Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YABANCILAR VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YABANCILAR VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI"— Sunum transkripti:

1 YABANCILAR VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI
METİN YEŞİL 25 Mart 2010

2 İÇERİK Gayrimenkul ve gayrimenkul çeşitleri
Mülkiyet ve sınırlı ayni haklar Tapu Sicili ve Tapu Sicil Müdürlükleri Yabancılara ilişkin mevzuat düzenlemeleri Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz tasarrufları Yabancı tüzel kişilerin taşınmaz tasarrufları Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz tasarrufları Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı Uygulaması Türk Vatandaşlığını kaybedenler

3 GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL ÇEŞİTLERİ
Gayrimenkul kavramı Tapu siciline gayrimenkul olarak kaydedilecekler Arazi Gayrimenkul üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar Kat mülkiyetine konu bağımsız bölümler

4 MÜLKİYET VE SINIRLI AYNİ HAKLAR
Mülkiyet hakkı Tek mülkiyet-Toplu mülkiyet Toplu mülkiyet Paylı mülkiyet-Elbirliği(iştirak) mülkiyet Sınırlı ayni Haklar Rehin İpotek-İpotekli borç senedi-İrat senedi İrtifak hakları Taşınmaz irtifakı Şahsi irtifak hakları(İntifa-Oturma(sükna)-üst-kaynak) Diğer irtifak hakları Gayrimenkul yükü

5 TAPU SİCİLİ VE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ
Ana ve yardımcı siciller Tapu sicilinin açıklığı (aleniyet) Tescil Devletin sorumluluğu Tapu sicil müdürlükleri İş akımı Talebin reddi

6 TAPU KÜTÜĞÜ

7 TAPU KÜTÜĞÜ (BEYANLAR-REHİNLER)

8 TAPU SENEDİ

9 KADASTRAL PLAN

10 YABANCI GERÇEK KİŞİLER
Yabancılık kavramı Türkiye de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilme Kanuni kısıtlamalar Tapu Kanunu Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Mukabelei Bilmisil Kanunu

11 Tapu Kanununun 35.maddesinde yapılan değişiklikler
1.değişiklik 1984 yılı 3029 sayılı Yasa 2.değişiklik 1986 yılı 3278 sayılı Yasa 3.değişiklik 2003 yılı 4916 sayılı Yasa 4.değişiklik 2005 yılı 5444 sayılı Yasa 5.değişiklik 2008 yılı 5782 sayılı Yasa (son)

12 Tapu Kanununun 35.maddesi uygulaması
Getirilen kısıtlamalar Karşılıklı olma Kanuni sınırlamalara uyma Nitelik kısıtlaması Alan kısıtlaması (gayrimenkul ve b.sürekli hak) İmar planı kısıtlaması(gayrimenkul ve b.sürekli hak) Bakanlar Kurulu kararıyla kısıtlama getirilebilen alanlar Edinilen taşınmazların tasfiyesi

13 Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kısıtlamaları
Mukabelei Bilmisil Kanunu kısıtlamaları

14 Yabancı gerçek kişiler için tapu işlemlerinde izlenecek
yol Karşılıklılık olan ülke vatandaşları Karşılıklılık olmayan ülke vatandaşları Diğer ülke vatandaşları Haymatlos(vatansız) mülteci ve göçmenler Yunanistan vatandaşları Türk soylu Yunanistan vatandaşları Suriye vatandaşları KKTC vatandaşları Yabancı ile evli Türk kadınları

15 YABANCI TÜZEL KİŞİLER Yabancı ticaret şirketleri Özel Kanun hükümlerine göre taşınmaz ve sınırlı aynı hak edinmesi 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 6326 Sayılı Petrol Kanunu 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu Diğer yabancı tüzel kişiler

16 İŞLEM ÇEŞİTLERİNE GÖRE TAŞINMAZ TASARRUFLARI
Yabancı gerçek kişiler Miras intikali Taşınmaz edinimi Sınırlı ayni hak tesisi İpotek tesisi Satış vaadi,ön alım,alım,arsa payı karşılığı inşaat,geri alım hakkı tesisi ve şerhi Kiralama Taşınmaz satışı Kat mülkiyeti kurulması Kanuna aykırı edinilen veya kullanılan taşınmazların tasfiyesi

17 YABANCI TİCARET ŞİRKETLERİ
Taşınmaz edinimi İpotek Satış

18 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA MEVZUATININ UYGULANMASI
Dışarıda yerleşik kişiler Dışarıda yerleşik kişilerin taşınmaz edinimi Dışarıda yerleşik kişilerin taşınmaz satışları

19 Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen belgeler
Vekaletnameler Diğer belgeler(mahkeme kararları,mirasçılık belgesi v.s) Kimlik belgeleri

20 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Tasarrufları
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uygulaması Anayasa Mahkemesinin tarihli iptal kararı sonrası düzenlenen Tapu Kanununun 36.maddesi ve ilgili Yönetmeliğin uygulaması Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerinde izlenecek yol

21 Valiliklere yapılacak izin müracaatları
Dilekçe Yetki belgesi Vergi dairesi ve vergi numarası Son 1 ay içinde alınmış şirket mevcut durum belgesi(ortak isimleri,tabiiyet,faaliyet konusu,ortaklık oranlarını içerir) Yabancı gerçek kişi ortakların noter tasdikli kimlik belgesi yabancı tüzel kişi ortağın tasdikli(apostilli) faaliyet belgesi) Şirket yöneticilerinin isim,kimlik bilgisi ve adresleri Varsa son üç yıla kadar şirket bilançosu

22 Taşınmaz ediniminde uygulanan işlem
Askeri yasak ,güvenlik ve stratejik bölge dışındaki taşımazlar Askeri yasak , güvenlik ve stratejik bölge içindeki taşımazlar Özel güvenlik bölgesindeki taşınmazlar Sınırlı ayni hak ediniminde uygulanan işlem Valilikçe kurulan komisyonun görevleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uygulaması İpotek işlemlerinde uygulama Resmi senede yazılacak beyan

23 Yerli şirketlerin yabancı sermayeli şirket haline gelmesi halinde uygulanacak işlem
Yabancı sermayeli şirketin ortaklık yapısında değişiklik halinde uygulanacak işlem Mevzuata aykırı edinilen ve kullanılan taşınmazların durumu ve tasfiye sureci

24 TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBEDENLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI
Türk Vatandaşlığından çıkarılanlar Türk Vatandaşlığı iptal edilenler Doğumla Türk Vatandaşı olup da izinle Türk Vatandaşlığını kaybedenler İşlemlerde izlenecek yol

25 Sonuç İstatistiki bilgiler Değerlendirme Sorular

26 TEŞEKKÜRLER….

27 Metin YEŞİL Tel : Faks: e-posta : Web :


"YABANCILAR VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları