Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM"— Sunum transkripti:

1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM

2 DAYANAK “İhracata Yönelik Devlet Yardımları” Bakanlar Kurulu’nun tarih ve 94/6401 sayılı Kararının 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak AB ve DTÖ normlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

3 SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ (SDŞ)
Normal yörelerde, aynı üretim dalında faaliyette bulunan, asgari 10 KOBİ’nin bir araya gelmesiyle en az 500 bin TL sermayeli anonim şirket olarak kurulur. KÖY’lerde, aynı veya farklı üretim dalında faaliyette bulunan ve bu yörelerde yerleşik asgari 5 KOBİ’nin en az 250 bin TL sermayeli anonim şirket olarak kurulur. Aynı üretim dalında faaliyet gösteren Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri tarafından anonim şirket şeklinde ve en az 500 bin TL sermaye ile kurulur.

4 DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ (DTSŞ)
Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon $ veya eş değerdeki ihracatı gerçekleştiren anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla DTSŞ ünvanı verilebilir.

5 İhracata Yönelik Devlet Yardımları
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi

6 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
İstihdam Yardımı (sadece SDŞ’ler) Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı

7

8 Genel Hususlar Prefinansman niteliğinde her hangi bir ön ödeme yapılmamaktadır. Dosya incelemeleri, Uygulamacı Kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Nihai karar mercii T.C. Ekonomi Bakanlığı’dır. Hak ediş bedelleri; uygulamacı kuruluş tarafından gerçekleştirilecek hesaplamanın ardından, TCMB kanalı ile ödenmektedir. Hesaplamalarda TCMB çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınır.

9 1- PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ (2011/1)

10 Amaç Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşların pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenmesi

11 Kapsam 1- Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği
2- E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği 3- Pazara Giriş Desteği a) Rapor ve Danışmanlık Desteği 4- Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği

12 1- YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ
Sınai ve/veya Ticari Şirketler şirketler desteklenir. Ulaşım, Araç Kiralama, Konaklama giderleri % 70 oranında desteklenir. Proje başına en fazla $ destek verilir. Bir şirketten en fazla 2 kişi (şirket çalışanları ve/veya ortakları) araştırmacı olarak kabul edilir. Bir takvim yılında; 10 yurtdışı pazar araştırması desteklenir. Aynı pazara yılda en fazla 2 kere gidilebilir. Bir projede, coğrafi konumu itibariyle yakın olmak kaydıyla en fazla 3 ülke bulunabilir. Pazar araştırması gezisi en az 2, yol hariç en fazla 10 gün olabilir.

13 Desteklenmeyecek Faaliyetler
Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı geziler Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar Sadece fuar ziyaretinin gerçekleştirildiği geziler

14 2- E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri için şirketler, % 70 oranında ve yıllık en fazla $ a kadar desteklenir. Şirketler, en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince bu destekten yararlanabilir.

15 Ön Onay Ön onay verilen e-ticaret siteleri, Ekonomi Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden ( duyurulur. Desteğe konu e-ticaret sitesi; ön onay almamış ise; şirketlerin EK D-3 ve EK D-4, e-ticaret sitesinin ise EK D-4 ile İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir.

16 3- Pazara Giriş Desteği Rapor ve Danışmanlık Desteği
- Şirketler (Ticari, Sınai, Yazılım) - İşbirliği Kuruluşları

17 3- Pazara Giriş Desteği Rapor ve Danışmanlık Desteği
(Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları) I. Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) II. Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler

18 Destek Oranı - Üst Limit
Şirketler % 60; İşbirliği Kuruluşları % 75 oranında Yıllık en fazla $’a kadar; desteklenir. Raporların alım tarihi itibariyle en fazla 2 yıllık olması gerekmektedir.

19 Uluslararası Kuruluşlar
I. ve II. için uluslararası kuruluşlar: Müsteşarlık tarafından 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ”e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmalarını ifade eder. II. için uluslararası kuruluşlar: Yurtdışında yerleşik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti veren danışmanlık firmaları

20 Ön Onay Rapora ilişkin hizmet sağlayacak uluslararası kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırlamış olduğu rapor örneği ve/veya hazırlanacak raporun taslağıyla birlikte İhracat Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi ve satın alınması planlanan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ve raporu hazırlayan uluslararası kuruluş için; ayrıca yabancı şirket alımına ilişkin danışmanlık için Bakanlık (İhracat G.M.) tan ön onay alınması gerekir.

21 4- Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği
Bakanlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. Organizatör Kuruluş: Bakanlık koordinasyonunda Sektörel Ticaret Heyeti veya Alım Heyeti organizasyonu yapan İşbirliği Kuruluşu. İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri

22 Kapsam Ulaşım (En fazla 2 kişi)
Konaklama (Şirket başına en fazla 300 $/günlük) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri Tercümanlık giderleri Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri Halkla ilişkiler hizmeti giderleri Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri.

23 Ön Başvuru ve Değerlendirme
Ön başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 3 (üç) ay önce Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ön başvuruda bulunmaları gerekir. Program başlangıç tarihinden 15 (on beş) gün öncesine kadar yeni katılımcı şirket eklenmesi veya bazı şirketlerin çıkarılması talebinde bulunabilir.

24 Limitler Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 (beş) sektörel ticaret heyeti ve 10 (on) alım heyeti programı desteklenir. Sektörel ticaret heyetlerine aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler katılabilir. BROP illerinde en az 8 şirket, diğer illerde en az 10 şirketin katıldığı projeler değerlendirmeye alınır.

25 Başvuru Yapılacak Kurum
T.C. Ekonomi Bakanlığı 1 ve 2 için İhracat Genel Müdürlüğü, Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü 3 ve 4 için İhracat Genel Müdürlüğü İlk Başvuru : İlk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Eksik Belge Tamamlama : Eksik belge bildirim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde

26 2-YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ (Tebliğ No: 2009/5)

27 Kimler Yararlanabilir: -Ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, -Yazılım şirketleri - Film Yapımcıları - Sağlık kuruluşları - Eğitim kuruluşları - Üretici/İmalatçı Organizasyonları

28 Yurt Dışı Fuarlara Katılım Şekli:
Bireysel Katılım, Milli Katılım/Türk İhraç Ürünleri Fuarına Katılım

29 Bireysel Katılım Nedir:
Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların kendi girişimleri neticesinde doğrudan katılımlarıdır.

30 Hangi Fuarlara Bireysel Katılımlarda destek var?
Sadece Ekonomi Bakanlığınca uygun görülerek ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara katılım desteklenmektedir.

31 Bireysel Katılımlarda Destek Oran ve Miktarları:
Boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının …%50’si Nakliye’nin ……......%50’si Fuara giden 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ……..%50’si Toplam $ Katılımcının, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda destek oranı: %75’tir. Ancak, katılımcının, belirtilen konularda üretim yaptığına ilişkin TÜBİTAK veya Ortadoğu Teknik, İstanbul Teknik, Marmara, Ege ve Uludağ Üniversitelerinden birinin düzenleyeceği raporu ibraz etmesi gerekmektedir (fuar öncesinde, sergilenecek ürünler için bu raporun alınması gerekmektedir),

32 Bireysel Katılımlarda Başvuru Şekli:
Fuardan Önce: Fuarın başlama tarihinden en az 15 gün önce destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, fuar idaresinden alınan ve ödenecek boş stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesini ibraz eder. Bu madde kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcıların destek müracaatları değerlendirilmeye alınmaz. Fuardan Sonra: Gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; firma tarafından üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir.

33 Milli Katılım/Türk İhraç Ürünleri Fuarına Katılım Nedir:
Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikli uluslararası fuarlar ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen fuarlara, Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplu katılımlarıdır.

34 Milli Katılımlarda Destek Oran ve Miktarları:
toplam fuar katılım bedelinin (KDV dahil) %50’si Fuara giden 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ……..%50’si Azami destek miktarı, Sektörel nitelikli milli katılımlar için $, genel nitelikli milli katılımlar için $’dır. Katılımcının, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda destek oranı: %75’tir. Ancak, katılımcının, belirtilen konularda üretim yaptığına ilişkin TÜBİTAK veya Ortadoğu Teknik, İstanbul Teknik, Marmara, Ege ve Uludağ Üniversitelerinden birinin düzenleyeceği raporu ibraz etmesi gerekmektedir (fuar öncesinde, sergilenecek ürünler için bu raporun alınması gerekmektedir),

35 Hedef Ülke ve Prestijli Fuar Bazında İlave Fuar Desteği
Gerek Milli gerekse Bireysel Fuar Katılımlarında, fuar, EB’ce belirlenen “hedef ülkelerden” birindeyse destek oranına 20 puan ilave edilir. Yani destek oranı %50 iken, fuar, hedef ülkelerdeyse destek oranı %70 olacaktır. Katılımcının yılda bir defaya mahsus olmak üzere, Müsteşarlıkça belirlenecek sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlardan birine katılması halinde, katılımcı tarafından organizatöre ödenen özel donanımlı stand dahil katılım bedelinin, Bireysel Katılımlarda ise katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand veya donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %50’si destek kapsamında ABD dolarını geçmemek üzere katılımcıya ödenir. Prestijli fuar katılımlarında 50 m2 sınırlaması uygulanmaz.

36 Milli Katılımlarda Başvuru Şekli:
Teşvik için İhr.Birliğine başvuru dahil tüm işlemler Organizatör Firma/Kuruluş tarafından yapılır. Organizatör Firma/Kuruluş, fuardan sonra 3 ay içerisinde, tüm katılımcı firmaların belgelerini toplu halde İhr.Birliğine ibraz etmekle yükümlüdür. Milli Katılımlarda Başvuru Şekli:

37 Bireysel/Milli Katılımlarda Gerekli Belgeler:
Stand kirası faturası Varsa nakliye faturası Tüm faturaların ödeme dekontu GB veya ATA Karnesi Ticaret Sicil Gazetesi İmza Sirküleri Kapasite Raporu* Stand Fotoğrafı Fuar Kataloğu Destek Talep Formu Vergi Levhası Birlik Yıllık Aidat Makbuzu Bireysel/Milli Katılımlarda Gerekli Belgeler:

38 Stand Alınlığı ve/veya Stand Alanında kullanılabilecek isim ve ünvanlar:
Katılımcı firmanın ticari ünvanı Katılımcı firmanın tescilli markası Katılımcı firmanın ticari ünvanı veya tescilli markası ile birlikte kullanılmak şartıyla katılımcı firmanın logosu (Logo tek başına kullanılamıyor) Katılımcının organik bağının olduğu firmanın ticari ünvanı (Tek başına olabilir) Katılımcının organik bağının olduğu firmanın, fuarın konusu ile ilgili olmak kaydıyla tescilli markası (Tek başına olabilir) Katılımcının organik bağının olduğu firmanın logosu (ticari ünvanı veya tescilli markası ile birlikte kullanılmak şartıyla -Tek başına kullanılamıyor) Katılımcı, stand alınlığında kendi ticari ünvanı veya tescilli markası ile beraber pazarlama sözleşmesi yaptığı üretici firmanın ticari ünvanına/tescilli markasına/logosuna da yer verebilir. (Üreticinin ünvanı tek başına kullanılamıyor) Marka tescilleri firma tüzel kişiliği adına olabildiği gibi firmanın ortağı konumundaki gerçek kişi(ler) adına da olabilir.

39 GENEL HUSUSLAR (Bireysel+Milli)
1- Nakliye için İlave Destek: Komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si ilaveten desteklenir.

40 3- Sadece 9 – 50 m2 arası fuar giderleri destek kapsamındadır
3- Sadece 9 – 50 m2 arası fuar giderleri destek kapsamındadır. İstisnalar: * Mücevher ve tekstil aksesuarları sektörü min. 9 m2, * Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana ve yan sanayii, yat imalatı, mobilya, beyaz eşya ve endüstriyel mutfak eşyaları sektörleri de max.50 m2 sınırlamasından muaftır.

41 4- Ürün Teşhir Şartı: Katılımcılar, bizzat ürünlerini standlarında sergilemek durumundadırlar. Firmaların kendi istekleri ile ürün sergilememeleri durumunda, broşür, katalog v.s. ile fuar katılımlarında azami 36 m2 üzerinden desteklenirler. Bireysel katılımlarda, stand konstrüksiyon/dekorasyon malzemelerinin nakliyesi destek kapsamında değildir.

42 3- ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ   (Tebliğ No: 97/5)

43 Kimler Yararlanabilir
Kimler Yararlanabilir? - Ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler, Tarım sektöründe iştigal eden şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler.

44 * Şirketlerin üretimini ve/veya ihracatını yaptıkları ürünlerle ilgili aldıkları belge/ sertifikalar desteklenir. * Akredite edilmiş kurum/kuruluşa yaptırılan ve belge/sertifikayla ilişkilendirilemeyen test/analiz raporları, ilgili ülkeye bu raporla ihracat yapıldığının tevsiki kaydıyla desteklenir.

45 Bu Tebliğ kapsamında hangi harcamalar desteklenir
Bu Tebliğ kapsamında hangi harcamalar desteklenir? Bu Tebliğ kapsamında; firmaların, Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifikalar Listesinde (EK 5) yer alan belge/sertifika türleri ve test/analiz raporlarını alım giderleri %50 oranında ve her bir belge veya sertifika başına en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir .  

46 Belgelendirme masrafları olarak hangi harcamalar desteklenmektedir
Belgelendirme masrafları olarak hangi harcamalar desteklenmektedir? - Müracaat ve doküman inceleme, - Belgelendirme tetkik, - İlk yıla ait belge kullanım ücreti - Belge veya sertifikayla ilgili yaptırılması zorunlu test ve analiz ücretleri - Kayıt ücreti Test/analiz raporları için; - Test/analiz ücretleri (eğitim, danışmanlık, seyahat, konaklama, gözetim bedeli v.b. giderler destek kapsamı dışındadır.)

47 Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri Başvuru Süresi: Belge alım tarihinden itibaren 6 ay Destek Oran ve miktarı: Belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla $

48 4- YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(Tebliğ No: 2010/6)

49 Bu Tebliğ kapsamında hangi harcamalar desteklenir
Bu Tebliğ kapsamında hangi harcamalar desteklenir? A-Yurt dışında açılan birimlerin (ofis, depo, mağaza, showroom,reyon), Kira giderleri B- Yurt dışı tanıtım giderleri C- Yurtdışı marka tescil giderleri desteklenir.

50 Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri Başvuru Süresi: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay Destek Oranı: Üretici şirketler için %60, Ticari Şirketler için %50 En fazla kaç yurt dışı birim için destek alınabilir?15 Destek Süresi: 4 yıl

51 I- Üretici Şirketlerin Kira Giderlerinin Desteklenmesi
her bir birim başına; Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar, desteklenir.

52 II- Ticari Şirketlerin Kira Giderlerinin Desteklenmesi
her bir birim başına; Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar, desteklenir.

53 III- Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir.

54 III- Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurtdışı birimi bulunan şirketlerin; yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerin; reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir.

55 IV- Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının, yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolar’ına kadar desteklenir.

56 Hedef ve Öncelikli Ülke ve
BROP İlleri İlave Destek Oranı Yukarıda belirtilen faaliyetlerin, sektörel bazda Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75 inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 (yirmi) baz puana kadar artırılabilir.

57 5- TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALİTY’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ No: 2006/4)

58 Turquality Nedir? * TURQUALITY® , Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. * TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.

59 Marka/Turquality Destek Programının Amacı
2006/4 sayılı Tebliğin esas amacı, uluslararası Türk markaları yaratılmasıdır. Bu itibarla, 2006/4 sayılı Tebliğ uyarınca Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınacak şirketlerin, belirli bir iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyeline sahip olması şartı aranmaktadır.  Marka/Turquality Destek Programının Amacı

60 Turquality Projesi ilk Ne Zaman Başladı?
Bu projenin temelleri ilk olarak 2003 yılında 2003/3 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Oluşturulmasına ilişkin Tebliğ”in yürürlüğe girmesi ile atıldı. - Proje 2004 yılında tekstil ve hazır giyim sektöründen 15 firmayı kapsamında bulunduran bir pilot proje olarak hayata geçti yılında da diğer tüm sektörleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldı. -Şu anda da yaklaşık 100 marka bu proje kapsamında yer almaktadır.

61 Bu Tebliğ kapsamında hangi faaliyetler desteklenir
Bu Tebliğ kapsamında hangi faaliyetler desteklenir? ı- Marka Destek Programı II- TURQUALITY Destek Programı

62 I- Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi:
Marka Tescili ve Korunmasına İlişkin giderleri %50 oranında ve yıllık $, Hedef ülkelerde yapacakları reklam-tanıtım faaliyetleri %50 oranında ve yıllık $, Hedef ülkelerde açacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri %50 oranında ve yıllık $, Hedef ülkelerde açacakları reyon, gondol, satış alanlarına ilişkin kira giderleri %50 oranında ve yıllık $, Hedef ülkelerde açacakları showroom’lara ilişkin kira giderleri %50 oranında ve yıllık $, Kalite, çevre belgeleri alımına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık $, Franchising sistemi ile açılacak mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları %50 oranında ve yıllık $, Satın alınacak danışmanlık hizmet giderleri %50 oranında ve yıllık $’a kadar desteklenir.

63 II- Turquality Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi:
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline İlişkin giderleri Kalite, çevre belgeleri alımına ilişkin giderleri istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri, Hedef ülkelerde yapacakları reklam-tanıtım faaliyetleri Hedef ülkelerde açacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri Hedef ülkelerde açacakları reyon, gondol, satış alanlarına ilişkin kira giderleri Hedef ülkelerde açacakları showroom’lara ilişkin kira giderleri Franchising sistemi ile açılacak mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları Satın alınacak danışmanlık hizmet giderleri %50 oranında desteklenir.

64 Kimler Yaralanabilir: Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler
Destek Kapsamına Alınma: Şirketlerin, yukarıda belirtilen destek unsurlarından yararlanabilmeleri için doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na müracaat etmesi ve ön incelemenin ardından ibraz edilen Stratejik İş Planlarının Müsteşarlık tarafından uygun bulunması gerekmektedir. Başvuru Öncesi Ön Koşul: Müracaat edilen markanın Türkiye’de tescilli olması, yurt dışında da ibraz edilecek iş planında belirtilen hedef pazarların en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

65 Detaylı bilgi ve Firma Ön Değerlendirme Seti için bkz.;
TURQUALITY® Projesine Nasıl Başvurulur ? Detaylı bilgi ve Firma Ön Değerlendirme Seti için bkz.;

66                                                                                                                                                                  

67 Firma Ön İnceleme Çalışması ve Kapsama Alınma
Bu aşamada Deloitte Danışmanlık ile TURQUALITY® Sekreteryası’nın beraber yürüttüğü Firma Ön İnceleme Çalışması yer almaktadır. Başvuru yapan firmada gerçekleştirilen 2 günlük bir çalışma ile firma aşağıdaki alanlarda incelenmektedir: Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Marka Yönetimi Marka Performansı Tedarik Zinciri Yönetimi Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme Finansal Performans İnsan Kaynakları Yönetimi Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetimi Bu çalışma sonucunda belirli bir noktanın üzerinde olduğu belirlenen firmalar TURQUALITY® veya Marka Destek Programı kapsamına alınmaktadır.

68 Destek Süresi Marka destek programı için: 4 yıl Turquality destek programı için: 5 yıl

69 6-ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (2010/8)

70 Kapsam A) Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları
B) Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurt Dışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi B-1) Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları B-2) Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları B-3) İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi B-4) Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı

71 Kimler Yararlanabilir
Şirketler (Sınai ve/veya Ticari faaliyette bulunan şirketler) (Yazılım sektöründe iştigal eden şirketler) İşbirliği Kuruluşları (Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,)

72 1) Eğitim Programları Şirketlerin, yetkilendirilmiş eğitimcilerden alacakları program bazında süresi 60 saati geçmeyen yurt içi eğitim giderleri; yıllık toplam $’ı aşmamak üzere %70 oranında desteklenir.

73 Konu Başlıkları - Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı, - Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim, - Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi, - Dış Ticarette Fiyatlandırma, - Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı, - Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri, - Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri, - Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik, - Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, - Yenilikçilik ve Kümelenme, - Bakanlıkça uygun görülen diğer konular (Moda, Marka ve Tasarım, Süreç Yönetimi, Kalite ve Verimlilik

74 Eğitim hizmetini alan şirket tarafından, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde T.C. Ekonomi Bakanlığı (İhracat G.M.) na başvuru gerçekleştirilmelidir. Bir şirketten en fazla 4 personel bu destek kapsamında değerlendirilir. Bir eğitim programına katılacak toplam kişi sayısı azami 20 dir.

75 A-1) Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları
2) Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurt Dışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Gid. Desteklenmesi A-1) Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları A-2) Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları A-3) İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi B) Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı

76 2 /A-1 Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları
* İşbirliği Kuruluşları... Eğitim ve danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderleri en fazla %75 oranında, proje bazında $ a kadar desteklenir. Eğitim ve danışmanlık programları için sayı sınırı yoktur.

77 2 / A-2 Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları
* İşbirliği Kuruluşları... “Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları”na katılan şirketlere yönelik olarak İşbirliği Kuruluşunca, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda proje bazlı yurt dışı pazarlama programları veya yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları için proje bazlı alım heyeti programları düzenlenebilir.

78 Yurtdışı Pazarlama Programları :
Ortak Pazar Araştırmaları, Pazar Ziyaretleri, Küme Tanıtım Faaliyetleri, Ticaret Heyetleri, Yurtdışı Fuar Ziyaretleri, Eşleştirme vb. En fazla 5 adet Yurtdışı Pazarlama Programı düzenlenebilir. Program bazında $ a kadar %75 oranında desteklenir. Alım Heyeti Programları : Yurtdışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen programlar. En fazla 10 adet Alım Heyeti Programı düzenlenebilir. Program bazında $’a kadar %75 oranında desteklenir.

79 Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Programları kapsamında;
Ulaşım Konaklama Tanıtım ve Organizasyon Giderleri desteklenir. - Yurtdışı pazarlama programlarına bir şirketten en fazla kişi katılabilir. Her bir program için ayrılan süre yol hariç en fazla 10 gündür. Her bir program bazında BROP illerinden en az 5, diğer illerden en az 8 şirket olacak şekilde gruplandırma yapılır.

80 2 /A-3 Proje Kapsamında İstihdam Yardımı
İşbirliği Kuruluşu tarafından hazırlanan projede görevlendirilen en fazla 2 uzman personelin istihdam giderlerinin %75’i desteklenir.

81 2 / B Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı
* Şirketler... “Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları”na ve “Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları”na katılan şirketler Bakanlıkca uygun görülen konularda, yetkilendirilmiş danışmanlardan proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir. (%70, yıllık $, en fazla 3 Yıl)

82 Genel Hususlar * İşbirliği Kuruluşu’nun üyesi olan şirketler projeye katılabilir. * Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı (BROP) illerinde en az 5 şirketin, diğer illerde en az 10 şirketin katıldığı projeler değerlendirilir. * Proje süresi en fazla 3 yıl olabilir. * İşbirliği Kuruluşu’nun aynı anda en fazla 5 projesi destek kapsamındadır. * Uygulamacı Kuruluş : Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

83 7- İSTİHDAM YARDIMI (2000/1)

84 Sağlanan Destek SDŞ’ lerin ilk defa istihdam edecekleri,
Konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yöneticinin toplam azami $ karşılığı TL’yi aşmamak üzere yıllık brüt maaşının %75’i, Konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli elemanların toplam azami $ karşılığı TL’yi aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75’i,

85 Sağlanan Destek Bir SDŞ’ ye istihdam edeceği, 1 yönetici
2 elemanın ücretleri için bir defa destek sağlanır. Destek süresi maksimum 1 yıldır.

86 8-ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME YARDIMI (98/10)

87 AR-GE Projeleri Yeni bir ürün üretilmesi
Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlaması “AR-GE PROJESİ” olarak tabir edilebilir.

88 Kimler Yararlanabilir?
Tüm sanayi kuruluşları Yazılım firmaları

89 Projelere Sermaye Desteği Sağlanması
Destek Türleri Projelere Sermaye Desteği Sağlanması “Stratejik Odak Konuları Projeleri”nin Desteklenmesi

90 1- Projelere Sermaye Desteği Sağlanması
Uygulamacı Kuruluş : TTGV Destek Oranı : %50 Maks. Destek Miktarı : 1 Milyon $ Destek Süresi : 2 Yıl Projelere sermaye desteğinde, TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanır.

91 Desteklenen Harcamalar
Personel giderleri (Araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen) Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri

92 Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. giderleri Patent başvuru giderleri

93 Projelere Sermaye Desteği Sağlanması
TTGV tarafından ABD Doları cinsinden verilen destek, projenin sona ermesinin ardından bir yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl içinde ABD Doları olarak geri ödenir.

94 Projelere Sermaye Desteği Sağlanması
kabul TTGV FORMAT İNCELEMESİ FİRMA harcama belgeleri Hesaplanan destekleme miktarı 1- FİRMA AR-GE PROJESİNİ TÜBİTAK’A SUNAR. 2- TÜBİTAK PROJEYİ FORMAT AÇISINDAN İNCELEDİKTEN SONRA KARAR VERİLMESİNİ TEMİNEN HAKEM KURULUNA SEVK EDER. 3- PROJE ÜÇ AYRI HAKEM TARAFINDAN İNCELENİR. 4- UYGUN GÖRÜLÜRSE FİRMAYA HARCAMALARA BAŞLAMASI İÇİN HABER VERİR. 5- BAŞLAYAN PROJE KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMA BELGELERİ FİRMA TARAFINDAN TÜBİTAK’A SUNULUR. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T. CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Ödeme Emri

95 2- Stratejik Odak Konuları Projeleri
Ülkemizde mevcut sanayi yapısı teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda, teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir.

96 İlgili Kuruluşların İnternet Adresleri
T.C. Ekonomi Bakanlığı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

97 İhracatçı Birlikleri İİB www.iib.org.tr İTKİB www.itkib.org.tr
İMMİB OAİB EİB AKİB AİB DETKİB DAİB GAİB KİB DKİB UİB


"İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları