Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAKARYA DEFTERDARLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAKARYA DEFTERDARLIĞI"— Sunum transkripti:

1 SAKARYA DEFTERDARLIĞI
2/B Arazilerinin Satış İşlemleri Nisan 2012 1

2 6292 Sayılı Kanun Bilindiği üzere 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların değerlendirilmesine yönelik hükümlerin yer aldığı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki 6292 Kanun, 26 Nisan 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 04 Nisan 2017 Salı

3 2/A NEDİR 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerleri ifade etmektedir. 04 Nisan 2017 Salı

4 2/B NEDİR? 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine veya kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; -Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antepfıstığı, çamfıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarının, -Otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen arazilerin, -Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılması uygulamasıdır. Bu düzenlemenin 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendinde yer alması nedeniyle, bu yerler kısaca “2/B” diye ifade edilmektedir. 04 Nisan 2017 Salı 4

5 ÜLKEMİZDE VE İLİMİZDE 2/B ÇALIŞMALARI
Değerlendirilme çalışmaları süren 2/B arazileri, ülkemizde yaklaşık 410 bin hektarlık bir alanı kapsamakta ve bunun 22 bin hektarının üzerinde yerleşim alanları bulunmaktadır. 2/B'lerin en fazla olduğu il 45 bin hektarla Antalya, bu İli 39 bin hektar ile Mersin, 35 bin hektar ile Balıkesir, 32 bin hektar ile Ankara, 29 bin hektar ile Sakarya İli izlemektedir. İstanbul'da 18 bin hektar, İzmir'de ise 15 bin hektarlık bir alanı kaplamaktadır. 04 Nisan 2017 Salı

6 2/B Alanlarının İllere Göre Dağılımı
04 Nisan 2017 Salı

7 2/B ALANLARININ FİİLİ KULLANIM DURUMU
KULLANIM ŞEKLİ MİKTAR (Ha.) ORAN (%) Köy yerleşim alanı 7.035 1,7 Belde yerleşim alanı 8.514 2 İlçe yerleşim alanı 6.624 1,6 Sera alanı 2.365 0,6 Narenciye alanı 8.041 1,9 Zeytinlik, fıstıklık, bağ, bahçe 27 Otlak, yaylak, kışlak 35.419 8,6 Diğer ekili alanlar 56,3 Toplam (Yaklaşık) 100 04 Nisan 2017 Salı 7

8 İlçelerimizde Durum 04 Nisan 2017 Salı

9 İLİMİZDE 2/B ÇALIŞMALARI
Toplam 29 bin hektar 2/b alanına sahip olan İlimizde birinci ve ikinci etap kadastro çalışmalarında yaklaşık hektar 2/b alanının çalışmaları tamamlanmış, bu alanlardan adet 2/b parseli üretilmiştir. Üretilen parsellerin adedi kesinleşmiş olduğundan kıymet takdir kararları alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Kalan adet 2/b parseline ise kullanıcıları tarafından dava açılmış olduğundan kıymet takdir işlemleri yapılamamış olup, mahkeme kararlarının kesinleşmesini takiben hızla satışa hazır hale getirilecektir. Ayrıca 3. Etap olarak adlandırılan diğer 2/b alanlarına ilişkin kadastro çalışmaları devam etmektedir. 04 Nisan 2017 Salı

10 KANUNUN AMACI HUKUKİ Mülkiyet sorununun hukuki çerçevede çözümlenmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı EKONOMİK 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi EKOLOJİK Yeni orman alanlarının oluşturulması SOSYAL Nakline karar verilen orman köyleri halkı ile afet vb. nedenlerle nakil zorunluluğu bulunan halkın iskanı SOSYO-EKONOMİK -Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ile buna ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi -Düzenli ve planlı kentleşmeye yönelik dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi 04 Nisan 2017 Salı 10

11 2/A VE 2/B ALANLARINDA YETKİ VE TASARRUF
İLGİLİ BAKANLIK TASARRUFA GEÇEN YERLER TASARRUF ŞEKLİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6831 SAYILI KANUNUN 2/A MADDESİ -Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler -Halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler -Orman köylülerinin yerleştirilmesi -Yeni orman alanlarının oluşturulması MALİYE BAKANLIĞI 6831 SAYILI KANUNUN 2/B MADDESİ 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş; -Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler -Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim  alanları -Hak sahiplerine satılması veya genel hükümlere göre değerlendirilmesi -Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilmesi, TOKİ veya belediyelere devredilmesi -Orman veya mera olarak tahsis edilmesi 04 Nisan 2017 Salı 11

12 2/B ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARA
KANUNDA 2/B ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 04 Nisan 2017 Salı 12

13 HAK SAHİPLERİ Düzenlenen Güncelleme Listeleri veya Kadastro Tutanaklarına Göre ya da Kesinleşmiş Mahkeme Kararlarına Göre Oluşturulan Tapu Kütüklerinin Beyanlar Hanesine Göre; Bu Taşınmazların 31/12/2011 Tarihinden Önce Kullanıcısı ve/veya Üzerindeki Muhdesatın Sahibi Olarak Gösterilen Kişilerden Bu Taşınmazları satın Almak İçin Süresi İçinde İdareye Başvuran ve İdarece Tespit Edilen Satış Bedelini İtiraz ve Dava Konusu Etmeksizin Kabul Edenler Hak Sahibi Sayılır. 6292 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 26/04/2012 tarihinden sonra yukarıda tanımlanan hak sahiplerinin veya mirasçılarının kanunun 6. Maddesinin 10. Fıkrasına göre düzenlenmiş noter tasdikli muvafakatname vermiş oldukları kişiler de hak sahibi olabileceklerdir. 04 Nisan 2017 Salı 13

14 DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE BEDELİ
HAK SAHİPLERİ YÖNTEM BEDELİ Güncelleme listelerinde ve kadastro tutanaklarında ismi geçen kişiler ile bunların kanuni ve akdi haleflerinden tebliğ edilen satış bedelini kabul edenler Doğrudan Satış Rayiç Bedelin % 70 i Kişiler adına oluşturulan ve tapu kütüklerine sonradan 2/B belirtmeleri konulan taşınmazların kayıt malikleri veya kanuni mirasçıları 2/B Belirtmelerinin Kaldırılmasına Muvafakat / İade Bedelsiz Devlet tarafından satılan-dağıtılan-iskanen verilen - özelleştirme kapsamında satılan kişiler İade Güncelleme listelerinde ve kadastro tutanaklarında ismi geçen kişiler ile bunların kanuni ve akdi haleflerinin başvurmaması halinde üçüncü kişiler İhale Rayiç Bedel 04 Nisan 2017 Salı

15 BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI
SATIŞ BEDELİ BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE VE DIŞINDA RAYİÇ BEDELİN % 70’İ 04 Nisan 2017 Salı 15

16 BAŞVURU BEDELİ BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE İKİ BİN TL
BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDA BİN TL 04 Nisan 2017 Salı 16

17 DOĞRUDAN SATIŞ İŞLEMLERİNDE BAŞVURU VE İŞLEMLERİN TAMAMLANMA SÜRESİ
GÜNCELLEME VE KADASTRO TUTANAKLARI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE DÜZENLENENLER SONRA DÜZENLENENLER BAŞVURU SÜRESİ 6 AY 8 AY İŞLEMLERİN TAMAMLANMA SÜRESİ 04 Nisan 2017 Salı 17

18 ÖDEME KOŞULLARI : Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek
ÖDEME KOŞULLARI : Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin satışlarda, yüzde 20 indirim uygulanacak, bu bedel idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenecektir. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemeyecek, dava açılamayacaktır. *Taksitle satışlarda, satış bedelinin yüzde 10'u, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için en fazla 3 yılda altı eşit taksitte, dışında olan yerler için ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte faizsiz ödenecektir. (Satış bedelinin yarısının peşin ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacaktır.) *Satış bedelini ödemeyenlerin, doğrudan satın alma hakları düşecek, ancak taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmeyecek, gecikme zammı uygulanacaktır. 04 Nisan 2017 Salı

19 2/A VEYA 2/B BELİRTMELERİNİN TERKİNİ VE İADE EDİLECEK TAŞINMAZLAR
İlgilileri adına oluşturulan ve tapuda halen kişiler adına kayıtlı olan taşınmazlardan Hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapu kütüklerine 2/A veya 2/B belirtmesi bulunan taşınmazların tapu kayıtları bedel alınmaksızın geçerli kabul edilecek ve tapu kütüklerindeki 2/A veya 2/B belirtmeleri terkin edilerek tesciller aynen korunacaktır. 2/A ve 2/B belirtmesi nedeniyle dava açılan ve dava sonucunda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar ise, ilgilileri tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde idareye başvurulması hâlinde, bedelsiz olarak önceki kayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarına iade edilecektir. 04 Nisan 2017 Salı

20 Özel kanunları gereğince Devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya iskânen verilen ya da özelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı olan ancak daha sonra Hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapu kütüklerine 2/A veya 2/B belirtmesi konulan taşınmazların tapu kayıtları geçerli kabul edilecektir. Bu kapsamda olup, açılan davalar sonucunda Hazine adına tescil edilenler ise, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilgilileri tarafından idareye başvurulması hâlinde önceki maliklerine veya kanuni ya da akdî haleflerine bedelsiz olarak iade edilecektir. Ancak, bu kişilerden taşınmazlarına karşılık daha önce yer verilenlere veya bedeli ödenenlere iade işlemi yapılmayacaktır. Yukarıda belirtilen süreler içerisinde talep edilmeyen ve Hazine adına tescilli olan taşınmazlar idarece satış dâhil genel hükümlere göre değerlendirilecektir. 04 Nisan 2017 Salı

21 SATILAMAYACAK TAŞINMAZLAR
2/B taşınmazlarından; a) Ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilenler, b) Kamu hizmetlerine ayrılan veya bu amaçla kullanılanlar, c) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde İdareye bildirilmesi şartıyla özel kanunlar gereğince değerlendirilmesi gerekenler, ç) En geç üç ay içerisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi şartıyla içme ve kullanma suyu havzalarında maksimum su seviyesinden itibaren 300 metrelik bant içerisinde kalanlar, d) Bakanlıkça belirlenenler, (Bakanlık tarafından talimat verilmediği sürece taşınmazlar bu kapsamda değerlendirilmeyerek satış işlemlerine devam edilecektir.) Satışa konu edilmeyecektir. 04 Nisan 2017 Salı

22 GECEKONDU VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE ALANLARI*
İLGİLİ KURUM YÖNTEM BEDELİ AÇIKLAMALAR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahsis - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kadastro tutanakları kesinleşen veya güncelleme listeleri tescil edilen alanlarda otuz gün içinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kadastro tutanakları kesinleşecek veya güncelleme listeleri tescil edilecek alanlarda ise kesinleşme ve tescil tarihinden itibaren üç ay içinde proje alanları belirlenecektir. - Proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca otuz gün içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanır. Onaylanan proje en geç otuz gün içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. Proje alanı içinde kalan 2/B alanlarındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülenler, hak sahipleri ve mevcut hakları da belirtilmek suretiyle talep sahibi idareye devredilir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Devir Emlak Vergi Değeri Büyükşehir / Diğer Belediyeler *Proje alanları belirlenmesi işlemleri süresince satış işlemi yapılmayacaktır. 04 Nisan 2017 Salı 22

23 DAVALARLA İLGİLİ İŞLEMLER
2-A alanları için orman sınırları dışına çıkartma ile orman sınırlandırması, tespit, tefrik ve tescil işlemlerine karşı yapılan itirazlar ve açılan davalar, bu tasarıya göre yapılacak işlemleri durdurmayacak, davalarda yürütmeyi durdurma ve tedbir kararı verilemeyecektir. Bu yerlerde hak iddia edenlerin açtıkları davalar, davacılar lehine sonuçlandığında, bu taşınmazlar genel hükümlere göre kamulaştırılacaktır. Kanuna göre yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar 2-B alanları hakkında Hazine tarafından kişiler aleyhine açılması gereken davalar açılmayacak, açılan ve devam eden davalar durdurulacaktır. 04 Nisan 2017 Salı 23

24 GELİRLER Kanunun uygulamasından elde edilen gelirlerin yüzde 90'ınını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu'nca belirlenen orana karşılık gelen kısmı, genel bütçede özel gelir, kalan kısmı ise gelir olarak öngörülecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinde afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinde kullanılmak üzere özel ödenek öngörülecektir. Nakledilecek orman köylülerine ait taşınmazların kamulaştırılması, 2-A alanlarının ıslah, imar ve ihyası, iskanı, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi, 2-A ve 2-B alanlarının en az 2 katı verimsiz orman alanlarının ıslahı ve yeni orman alanlarının tesisi için kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü bütçesinde gerekli ödenek aktarılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca proje alanı olarak belirlenen alanların değerlendirilmesinden elde edilen gelir, genel bütçeye kaydedilecektir 04 Nisan 2017 Salı

25 SATIŞ İŞLEMLERİ İLİŞKİN DÜZENLEMELER
KANUNDA HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ İŞLEMLERİ İLİŞKİN DÜZENLEMELER 04 Nisan 2017 Salı 25

26 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılarak, Hazine taşınmazlarının paydaşlarına, kiracılarına ve kullanıcılarına satış işlemleri de bu tasarı kapsamında değerlendirilecektir. Hazineye ait tarım arazilerini; 31 Aralık 2011 tarih itibariyle en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi devam eden veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ya da paydaşlarından; bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için idareye başvuranlar, hak sahibi sayılacaktır. Kamu hizmetine tahsis edilen, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerler, belediye ve mücavir alan sınırları dışında olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarım dışı kullanıma ayrılmış alanlar, hak sahiplerine satılamayacaktır. Denizlerde kıyı kenar çizgisine 5 bin metre, tabii ve suni göllerde kıyı kenar çizgisine 500 metreden az mesafede bulunan alanlar ile içme suyu amaçlı barajların koruma alanları içinde kalan yerler, satış tarihi itibariyle arazi toplulaştırılması yapılacak yerler ile diğer sebeplerle satılamayacağı Maliye Bakanlığınca belirlenecek Hazineye ait tarım arazilerin satışı yapılamayacaktır. 04 Nisan 2017 Salı

27 BAŞVURU SÜRESİ VE SATIŞ BEDELİ
Paydaşlar, kiracılar ve kullanıcılar; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde başvurabilecektir. SATIŞ BEDELİ Rayiç bedelin % 70’ idir BEDELİN TAHSİLİ Peşin (Peşin satışlarda satış bedeline % 20 indirim uygulanır), Taksitli satışlarda % 20 si peşin, kalanı 8 eşit taksitle ve 4 yılda faizsiz olarak ödenebilecektir. 04 Nisan 2017 Salı

28 DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE ORMAN ALANLARINDA TESİS KURMA İMKANI
6831 Sayılı Orman Kanununda yapılan değişiklikle, Yükseköğretim kurumlarının, orman alanlarında eğitim ve araştırma amaçlı tesisleri, bedeli karşılığında yapmalarına imkan tanınmıştır. Ayrıca izin verilen bu alan içinde, yurt da inşa edilebilecektir. Bu tesislerin özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı izin verebilecektir. Bu binaların taban alanlarının toplamı, özel orman alanının yüzde 15'ini geçemeyecektir. Kulanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri, genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilecektir. 04 Nisan 2017 Salı

29 YAYLALARA DÜZENLEME 6831 Sayılı Orman Kanununda yapılan değişiklikle, Devlet ormanlarında 31 Aralık 2011 tarihinden önce toplu yerleşimin bulunduğu yaylak ve otlak olarak kullanılan alanlar içindeki yerler ile yılın belirli dönemlerinde geleneksel yaylacılık amacıyla yerleşim yeri olarak kullanılan alanlar, Orman Genel Müdürlüğü'nce tespit edilecek. Bu alanlardan uygun görülenler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yayla alanı ilan edilecektir. İlan edilen yayla alanlarında 31 Aralık 2011 tarihinden önce yapılmış, hakkında müsadere kararı bulunanlar da dahil her türlü bina, tesis mevcut haliyle, vaziyet planında gösterilerek Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetine alınacaktır. Yayla alanlarında bulunan bina ve tesisler, orman idaresince işletilecek, işlettirilebilecek veya kiraya verilebilecektir. 04 Nisan 2017 Salı

30 ORMAN İÇİNDEKİ TESİSLER
Tapuda kişiler adına kayıtlıyken, orman sınırları içerisinde kaldığı için tapuları iptal edilen yerler üzerinde bulunan ve 31 Aralık 2011 tarihinden önce müsaderelerine karar verilen, Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden Türk Ticaret Kanunu kapsamında fabrika veya ticarethane niteliğindeki tesisler, öncelikle kullanıcılarına olmak üzere 29 yıla kadar kiraya verilebilecektir. 04 Nisan 2017 Salı

31 Bu kanun kapsamında hak sahibi olarak belirlenenlerden;
ECRİMİSİL İŞLEMLERİ Bu kanun kapsamında hak sahibi olarak belirlenenlerden; -Ecrimisil alınmayacak, tahakkuk ettirilenler terkin edilecektir. -Son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedelinden mahsup edilir, fazlası iade edilmeyecektir. -Hak sahibi bulunmayan taşınmazlar ile süresi içerisinde başvuruda bulunulmaması veya başvuruda bulunulmasına rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ya da gerekli şartları sağlayamaması sebebiyle doğrudan satılamamaları veya iade edilmemeleri sebepleriyle haklarında işlem yapılamayan taşınmazlardan ecrimisil alınmaya devam edilecektir 04 Nisan 2017 Salı

32 ORTAK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Bu Kanun hükümlerine göre başvuru yapılmayan taşınmazlar Bakanlığımızca satış dâhil genel hükümlere göre değerlendirilir. Hak sahipliği kalmayan taşınmazların üzerlerindeki muhdesatlar, Hazineye intikal etmesi gerekenler hariç, yapı birim fiyatlarından eksik imalat bedelleri ve yıpranma payı düşüldükten sonra kalan bedeli ilgililerine ödenmek suretiyle yıktırılır veya bu şekilde belirlenen bedel taşınmazın değerine eklenerek muvafakatları aranmaksızın satılır. Elde edilen gelir aynı oranda yapı ve eklenti sahiplerine ödenir ve idare tarafından yapıların tahliyesi sağlandıktan sonra ferağ işlemleri gerçekleştirilir Tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre kişiler adına oluşturulan taşınmazlardan açılan davalar sonucunda Hazine adına tescil edilenlerin önceki kayıt malikleri ile kullanıcılarının farklı kişiler olması durumunda kullanıcıların doğrudan satın alma hakkı ancak kayıt maliklerinin iade hakkından yararlanmayı istememeleri durumunda mümkün olacaktır. 04 Nisan 2017 Salı

33 Fiili durumuna uygun olarak ifraz edilerek müstakil parsel olarak satılması mümkün olmayan taşınmazlar paylı olarak, üzerinde çok katlı bina bulunan taşınmazlar ise kat mülkiyeti tesisi suretiyle, bunun mümkün olmaması halinde paylı olarak satılabilecektir. Hak sahiplerine satılmaması, ilgililerine devredilmemesi veya iade edilmemesi gerektiği halde bu tasarruflara konu edilenlerden; satılanların satış bedeli kanuni faiziyle iade edilecek, devir ve iade edilenler ise bedelsiz olarak geri alınacaktır. Elde edilen gelirlerden belediyelere ve il özel idarelerine pay verilmeyecektir. Taşınmazların satılması, üzerlerindeki imar mevzuatına aykırı yapılar bakımından kazanılmış hak oluşturmayacaktır. Tapu kütüklerinde yer alan belirtmeler Bakanlığımızın talebi üzerine terkin edilecektir. Makilik alan olarak tespit edilip sonradan tapu kütüklerine 2/B belirtmeleri konulan taşınmazlar bu Kanuna göre değerlendirilir ve belirtmeler Maliye Bakanlığının talebi üzerine kaldırılacaktır. 7269 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesine göre değerlendirilemeyen alanlarda bu Kanun hükümleri uygulanacaktır. 04 Nisan 2017 Salı 33

34 Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında yapılacak satış, tescil, devir, kayıt, terkin, düzeltme, ifraz, tevhit, cins değişikliği ve ipotek işlemleri ile bunlara bağlı ve tamamlayıcı nitelikteki işlemler veraset ve intikal vergisinden, 492 sayılı Kanun ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında alınan harçlardan, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden ve genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince alınan ücretlerden muaftır. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları kapsamında kalan taşınmazların satış işlemleri, tarihinden itibaren tespit edilen rayiç bedeller üzerinden yapılır.  Bu Kanun kapsamında kalan taşınmazlara ilişkin değerlendirme ve tasarruf işlemleri, özel kanunları gereğince ilgili idarelerden görüş alınmaksızın yapılır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca taşınmazların özel kanunlar kapsamında kalıp kalmadığı defterdarlığımıza bildirilecektir. 04 Nisan 2017 Salı

35 KULLANICILARCA YAPILMASI GEREKENLER
Kullanıcılar satın alma başvurularını malmüdürlüklerimiz, milli emlak müdürlüğümüz veya defterdarlığımız veya bakanlığımız milli emlak genel müdürlüğünün web sitelerinden temin edecekleri başvuru belgesi ile taşınmazın bulunduğu yer malmüdürlüğü veya milli emlak müdürlüğüne yapacaklardır. Kullanıcılar başvuru esnasında; 04 Nisan 2017 Salı

36 Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
Başvuru bedellerinin T.C.Ziraat Bankası şubelerinde açılan “2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabına” yatırıldığına dair belgeyi, Son beş yıl içerisinde ödemiş oldukları ecrimisil bedeli varsa buna ilişkin belgeyi, Nüfus Cüzdanının fotokopisi, Kanuni mirasçılardan veraset ilamı belgesinin onaylı örneğini, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra hak sahibi veya mirasçılardan alınmış noter tasdikli yazılı muvaffakatı, Tüzel kişiler için gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesini, Başvuru formuyla birlikte ilgili idaremize vereceklerdir. 04 Nisan 2017 Salı

37 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER:
Kanun ve satış şartları hakkında köy ve mahalle muhtarlıkları ile kullanıcıların bilgilendirilmesi maksadıyla Mayıs ayı içerisinde merkez ve bağlı ilçelerimizde tanıtım çalışmaları yapılacaktır. Güncelleme ve kadastro çalışmaları sonucunda belirlenen ve idaremizce satışa konu edilebilecek kullanıcı listeleri Defterdarlığımız ile ilgili Kaymakamlıklar internet sitelerinde, ilgili Belde Belediye Başkanlığı, köy veya mahalle muhtarlıklarına asılmak suretiyle ilan edilecektir. 04 Nisan 2017 Salı

38 Kullanıcıların satın alma taleplerini yerine getirmede yoğunluk ve sıkıntı yaşanmaması için tüm ilçe malmüdürlüklerimizde başvuru standları açılması planlanmıştır. Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise taksitli satışlarda kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve taksitlendirmeye uygun süreli banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi hâlinde; idaremizce hak sahipliği belgesi düzenlenmek suretiyle taşınmaz tapuda hak sahibi adına devredilecektir. Başvuru işlemlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin başvuru sırasında gerekli tüm belgeleri tam olarak ibraz etmeleri ve başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurmaları önem arz etmektedir. Bu amaçla idaremizce yapılacak olan tanıtım çalışmalarına kullanıcı ve muhtarların katılması sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için gerekli görülmektedir. Kamuoyuna duyurulur. 04 Nisan 2017 Salı

39 TEŞEKKÜR EDERİM. 04 Nisan 2017 Salı

40 Sakarya Dağyoncalı 04 Nisan 2017 Salı

41 Sakarya Çubuklu 04 Nisan 2017 Salı

42 Sakarya Karapürçek 04 Nisan 2017 Salı

43 Sakarya Evrenköy 04 Nisan 2017 Salı


"SAKARYA DEFTERDARLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları