Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ II

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ II"— Sunum transkripti:

1 HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ II
HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ II.DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ANTALYA / Dr. Vedat AKGÜNDÜZ Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Grup Koordinatörlüğü

2 PROJE KAPSAMINDA DÜZENLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR VE TESPİT EDİLEN EKSİKLİK VE YANLIŞLIKLAR

3 PROJE KAPSAMINDA DÜZENLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ PROJE KAPSAMINDA DÜZENLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR 1- ÖN SEÇİM TUTANAĞI 2- KESİN SEÇİM TUTANAĞI 3- PROJE SÖZLEŞMESİ 4- PROJE TEKLİFİ (YENİ BAŞLAYAN PROJELER) 5- GELİŞME RAPORU (6 AY) 6- PROJE TEKNİK ELEMANI HİZMET SÖZLEŞMESİ 7- PROJE YÜRÜTME KURULU TUTANAĞI 8- BÜTÇE RAPORU (6 AY) 9- HAKEDİŞ RAPORU

4 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ ÖN SEÇİM-KESİN SEÇİM TUTANAĞI Seçim komisyonu tarafından tespiti yapılan hayvanlar proje genel koordinatörünün incelemesi için TAGEM’e gönderilir. Uygun bulunması durumunda proje genel koordinatörü tarafından onaylanarak kesin seçim tutanağı oluşturulur arası TAGEM’e gelen evraklarda bazı alt projelerin kesin seçim tutanaklarının olmadığı, olan tutanaklarda ise alt proje isimlerinin açık olarak yazılmadığı, tutanakta yer alan yetiştiricilere ait hayvanların TÜRKVET veya KKKS’e kayıtlı olduklarını belirten küpe numaralarının olmadığı tespit edilmiştir. PROJE SÖZLEŞMESİ Kesin seçimi yapılan hayvanlara ait her alt projeye ait proje sözleşmesinin birlik ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü tarafından imzalanması gerekir. İmzalanan proje sözleşmeleri ile birlikte Kesin Seçim Tutanakları yer almalıdır. Fakat arası TAGEM’e gelen evraklarda her alt projeye ait proje sözleşmelerinin bir örneğinin ulaşmadığı, ulaşmış olan sözleşmelerde ise hangi alt projeye ait olduğu tam olarak tespitinin yapılamadığı, beraberinde gelmesi gereken Kesin Seçim Tutanaklarının olmadığı görülmüştür.

5 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ PROJE TEKLİFİ Tebliğimizde yer alan alt proje tanımından da anlaşıldığı üzere her alt projenin TAGEM master plan Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Klavuzunda yer alan Proje Teklif Formunun düzenlenip imzalanarak TAGEM’e gönderilmesi gerekir. Fakat arası TAGEM’e gelen evraklarda yeni başlayacak alt projelere ait yeni teklif formlarının olmadığı tespit edilmiştir. GELİŞME RAPORU Tebliğimizde yer alan alt proje tanımından da anlaşıldığı üzere her alt projenin TAGEM master plan Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Klavuzunda yer alan 6 ayda bir hazırlanması gereken her alt projeye ait Gelişme Raporlarının TAGEM’e gelen evraklarda eksik olduğu tespit edilmiştir.

6 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ PROJE TEKNİK ELEMANI HİZMET SÖZLEŞMESİ Teknik Eleman Sınavı ile belirlenen Proje teknik elemanına ait hizmet sözleşmesinin Birlik Başkanı, Proje Teknik Elemanı, Proje Lideri tarafından imzalanıp Genel Koordinatör tarafından onaylanması için TAGEM’e gönderilmesi gerekir. Fakat arası TAGEM’e gelen hizmet sözleşmelerinin bir çoğunda sözleşmenin 6.maddesinde yer alan teknik eleman ücretinin net ücret yerine brüt ücret yazıldığı, kullanılacak araçların birlik veya teknik eleman tarafından sağlanıp sağlanmadığı, km bedelinin belirtilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca sözleşmenin 10.maddesinde yer alan hizmet yerinin doldurulmadığı, 9. maddesi gereği sözleşme süresinin yanlış yazıldığı, 17. maddesinde yer alan sözleşmenin feshi durumunda teknik elemana ödenecek tazminat tutarının, 28. maddesinde yer alan alt projenin isminin yazılmadığı, Süresi dolan hizmet sözleşmelerinin de güncellenmediği tespit edilmiştir. PROJE YÜRÜTME KURUL TUTANAĞI Proje Uygulama Esaslarında tanımı yapılan ve her alt projeye ait yürütme kurul toplantıları sonunda alınan kararları içeren tutanakların ilgili taraflarca imzalanması ve en az yılda bir kez toplanması gerekir.

7 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ BÜTÇE RAPORU Proje Uygulama Esaslarında belirtilen ve birlikler tarafından hazırlanan bütçe raporları altı ayda bir ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilir. HAKEDİŞ RAPORU Proje liderlerinin alt projelerde yer alan hayvanlarla ilgili yaptığı inceleme sonucu düzenleyeceği rapor doğrultusunda İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından düzenlenerek elektronik ortamda ve resmi olarak TAGEM’e gönderilir. TAGEM tarafından incelenen ve düzenlenen hakedişler Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderilir.

8 TEŞEKKÜRLER E-Posta: vakgunduz@tagem.gov.tr
Telefon: /240/364/365/366 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Grup Koordinatörlüğü


"HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ II" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları