Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ SATILIYOR!..

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ SATILIYOR!.."— Sunum transkripti:

1 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ SATILIYOR!..
Bucak Malmüdürlüğü

2 HEM DE YARI FİYATINA !.. Bucak Malmüdürlüğü

3 Bucak Malmüdürlüğü

4 Hangi Tarım Arazilerinin
Satışa Çıkarıldığını Biliyor Musunuz? Bucak Malmüdürlüğü

5 Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan,
Bucak Malmüdürlüğü

6 Kamu hizmetine ayrılmamış veya bu amaçla kullanılmayan,
Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

7 Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarımsal amaca ayrılan, Bucak Malmüdürlüğü

8 Deniz kıyı kenar çizgisinden 5000 metre uzaklıkta olan,
Bucak Malmüdürlüğü

9 Tabii ve suni göl kıyı kenar çizgisinden 500 metre uzaklıkta olan,
Bucak Malmüdürlüğü

10 İçme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları dışında kalan,
Bucak Malmüdürlüğü

11 Kadastrosu yapılmış olan taşınmazlar, Satışa konu Edilebilecektir.
Bucak Malmüdürlüğü

12 100 LİRALIK TAŞINMAZ 50 LİRAYA SATILACAK
%50 indirim Bucak Malmüdürlüğü

13 %20 indirim 40 liraya düşecektir.
Peşin ödemede ayrıca %20 indirim uygulanacaktır. Fiyatı 50 liraya düşen taşınmazın peşin ödenmesi durumunda 40 liraya düşecektir. %20 indirim Bucak Malmüdürlüğü

14 Yarısının Peşin ödenmesi halinde..
İndirimli taksitlendirme seçeneği getirilmiştir. Buna göre, satış bedelinin en az yarısının ödenmek istenmesi halinde satış bedelinden %10 oranında indirim yapılarak, yarısı peşin alınacak, kalan yarısı için ise, taksitlendirmedeki süreler uygulanacaktır. Yarısının Peşin ödenmesi halinde.. %10 indirim Bucak Malmüdürülüğü

15 12 taksit Kalanı ise en fazla 6 yılda, 12 eşit taksitle,
Faizsiz olarak tahsil edilecektir. 12 taksit Bucak Malmüdürlüğü

16 Taşınmazların üzerindeki yapı ve tesislerden ayrıca bedel alınmayacaktır.
Bucak Malmüdürlüğü

17 Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan alanlar ile bu alanlarda kalmak şartıyla tarımsal amaçlı yapılar ve sürekli ikamet edilen konutların bulunduğu araziler de rayiç bedelin %50 si üzerinden satılacaktır. Bucak Malmüdürlüğü

18 Peki Kimler Hak Sahibi Biliyor musunuz?
Bucak Malmüdürlüğü

19 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracılar, Bucak Malmüdürlüğü

20 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcılar ve hissedarları Bucak Malmüdürlüğü

21 26 Nisan 2012 tarihinden, 28 Nisan 2014 tarihine kadar olan 2 yıllık süre içinde, taşınmazın bulunduğu Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Bucak Malmüdürlüğü

22 Başvururken Yanınızda Neler Getirmeniz Gerektiğinizi
Biliyor Musunuz? Bucak Malmüdürlüğü

23 Nüfus cüzdan fotokopisi
Bucak Malmüdürlüğü

24 Varsa ecrimisil ihbarnamesi ve ödendiğine ilişkin belge örneği,
Bucak Malmüdürlüğü

25 Tüzel kişiler için ayrıca, taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri, Bucak Malmüdürlüğü

26 Hisseli taşınmazlarda; hissedar, kiracı veya kullanıcılarının Hazine hissesini satın almak istemeyen hissedarlardan alacakları noter onaylı muvafakatname, Bucak Malmüdürlüğü

27 -Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri,
-Malmüdürlükleri Bucak Malmüdürlüğü


"HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ SATILIYOR!.." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları