Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Meral ŞENGÜL İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı Kasım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Meral ŞENGÜL İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı Kasım."— Sunum transkripti:

1 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Meral ŞENGÜL İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı Kasım 2011

2 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
2010/8 Sayılı Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği 97/5 Sayılı Çevre Maliyetleri Desteği 2000/1 Sayılı İstihdam Desteği

3 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

4 Destek Sistemi Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
Pazara Giriş Desteği Rapor Desteği Danışmanlık Desteği Yurt Dışı Tanıtım Desteği Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

5 Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği (Madde 5)
Hedef Kitle : Sınai / Ticari Şirketler Yazılım Şirketleri Destek Kapsamı : 2 Kişinin (şirket çalışanı-ortağı) ihracat amacıyla yapacağı iş görüşmeleri Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri Destek Oranı : % 70 ( Proje başına en fazla 7500 Dolar) Bir yıl içerisinde en fazla 10 proje İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

6 Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
Ulaşım: Ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs biletleri Araç kiralama gideri (günlük 50 $’ı aşmamak kaydıyla) Konaklama: Oda + Kahvaltı gideri (günlük 300 $’ı aşmamak kaydıyla) Ön onay aşaması yoktur. Başvuru süresi: İlk ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

7 Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Kırklareli illerinde yerleşik firmalar için Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak illerinde yerleşik firmalar için İhracat Genel Müdürlüğü (KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi: Yukarıda belirtilen iller dışında yerleşik firmalar için İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

8 Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
İhracata yönelik pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı geziler ile Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar desteklenmez. Sadece fuar ziyaretinin gerçekleştirildiği geziler desteklenmez. İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

9 Pazara Giriş Desteği (Rapor Desteği-Madde 9)
Destek Kapsamı : Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) Destek Oranı: Şirketler % 60 İşbirliği Kuruluşları % 75 (Yıllık en fazla Dolar) İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

10 Pazara Giriş Desteği (Rapor)
Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü-KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi) Hedef Kitle: Şirketler İşbirliği Kuruluşları (TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

11 Pazara Giriş Desteği (Rapor)
Ön Onay Aşaması: Ön onay formu + rapor taslağı/daha önce benzer nitelikte hazırlanmış rapor örneği ile İhracat Genel Müdürlüğüne (KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi) ön onay başvurusu yapılır. !!! 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ”e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmaları tarafından hazırlanacak raporlar desteklenmektedir. Ön Onay Sonrası Başvuru Süresi: İlk ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

12 Pazara Giriş Desteği (Danışmanlık Desteği-Madde 9)
Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü-KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi) Hedef Kitle: Şirketler İşbirliği Kuruluşları (TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

13 Pazara Giriş Desteği (Danışmanlık)
Destek Kapsamı : Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslar arası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetleri (mali ve hukuki danışmanlık dahil) Destek Oranı: Şirketler % 60 İşbirliği Kuruluşları % 75 (Yıllık en fazla Dolar) İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

14 Pazara Giriş Desteği (Danışmanlık)
Ön Onay Aşaması: Ön onay formu ile İhracat Genel Müdürlüğüne (KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi) ön onay başvurusu yapılır. !!! 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ”e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmaları ile yurt dışında yerleşik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti veren danışmanlık firmalarından alınacak olan danışmanlık hizmetleri desteklenmektedir. Ön Onay Sonrası Başvuru Süresi: İlk ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

15 Pazara Giriş Desteği (Yurt Dışı Tanıtım Desteği-Madde 10)
Amaç: Döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerin desteklenmesi Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) Hedef Kitle: Yüksek Öğretim Kuruluşları Sağlık Sektöründe Tedavi Amaçlı Faaliyet Gösteren Kuruluşlar Film Sektörü Yazılım Sektörü İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

16 Pazara Giriş Desteği (Yurt Dışı Tanıtım)
Destek Kapsamı : Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri Tanıtım - Organizasyon Giderleri Destek Oranı: % 50 (Yıllık en fazla Dolar) İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

17 Pazara Giriş Desteği (Yurt Dışı Tanıtım)
Ulaşım: Kuruluşların çalışanları ve/veya ortaklarının ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bilet ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde kuruluş başına günlük 300 doları geçmemek kaydıyla oda+kahvaltı giderleri Tanıtım ve Organizasyon: Tercümanlık giderleri, Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri, Halkla ilişkiler hizmeti giderleri, Fuar ve sergi katılımı giderleri, Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

18 Pazara Giriş Desteği (Yurt Dışı Tanıtım)
Ön Başvuru Aşaması: Program tarihinden en az 3 ay önce tanıtım faaliyeti programı ve tahmini bütçesini gösteren EK BT-1 ile ön başvuruda bulunulması Ön Başvuru Sonrası: Ön başvurunun uygun bulunmasından sonra ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

19 Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği (Madde 11)
Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) (Sektör Daireleri) Hedef Kitle: Organizatör Kuruluş (İşbirliği Kuruluşu) Destek Oranı: % 50 (Program başına en fazla Dolar) Bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 Sektörel Ticaret Heyeti Programı 10 Alım Heyeti Programı İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

20 Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği
Ulaşım: Ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bilet ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri Konaklama: Heyete katılan şirket, kurum veya kuruluş başına günlük 300 Doları geçmemek kaydıyla oda+kahvaltı giderleri Tanıtım ve Organizasyon: Tercümanlık giderleri, Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, Görsel ve yazılı tanıtım ve reklam giderleri, Halkla ilişkiler hizmeti giderleri, Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri. İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

21 Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği
Ön Başvuru Aşaması: Program başlangıç tarihinden en az 3 ay önce Bakanlığa ön başvuruda bulunması gerekir. Güncelleme: Onaylanmış başvuru kapsamında program başlangıç tarihinden 15 gün öncesine kadar güncelleme yapılabilir. Ön Başvuru Sonrası: Ön başvurunun uygun bulunmasından sonra ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

22 E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği (Madde 13)
Amaç: Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin desteklenmesi Hedef Kitle: Şirketler Destek Oranı: % 70 (Yıllık en fazla Dolar) En fazla 5 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 yıl süresince yararlanabilir. En az bir yabancı dilde internet sitesine sahip olması şart Site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır. İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

23 E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Ön Onay Koşulu: E-ticaret sitesinin Ekonomi Bakanlığı’ndan ön onay almış olması gerekir. Ön onay verilmeden önce üye olunması durumunda, bu üyelik giderleri için yapılan destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Ön onay verilen e-ticaret siteleri Bakanlığın resmi internet sitesinde ( duyurulur. Başvuru süresi: İlk ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

24 E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Kırklareli illerinde yerleşik firmalar için Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak illerinde yerleşik firmalar için İhracat Genel Müdürlüğü (KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi: Yukarıda belirtilen iller dışında yerleşik firmalar için İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

25 2011/1 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Tüm Destekler İçin
!!! Eksik Belge Tamamlama Süresi: Eksik belge bildirim yazısı tarihinden itibaren 3 ay. Eksikliklerin 3 ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 aylık süre, eksik belge bildirim yazısının evrak çıkış tarihiyle başlar ve başvuru sahiplerinin bildirim üzerine vereceği cevabın Ekonomi Bakanlığı evrak kayıtlarına girdiği tarihte biter. !!! Tüm ödemelerin bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Banka onaylı EFT, SWIFT, havale dekontu ile kredi kartı ekstresi aslı veya banka onaylı örneği ödeme belgesi olarak kabul edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde şirket kredi kartı veya şirket ortaklarının kişisel kredi kartı kullanılabilir. İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

26 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Yurt Dışı Pazar Araştırması Pazara Giriş (Rapor/ Danışmanlık) Pazara Giriş (Yurt Dışı Tanıtım) Sektörel Ticaret Heyeti-Alım Heyeti E-Ticaret Destek Oranı Sınai/Ticari/Yazılım Şirketleri %70 Şirket %60 İşbirliği Kuruluşu %75 Kuruluşlar %50 İşbirliği Kuruluşu %50 Şirketler %70 Destek Tutarı (ABD Doları) 7500 Dolar Dolar Dolar Dolar Dolar Program 10 Adet/Yıl Yıllık (Ticaret Heyeti 5 Adet /Yıl) (Alım Heyeti 10 Adet/Yıl) Yıllık (Toplam 5 Site/3yıl İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

27 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

28 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE) Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak Vizyonumuz İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

29 İşbirliği Kuruluşu İhracatçı Birlikleri İl Sanayi / Ticaret Odaları
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) İhracatçı Birlikleri İl Sanayi / Ticaret Odaları TOBB, TİM, DEİK Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Organize Sanayi Bölgeleri Endüstri Bölgeleri Sektörel Üretici Dernekleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) İmalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler İşbirliği Kuruluşu İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

30 Kümelenme Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE) Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde : - Ortak ihtiyaç analizi, - Öğrenme (eğitim ve danışmanlık) - Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi Kümelenme İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

31 Başvuru Başvuru Mercii T.C. Ekonomi Bakanlığı Nihai Mercii
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Başvuru Mercii T.C. Ekonomi Bakanlığı Nihai Mercii Proje Değerlendirme Komisyonu Hedef Kitle İşbirliği Kuruluşları (Şirketler) Destek Oranı % 75 Başvuru İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

32 Destek Kapsamı İhtiyaç Analizi Eğitim ve Danışmanlık
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) İhtiyaç Analizi Eğitim ve Danışmanlık Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti İstihdam Bireysel Danışmanlık Destek Kapsamı İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

33 Süreç Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE) İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu İhtiyaç Analizi İstihdam Süreç Eğitim ve/veya Danışmanlık Programı Yurt Dışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti Bireysel Danışmanlık İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

34 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE) Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi İhracat potansiyelinin belirlenmesi Destek Miktarı : Proje Başına Dolar İhtiyaç Analizi İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

35 Eğitim ve Danışmanlık Programları
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Dış Ticaret Satış – Pazarlama – İnsan Kaynakları Süreç İyileştirme ve Yönetimi Stratejik Yönetim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kalite – Verimlilik Sektöre Özgü Konular Bakanlıkça Uygun Görülen Diğer Konular Destek Miktarı : Proje Başına Dolar Eğitim ve Danışmanlık Programları İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

36 Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Destek Kapsamı : Yurtdışı Pazarlama Programları - Ortak pazar araştırmaları - Pazar ziyaretleri - Ticaret heyetleri - Yurtdışı fuar ziyaretleri - Eşleştirme - Küme tanıtım faaliyetleri Yurt Dışı Pazarlama Programları Destek Miktarı: - Program Başına Dolar - En fazla 5 adet Alım Heyeti Programları Destek Miktarı: - Program Başına Dolar - En fazla 10 adet Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

37 Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Destek Kapsamı : - Ulaşım Giderleri - Konaklama Giderleri - Tanıtım ve Organizasyon Giderleri Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

38 İstihdam Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE) Amaç : Proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık programlarının kümelenme anlayışı temelinde planlanması organizasyon ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla İşbirliği Kuruluşu tarafından görevlendirilen 2 uzman personelin istihdam edilmesi Destek Miktarı : En fazla 3 Yıl İşbirliği Kuruluşu Emsal Personel Brüt Ücret tutarı kadar En az 4 yıllık üniversite mezunu KPDS B Seviyesi En az 3 yıl iş tecrübesi İstihdam İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

39 Bireysel Danışmanlık Hedef Kitle:
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Hedef Kitle: Proje Bazlı Programa Katılan Şirketler Destek Oranı %70 En fazla Dolar (3 Yıl) ! Proje bitimi sonrasında en geç 2 yıl içerisinde Bireysel Danışmanlık İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

40 Program süresince (Maks. 36 Ay)
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) İhtiyaç Analizi Eğitim / Danışmanlık Yurt Dışı Pazarlama Alım Heyeti İstihdam Bireysel Danışmanlık Destek Oranı %75 %70 Desteklenen Kurum İşbirliği Kuruluşu Şirketler Destek Tutarı (USD) (Program Başına) (Program Başına) Emsal Brüt Ücret 50.000 Program Program süresince (Maks. 36 Ay) 5 Adet 10 Adet 2 Kişi 3 Yıl İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

41 Proje Değerlendirme Komisyonu
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Proje Değerlendirme Komisyonu İŞBİRLİĞİ KURULUŞU Ekonomi Bakanlığı Proje Başvuru Formu Faaliyet Bilgi Formu KABUL RED Ekonomi Bakanlığı Faaliyet başlamadan en az 7 gün önce Ekonomi Bakanlığı PROJE ÖDEME BELGELERİ Ödeme talimatı Faaliyet bitimini takiben en geç 6 ay içinde BİLGİ YAZISI TCMB Proje Sonuç Raporu Ekonomi Bakanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞU Proje bitimini takiben en geç 2 ay içinde İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

42 Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları
Hedef Kitle: Ticari ve/veya sınai şirketler/yazılım şirketleri Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü-KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi) Destek Oranı: %70 (Yıllık en fazla Dolar) Her bir eğitim programına bir şirketten en fazla 4 kişi katılabilir.

43 Destek Kapsamındaki Eğitim Konuları
Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı, Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim, Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi, Dış Ticarette Fiyatlandırma, Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik, Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, Yenilikçilik ve Kümelenme Bakanlıkça uygun görülen diğer konular

44 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİ DESTEĞİ

45 Çevre Desteği Amacı: Çevre, kalite, gıda güvenliği ve insan sağlığı konularında şirketlerin üretimini yaptıkları ürünlerle ilgili aldıkları belge, işaret ve sertifikalar ile tarım ürünlerine ilişkin yaptırdıkları laboratuar analizlerine ait harcamaların desteklenmesi Destek Kapsamı : Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite ve çevre belgeleri/sertifikaları alma giderleri Tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme giderleri Destek Oranı: % 50 (Belge ve/veya analiz başına) İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

46 Çevre Desteği Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri
Hedef Kitle: Türkiye’de sınai/ticari faaliyette bulunan şirketler, tarım şirketleri, yazılım şirketleri, DTSŞ, SDŞ Müşavirlik Onayı: Yurt dışından alınan belgeler Başvuru Süresi: Belge düzenleniş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde üyesi olunan İBGS’ye başvuru yapılmalıdır. Ödeme: Uluslar arası nitelikli belge ve sertifikalar için ödemeler bankacılık kanalıyla yapılmak zorundadır. Tarım analiz raporları ve sağlık sertifikaları için yapılan ödemeler nakit veya bankacılık kanalıyla olabilir. İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

47 2000/1 SAYILI İSTİHDAM DESTEĞİ
47

48 İSTİHDAM DESTEĞİ Amacı:
SDŞ’lerin dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının desteklenmesi Hedef Kitle: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

49 Desteğin Kapsamı En fazla 1 yıl süre için brüt maaş üzerinden %75 oranında En fazla 1 yönetici ve 2 eleman ücretleri için sağlanır.

50 İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı
TEŞEKKÜRLER Meral ŞENGÜL İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı


"T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Meral ŞENGÜL İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı Kasım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları