Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Giresun Tarım İl Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Giresun Tarım İl Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Giresun Tarım İl Müdürlüğü
GEZGİNCİ ARICILIK ŞARTLARI ve ARI NAKİLLERİ (Arıcılık Yönetmeliğinin tarih ve sayılı resmi gazete de yayımlanan değişik 5.maddesine göre) Cengiz TAŞ Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Giresun Tarım İl Müdürlüğü

2 Madde 5- ………………………………. Gezginci arıcılara aşağıdaki hususlar uygulanır
Madde 5- ……………………………….. Gezginci arıcılara aşağıdaki hususlar uygulanır. a) Arılarını sevk etmek isteyen arıcı, menşe şahadetnamesi,işletme tanımlama numarası ve Arı Kayıt Sistemine (AKS) kayıt olduğuna dair belge ile birlikte Bakanlığın il/ilçe müdürlüklerine başvurarak hayvan sevklerine mahsus veteriner sağlık raporu alır. * İşletme tanımlama numarası : İl / İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemine kayıt yapıldıktan sonra verilen numaradır (Arıcı Kimlik Belgesi’nde yazılıdır)

3 Bu rapora istinaden arılarını sevk eder
Bu rapora istinaden arılarını sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile konaklama adresi aynı olmalıdır. Konakladığı ilin İl/İlçe Müdürlüğüne, veteriner sağlık raporu ile başvurarak bir hafta içerisinde Arı Konaklama Belgesini (EK-1) alır.

4 Devlet ormanlarında konaklayacak arıcı ise, öncelikle Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerinden alacağı izin belgesine istinaden Arı Konaklama Belgesi alır. Arıcı Kimlik Belgesi olan arıcıya konaklamada öncelik verilir. **Arıcı Kimlik Belgesi: Arıcıya Türkiye Arıcılar Birliği tarafından verilen belgedir.

5 Yer gösterilmeden ve belgeleri olmadan yerleşen arıcının arıları, İl/İlçe Müdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik güçleri marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. Kaldırma sürecinde meydana gelen zarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan alınır."

6

7 “b) Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiye ait ise şahısla, tüzel kişiliğe ait ise tüzel kişiliği temsil eden yetkili/yetkililerle, yapacakları anlaşmayı bir belgeye bağlar.

8 Bu belgeye istinaden Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünden Arı Konaklama Belgesi alır. Konaklanan bölge için belirlenmiş koloni kapasitesi üzerindeki taleplerde Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince yerleşme müsaadesi verilmez.”

9 “c) Konaklayacak arıcılar; konaklayacakları yer şahıs arazisi ise arazi sahipleriyle, köy arazisi ise köy muhtarlığıyla, diğer tüzel kişiliklere ait arazi ise yetkililerle anlaşma yapar.

10 Arazi sahipleri dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşlarınca, arıcıdan konaklama ücreti dahil hiçbir ad altında ücret alınmaz. Gezginci arıcılardan arazi sahipleri dışında ücret aldığı tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır.”

11

12 “h) Gezginci arıcılık ve/veya sabit arıcılık yapan arıcılar, arılarını çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde meskûn mahal dışında bir yerde konaklatır. Meskûn mahal ve mücavir alan sınırları içinde arı konaklatılmasında ortaya çıkan ihtilafların giderilmesinde Bakanlık il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.”

13 “ı) Devlet ormanlarında konaklayacak arıcıların izin ile ilgili usul ve esasları Orman Genel Müdürlüğünce belirlenir.”

14 EK-1 ARI KONAKLAMA BELGESİ Arıcının İşletme Tanımlama Numarası: Tarih: / / Adı ve Soyadı: Tel: / Cep Tel: / Arılı Kovan Adedi: İşletme Tipi: Arı Ürünleri Üretimi Ana Arı Üretimi Konakladığı Adres: Konaklayacağı Adres: Konaklama Tarihi: / / / / Miktarı yukarıda gösterilen ait arılı kovanların sağlık yönünden sakınca bulunmaması halinde ilimiz sınırları içerisinde yukarıda nakline müsaade edilmiştir. Arıcı Arazi Sahibi Arıcının Konaklayacağı Adı Soyadı Adı Soyadı İl/İlçe Müdürlüğü İmza İmza Adı Soyadı İmza

15 U N U T M A Y I N I Z ! Veteriner Sağlık Raporu olmadan arı nakleden hayvan sahiplerine; sayılı Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem kanunun 36. maddesi “f” fıkrasına göre; araç başına TL para cezası verilmekte, ayrıca nakleden aracın sahibine de TL para cezası verilmektedir.

16 Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler
- Mart 2011 / Giresun -


"Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Giresun Tarım İl Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları