Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında"— Sunum transkripti:

1 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ Meral ŞENGÜL Uzman Yardımcısı Pazarlama Destekleri Dairesi Mayıs 2011

2 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Tebliğ: 2011/1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ Tebliğin Amacı: Pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerin desteklenmesi Faydalanan Hedef Kitle: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler Yazılım sektörü ile film sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlar İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşlar (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatiflerdir.) Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar

3 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

4 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği KAPSAM: Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs biletleri Araç kiralama gideri (günlük 50 ABD $’ı, gezi başına 500 ABD $’ı aşmamak kaydıyla) Oda + Kahvaltı gideri (şirket başına günlük 300 ABD $’ı aşmamak kaydıyla) Ulaşım Konaklama

5 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği !!! Dikkat Edilecek Hususlar: Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2, yol hariç en fazla 10 günlük kısmı desteklenir. Burada bahsi geçen en az 2 günlük süre en az 2 gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder. 10 (on) günü aşan bir yurt dışı pazar araştırması gezisinde ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 (on) günlük kısmı ile Türkiye’ye dönüş gideri desteklenir. Pazar araştırmasını “şirket çalışanı” veya “ortağı” olmak üzere en fazla 2 kişi gerçekleştirebilir. Proje süresince her gün en az bir kurum, kuruluş veya firma ile görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için konaklama ve araç kiralama giderleri desteklenmez.

6 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği !!! Dikkat Edilecek Hususlar: Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 (on) yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet pazar araştırması projesi desteklenir. Bir proje kapsamında yapılacak iş görüşmeleri tek bir ülkede yapılabileceği gibi coğrafi yakınlık koşuluyla en fazla 3 ülkede yapılabilir. Araştırmanın birden fazla ülkeyi kapsaması halinde her bir ülke için ayrı ayrı Pazar Araştırması Sonuç Raporu hazırlanmalıdır.

7 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Rapor Desteği KAPSAM: Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderleri şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. Dikkat !!! Satın alınan raporların alım tarihi itibariyle en fazla 2 (iki) yıllık olması gerekir. NOT: Bu maddede belirtilen uluslararası kuruluşlar, Müsteşarlık tarafından 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ”e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmalarını ifade eder.

8 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Danışmanlık Desteği KAPSAM: Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlardan yabancı şirket alımlarına yönelik satın alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. NOT: Bu maddede belirtilen uluslararası kuruluşlar, Müsteşarlık tarafından 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ”e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmaları ile yurt dışında yerleşik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti veren danışmanlık firmalarını ifade eder.

9 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Yurt Dışı Tanıtım Desteği KAPSAM: Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, yazılım sektörü ile film sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir.

10 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Yurt Dışı Tanıtım Desteği Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde kuruluşların çalışanları ve/veya ortaklarının uluslararası ve şehirler arası ulaşımında kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde kuruluşların çalışanları ve/veya ortaklarının gidilen ülkede kuruluş başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri . Tanıtım ve organizasyon: Tercümanlık giderleri, Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri. Fuar ve sergi katılımı giderleri. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri.

11 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
İGEME Rapor ve Danışmanlık Desteği + Ön Onay İGEME (Program başlangıç tarihinden 15 gün öncesine kadar programda değişiklik yapılabilir!!) Yurt Dışı Tanıtım Desteği Ön Başvuru (en az 3 ay önce) +

12 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği KAPSAM: Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. Bu destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir. Destekten yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetiyle ilgili en az bir yabancı dilde yayımlanan bir internet sitesine sahip olması gerekir. E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

13 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği Şirketlerin bu destekten yararlanabilmeleri için üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin İGEME’den ön onay almış olması gerekir. Daha önce ön onay almamış web siteleri için ön onay başvurusu yapılması gerekmektedir. İGEME’den Ön Onay Almış Web Siteleri

14 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
!!! 2011/1 sayılı Tebliğ kapsamında Ortak Esaslar Bu Genelge kapsamında tüm ödemelerin bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Banka onaylı EFT, SWIFT, havale dekontu ile kredi kartı ekstresi aslı veya banka onaylı örneği ödeme belgesi olarak kabul edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde şirket kredi kartı veya şirket ortaklarının kişisel kredi kartı kullanılabilir. Bu Genelge kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuruların ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile yapılması gerekir. Başvuranların eksik bilgi ve belgelerini ilk eksik belge bildirim yazısının tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu süresi içinde yapılmamış kabul edilir. İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama/ödeme belgelerinin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir.

15 İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
İlginiz için teşekkür ederiz ... Meral ŞENGÜL Uzman Yardımcısı Tel: İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi


"İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları