Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2011-2012 YILI MUŞ B İ L İ M VE SANAT MERKEZ İ NDE TANILAMA VE YERLEŞT İ RME SÜREC İ NDE İ ŞLEM BASAMAKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2011-2012 YILI MUŞ B İ L İ M VE SANAT MERKEZ İ NDE TANILAMA VE YERLEŞT İ RME SÜREC İ NDE İ ŞLEM BASAMAKLARI."— Sunum transkripti:

1 2011-2012 YILI MUŞ B İ L İ M VE SANAT MERKEZ İ NDE TANILAMA VE YERLEŞT İ RME SÜREC İ NDE İ ŞLEM BASAMAKLARI

2 Hedef Tanılama Grubu Merkezimizin 2011–2012 eğitim-öğretim yılı için hedef kitlesi; 2010–2011 ilköğretim 2. ve 3. sınıf düzeyindeki üstün/özel yetenekli öğrencilerdir.

3 Ö ğ renci Nasıl Aday Gösterilir? Ö ğ renci Nasıl Aday Gösterilir? MUŞ il ve ilçe merkezleri ile köylerindeki tüm ilköğretim 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenleri, tanılamaya katılması için aday gösterecekleri öğrenciler için ayrı ayrı gözlem formu (EK-1/B) doldurur ve okul müdürlüğüne teslim eder.

4 Sınıftaki öğrencileri, en iyi o sınıfın öğretmeni tanır. Öğretmenin yapacağı isabetli seçim/ seçimler hedefe ulaşmayı kolaylaştırır. Öğrenci önerimi tamamen öğretmenin inisiyatifindedir.

5 Üstün yetenekli birey sayısı, uluslar arası araştırmalara göre toplam popülasyonun %2 sini oluşturur. Bu orandan hareketle sınıf mevcudunun %10 unu tanılamaya sokmak uygun olacaktır. Bu orandan daha yüksek sayıda öğrenci önerilmesi bilimsellikten uzak olmakla birlikte seçimin objektifliğini de etkilemektedir.

6

7 Gözlem formları (EK-1/B) Okul Müdürlüğünce onaylanır. İlköğretim okullarımızca aday gösterilen her öğrenci için 5 TL sınav ücretini toplu olarak Muş Bilim ve Sanat Merkezi Okul Aile Birliğine ait 8800 702197 İş Bankası Merkez Şubesi hesabına yatırılır.

8 Okul Müdürlüğü; aday gösterilen öğrencilerin toplu olarak belirtildiği aday öğrenci listesini hazırlar.

9 Aday gösterilen her öğrenci için fotoğraflı onaylı öğrenci belgesi düzenlenir. Hazırlanan tüm belgeler; 1. Gözlem Formu (Ek:1B), 2. Öğrenci Belgesi( Fotoğraflı e-okul çıktısı) 3. Toplu Aday Öğrenci Listesi, 4. Banka Dekontu(tüm adaylar olarak), Okul müdürlüğü tarafından kapalı bir zarfa konularak resmi üst yazı ile birlikte en geç 25/02/2011 tarihine kadar bağlı bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edilir.

10 TANILAMA SÜREC İ Ön Değerlendirme Aday gösterilen ilköğretim kurumları 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin gözlem formları yönergenin 36. maddesine göre oluşturulan tanılama komisyonu üyelerince değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucuna göre grup taramasına alınacak öğrenci listeleri okullarına bildirilecektir. Ayrıca; http://musbilsem.meb.gov.tr web adresinden yayımlanacaktır.

11 Grup Tarama Ön değerlendirme sonucunda grup taramasına katılması uygun görülen öğrenciler; 04/04/2011 - 15/04/2011 tarihleri arasında, üst danışma kurulunca belirlenen ölçme araçları ve ölçütleri doğrultusunda grup taramasına alınacaktır. Grup taraması sonucunda bireysel incelemeye uygun bulunan öğrenci listeleri okullarına bildirilecektir.

12 Bireysel İ nceleme Bireysel İ nceleme Grup taramasında yeterli performans gösteren öğrenciler üstün yeteneklilerin bireysel incelemesinde kullanılacak objektif ve bağıl ölçme araçlarının uygulanmasında tanılama komisyonunca uygun görülen psikolojik danışmanlarca merkezimizde bireysel incelemeye alınacaktır.

13 Kayıt ve Yerleştirme Bakanlıkça merkezimize kayıt olması uygun bulunan öğrencilerin okul müdürlüklerine ve öğrenci velilerine merkezimiz tarafından kayıt işlemleri yapılmak üzere bildirilecektir.

14 AÇIKLAMA Takvime uyulmaması tüm süreci ve katılımcıları olumsuz etkileyecektir. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet için teşekkürler….

15 YARINLARIMIZI B İ RL İ KTE HAZIRLAYALIM… UYGAR DÜNYADA YER İ M İ Z İ KORUMAYI, SA Ğ LAMLAŞTIRMAYI İ ST İ YORSAK, YETENE Ğİ N HER ZERRES İ NE, ZEKANIN HER KIVILCIMINA VE MAHARET İ N EN KÜÇÜK IŞI Ğ INA B İ LE İ HT İ YACIMIZ VAR.

16 MUŞ Bilim ve Sanat Merkezi Adres : Hürriyet Mah. Atatürk Bul. Polis Evi Arkası Merkez/MUŞ Telefon : 04362121282 Faks : 04362129012 e-posta : 972072@meb.k12.tr Elektronik A ğ : http://musbilsem.meb.gov.tr


"2011-2012 YILI MUŞ B İ L İ M VE SANAT MERKEZ İ NDE TANILAMA VE YERLEŞT İ RME SÜREC İ NDE İ ŞLEM BASAMAKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları