Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE EĞİTİMİ 2011 Eyüp USTA Muhasebe Denetmeni

2 ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü AKTİF HESAPLAR (2)

3 25- MADDİ DURAN VARLIKLAR
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 25- MADDİ DURAN VARLIKLAR say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 250- Arazi ve arsalar Hesabı 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 252-Binalar hesabı 253- Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 258- Yapılmakta olan yatırımlar hesabı 259-Yatırım Avansları Hesabı

4 25- MADDİ DURAN VARLIKLAR
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Amortisman ayrılmış olan varlıkların net değeri, kayıtlı değerden ayrılmış amortismanlar ve varsa yeniden değerleme farkları düşüldükten sonra kalan tutardır. Net Değer = Kayıtlı Değer - (B.Amortisman + Y. Değerleme Farkı) Maddi duran varlıkların satış işlemleri sırasında; amortisman ve yeniden değerlemeye tabi olanlarda net değeri, diğerlerinde kayıtlı değeri ile satış bedeli arasında fark olması durumunda Fark = Kayıtlı Değer veya Net Değer – Satış Değeri

5 25- MADDİ DURAN VARLIKLAR
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü - Kamu idarelerine ait maddi duran varlıkların taksitli satılması durumunda ortaya çıkan alacakların takibi Diğer faaliyet alacakları hesabı’nda izlenir.(Uzun vadeli olanlar 227- Diğer faaliyet alacakları hesabı’nda ) - Duran varlık hesaplarının aşınma payları 257 – Birikmiş Amortismanlar Hesabında izlenir. - Duran varlık hesaplarının değer artış farkları 522 – Yeniden Değerleme Farkları hesabında izlenir. İlk kayıtlar yapılırken; (envanter kaydı)

6 250-ARAZİ VE ARSALAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Satışı yapılan arazi (1) (satış fiyatı ,00 kayıtlı değeri ,00) Satışı yapılan araziler; (Satış Fiyatı ,00 Kayıtlı Değeri ,00)

7 say2000i say2000i 252- BİNALAR HESABI
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Bina satın alınması işlemi (Maliyet bedeli ile kaydedilir) say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Talep edilen nakit gelmiştir. Nakdin gelmesi ve ödenmesi

8 252- BİNALAR HESABI say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Bedelsiz olarak intikal eden binanın kaydı; Yeniden değerleme sonucunda oluşan değer artışının kaydı;

9 say2000i 252- BİNALAR HESABI Bedelsiz olarak devredilen binalar
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Bedelsiz olarak devredilen binalar Arsa mahiyetindeki varlığın bina vasfına dönüşmesi Hazine alacaklarına karşılık intikal eden arsa veya arazi

10 252- BİNALAR HESABI say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Satışı yapılan binalar; (Satış Fiyatı ,00 Kayıtlı Değeri ,00 Birikmiş Amortismanı 500,00 Yeniden Değerleme Artışı: 500,00)

11 252- BİNALAR HESABI say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Yıkılarak bina vasfı ortadan kalkıp arsaya dönüşen varlık; (Kayıtlı Değeri ,00 Birikmiş Amortismanı 1.000,00 Takdiri Arsa Değeri 1.500,00 )

12 252- BİNALAR HESABI say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Taksitle satışı yapılan binalar; (Satış Fiyatı: , Kayıtlı Değeri : ,00 B. Amortismanı: 1.000,00 Y.Değerleme Farkı: 780, Net Değeri: ,00) 5 taksitte satılmıştır. İlk taksitin tahsilatı,

13 252- BİNALAR HESABI say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Peşin bedelle satışı yapılan binalar; (Satış Fiyatı: , Kayıtlı Değeri : ,00 B. Amortismanı: 1.500, Y.Değerleme Farkı: , Net Değeri: ,00)

14 say2000i 255- DEMİRBAŞLAR HESABI
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Biriminin ihtiyacı olan bilgisayarlar 7.000,00.-TL bedelle satın alınmıştır.

15 say2000i 255- DEMİRBAŞLAR HESABI
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Görevlilerin Kişisel Kusurları Nedeniyle Tamamen Hasara Uğratılan Demirbaşlar. (K. Değeri :7.300,00 Birikmiş Amortismanı: 750,00 Y. Değ. Artışı: 500, R. Bedel: 8.000,00 ) Kayıtlı değeri 3.000,00.-TL olan demirbaş, memurun kusuru sonucu kaybedilmiştir. (B.Amortismanı 300,00.-TL olan demirbaşın rayiç değeri 1.000,00.-TL dır.)

16 257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Birikmiş amortismanlar hesabı, maddi duran varlık bedellerinin yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır. Arazi ve arsalar hesabı bu hesapla ilişkilendirilmez.

17 257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Varlıklar için amortisman ayrılması; Demirbaşların amortisman ve yeniden değerlemeye tabi tutulması;

18 257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI 257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Amortisman ayrılmış taşıtın satılarak elden çıkarılması (K.Değer: , B.Amortisman: 1.200, S. Değeri: ,00)

19 say2000i 258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü

20 say2000i 258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Yapılmakta olan yatırımlar hesabı, kamu idarelerine ait yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, Diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte,

21 say2000i 258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
258- YA PILMAKTA LAN YATIRIMLAR HESABI say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Yapılmakta olan yatırıma ait hakediş ödemesi yapılması Yapılmakta olan yatırımların kaydi envanterinin yapılması (hiç kaydı yok) Yapılmakta olan yatırımların geçici kabulü yapılarak varlığa dönüşmesi

22 258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI Hesapta biriken iş tutarlarının ilgili varlık hesabına aktarılmadan; a)Satış/Devir suretiyle elden çıkarılması (Olumlu fark) (Elden çıkarma bedeli: ,00 YTL, Maliyeti: ,00 YTL) b)Satış/Devir suretiyle elden çıkarılması (Olumsuz fark) (Elden çıkarma bedeli: ,00 YTL, Maliyeti: ,00 YTL)

23 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI Yatırım avansları hesabı, yurt içi veya dışından sözleşmeye dayanılarak edinilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak verilen yatırım avanslarının izlenmesi için kullanılır.

24 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI Avans konusu sözleşme iptal edildiği takdirde, yükleniciye verilen avans tutarı kişilerden alacaklar hesabına alınarak yatırım avansları hesabı kapatılır. Avans teminatı paraya çevrilerek, yüklenicinin kişilerden alacaklar hesabına alınan borcu kapatıldıktan sonra artan bir tutar varsa, iade edilmek üzere emanetler hesabına kaydedilir. Paraya çevrilmiş olan avans teminatı olarak alınan değerler ise hesaplardan çıkarılır.

25 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI Müteahhide banka teminat mektubu karşılığı avans verilmesi Avans mahsubu yapılmak suretiyle müteahhide hakediş ödemesi

26 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI Müteahhidin sözleşme hükümlerine uymaması nedeniyle verilen avans kişi borçlarına alınmıştır. ( teminat mektubu paraya çevrilerek tahsil edilmiştir) 1 Avans teminat mektubu hesaplardan çıkarılır, 2 3 Paraya çevrilir ve gerekli kayıt yapılır.

27 say2000i 260 – HAKLAR HESABI 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI Haklar hesabı, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır.

28 260- HAKLAR HESABI say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Harcama birimi TL değerinde bilgisayar yazılı almıştır.

29 260- HAKLAR HESABI say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Peşin bedelle satışı yapılan yazılım; (Satış Fiyatı: 9.000, Kayıtlı Değeri : ,00 B. Amortismanı: 1.000, Y.Değerleme Farkı: , ,00)

30 268 – BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI 268 - Birikmiş amortismanlar hesabı, maddi olmayan duran varlık bedellerinin, yararlanma süresi içinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.

31 260- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Haklar için amortisman ayrılması; Hakların amortisman ve yeniden değerlemeye tabi tutulması;


"T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları