Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORULARLA MERAK ETTİKLERİMİZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORULARLA MERAK ETTİKLERİMİZ"— Sunum transkripti:

1 SORULARLA MERAK ETTİKLERİMİZ

2 Proje Ekibi PROF. DR. BEHÇET ORAL PROF. DR. SABRİ EYİGÜN
ARŞ. GÖR. RASİM TÖSTEN ARŞ. GÖR. BÜNYAMİN HAN ARŞ. GÖR. KASIM SEZGİN ARŞ. GÖR. İSMAİL KİNAY ARŞ. GÖR. TUNCAY ARDIÇ ARŞ. GÖR. SEDEF SÜER ARŞ. GÖR. HÜSEYİN KARABIYIK

3 Yaşam Boyu Öğrenme Yaşam boyu öğrenme; kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireyin; bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanmaktadır.

4 Yaşam Boyu Öğrenmenin Amacı
Yaşam boyu öğrenmenin amacı, bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılımlarına imkân vermektir.

5 Yaşam Boyu Öğrenme Gerekliliği
Gerek günlük yaşamda gerek mesleki yaşamda bireye lazım olan bilgi ve beceriler çeşitlenerek artmaktadır. Bu durumda bu bilgi yığını ve çeşitliliği arasından bireyin kendisi için lazım olan öncelikli ve güvenilir bilgiyi seçmesi ve kullanması da önem kazanmaktadır. Her ne kadar hızlı gelişmelere bağlı olarak bilgi kaynakları artmış ve erişimi kolaylaşmış gibi görünse de (özellikle internet günümüzde önemli bir bilgi kaynağı); bu bilgi kaynaklarının sunduğu bilginin ne kadarının gerekli olduğu ya da doğruluk derecesini test etmek kolay görünmemektedir.

6 Türkiye’de Yaşam Boyu Öğrenme
Türkiye’de her insanın hakkı olan bir yaşam boyu öğrenme kültürü geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılama sürecinde devlet, medya, üniversite ve sosyal kuruluşlar ana paydaşlar olarak görev yapmak durumundadırlar. Türkiye’de üniversiteler aracılığıyla bir hayat boyu öğrenme kültürünün oluşması için, yaygın ve etkili bir bilgilendirmeye ihtiyaç vardır. Her ne kadar internet ortamında çok fazla bilgi mevcut olsa da doğru bilgiye ulaşmak kolay olmamaktadır.

7 Projenin Amacı Bu projede; başta öğrencilerimiz olmak üzere, üniversitenin tüm çalışanları için çeşitli konularda pratik bilgi ve beceri içeren matbu kaynaklar sağlamak amaçlanmaktadır. Bu kaynaklar mesleki gelişimle ilgili olabileceği gibi, günlük yaşamda bireye lazım olan genel kültür düzeyinde bilgi ve beceri içeren kaynaklar da olabilir.

8 Amaç 2 Bu projenin bir diğer amacı da bireyi yaşam boyu öğrenme konusunda bilinçlendirmektir. Yaşam boyu öğrenmeyi birey için ihtiyaç haline getirmek ve bireyi bu konuda bilinçlendirmek için konuyla ilgili çeşitli kampanyalar düzenlemek ya da projeler geliştirmek gerekir. Bu kapsamda yaşam boyu öğrenmeyi bir ihtiyaç haline getirmek ve toplum tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla medyada, sivil örgütlerde ve üniversitelerde bireyi geliştirmeye yönelik düzenlenen her tür politikalar ve etkinlikler desteklenmeli ve bunlara katkı sağlanmalıdır.

9 Proje İçeriği Yaşam boyu öğrenme kapsamında Dicle Üniversitesi akademik, idari personel ve öğrencilerinin gerek alanlarıyla gerekse günlük yaşamla ilgili merak ettikleri konulara ilişkin imkânların sunulması önem arz etmektedir. Proje kapsamında, gönüllülük esasına dayalı olarak, Dicle Üniversitesi akademik personeli tarafından farklı alanlarda kitaplar hazırlanması amaçlanmaktadır.

10 Bu kapsamda, başta Dicle Üniversitesi öğrenci ve personeli olmak üzere her seviyedeki okuyucunun ihtiyaç duyabileceği ve okuyup anlayabileceği türden ( her akademisyenin kendi alanında) kitap yazması beklenilmektedir.

11 Hazırlanacak Kitaplar Hakkında
Kitabın şablonu örneğin, “Sorularla Avrupa Birliği Süreci, Sorularla Kanser, Sorular Öğretmenlik Mesleği, Sorularla GDO ürünleri…” şeklindeki kitap başlıklarıyla güncel ve teknik konularda cm ebatlarında sayfa arasında belirlenen şablon kapsamında kitaplar hazırlanması planlanmaktadır.

12 Hazırlanan kitaplar, Dicle Üniversitesi tarafından “Dicle Üniversitesi” yayını olarak kabul edilecek ve 1. Baskının telif hakkı devrinden sonra basılacak kitaplara Üniversite öğrencileri başta olmak üzere talep eden kütüphane ve okullara ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Kitabın diğer baskılarını yazarlar kendileri başka bir yayın evinde bastırıp yayınlatabilecekler. Bir akademisyen en fazla 3 kitap projesi ile katılabilir.

13 YAZIM KURALLARI Başlık 15 kelimeyi aşmamalıdır. Başlık 12 punto ve büyük harflerle kalın yazılmalıdır. Yazılar 1,5 satır aralıkta ve 12 punto ile yazılmalı, sayfa numarası verilmelidir. Çalışma Word formatında ve Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır Bölüm başlıkları ve alt başlıklar çalışmanın başlığındaki formatlarda yazılmalıdır. Baskı yazı alanı 10x16 cm olup şekil, tablo ve grafikler hazırlanırken bu ölçülere uyulmalıdır.

14 Başvuru Süresi ve İletişim
Hazırlanan çalışmalar dosya halinde adresine en geç tarihine kadar ulaştırılmalıdır.

15 Dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarız..


"SORULARLA MERAK ETTİKLERİMİZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları