Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POZANTI ATATÜRK ORTAOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POZANTI ATATÜRK ORTAOKULU"— Sunum transkripti:

1 POZANTI ATATÜRK ORTAOKULU
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI POZANTI ATATÜRK ORTAOKULU HAZİRAN DÖNEMİ SEMİNER ÇALIŞMASI ÖĞRENCİ PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİNİN HAZIRLANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Zeki DOĞAN-Nazan ÜNAL

2 Performans Görevlerinin ve Projelerin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar
   1-Öğretmenlerin yeterince rehberlik yapmaması   2-Kullanılacak malzemelerin maliyeti   3-Performans görevlerinin internet üzerinden hazır olarak elde edilmesi   4-Öğrenci katkısının az olması   5-İçerik yerine biçimin ön plana çıkması   6-Zaman alıcı olması   7-Çalışmaları velilerin yapması

3 Performans Görevlerinin ve Projelerin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
  1- Performans görevlerinin ve projelerin öğrenci düzeyine uygun olması,   2-Performans görevlerinin ve projelerin belirlenmesinde okulun bulunduğu çevrenin dikkate alınması,   3-Velileri masrafa zorlayacak performans görevlerinin ve projelerin verilmemesi   4-Performans görevlerinin ve projelerin öğrencilerin ilgilerine ve öğrenme ihtiyaçlarına/eksikliklerine yönelik olarak belirlenmesi

4 ÖĞRENCİ GELİŞİM (SEÇKİ) DOSYALARI
 Bir veya birkaç ders için, öğrencinin kendisi tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda yaptığı uygulamalar ve diğer çalışmalar arasından seçtiği veya tüm çalışmalarının toplandığı, öğrencinin kendi gelişimini, öğretmen ve velinin de öğrencinin gelişimini izlemesine ve değerlendirmesine olanak sağlayan dosyalar.  Öğrenci gelişim (seçki) dosyalarının yararları    1-Planlı ve titiz çalışma alışkanlığı   2-Öğrencinin kendi gelişimini izlemesi   3-Öğretmenin ve velinin, öğrencinin hem gelişim sürecini hem de ortaya koyduğu ürünleri inceleyebilmesi   4-Öğrencinin kendi koyduğu hedeflere ulaşıp ulaşamadığının denetlenmesi   5-İlgi ve yeteneklerin keşfi   6-Ailelerin sürece katılımının sağlanması   7-Sorumluluk bilinci

5 Öğrenci gelişim (seçki) dosyalarında neler yer alabilir?
  1-Kapak sayfası (Öğrenci kimlik bilgileri, öğretim yılı, ders isimleri)   2-Her ders için öğrencinin belirlediği hedeflerin yer aldığı sayfa   3-İçindekiler sayfası   4-Seçilmiş ürünler söz konusuysa, seçilen ürünlerin seçilme gerekçesi ve ürünün içeriği   5-Veli, öğretmen ve öğrencinin değerlendirme yazıları

6 Performansın Ölçülmesinde Kullanılan Araçlar
PERFORMANS DEĞERLENDİRME Öğrencilerin kazanımları edinme süreçlerinin ve ürünlerinin ölçülüp değerlendirilmesi. Performansın Ölçülmesinde Kullanılan Araçlar 1-Testler (Çoktan Seçmeli, Klasik Cevaplı, Açık Uçlu, Eşleştirmeli, Doğru -Yanlış) 2-Kontrol Listeleri 3-Dereceleme Ölçekleri

7

8

9 (Ölçülen özelliğin ölçülebilirlik düzeyine/yapısına ve amaca uygunluk)
Değerlendirmeyi kim yapacak?   1-Öğretmenin öğrenciyi değerlendirmesi   2-Öz değerlendirme   3-Akran değerlendirme   4-Öğrencinin öğretmeni değerlendirmesi   5-Velinin öğrenciyi değerlendirmesi   6-Velinin öğretmeni değerlendirmesi

10 Öz değerlendirme    Bireyin kendi kendisini duygu, düşünce ve davranış açısından ne olduğu, yaptıkları (sahip oldukları) ve yapacakları (sahip olacakları) açısından irdelemesi.   Farkındalığı arttırır, özeleştiri yapmayı kazandırır, gerçeği kabullenme düzeyini arttırır.   Bir proje için de olabilir, bir ünite veya dönem için de olabilir.   Açık uçlu sorular sorularak (sayı az ise) veya kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri ile yapılabilir.

11 Akran değerlendirme   Bireyin, özellikle grup çalışmalarında (veya sınıfın bir bireyi olarak etkinlik sunan) arkadaşlarını önceden belirlenmiş ölçütleri içeren dereceleme ölçekleriyle değerlendirmesi: Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal.   1-Hakça davranmayı öğrenmeyi ve sorumluluk alabilmeyi kazandırır.   2-Tek bir etkinlik için veya etkinliklerin geneli için yapılabilir.   3-Kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri kullanılabilir.

12 Arkadaşınızın Adı-Soyadı : …………...……………………………… Tarih : …./…./…….
AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU Arkadaşınızın Adı-Soyadı : …………...……………………………… Tarih : …./…./……. ÖLÇÜTLER 5 4 3 2 1 Sesini ve beden dilini etkili kullandı. İşitilebilir bir ses tonuyla konuştu. Kelimeleri doğru telaffuz etti. Vurgu , duraklama ve tonlama yaptı. Dinleyicilerle göz teması kurdu. Konuşurken gereksiz sesler çıkarmamak için dikkat etti. Görsel hareketle konuştu. Tekrar yapmadan konuştu. Konuşmasında görgü kurallarına uydu Konuşmasını belirtilen sürede tamamladı. Yeni öğrendiği kelimeleri kullandı. Konuşmasında hitap ifadeleri kullandı. Duygu ve düşüncelerini konuşmasına ilave etti. PUAN TOPLAM PUAN

13 Kontrol Listeleri ve Dereceleme Ölçekleri
Öğrencinin performansı hakkında değerlendirme yapmak amacıyla hazırlanırlar. Kontrol listeleri, öğrencinin ilgili performansına ilişkin gözlenmesi beklenen davranışların varlığını/yokluğunu belirlemeye yönelik olarak hazırlanır. Değerlendirmenin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğinde (etkinliğin anlık gerçekleştiği durumlarda) kullanılması önerilir. Dereceleme ölçekleri, öğrencinin ilgili performansına ilişkin gözlenmesi beklenen davranışların gösterilmesi sıklığını/yoğunluğunu dikkate alır. Dereceleme ölçeği kontrol listesine indirgenebilir, ancak ölçme işleminin duyarlığı azalır.

14

15 Kontrol Listeleri ve Dereceleme Ölçeklerinin Geliştirilmesi
  1-Ölçülecek davranışların açık bir biçimde tanımlanması ve bu tanıma uygun davranışsal göstergelerin belirlenerek yazılması   2-Tepki kategorilerinin sayısının belirlenmesi   3-Tepki kategorilerinde kullanılan ifadelerin ölçülen davranışlarla uyumlu olması   4-Ölçeğin düzenlenmesi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler   5-Tutum ve kişilik özelliklerinin ölçülmesinde olumlu ve olumsuz ifadelere yer verilmesi   6-İfadelerin açık ve anlaşılır yazılması   7-Ölçülecek davranışlara uygun puanlamanın belirlenmesi   8-Kapsamın örneklenmesi ve ana-alt ölçüt davranışların kapsayıcılığının irdelenmesi   9-Puanlayıcı güvenirliği   10-Amaca uygunluk (geçerlik)   11-Performansın yeterliğinin kabul edilmesi için minimum ölçütün (kesme puanı) belirlenmesi

16

17 Sosyal Bilgiler Öğretmenleri
Hazırlayanlar: Zeki DOĞAN & Nazan ÜNAL Sosyal Bilgiler Öğretmenleri


"POZANTI ATATÜRK ORTAOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları