Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stratejik Plan Otomasyonu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stratejik Plan Otomasyonu"— Sunum transkripti:

1 Stratejik Plan Otomasyonu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Evren TOPUZ / Bursa – Nisan, 2013

2 SUNUM PLANI Stratejik Plan Otomasyonu Nedir? Plan Ağacı Modülü
Göstergeler Modülü Rapor Modülü (Yapım Aşamasında) Stratejik Plan Otomasyonunda VERİ GİRİŞİ Kim Ne Zaman Veri ekranında dikkat edilmesi gerekenler (Uygulama) Stratejik Plan Otomasyonunda ONAY MEKANİZMASI Onay ekranında dikkat edilmesi gerekenler (Uygulama)

3 VERİ GİRİŞİ İÇİN

4 strplan.uludag.edu.tr NEDİR ? Stratejik Plan Otomasyonu;
İlgili yıl ‘Stratejik Planı’nı görebildiğiniz, İlgili dönem performans göstergeleri sonuçlarını girebileceğiniz ve takip edebileceğiniz, İlgili yıl faaliyet raporlarınıza tablolar oluşturabileceğiz geliştirilebilir bir otomasyon sistemidir.

5 STRATEJİK PLAN OTOMASYONU
YAPI STRATEJİK PLAN OTOMASYONU PLAN AĞACI GÖSTERGELER (Veri Girişi) RAPORLAMA

6 PİLOT UYGULAMA 09-20 Nisan 2013 STRATEJİK PLAN OTOMASYONU 2013 Performans Programını 3 Aylık İzleme

7 Birime Ait Göstergeler

8 GÖSTERGE DAĞILIMI 3 Aylık PG-1.2.3.2.02.
Yurtiçi Üniversitelere YÖK Bursu ile Gönderilen Öğretim Elemanı Sayısı 3 Aylık Dönem PG Yurtdışı Üniversitelere Gönderilen Öğretim Elemanı Saysı PG Yurtiçi Üniversitelere Gönderilen Araştırma Görevlisi Saysı PG Akademik Personelin Kullanımına Verilen Bilgisayar Sayısı PG Öğrenci Kullanımına Verilen Bilgisayar Sayısı PG Sağlık Hizmeti Sunulan Yatan Hasta Sayısı PG Yapılan Ameliyat Sayısı PG Yapılan Organ Nakli Sayısı PG Sağlık Hizmeti Sunulan Poliklinik Hasta Sayısı PG Alınan Görüntüleme Amaçlı Cihaz Sayısı PG Alınan Tanı ve Tedavi Amaçlı Cihaz Sayısı PG Sağlık Hizmeti Sunulan Hayvan Sayısı PG Kişi Başına Düşen Ortalama Eğitim Saati PG Hizmet İçi Eğitim Verilen Kişi Sayısı PG İdari Personelin Kullanımına Verilen Bilgisayar Sayısı PG Öğrenci Toplulukları Tarafından Düzenlenen Faaliyet Sayısı PG Diğer Üniversitelerle İmzalanan İşbirliği Protokolü Sayısı PG Kamu İdareleri, Meslek Odaları ve STK’larla Yürütülen Faaliyet Sayısı PG Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı PG Üniversitenin Tanıtımına Yönelik Yürütülen Faaliyet Sayısı

9 GÖSTERGE DAĞILIMI 6 Aylık
PG Yeni Eklenen Ders Sayısının Toplam Ders Sayısına Oranı 6 Aylık Dönem PG Kaldırılan Derslerin Sayısının Toplam Ders Sayısına Oranı PG Seçmeli Derslerin Sayısının Toplam Ders Sayısına Oranı PG Çift Anadal Uygulayan Program Sayısı PG Yan Dal Uygulayan Program Sayısı PG ÖYP Kapsamındaki Anabilim Dalı Sayısı PG Örgün Öğretimde Teorik Derslerdeki Ortalama Öğrenci Sayısı PG İkinci Öğretimdeki Teorik Derslerde Ortalama Öğrenci Sayısı PG Kadrolu Öğretim Elemanı Başına Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı PG Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanı Sayısı PG Verilen Toplam Yıllık Lisansüstü Öğretimi Ders Saati PG Verilen Lisans Öğretimi Ders Saati PG Verilen Önlisans Öğretimi Ders Saati PG Kadrolu Öğretim Elemanı Başına Düşen Haftalık Ders Saati PG Görevlendirilen Diğer Öğretim Elemanı Başına Düşen Ders Saati PG Uluslararası Değişimde Lisans Eğitim Programlarından Yararlanan Öğrenci Sayısı PG Farabi Programından Yararlanan Öğrenci Sayısı PG Uluslararası Değişim Programlarından Yararlanan Öğretim Elemanı Sayısı PG Farabi Programından Yararlanan Öğretim Elemanı Sayısı PG Üniversitemizde Yetiştirilen Araştırma Görevlisi Sayısı PG ÖYP Kapsamında Gelen Öğrenci Sayısı PG Konservatuar Bina İnşaatının Fiziki Gerçekleşme Oranı PG İyi Hekimlik Uygulamaları Laboratuvarı Fiziki Gerçekleşme Oranı PG Fen - Edebiyat Dersliklerinin Fiziki Gerçekleşme Oranı PG Mühendislik Mimarllık Fakültesi Dersliklerinin Fiziki Gerçekleşme Oranı (İnşaat Bölümü) PG Büyükorhan Hizmet Binasının Fiziki Gerçekleşme Oranı

10 GÖSTERGE DAĞILIMI Yıllık PG-1.1.2.1.01. Açılan Eğitim Birimi Sayısı
Açılan Anabilim - Anasanat Dalı/Bilim-Sanat Dalı Sayısı PG Açılan Bölüm Sayısı PG Açılan Program Sayısı PG Verilen Yaz Öğretimi Ders Saati PG İlgili Yıl İçinde Uluslararası Değişim Programı Anlaşması Yapılan Üniversitelerin Sayısı PG İlgili Yıl İçinde Geçerli Olan Farabi Programı Anlaşması Sayısı PG ÖYP Kapsamında Anlaşma Yapılan Üniversite Sayısı PG Kullanıma Yönelik Güncellenen Lisanslı Yazılım Sayısı PG Bilişim Sistemleri İle İlgili Üretilen Yazılım Sayısı PG Bilişim Sistemleri İle İlgili İyileştirilen Yazılım Sayısı PG Elektronik Kimlik Kartı Sisteminin Tamamlanma Oranı PG Elektronik Arşivleme Sisteminin Tamamlanma Oranı PG Indexlerde Yer Alan Uluslararası Yayın Sayısı (SCI, SCIExp., SSCI, AHCI) PG Diğer Uluslararası Yayın Sayıları PG Öğretim Üyesi Başına Düşen Uluslararası Yayın Sayısı PG WEB of Science'da Yapılan Atıf Sayısı PG Yapılan Ulusal Yayın Sayısı PG Öğretim Elemanı Başına Düşen Ulusal Yayın Sayısı PG Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısı PG Uluslararası Sanatsal Etkinliklerdeki Performans Sayısı PG Ulusal Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısı PG Ulusal Sanatsal Etkinliklerdeki Performans Sayısı PG Üniversite Tarafından Yayınlanan Uluslararası Dergi Sayısı PG Üniversite Tarafından Yayınlanan Ulusal Dergi Sayısı

11 PLAN AĞACI

12 VERİ GİRİŞİ Enstitülerde, Fakültelerde, Konservatuvarda, Yüksekokullarda ENS., FAK., YO., MYO. Sekreterleri Genel Sekreterlikte Şef Daire Başkanlıklarında Şube Müdürleri / Şef Merkezlerde Müdür Yardımcıları veya ilgili kişiler BAP, ÖYP, ERASMUS, FARABİ gibi birimlerde İlgili kişiler Veri girişinden sorumlu kişi veri girişi dönemlerini takip etmek ve verileri eksiksiz olarak girmekten sorumludur.

13 GÖSTERGELER

14 VERİ GİRİŞİ EKRANI

15 PERİYOD 3 AYLIK MALİ YIL Nisan Temmuz Ekim Ocak Ocak Şubat Mart
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Eylül Ekim Ekim Kasım Aralık Ocak MALİ YIL 3 AYLIK

16 6 AYLIK TEMMUZ OCAK EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İlgili Mali Yıl İçin Temel Alınacak EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2012 – BAHAR TEMMUZ 2013 – GÜZ OCAK 2012 – 2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Seçme İşlemleri Dikkate Alınacak 6 AYLIK 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Seçme İşlemleri Dikkate Alınacak

17 MALİ YIL OCAK YILLIK 1 OCAK – 31 ARALIK

18 AKTİF SÜRE Nisan Temmuz Ekim Ocak 15 GÜN İlgili Ayın 1’i ile 15’i

19 VERİ ONAYI Fakültelerde,
Dekanlar Enstitülerde, Konservatuvarda, Yüksekokullarda Müdürler Genel Sekreterlikte ve PYM Ofiste Genel Sekreter Daire Başkanlıklarında Daire Başkanları Merkezlerde ÖYP, ERASMUS, FARABİ ve BAPta Koodinatörler Veri onayından sorumlu kişi veri girişi dönemlerinde verilerin sorumlu kişilerce eksiksiz girilmesini sağlamalı ve girilen verilerin güvenilirliğini ve doğrulunu onaylamalıdır.

20 GÖSTERGELER Onay Mekanizması

21 AKTİF SÜRE Nisan Temmuz Ekim Ocak 5 GÜN İlgili Ayın 15’i ile 20’si

22 Yardım ve Destek İçin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Planlama Müdürlüğü 40406 – 40407

23 KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - 09.Nisan.2013


"Stratejik Plan Otomasyonu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları