Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KERİM DOĞANAY UZMAN e-posta:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KERİM DOĞANAY UZMAN e-posta:"— Sunum transkripti:

1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KERİM DOĞANAY UZMAN e-posta: doganayk@dtm.gov.tr

2 İhracata Yönelik Devlet Yardımları
Yurtdışı Ofis-Mağaza Yardımı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Yurtdışında Düzenlenen Fuar ve Sergilere Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın Desteklenmesi

3 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
Pazar Araştırması Desteği Eğitim Yardımı İstihdam Yardımı Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı

4 KOBİ TANIMI 1-250 arasında işçi istihdam eden
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme(KOBİ)’ler 1-250 arasında işçi istihdam eden Gerçek usulde defter tutan İmalat sanayi alanında faaliyette gösteren Arsa ve bina hariç, mevcut sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle 2 Milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan işletmelerdir.

5 SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN 2004/4 SAYILI TEBLİĞ

6 Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin 2004/4 Sayılı Tebliğ tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7 SDŞ KURULUŞUNA İLİŞKİN ESASLAR
Normal yörede veya Kalkınmada öncelikli yuörede olmasına göre kriterleri değişir.

8 A-Normal Yörelerde ORTAKLIK PAYI % 10’U GEÇMEMEK ÜZERE,
AYNI ÜRETİM DALINDA FAALİYET GÖSTEREN, 1-250 ARASINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN, EN AZ ON ADET KOBİ’NİN TOPLAM SERMAYESİ YTL İLE KURDUKLARI DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE SDŞ STATÜSÜ VERİLİR.

9 B-Kalkınmada Öncelikli Yörelerde
ORTAKLIK PAYI % 20’Yİ GEÇMEMEK ÜZERE, AYNI VEYA AYRI ÜRETİM DALINDA FAALİYET GÖSTEREN, 1-250 ARASINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN, EN AZ 5 ADET KOBİ’NİN TOPLAM SERMAYESİ YTL İLE KURDUKLARI DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE SDŞ STATÜSÜ VERİLİR.

10 YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

11 (97/9)  (2005/4) R.G.Yayın Tarihi

12 DEĞİŞİKLİKLER Destek Süresi: 2Yıl  3Yıl Birim Sayısı 5  7
97/ /4 Destek Süresi: 2Yıl  3Yıl Birim Sayısı  7 Destek Oranı: %  %50 Distribütörlük Anlaşması Kapsam Dışına çıkarıldı.

13 DEĞİŞİKLİKLER Maksimum limitler artırıldı Yurtdışı birimi olmasa da tanıtım desteğinden faydalanma imkanı Yurtdışı Marka Tescil Faaliyeti dahil edildi

14 (2005/4) SAYILI YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 97/  2005/4 sayılı tebliğ yürülüğe girdi. 25 Kasım 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Destek süresi ve miktarları artırıldı.

15 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI
AMAÇ Türkiye’de ticari, sınai/ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin, yurtdışı pazarlarda gerçekleştireceği tanıtım ve/veya marka tescil faaliyetlerine ilişkin giderleri ile yurt dışında mal ticareti amacıyla açacakları birimlerle ilgili giderlerinin uluslararası kurallara göre devletçe karşılanması Birim: Mağaza Ofis-showroom Depo

16 I-MAĞAZALARIN DESTEKLENMESİ
YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler I-MAĞAZALARIN DESTEKLENMESİ FİRMA TÜRÜ DEMİRBAŞ KİRA ORAN Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ 40.000 80.000 50% Ticari şirketler 30.000 60.000 SDŞ 60% Demirbaşlarda ilk müracaat tarihinden itibaren altı aylık süre zarfında müracaat edilebilir. Yurtiçinden alınan demirbaş malzemelerinin bedelsiz olarak yurtdışına gönderildiğinin tevsiki gerekmektedir. Kira ödemelerinde net kira bedeli dikkate alınır.

17 II- OFİS VE SHOWROOMLARIN DESTEKLENMESİ
YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler II- OFİS VE SHOWROOMLARIN DESTEKLENMESİ FİRMA TÜRÜ DEMİRBAŞ KİRA ORAN Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ 25.000 50.000 50% Ticari şirketler 20.000 40.000 SDŞ 30.000 60.000 60%

18 III-DEPOLARIN DESTEKLENMESİ
YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler III-DEPOLARIN DESTEKLENMESİ FİRMA TÜRÜ DEMİRBAŞ KİRA ORAN Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ 25.000 50.000 50% Ticari şirketler 20.000 40.000 SDŞ 30.000 60.000 60%

19 ORGANİK BAĞIN KURULMASI
YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI ORGANİK BAĞIN KURULMASI Organik Bağın; 1) Tüzel kişilik olarak kurulması 2) Ortaklar kanalıyla kurulması

20 Sağlanan Destekler FİRMA TÜRÜ TUTAR ORAN
YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler IV- TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ a) Yurtdışı Birimi Bulunan; FİRMA TÜRÜ TUTAR ORAN Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketler %50 SDŞ, DTSŞ’ler Diğer şirketler 75.000 Tanıtım destek süresi ...

21 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI
Sağlanan Destekler IV- TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ b) Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları desteklenmektedir.

22 V- YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler V- YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla $ desteklenmektedir.

23 SÜRELER Destek Süresi: 3 Yıl
YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI SÜRELER Destek Süresi: 3 Yıl Fatura İbraz Süresi: Ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay Demirbaş Desteği İçin Müracaat Süresi: Desteklenen ilk kira fatura tarihinden itibaren 6 ay Demirbaş desteği için hem müracaat süresi hem de fatura ibraz süresi söz konusudur.

24 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI
SÜRELER Tanıtım Desteğinde Destek Süresi Başlangıcı: Tanıtıma ilişkin destek müracaatı yapılan ilk fatura tarihi Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Fatura/Ödeme belgesi ibraz Süresi: 18 Ay Destek Müracaatı Yurtdışı birim açılıp ilgili harcamalar yapıldıktan sonra yapılır.

25 UYARI!  Ödemeler mutlaka bankacılık kanalıyla yapılmış olmalıdır.
YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI UYARI!  Ödemeler mutlaka bankacılık kanalıyla yapılmış olmalıdır.  Yurtdışı birimin her halükarda Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılmış olması gerekmektedir.

26 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI
Not: Yurtdışı birim yabancı bir şirketle ortaklık şeklinde kurulmuşsa destek miktarları ortaklık oranında yeniden değerlendirilir.

27 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2006/4 SAYILI TEBLİĞ

28 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerin belli oranlarda desteklenerek firmalarımıza itici bir güç sağlanması

29 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

30 I- İhracatçı Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI I- İhracatçı Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları (%80 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları),

31 II- Üretici Dernekleri ve Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI II- Üretici Dernekleri ve Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları (%50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları),

32 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
III- Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları Müsteşarlık tarafından marka destek programı kapsamına alındığı tarihten sonra:

33 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
Marka tesciline ilişkin harcamalar (yıllık en fazla ABD Doları), Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri (yıllık en fazla ABD Doları), Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira, demirbaş ve hizmet harcamaları (yıllık en fazla ABD Doları),

34 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
Yurtdışı birimlerden mağaza açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve belediye giderleri ile açtıkları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri (yıllık en fazla ABD Doları), Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, komisyon, hizmet harcamaları, (yıllık en fazla ABD Doları),

35 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
- Showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (yıllık en fazla ABD Doları), Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar (yıllık en fazla ABD Doları), - Franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (yıllık en fazla 10 mağaza olmak üzere, mağaza başına en fazla ABD Doları)

36 %50 oranında desteklenir.
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI - Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak modelizm (kalıp ebat setleri), moda ve trendler ile ürün ve ambalaj tasarımı konularında satın alacakları danışmanlık giderleri (yıllık en fazla ABD Doları) %50 oranında desteklenir.

37 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
IV- TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin:

38 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri,

39 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen reklam, tanıtım, basın-halkla ilişkiler, sponsorluk, web sitesi tasarımı, pazar araştırması, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, doğrudan pazarlama (direct mailing) gibi alternatif pazarlama faaliyetleri ile çağrı merkezi (call center) hizmeti satın alınmasına yönelik giderleri,

40 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak projelerinde hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları; 1) Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri,

41 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
2) Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri ile farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları, 3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon giderleri,

42 % 50 oranında desteklenir.
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bilgi-işlem gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri, % 50 oranında desteklenir.

43 V- TURQUALITY® Programının Desteklenmesi
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI V- TURQUALITY® Programının Desteklenmesi Birliklerin TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda; Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınacak/alınan şirketlerin iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri,

44 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlere yönelik olarak ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandırma-planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, iletişim, reklam, vb konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri,

45 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
TURQUALITY® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri,

46 yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir.
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI TURQUALITY® Programın kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları, TURQUALITY® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri, yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir.

47 BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ Başvuru, markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Müsteşarlığımıza yapılmaktadır. Her firmanın iki markasına ilişkin başvurusu dikkate alınmakta olup, diğer tüm İhracata Yönelik Devlet Yardımları düzenlemelerinde olduğu gibi, 2003/3 sayılı Tebliğ kapsamındaki başvurularda da herhangi bir sektör ayrımı gözetilmemektedir.

48 BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ PROJE ÖNERİ FORMU Proje Öneri Formu’nda; firmalarımızın finansal derinlikleri, markalarını yurt dışında konumlandırmak için şimdiye kadar gerçekleştirmiş oldukları çalışmaları, yıllık markalı ihracat miktarları ve hedef pazar olarak belirledikleri ülkeler, markasını bu ülkelerde güçlendirmek için yapmayı planladığı faaliyetlere ilişkin bilgiler istenmektedir.

49 BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ PROJE ÖNERİ FORMU Başvuran firmalarımızın yurt içi ve yurt dışı tescil belgeleri, ticaret sicil kaydı, kapasite raporu, bilançosu vb. belgeler de istenen belgeler arasında yer almaktadır.

50 BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ BAŞVURU SONUCU Söz konusu başvuruların incelenmesi neticesinde, başvurunun uygun görülmesi halinde, destek kapsamına alındıkları hususu bir yazıyla kendilerine bildirilmektedir.

51 UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR Destek kapsamına alınan kuruluş ve şirketlerin sadece destek kapsamına alındıkları tarihten sonra yapacağı harcamalar desteklenmekte olup, bu tarihten önce gerçekleştirilen harcamalar için hiçbir destek ödemesi yapılmamaktadır. Şirketler, harcama belgelerini en geç altı ay içerisinde ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz etmek durumundadır.

52 UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR Destek kapsamına alınan şirketlerin yurtdışında düzenlenen fuarlara katılmaları halinde, fuardan önce ve/veya fuar esnasında destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri defile, kokteyl, show, multivizyon gösterisi, reklam panoları, dergi, gazete, TV, radyo ilanları gibi reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının da destekten yararlanması mümkün bulunmaktadır.

53 UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR 2005/4 sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’deki uygulamadan farklı olarak, yurtdışında açılan birim sayısından bağımsız olarak yıllık toplam üst limitler dahilinde kira desteği verilmektedir.

54 YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞ
Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı Milli Katılım organizasyonunu;Genel ve Sektörel Bu destek; organizatörler ve sözkonusu fuar organizasyonlarına iştirak eden katılımcılar ile uluslararası sektörel nitelikteki fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar tarafından yapılan harcamaların belirli miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını kapsamaktadır.

55 AMAÇ YURTDIŞINDA DÜZENLENECEK FUARLARA KATILIMIN ARTTIRILMASI
YURTDIŞI FUAR YARDIMI AMAÇ YURTDIŞINDA DÜZENLENECEK FUARLARA KATILIMIN ARTTIRILMASI Amacı yurt dışında gerçekleştirilen ticari nitelikli, Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Milli Katılım organizasyonlarına firmalarımızın iştiraki ile uluslararası sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması suretiyle ihracatımızın desteklenmesidir

56 YURTDIŞI FUAR YARDIMI KAPSAMINDA ÜÇ TÜR DESTEK SAĞLANMAKTADIR:
Milli katılımlarda organizatör firmaların desteklenmesi, Milli katılımlarda iştirakçi firmaların desteklenmesi, Bireysel düzeyde katılım gerçekleştiren firmaların desteklenmesi,

57 1- MİLLİ KATILIMLARDA ORGANİZATÖR FİRMALARIN DESTEKLENMESİ
YURTDIŞI FUAR YARDIMI 1- MİLLİ KATILIMLARDA ORGANİZATÖR FİRMALARIN DESTEKLENMESİ Organizatör Firma Tarafından Gerçekleştirilen; Defile, kokteyl, Reklam panoları, tanıtım filmi, Afiş, broşür/kitapçık, multivizyon gösterileri,

58 Yurtdışındaki kitle iletişim araçlarında yayımlanan reklam,
YURTDIŞI FUAR YARDIMI Yurtdışındaki kitle iletişim araçlarında yayımlanan reklam, Ülkemizin folklörünü ve müziğini tanıtacak faaliyetler ile ilgili harcamalar; yurtdışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri v.b. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

59 YURTDIŞI FUAR YARDIMI Genel nitelikli milli katılım veya Türk ihraç ürünleri fuarlarında %75 (Max ABD Doları), Sektörel nitelikli milli katılım veya sektörel Türk ihraç ürünleri fuarlarında %75 (Max ABD Doları),              Bu madde kapsamında destekten yararlandırılan tanıtım harcamaları mükerrerlik yaratacak biçimde, organizatör tarafından yurt dışı fuara katılan firmaların katılım bedeline yansıtılamaz.

60 2- İŞTİRAKÇİ FİRMALARIN DESTEKLENMESİ
YURTDIŞI FUAR YARDIMI 2- İŞTİRAKÇİ FİRMALARIN DESTEKLENMESİ Genel nitelikli milli katılım veya Türk ihraç ürünleri fuarlarında %50 (SDŞ: %75) (Max ABD Doları), Sektörel nitelikli milli katılım veya sektörel Türk ihraç ürünleri fuarlarında %50 (SDŞ: %75) (Max ABD Doları), Katılımcı firma, yurt dışı fuarlarda sadece Türkiye’deki merkezinden iştirak edecek elemanları veya bahsekonu firmanın iştirakiyla yurtdışında kurulu şube, temsilcilik v.b. bağlı şirketlerinde görevli personeli vasıtasıyla tanıtım ve pazarlama işlevini yerine getirebilir. Katılımcı firmanın, fuar alanındaki standında kendi personeli olmaksızın hostes, tercüman gibi firmada görev yapmayan şahıslar ile temsil edilmesi durumunda destek müracaatı kabul edilmez. Müsteşarlıkça yürütülen ihracat stratejisi çerçevesinde, yeni Pazar olarak belirlenen ülkelerde düzenlenecek Yurt Dışı Fuarlara iştirak eden katılımcı niteliğini haiz firmaların Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre ödeyecekleri katılım bedeli için bu Tebliğ kapsamında belirlenen destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır. ( Müsteşarlık tarafından ihracat stratejisi çerçevesinde, ülkemiz bakımından yeni pazar olarak belirlenen ülkelere ilişkin liste, her takvim yılı için bir önceki yıl içinde ilan edilir )

61 Boş stand kirası: %50 (SDŞ %100)
YURTDIŞI FUAR YARDIMI 3- SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI FUARLARA BİREYSEL DÜZEYDE KATILIM GERÇEKLEŞTİREN FİRMALARIN DESTEKLENMESİ Boş stand kirası: %50 (SDŞ %100) Fuar mallarının nakliyesine ilişkin giderler: %50 (SDŞ %75) FİRMAYA HER İKİ GİDERİ İÇİN SAĞLANACAK TOPLAM DESTEK MİKTARI $’I GEÇEMEZ.

62 YURTDIŞI FUAR YARDIMI DİĞER HUSUSLAR Komple tesis, makine, otomotiv yan sanayi, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalara %50 oranında ilave nakliye desteği sağlanır. Müsteşarlık tarafından hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde düzenlenen fuarlara katılan katılımcı firmaların destek puanı 10 puan artırılır. Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren katılımcılara ödenecek ilave nakliye desteği, katılımcıya fuar bazında ödenebilecek azami destek tutarı sınırlamasına tabi olmaksızın uygulanır.

63 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ (2006/3)

64 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
AMAÇ TÜRKİYE’DE TİCARİ VE SINAİ FAALİYETTE BULUNAN VEYA YAZILIM SEKTÖRÜNDE İŞTİGAL EDEN ŞİRKETLERİMİZİN ULUSLARARASI PAZARLARDA KARŞILAŞTIKLARI ÇEVRE, KALİTE VE İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATA UYUM SAĞLAYABİLMELERİNİ TEMİNEN DESTEKLENMESİ

65 Yararlanacak Kalite ve Çevre Belgeleri
ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ Yararlanacak Kalite ve Çevre Belgeleri ISO 9000 Serisi ISO Serisi CE işareti Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri ( OEKO-TEX, GOST-R, HACCP, ISO v.b.)

66 DESTEK ORANI VE LİMİTİ:
ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ DESTEK ORANI VE LİMİTİ: BELGE BAŞINA % 50 ORANINDA VE EN FAZLA ABD DOLARI UYGULAMACI KURULUŞ : İHRACATÇI BİRLİKLERİ

67 Belgelendirme, test ve tetkik harcamaları desteklenmektedir.
ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ Belgelendirme, test ve tetkik harcamaları desteklenmektedir. Belge alımı sırasında yapılacak eğitim, danışmanlık, seyahat, konaklama v.b. giderler destek kapsamı dışındadır. Bu nedenle, faturalarda belgelendirme harcamalarının net olarak belirtilmesi gerekmektedir.

68 PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ (97/6 VE 98/12)
KOBİ ler SDŞ ler ve Üretici Dernekleri yararlanmaktadır.

69 PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI
AMAÇ YENİ İHRAÇ PAZARLARI YARATMAK VE GELENEKSEL PAZARLARIMIZDAKİ PAYIMIZI ARTIRMAK AMACIYLA KOBİ, SDŞ VE ÜRETİCİ DERNEKLERİNİN PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİ İLE KOBİ’LER ARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİNE DESTEK SAĞLAMAK Avrupa Birliği’nce uluslararası düzeyde organize edilen faaliyetlere katılımın desteklenmesi, Potansiyel pazarlar hakkında bilgi sağlanması (KOBİ) ‘ lerin veya(SDŞ)lerin uluslararası işbirliğini sağlamaya yönelik olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)nın uygun gördüğü uluslararası düzeyde düzenlenen faaliyetlere katılımının desteklenmesi, SDŞ) ‘nin ortaklarına pazar bulunabilmesi amacıyla DTM’nın uygun gördüğü yabancı ülkelere gerçekleştirecekleri “KOBİ’ler arası İşbirliği Programları’nın desteklenmesi”

70 PAZAR ARAŞTIRMASI KAPSAMINDA İKİ TÜR DESTEK SAĞLANMAKTADIR:
PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI PAZAR ARAŞTIRMASI KAPSAMINDA İKİ TÜR DESTEK SAĞLANMAKTADIR: 1-Pazar araştırması projelerinin desteklenmesi 2-KOBİ’ler arası işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi

71 1-PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ
PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI 1-PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ Şirketlerin kendi projeleri, Pazar araştırması hizmeti veren şirketlerin/kurumların şirket adına yapacakları projeler, Üretici derneklerinin üyeleri için yapacakları projeler Bu destekten yararlanacak üretici derneklerinin; - bünyesinde aynı üretim dalında faaliyette bulunan şirketlerin en az %30’unu bulundurması, - belirli bir üretim dalını temsil etmesi, - yeni üyeliklere açık olması, - kar amacı gütmemesi, - başvuruları kendisi için değil üyeleri için yapması, koşullarını taşıması gerekir.

72 KOBİ; DESTEK MİKTARLARI Tek bir proje için 7.500 $
PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI DESTEK MİKTARLARI KOBİ; Tek bir proje için $ bir yıl için maksimum $ TOPLAM: $ SDŞ VE ÜRETİCİ DERNEKLERİ; Tek bir proje için $ bir yıl için maksimum $

73 UYGULAMACI KURULUŞ İGEME
PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI DESTEK ORANI % 95 UYGULAMACI KURULUŞ İGEME

74 2- KOBİ’LER ARASINDA İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI 2- KOBİ’LER ARASINDA İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ Avrupa Birliği Komisyonu tarafından düzenlenen programlar, Uluslararası işbirliğini sağlamaya yönelik olarak uluslararası düzeyde düzenlenen faaliyetler, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)nın organizasyonuyla Avrupa Birliği Komisyonu tarafından düzenlenen faaliyetlere Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın uygun gördüğü uluslararası düzeyde düzenlenen faaliyetler SDŞ’lerin DTM ile işbirliği halinde düzenleyecekleri organizasyonlara katılınması

75 DESTEK KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER
PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI DESTEK KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER Destek oranı % 70 Destek kapsamı; Bir firmadan bir kişinin; Yol gideri: maksimum 500 $, Günlük konaklama gideri: 100 $ Uygulamacı kuruluş : İKV, DTM Aşağıdaki koşullarda pazar araştırması desteği verilmez: a) Belirgin bir projenin parçası olmayan çok genel mahiyette ön bilgi veren türden araştırmalar. b) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı geziler. c) Satış amaçlı yapılan geziler. d) Ticaret fuarları, sergiler ve konferanslara katılımlar. e) Grup seyahati, ticaret heyetiyle gidilen geziler veya resmi kurumlarca yabancı ülkelerde tanıtım amaçlı programlar. f) İhracata hazır olmayan ürünlere yönelik projeler. g) Halihazırda başlanmış, bir projeye dayalı olmayan veya satın alınmış araştırmalar. h) Aynı anda, bir firma için firma bünyesinde, danışmanlık şirketi/kurumu ve İGEME’ce araştırmaları yürütülen projeler. Şirketin bir seferde en fazla bir projesi desteklenir. İkinci bir başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için önceki projenin tamamlanmış ve Müsteşarlıkca onaylanmış olması gerekir.

76 EĞİTİM YARDIMI (2000/2)

77 EĞİTİM YARDIMI AMAÇ KOBİ İLE SDŞ ELEMANLARININ MÜNHASIRAN DIŞ TİCARETE İLİŞKİN EĞİTİM İHTİYAÇLARININ KARŞILANARAK ULUSLARARASI PAZARLAMA VE İHRACAT İŞLEMLERİ İLE İHRACATTA PAZAR BULMA KONUSUNDAKİ NİTELİKLERİNİN ARTTIRILMASI VE DÜNYA PAZARLARINA HIZLA AÇILMALARININ SAĞLANMASI

78 DESTEKLENEN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM YARDIMI DESTEKLENEN EĞİTİM KONULARI DIŞ TİCARET, GÜMRÜK VE KAMBİYO MEVZUATI, İHRACAT İÇİN PAZAR VE MÜŞTERİ BULMA, PAZAR ANALİZİ, PAZAR ARAŞTIRMASI, ALICIYLA MÜZAKERE VE YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE FİYAT VERME, İHRACATA ULUSAL VE ULUSLARARASI FİNANSMAN SAĞLAMA TEKNİKLERİ, Mevzuat.pazarlama ve finans

79 DESTEKLENEN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM YARDIMI DESTEKLENEN EĞİTİM KONULARI REKABET HUKUKU VE KOŞULLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ MEVZUATI, ULUSLARARASI PAZARLAMA TEKNİKLERİ, MODA-MARKA TASARIMI, VE BENZERİ KONULARI KAPSAMAKTADIR. Bir KOBİ’nin daha önceki eğitim programına katılmış olan personelinin, farklı bir eğitim programına kabul edilmesi için önceki programın tamamlanmış ve DTM tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri personelinin farklı bir eğitim programına kabul edilmesi için önceki eğitim programının tamamlanmış ve DTM tarafından onaylanmış olması şartı aranmaz. Ihracati Gelistirme Etüd Merkezi, basvuru talebini ve belgeleri inceleyerek ilk degerlendirmesini yaptiktan sonra KOBI ve SDS’lere basvurunun kabul edilip edilmedigini bildirecek ve bu konuda firmaya verecegi “Ön Onay” yazisinda, destek tutarinin Dis Ticaret Müstesarligi tarafindan yapilacak nihai degerlendirme neticesinde kesinlesecegini belirtecektir.

80 DESTEĞİN KAPSAMI YURTİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI; ÜÇ AYI GEÇMEMEK KAYDIYLA,
EĞİTİM YARDIMI DESTEĞİN KAPSAMI YURTİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI; ÜÇ AYI GEÇMEMEK KAYDIYLA, KOBİ’LER MAX $’A KADAR % 50, SDŞ’LER MAX $’A KADAR % 75 YURDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI; KOBİ’LER MAX $’A KADAR % 50, SDŞ’LER MAX $’A KADAR % 75 Uygulamacı kuruluş:İGEME Kobi ve SDŞ lerin Yurtiçi programları için 3 ve yurtdışı programları için 3 tane olmak üzere en fazla 6 eğitim programı desteklenmektedir. Limitler eğitim programı başınadır. Yurtdışı eğitim için gönderilecek elemanın şirkette eğitim konusuyla ilgili bir alanda istihdam ediliyor olması ve iştirak edilecek programı anlayacak derecede yabancı dil bilmesi şartı aranır. Şirketlerin eğitim faaliyetlerinin desteklenebilmesi için, harcamalarının ölçülebilir ve belgelendirilmiş olması gerekir.

81 İSTİHDAM YARDIMI (2000/1)

82 İSTİHDAM YARDIMI AMAÇ SDŞ STATÜSÜNÜ HAİZ ŞİRKETLERİN MÜNHASIRAN DIŞ TİCARETE İLİŞKİN İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK ÜZERE KONUSUNDA TECRÜBELİ VE YÜKSEK ÖĞRENİMLİ YÖNETİCİ VE ELEMAN İSTİHDAMINI SAĞLAMALARINA DESTEK OLUNMASI

83 Sağlanan Destek 1 adet yönetici;
İSTİHDAM YARDIMI Sağlanan Destek SDŞ’ lerin ilk defa istihdam edecekleri, 1 adet yönetici; Bir yıllık maaşı max $’a kadar % 75, 2 adet eleman; Bir yıllık maaşları max $’a kadar % 75 Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası cinsinden olması gerekmekte olup, döviz cinsinden düzenlenmiş belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

84 Sağlanan Destek Bir SDŞ’ ye istihdam edeceği, 1 yönetici
2 elemanın ücretleri için bir defa destek sağlanır. Destek süresi maksimum 1 yıldır. İstihdam edilecek elemanların, yurt içi ya da yurt dışında işletme, ekonomi, iktisat, idari bilimler, iş idaresi, uluslararası ticaret, hukuk, dış ticaret v.b. konular ile mühendislik veya yabancı dil alanında yüksek öğrenimli olmaları gerekmektedir. İstihdam edileceği alanda en az 3 (üç) yıl tecrübesi olan elemanların istihdamında ise mezun olunan bölümle ilgili yukarıda belirtilen esaslar aranmaz.

85 UYGULAMACI KURULUŞ : DTM YARARLANAN FİRMALAR : SDŞ’LER
İSTİHDAM YARDIMI DESTEK ORANI : % 75 DESTEK SÜRESİ : 1 YIL UYGULAMACI KURULUŞ : DTM YARARLANAN FİRMALAR : SDŞ’LER

86 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMINA İLİŞKİN 98/10 SAYILI TEBLİĞ
AR-GE:Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi, üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi veya mevcut teknoloji ile iyileştirilmeye yönelik çalışma ve teknoloji uyarlamasını ifade eder. Bu Tebliğ kapsamındaki destekten faydalanacak AR-GE faaliyet aşamaları aşağıdadır; a) Kavram geliştirme b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar çalışmaları v.b. çalışmalar d) Tasarım ve çizim çalışmaları e) Prototip üretimi f) Pilot tesisin kurulması g) Deneme üretimi h) Patent ve lisans çalışmaları ı) Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri.

87 AR-GE YARDIMI AMAÇ SANAYİ KURULUŞLARI, YAZILIM KURULUŞLARI İLE SEKTÖR VE BÜYÜKLÜĞÜNE BAKILMAKSIZIN KATMA DEĞER YARATAN TÜM KURULUŞLARIN AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ VEYA BU PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI - Kuruluşun yapmış olduğu faaliyetin AR-GE olup olmadığı, harcama miktarının söz konusu faaliyet ile uygunluğu ve destekleme oranı ile destekleme tutarları Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca tespit edilecek kriterler çerçevesinde TÜBİTAK tarafından incelenip sonuçlandırılır.

88 AR-GE YARDIMI KAPSAMINDA İKİ TÜR DESTEK SAĞLANMAKTADIR:
Ar-ge faaliyetlerinin proje bazında desteklenmesi Ar-ge projelerine sermaye desteği sağlanması Proje destekleri hibe niteliğinde olan desteklerdir. Sermaye destekleri ise kredi niteliğinde olan desteklerdir.

89 1-AR-GE FAALİYETLERİNİN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ
AR-GE YARDIMI 1-AR-GE FAALİYETLERİNİN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ TEMEL DESTEK ORANI: % 50 MAKSİMUM DESTEK ORANI: % 60 UYGULAMACI KURULUŞ :TÜBİTAK DESTEK SÜRESİ : 3 YIL AR-GE faaliyetinde bulunan kuruluşların harcamaları temel destek oranı olarak en fazla %50 oranında ve ilave desteklerle beraber en fazla %60’a kadar desteklenir. AR-GE faaliyetlerinin desteklenebilmesi için söz konusu harcamaların ölçülebilir ve faturalandırılmış olması gerekmektedir.

90 UYGULAMA ÖRNEĞİ-1 HİBE ŞEKLİNDE VERİLEN AR-GE DESTEĞİ proje TÜBİTAK
kabul FİRMA harcama belgeleri uygunluk proje Hesaplanan destekleme miktarı HAKEM KURULU AR-GE desteğinden yararlandırılmasına karar verilen projeler için proje sahibi kuruluşlar, taleplerini altışar aylık dönemler itibariyle doğrudan TÜBİTAK’a yapacaklardır. Kuruluşlar taleplerinde önceki dönem/dönemlerle ilgili proje bazındaki AR-GE harcamalarını tevsik edeceklerdir. ödeme emri T. CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

91 AR-GE TEBLİĞİ KAPSAMINDA DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ
AR-GE YARDIMI AR-GE TEBLİĞİ KAPSAMINDA DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ Araştırma-geliştirme faaliyetinde istihdam edilen personel giderleri, Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri, Danışmanlık hizmet giderleri

92 Satın alınan ar-ge hizmet giderleri,
AR-GE YARDIMI Satın alınan ar-ge hizmet giderleri, Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderleri, Malzeme alımı v.b. alım giderleri

93 İLAVE DESTEK SAĞLANAN FAALİYETLER
AR-GE YARDIMI İLAVE DESTEK SAĞLANAN FAALİYETLER Ar-ge faaliyetinin patentle sonuçlanması, Özgün ürün satışı yapılması, Araştırma-geliştirme faaliyetinde teknisyen ve araştırmacı istihdam edilmesi, Ar-ge hizmeti satın alınması, Projenin enformatik/esnek üretim/gen mühendisliği v.b. alanlarda olması

94 2-AR-GE PROJELERİNE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI
AR-GE YARDIMI 2-AR-GE PROJELERİNE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI TEMEL DESTEK ORANI: % 50 MAKS. DESTEK MİK : 1 MİLYON $ UYGULAMACI KURULUŞ :TTGV DESTEK SÜRESİ : 2 YIL Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projeleri ile "Stratejik Odak Konuları Projeleri"ne, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan projeyi yürüten kurum veya kuruluşu teşvik eder nitelikte destek sağlanır. “Stratejik Odak Konuları Projeleri” ülkemizde mevcut sanayi yapısı teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda, teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir. Lisans veya “know-how” satın alınmasını içeren projeler ile bir ürün veya sistem oluşturulmasına, geliştirilmesine yol açmayan sadece teknoloji transferinden oluşan projeler bu kapsamda desteklenmez. Sermaye katılımı ile desteklenen projelerin azami süresi 2 (iki) yıl olup, projelere sağlanacak sermaye desteği 1 milyon ABD dolarını aşamaz. Stratejik Odak Konuları projeleri için azami süre 1 (bir) yıl ve azami destek miktarı (yüzbin) ABD dolarını aşamaz

95 UYGULAMA ÖRNEĞİ-2 (SERMAYE DESTEĞİ)
proje TTGV kabul FİRMA harcama belgeleri Hesaplanan destekleme miktarı Projenin bitiminde projeye sağlanan sermaye destek miktarı ABD Doları olarak ve proje sözleşmesinde belirtilen şartlar ve vadeler esas alınarak, projeyi yöneten kuruluş tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na geri ödenir. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI T. CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Ödeme Emri

96 PROJELERİN TEKNOLOJİ ALANLARINA
AR-GE YARDIMI PROJELERİN TEKNOLOJİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

97 Dış Ticaret Müsteşarlığı Internet Adresi:
(İhracatta Devlet Yardımları)

98 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KERİM DOĞANAY UZMAN e-posta: doganayk@dtm.gov.tr


"İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KERİM DOĞANAY UZMAN e-posta:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları