleri
Yetişkin Eğitimi Yararlanıcı Kurum: Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD) Proje Adı: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinin Kalitesinin Artırılması İle İlgili Ortak Öğrenme Proje Bütçesi: Avro

34 Stratejik Ortaklık – Proje Örnekleri
Gençlik Yararlanıcı Kurum: Anadolu Üniversitesi Proje Adı:- Mezuniyetin İkramiyesi: Eğitimli İşsizlik Proje Bütçesi: Avro

35


"Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü 12 Şubat 2014 İstanbul" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları