Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C DİCLE KALKINMA AJANSI"— Sunum transkripti:

1 T.C DİCLE KALKINMA AJANSI
Ziraat Bankası Sıfır Faizli Destek Kredileri GAP Süt Sığırcılığını Destekleme Programı T.C DİCLE KALKINMA AJANSI

2 Siirt’te Hayvancılık Destekleri
Ziraat Bankası Sıfır Faizli Destek Kredileri GAP Süt Sığırcılığı Destekleme Programı

3 Ziraat Bankası Sıfır Faizli Destek Kredileri
Tarım Bakanlığının tarımsal desteklemeleri kapsamında büyükbaş hayvan besiciliği, süt sığırcılığı, büyükbaş süt hayvancılığı ve küçükbaş süt hayvancılığı ile damızlık etçi sığır yetiştiriciliğine Ziraat Bankası aracılığıyla "7" yıla varan vadelerle "0" faizli destek kredisi verilmektedir. "7" yıla varan vadeler Büyükbaş hayvan besiciliği Büyükbaş süt hayvancılığı Küçükbaş süt hayvancılığı Sıfır Faiz Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği Projenin % 75’i

4 Ziraat Bankası Sıfır Faizli Destek Kredileri
Büyükbaş Hayvan Besiciliği 10 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmenizin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız; En fazla 18 aylık erkek hayvan alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla TL'ye kadarki kredi talepleriniz azami 24 ay vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir. Kredi talebinizin TL'yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranımız ile kredilendirilmektedir. Kredi ile temin edilecek hayvanların "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) olmaları gerekmektedir.

5 Ziraat Bankası Sıfır Faizli Destek Kredileri
Süt Sığırcılığı Damızlık Belgeli ve/veya Saf Irk Sertifikalı 10 baş ve üzerinde hayvanınız var ise veya mevcut hayvan sayınızı  10 baş ve üzerine çıkarmak ya da en az bu kapasiteler ile yeni tesis kurmak istiyorsanız; En fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe hayvan alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla TL'ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir.  Kredi talebinizin TL'yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranımız ile kredilendirilmektedir. Kredi ile temin edilecek damızlık hayvanların, Damızlık Belgesi/Saf Irk Sertifikasının bulunması, tanımlanmış (küpelendirilmiş)  ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sisteminde (SÖS) kayıtlı olduklarına dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden belge/yazı, Ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde mevcut işletmenin "Süt Sığırcılığı İşletmesi" olduğuna dair Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri veya  Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden yazı talep edilmektedir.

6 Ziraat Bankası Sıfır Faizli Destek Kredileri
Büyükbaş Süt Hayvancılığı 10 baş ve üzerinde kültür ırkı ve melezi gebe düve veya inek/mandaya sahip iseniz veya hayvan sayınızı asgari bu kapasiteye çıkarmak ya da en az bu kapasiteler ile yeni işletme kurmak istiyorsanız; Kültür ırkı ve melezi gebe düve veya azami dört yaşında inek/manda alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla TL'ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir.  Kredi talebinizin TL'yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranımız ile kredilendirilmektedir. Kredi ile temin edilecek hayvanların,  tanımlanmış (küpelendirilmiş)  ve mandalar hariç Soykütüğü-Önsoykütüğü Sisteminde (SÖS) kayıtlı olduklarına dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden belge/yazı talep edilmektedir. .

7 Ziraat Bankası Sıfır Faizli Destek Kredileri
Küçükbaş Süt Hayvancılığı Koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş, Saanen, Kilis ve Ankara Keçisi yetiştiriciliğinde en az 25 baş kapasite ile üretim yapıyorsanız, en az bu kapasiteler ile yeni tarımsal işletme kurmak ya da mevcut hayvan sayılarınızı bu kapasitelere yükseltmek istiyorsanız; Hayvan alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi ve her 10 küçükbaş hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla TL'ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir.  Kredi talebinizin TL'yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranımız ile kredilendirilmektedir. Kredi ile temin edilecek hayvanların, Damızlık Koyun Keçi Sisteminde kayıtlı olmaları; ayrıca keçi yetiştiriciliğinde işletmede mevcut ve yeni alınacak keçilerin Saanen ve/veya Kilis ve/veya Ankara Keçisi olduklarına dair Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden belge/yazı talep edilmektedir.

8 Ziraat Bankası Sıfır Faizli Destek Kredileri
Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği Angus, Hereford, Şarole ve Limuzin ırkı hayvanlarla 50 baş ve üzerinde damızlık et sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmenizin kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız; Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı hayvan alımları, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla TL'ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir. Kredi talebinizin TL'yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranımız ile kredilendirilmektedir. Kredi ile temin edilecek damızlık etçi sığırların, tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Damızlık Belgesine/Saf Irk Sertifikasına olmaları gerekmektedir.

9 Ziraat Bankası Sıfır Faizli Destek Kredileri
xxx Sıfır Faizli Destek Kredisi 2010 yılı sonu itibariyle donduruldu Ocak sonuna doğru yeniden aktif hale gelecek. Teminat olarak il ve ilçe merkezlerindeki taşınmazlar kabul ediliyor. Kırsal arazileri teminat kabul etmiyor. Kırsal arazileri teminat olarak gösterebilmek için Kredi Garanti Fonu’na başvurulabilir.

10 GAP Süt Sığırcılığını Destekleme Programı
GAP Eylem Planı ( ) destek programının bilgi dayanağını oluşturuyor. GAP EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ İLLERDE SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR destek programının yasal dayanağını oluşturuyor. Bu Karar kapsamında yılları arasında belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır. Bu Karar kapsamında ayrılacak yıllık kaynağın % 40’ı 50 baş ile 100 baş arası kapasiteli işletmeler, % 60’ı 100 baş ve üzeri kapasiteli işletmeler için kullandırılır. Kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir. Her yıl Ocak ayında yeni uygulama rehberi yayınlanacak. Uygulamadaki değişiklikler buna göre yeni rehberlere yansıtılacaktır.

11 GAP Süt Sığırcılığını Destekleme Programı-2010
Amaç Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı ( ) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde, süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, üreticilerin yapacakları süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarının desteklenmesidir. Desteklemeden yararlanacaklar Başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, damızlık gebe düve alımı ve sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımını birlikte gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler ile ayrıca işletmesinde başvuru öncesinde destekleme konularındaki bir veya iki yatırımı olup, eksik kalan bir veya iki yatırımları için başvurusu onaylanan ve yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerde desteklemeden yararlandırılırlar. Yatırıma başvuru yeri : Tarım İl Müdürlükleri Yatırıma başlama ve bitirme süreleri Başvurusu uygun bulunan yatırımcı, uygulama rehberine göre hazırlamış olduğu yatırım projesinin onaylandığı tarihten itibaren projesinde belirtilen süre içerisinde yatırıma başlamak ve bitirmek zorundadır. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlar için asıl sürenin %50 sini aşmamak şartıyla ek süre verilmesi il proje değerlendirme komisyonun yetkisindedir. Uygulama projesinde yer alan termin planında, hibeye esas olan yatırımların tamamlanma tarihi ek süre dahil aynı yılın 15 Aralık tarihini geçemez. Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz. Hak Edişler İnşaat ve makine birlikte, hayvan alımı birlikte düzenlenerek iki hak ediş şeklinde yapılabilecektir.

12 GAP Süt Sığırcılığını Destekleme Programı-2011
Yeni tebliğ ve uygulama rehberi Ocak ayı içinde yayınlanacak. Başvurular 01 Şubat 2011 tarihinde başlaması bekleniyor. Muhtemel şartlar: İnşaar için arazi (tapulu yada en z 10 yıllık kiralama) Her bir baş için 2,5 dönüm sulu yada 5 dönüm arazi (tapulu yada en z 10 yıllık kiralama) Açık ahır Çiftçi kaydı

13 TRC3 BÖLGESİ YER ALTI VE YER ÜSTÜ ZENGİNLİKLERİ
Sürecin Devam Ettirilmesi TRC3 BÖLGESİ YER ALTI VE YER ÜSTÜ ZENGİNLİKLERİ Yeni Rehberin Yayınlanması, Saha Ziyareti, Başvuruların Netleştirilmesi Başvuru süreci ve uygulamada teknik destek sağlanması Potansiyel Yatırımcılarla Ön Görüşme 2010


"T.C DİCLE KALKINMA AJANSI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları