Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHRACATA YÖNELİK DEVLET & AB TEŞVİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHRACATA YÖNELİK DEVLET & AB TEŞVİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET & AB TEŞVİKLERİ

2 İHRACATA YÖNELİK DEVLET TEŞVİKLERİ
AR-GE Destekleri Pazar Araştırması ve Pazarlama Destekleri Çevre Maliyetleri Konusunda Destekler Eğitim ve Danışmanlık Yardımları Yurtdışı Fuar Katılım Destekleri Yurtdışı Ofis Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyet Destekleri Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşma Destekleri

3 ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME YARDIMLARI
BAŞVURU İÇİN ÖNKOŞULLAR 1. Yeni bir ürün üretilmesi, 2. Var olan bir ürünün kalite veya standardının yükseltilmesi, 3. Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması, 4. Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını,

4 ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME YARDIMLARI
YETKİLİ KURULUŞ : Dış Ticaret Müsteşarlığı BAŞVURU MERCİİ : TÜBİTAK, TTGV YARARLANANLAR : Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır.

5 ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME YARDIMLARI - 1
1. AR-GE FAALİYETLERİNİN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ Kuruluşların kendi bünyelerinde veya Türkiye’de olmak kaydıyla bünyeleri dışında gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleriyle ilgili giderlerinin belli bir kısmının (%50 ila %60) karşılanmasına yöneliktir. YETKİLİ KURULUŞ : Dış Ticaret Müsteşarlığı UYGULAMACI KURULUŞ : TÜBİTAK TEMEL DESTEK ORANI : % 50 AZAMİ DESTEK ORANI : % 60 DESTEK SÜRESİ : 3 yıl

6 ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME YARDIMLARI - 1
1. AR-GE FAALİYETLERİNİN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ Destek kapsamında yer alan başlıca harcamalar şunlardır: 1. Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen) 2. Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri 3. Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri 4. Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri 5. Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. giderleri 6. Patent başvuru giderleri

7 ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME YARDIMLARI - 2
2. PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanması esasına dayanmaktadır. Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır: YETKİLİ KURULUŞ : Dış Ticaret Müsteşarlığı UYGULAMACI KURULUŞ : Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) DESTEK ORANI : % 50

8 ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME YARDIMLARI - 2
2. PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI Ticari değeri olan; Yeni ürün oluşturulması, Mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesi, Bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır. Azami destek süresi : 2 yıl Azami destek tutarı : 1 milyon $

9 ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME YARDIMLARI - 3
3. DİĞER PROJELER Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği ***EUREKA projelerinin süre kısıtlaması olmaksızın % 50 oranında; bu kapsamda üniversitelerin yapacakları harcamaların $’a kadar, Birden çok sanayi kuruluşunun TÜBİTAK/TTGV ile birlikte kurdukları şirketlerin AR-GE harcamalarının % 60 oranında desteklenmektedir

10 AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI AR-GE DESTEKLERİ
***EUREKA nedir? EUREKA pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslar arası bir işbirliği platformudur yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 18 ülke ve Avrupa Birliği’nin katılımıyla kurulan EUREKA o tarihten bu yana 2500’den fazla Ar-Ge projesinin  desteklenmesini ve 25 Milyon Avro’nun üzerinde Ar-Ge hacmi yaratılmasını sağlamıştır. EUREKA, Avrupa’nın rekabetçiliğinin arttırılması için EUREKA üye ülkelerindeki firmalar, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki kalıcı Ar-Ge işbirliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, EUREKA; 1. İkili ve çoklu işbirliği projeleri ile kısa zamanda ticarileşebilecek ürün, süreç ve hizmetler geliştirilmesini, 2. Şemsiye programları (umbrellas) aracılığıyla stratejik öneme sahip teknoloji alanlarında ülkeler arasında yakın işbirliği sağlanmasını, 3. İkili ve çoklu projeler yaratılmasını, 4. Kümeler (clusters) aracılığıyla Avrupa’daki sektör liderlerinin uzun vadeli Ar-Ge işbirlikleri oluşturmasını ve böylece rekabet öncesi araştırma ortaklıklarının kurulmasını 5. EUROSTARS programı ile de KOBİ’lerin Ar-Ge projelerinin daha hızlı ve avantajlı bir şekilde desteklenmesini hedeflemektedir.

11 AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI AR-GE DESTEKLERİ
EUREKA PROGRAMI 2007 yılı itibariyle Ülkemizin de arasında bulunduğu 38 ülke ve Avrupa Birliği EUREKA üyesidir. Almanya - İrlanda – Norveç – Avusturya – İspanya - Polonya Belçika – İsveç – Portekiz - Çek Cumhuriyeti – İsviçre -Romanya – Danimarka – İsrail - Rusya Federasyonu - Estonya İtalya - San Marino - Fas – İzlanda – Sırbistan – Finlandiya Letonya – Slovakya – Fransa – Litvanya – Slovenya - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi – Lüksemburg – Türkiye – Hollanda Macaristan – Ukrayna – Hırvatistan – Malta – Yunanistan İngiltere – Monako - Avrupa Birliği

12 AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI AR-GE DESTEKLERİ
EUREKA PROGRAMI Max. Bütçe Üst Sınır YOK Max. Destek Oranı %60 (%75) Max. Proje Süresi 3 yıl EUREKA Projeleri özellikleri Çok uluslu (en az 2 ülkenin katılımı olan) başvurular Yakın zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek projeler Bilgi İletişim teknolojileri alanına öncelik verilmektedir EUREKA Başvuru Süreci İki adımlı başvuru Yerel Desteklere Başvuru (TÜBİTAK Sanayi Destekleri ya da KOBİ ArGe Destekleri) EUREKA Başvurusu Destek şekli ve oranları ulusal kurallara göredir EUREKA Avantajları Projenin hızlı bir şekilde yurtdışı pazarlara açılması

13 AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI AR-GE DESTEKLERİ
EUREKA PROGRAMI EUREKA platformundaki ikili ve çoklu projelere, küme projelerine ve EUROSTARS projelerine katılan firmaların Ar-Ge harcamaları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik ve Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenmektedir. Hangi tip katılımcılar proje başvurusunda bulunabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar EUREKA’ya başvurabilirler.  

14 AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI AR-GE DESTEKLERİ
EUREKA PROGRAMI Proje başvurusu için yabancı ortak gerekli mi? Bir EUREKA projesi başlatmak için iki farklı EUREKA üyesi ülkeden en az birer katılımcı olması gerekir. Dolayısıyla, Türk firmalarının EUREKA programına proje başvurusunda bulunabilmeleri için üye ülkelerden en az bir tane proje ortağı bulmaları gerekmektedir. EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar, ünversiteler veya araştırma kurumları proje ortağı olarak yer alabilirler. Üniversitelerin EUREKA projelerine katılması mümkün mü? EUREKA programı kapsamında her üye ülkenin destek sistemi farklılık göstermektedir. Bu kapsamda Türkiye’de üniversiteler doğrudan projelere katılamamaktadır. Ancak üniversiteler KOBİ ya da büyük firmanın yanında ortak olarak projelere dahil olabilirler.

15 AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI AR-GE DESTEKLERİ
EUREKA PROGRAMI Hangi giderler desteklenecektir? EUREKA platformundaki projelere katılan firmaların aşağıdaki harcamaları desteklenebilecektir: Personel giderleri. Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri; Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri, Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların  danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir. Malzeme ve sarf giderleri, Yeminli mali müşavir giderleri.

16 AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI AR-GE DESTEKLERİ
EUREKA PROGRAMI Sağlanan desteğin süresinde ve miktarında bir kısıtlama var mıdır? EUREKA platformundaki projelere sağlanan desteğin miktarında ve süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Firmalar projenin gerektirdiği bütçe için proje süresi boyunca hibe destek alabilirler. Projelere sağlanan desteğin oranı nedir? EUREKA projelerine katılan büyük firmaların destek kapsamına alınan Ar-Ge harcamalarına %60, KOBİ’lerin Ar-Ge harcamalarına ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

17 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ
YETKİLİ KURULUŞ : Dış Ticaret Müsteşarlığı BAŞVURU MERCİİ : İGEME ve İhracatçı Birlikleri Gn. Sekr.’likleri YARARLANANLAR : Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler

18 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin belirli bir bölümünün karşılanması amaçlanmıştır.

19 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ
Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70 ve proje başına en fazla ABD Doları. Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için %50 ve yıllık en fazla ABD Doları,

20 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ
Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50 oranında ve program başına en fazla ABD Doları, Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları,

21 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
BAŞVURU MERCİİ : İhracatçı Birlikleri YARARLANANLAR : Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

22 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

23 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Desteğin Kapsamı: 1. ISO 9000 Serisi, 2. ISO 14000 3. CE İşareti 4. Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri 5. ISO Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri Belgelendirme ve laboratuar analiz harcamaları belge ve/veya analiz başına %50 oranında ve en fazla (ellibin) ABD Dolarına kadar desteklenebilir. *** Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir.

24 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ (2007/3)
YETKİLİ KURULUŞ : DTM BAŞVURU MERCİİ : İGEME ve İhracatçı Birlikleri YARARLANANLAR : Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar DESTEK SÜRESİ : Eğitim: Program bazında azami 6 ay Danışmanlık: En fazla 3 yıl Tasarım: En fazla 1 yıl DESTEK ORANI : Eğitim: %90; Danışmanlık: %75; Tasarım: %100

25 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ (2007/3)
Şirketlerin yıllık toplam ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 6 (altı) ayı geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin %90’ı desteklenir. Danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin, yıllık toplam ABD Dolarını aşmamak kaydıyla, %75’i desteklenir. Danışmanlık hizmetleri maksimum 3 (üç) yıl süreyle destekten yararlandırılır. Tasarımcıların eğitime ilişkin giderlerin %100’ü ile eğitime gönderilecek tasarımcıların, aylık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla, yaşam giderleri en fazla 1 (bir) yıl süresince desteklenir.

26 YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ
BAŞVURU MERCİİ : İHRACATÇI BİRLİKLERİ YARARLANANLAR : Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler

27 YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ
Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50’si katılımcıya ödenmektedir. Destek tutarı; Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ABD Dolarına, Sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise ABD Dolarına kadardır. Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda; Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği boş stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50’si, ABD Doları’nı aşmamak üzere,

28 YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ
Ürün Gruplarına Sağlanan Destekler Kapsamında; (Gen Mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim, donanım ve yazılım ile ileri malzeme teknolojileri) Bireysel Katılımlarda; Yer kirası ve nakliye giderlerinin toplamının $’a kadarını karşılamaktadır.

29 YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
BAŞVURU MERCİİ : İHRACATÇI BİRLİKLERİ YARARLANMA KOŞULLARI: Şirketler, 2 yıl süresince, farklı şehirlerde olmak üzere, en çok 5 ofis/mağaza/depo ile şirket/şube açabilmektedir.

30 YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
1. Ofis ve Showroomların Desteklenmesi Şirketlerin kendi unvan ve markasıyla toptan veya perakende satış yapmak amacıyla ofis ve showroomların desteklenmesi (Türkiye’de sınai, yurtdışında ticari faaliyette bulunan şirketler için) Destek Oranı Yıllık Azami Destek 1.yıl 2.yıl Demirbaş Alımı (1 defalık) % $ Kira Bedeli %50 % $ Reklam Harcamaları %30 % $

31 YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
2. Depoların Desteklenmesi Şirketlerin kendi unvan ve markasıyla toptan veya perakende satış yapmak amacıyla depoların desteklenmesi (Türkiye’de sınai, yurtdışında ticari faaliyette bulunan şirketler için) Destek Oranı Yıllık Azami Destek Demirbaş Alımı % $ Kira ve Hizmet Bedeli % $

32 YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
3. Yurtdışı Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurtdışı birimi bulunan; Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri; Destek Oranı Yıllık Azami Destek Reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri % $

33 YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
4. Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri; Destek Oranı Yıllık Azami Destek Reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri % $

34 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ BAŞVURU MERCİİ : DTM - İhracat Genel Müdürlüğü (DTM içinde)

35 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ Destek Başvurusu: Firmalar, markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan DTM’na müracaat edeceklerdir. Sağlanan Destekler: %50, “Turquality From Turkey” ibaresinin kullanılması durumunda %60, “Made in Turkey” ibaresinin kullanılması durumunda %55’tir. Destek Süresi: 4 yıl (Marka Destek Programı) 5 yıl (TURQUALITY Destek Programı) Başvuru Süresi: 6 ay

36 “MARKA DESTEK PROGRAMI”ndaki Firmalar İçin
TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ “MARKA DESTEK PROGRAMI”ndaki Firmalar İçin 1. Marka tesciline ilişkin harcamaları en fazla $ 2. Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla $ 3. Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları en fazla $ 4. Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri en fazla $

37 “MARKA DESTEK PROGRAMI”ndaki Firmalar İçin
TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ “MARKA DESTEK PROGRAMI”ndaki Firmalar İçin 5. Kiraladıklarıve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla $ 6. Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla $ 7. Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları en fazla $ 8. Franchise vermesi halinde franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla $ olmak üzere toplam 10 mağaza.

38 TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:
TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için: 1. Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri. 2. Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları. 3. TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda en fazla 3 tasarımcı).

39 TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:
TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için: 4. Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri. 5. Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde en fazla 10 olmak üzere 5 yılda 50 mağaza); demirbaş-dekorasyon giderleri en fazla $. 6. Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri.

40 TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:
TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için: 7. Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları. 8. Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla $ olmak üzere 1 yılda 10 mağazaya, 5 yılda toplam 50 mağazaya kadar. 9. İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri desteklenmektedir.

41 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

42 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ BAŞVURU Gerekli Belgeler: TURQUALITY® Firma Ön Değerlendirme Seti'ne ilişkin cevaplar Başvuru Formu Başvuru Formu ekinde istenen belgeler.


"İHRACATA YÖNELİK DEVLET & AB TEŞVİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları