Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013 YILI BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ Ali ŞAHİN Veteriner Teknikeri-Tarım Danışmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013 YILI BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ Ali ŞAHİN Veteriner Teknikeri-Tarım Danışmanı."— Sunum transkripti:

1 2013 YILI BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ Ali ŞAHİN Veteriner Teknikeri-Tarım Danışmanı

2 DESTEKLEMEYE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI 2013/3106 KARAR SAYILI ‘2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI’ İLE 4 NİSAN 2013 TARİHLİ VE 28285 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. DESTEKLEMEYE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI 2013/3106 KARAR SAYILI ‘2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI’ İLE 4 NİSAN 2013 TARİHLİ VE 28285 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAKANLAR KURULU KARARININ İÇERİĞİ (16) TÜRKVET KAYIT SİSTEMİNE KAYITLI, BESİ SÜRESİNİ TAMAMLAMIŞ ERKEK SIĞIRLARINI (MANDA DÂHİL) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDAN ÇALIŞMA İZNİ ALMIŞ KOMBİNALAR VEYA MEZBAHALARDA KESTİREN YETİŞTİRİCİLERE, BESİLİK ERKEK SIĞIR BAŞINA AŞAĞIDA BELİRTİLEN MİKTARDA ÖDEME YAPILIR. BESİLİK ERKEK SIĞIR BAŞINA ÖDEME BİRİM MİKTARLARI, 300 BAŞA KADAR TAM OLARAK, 301 BAŞ ÜZERİ İÇİN İSE % 50’SİNE KARŞILIK GELEN TUTARIN ÖDENMESİ SURETİYLE UYGULANIR. BAKANLAR KURULU KARARININ İÇERİĞİ (16) TÜRKVET KAYIT SİSTEMİNE KAYITLI, BESİ SÜRESİNİ TAMAMLAMIŞ ERKEK SIĞIRLARINI (MANDA DÂHİL) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDAN ÇALIŞMA İZNİ ALMIŞ KOMBİNALAR VEYA MEZBAHALARDA KESTİREN YETİŞTİRİCİLERE, BESİLİK ERKEK SIĞIR BAŞINA AŞAĞIDA BELİRTİLEN MİKTARDA ÖDEME YAPILIR. BESİLİK ERKEK SIĞIR BAŞINA ÖDEME BİRİM MİKTARLARI, 300 BAŞA KADAR TAM OLARAK, 301 BAŞ ÜZERİ İÇİN İSE % 50’SİNE KARŞILIK GELEN TUTARIN ÖDENMESİ SURETİYLE UYGULANIR. DESTEKLEMEYE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ 2012/49 NUMARALI ‘HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ’ 15 HAZİRAN 2013 TARİHLİ VE 28324 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. Değişiklik tebliği (Tebliğ no:2013/72) 13 Haziran 2013 TARİHLİ VE 28466 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. DESTEKLEMEYE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ 2012/49 NUMARALI ‘HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ’ 15 HAZİRAN 2013 TARİHLİ VE 28324 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. Değişiklik tebliği (Tebliğ no:2013/72) 13 Haziran 2013 TARİHLİ VE 28466 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. DESTEKLEMENİN DAYANAĞI 5488 SAYILI TARIM KANUNU’NUN 19. MADDESİ DESTEKLEMENİN DAYANAĞI 5488 SAYILI TARIM KANUNU’NUN 19. MADDESİ

3 Destekleme için hayvanda aranacak şartlar 1)Türkvet kayıt istemine kayıtlı olmak 2)Erkek sığırlar (manda dahil) 3)En az 200kg karkas ağırlığında olmak 4)Besi süresinin kesim tarihinden itibaren son 90 gününü müracaatçının yada eşinin işletmesinde tamamlamış olmak 1)Türkvet kayıt istemine kayıtlı olmak 2)Erkek sığırlar (manda dahil) 3)En az 200kg karkas ağırlığında olmak 4)Besi süresinin kesim tarihinden itibaren son 90 gününü müracaatçının yada eşinin işletmesinde tamamlamış olmak

4 ( Tebliğin 2.fıkrasının b bendinde ; 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin geçici 1. Maddesi hükümlerine göre küpelenen hayvanlarda 90 günlük süre olarak Türkvete kayıt tarihi ile kesim tarihi arasındaki süre esas alınır) 5)Bakanlıktan çalışma izni almış kesimhanelerde kesilmiş olmak

5 6)Tazminatlı hayvan hastalığından dolayı mecburi kesime giden veya kesim sonrası karkas muayenesinde karkasının imhasına karar verilen sığırlar destek alamaz.

6 Başvuruda istenen belgeler 1) Dilekçe ( Mersin Kırmızı Et Üreticileri Birliğine verilecek)2) Fatura veya müstahsil makbuzu ( *Fatura ve müstahsillerde canlı yada karkas ibaresi bulunabilir. Faturalar, ilçe mal müdürlüğü, vergi dairesi, noter, il /ilçe müdürlüğü onaylı dip koçan fotokopisi veya nüshası olmalıdır. Müstahsil makbuzunun aslı veya mal müdürlükleri, vergi daireleri, noter ya da il/ilçe müdürlüğü onaylı dip koçan fotokopisini başvuruda sunabilirler. Kesimhanenin kesime dair aldığı ücret için düzenlediği faturada geçerlidir.

7 3) İşletme tescil belgesi 4) Pasaport ve kesim için naklin yapıldığı yere göre veteriner sağlık raporu (ilçe içindeki veya ilin merkez ilçelerine yapılan sevklerde onaylı pasaport yeterli, diğer sevklerde pasaportla beraber veteriner sağlık raporu sunulmalıdır) 5) Kesilen hayvanların Türkvet’ten düşüldüğünü gösteren belge (kesim cetvelinin altına düşümün yapıldığına dair not düşülebilir.) 6) Kesimhane resmi veteriner hekimi yada yetkilendirilmiş veteriner hekimce onaylanmış kesim cetveli

8 2011 YILI BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ SONUÇLARI destek alan işletme sayısı desteğe tabi hayvan sayısı (BAŞ) toplam destek miktarı (TL) 32.768205.64659.196.613

9 2012 YILI BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ SONUÇLARI destek alan işletme sayısı desteğe tabi hayvan sayısı (BAŞ) toplam destek miktarı (TL) 124.094858.407238.072.590

10 2013 YILI BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ 8 Nisan 2013 tarih ve 28613 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/4463 sayılı ‘2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARINA’ göre; Türkvet kayıt sistemine kayıtlı, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil), 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre faaliyet gösteren kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, yerli ve ithal besilik erkek sığır başına farklı olmak üzere, ödeme birim miktarları 600 başa kadar tam olarak, 601 baş ve üzeri için ise %50’sine karşılık gelen tutarın aşağıda belirtilen miktarlarda ödenmesi suretiyle uygulanır. 1YERLİ BESİLİK ERKEK SIĞIR300 TL/BAŞ 2İTHAL BESİLİK ERKEK SIĞIR100 TL/BAŞ

11 Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ali ŞAHİN Veteriner Teknikeri- Tarım Danışmanı


"2013 YILI BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ Ali ŞAHİN Veteriner Teknikeri-Tarım Danışmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları