Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ Osman YILDIRIM Koordinatör

2 ……… Şube Müdürlüğü ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
I. BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜK ENVANTER ÇALIŞMALARI I-1) Asıl pafta envanteri 3053 adet asıl pafta sıralanarak kayıt altına alınmıştır. Pafta index 1-2) Hava Fotoğrafları envanteri Bölgemize ait 6467 adet hava fotoğraflarının orta noktaları sayısal ortamda 1/25000 ölçekli paftalar üzerine işlemiştir. Arşivimizde bulunan Isparta, Muğla, Konya ve İzmir Bölge Müdürlüklerinhava fotoğrafları kendilerine teslim edilmiştir. Havafoto_33_6 Havafoto_27_6 A) yılında Orman Kadastro Komisyonlarınca; A-1) 5831 sayılı yasa kapsamında 2/B kadastrosu ve güncelleme çalışmaları için orman sınır noktalarının aplikasyonu, A-2) sayılı yasa kapsamında fenni hata düzeltmeleri, A-3) sayılı yasa kapsamında 2/B çalışmaları, A-4) Yöne I-3) Asıl dosya envanteri Bölge Müdürlüğümüz Kadastro ve Mülkiyet Şubesinde bulunan asıl orman kadastro dosyaları Koordinatörlükte ilçe ve köy sırasına göre arşiv edilmiştir. Orman Kadastro tutanakları ve renkli haritaları, birimde uygulanan kanuna göre taranarak sayısal ortama aktarılmıştır. 435 birimin tutanağı Excel formatında, 181 birimin tutanağı Word formatındadır. I-4-) 3116 ve 6831 tahdit envanteri Genel Müdürlük arşivinde bulunan 3116 ve 6831 tahditlerine ait tutanak, harita ve diğer tüm belgelerin fotokopileri çekilmiş ve ayrıca taranarak sayısal ortama aktarılmıştır.(yaklaşık a4 sayfası)

3 ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
……… Şube Müdürlüğü A) yılında Orman Kadastro Komisyonlarınca; A-1) 5831 sayılı yasa kapsamında 2/B kadastrosu ve güncelleme çalışmaları için orman sınır noktalarının aplikasyonu, A-2) sayılı yasa kapsamında fenni hata düzeltmeleri, A-3) sayılı yasa kapsamında 2/B çalışmaları, A-4) Yönetmelik 41. madde kapsamında 2/B çalışmaları, A-5) İşletme Müdürlüklerince yapılan orman kadastrosuna yönelik çeşitli taleplerin karşılanması, B) yılında Orman Mühendislerince; B-1) 5304 sayılı yasa kapsamında orman sınırlandırma çalışmaları, B-2) 5831 sayılı yasa kapsamında 2/B kadastrosu çalışmaları yapılmıştır. I-5) Orman Kadastro çalışmaları envanteri Orkad Bölgemizde, belde, köy, mahalle, yayla adı altında 736 adet orman kadastrosuna yönelik çalışılmış/çalışılacak birim vardır. 3302 uygulaması yapılması gereken birimler: 116 birimde henüz 3302 sayılı yasa uygulanmamıştır. Bunlardan; 28 birimde or. kad. yok. 30 birimde 3116 var 28 birimde 5304 var 3 birimde 3402 var 17 birimde 6831 var 4 birimde 1744 var 6 birimde 2896 var 5-B) 4999 uygulaması yapılması gereken birimler: Orman kadastrosu bulunan 620 adet birimden 350 adedinde fenni hata bulunmaktadır.

4 ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
……… Şube Müdürlüğü II. BÖLÜM YAPILAN ÇALIŞMALAR II-A) 2010 yılında Orman Kadastro Komisyonlarınca; II-A-1) 5831 sayılı yasa kapsamında 2/B kadastrosu ve güncelleme çalışmaları için orman sınır noktalarının aplikasyonu, II-A-2) sayılı yasa kapsamında fenni hata düzeltmeleri, II-A-3) sayılı yasa kapsamında 2/B çalışmaları, II-A-4) Yönetmelik 41. madde kapsamında 2/B çalışmaları, II-A-5) İşletme Müdürlüklerince yapılan orman kadastrosuna yönelik çeşitli taleplerin karşılanması, II-B) 2010 yılında Orman Mühendislerince; II-B-1) 5304 sayılı yasa kapsamında orman sınırlandırma çalışmaları, II-B-2) 5831 sayılı yasa kapsamında 2/B kadastrosu çalışmaları yapılmıştır. II-A-1) 5831 sayılı yasa kapsamında 2/B kadastrosu ve güncelleme çalışmaları için orman sınır noktalarının aplikasyonu; 3402 sayılı kadastro kanununa 5831 sayılı yasanın 8. maddesi ile eklenen ek.4. maddeye göre; MADDE 8- 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. EK MADDE sayılı Orman Kanununun çeşitli kanunlarla değişik 2 nci maddesinin (B) bendine göre orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, fiili kullanım durumları ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı dikkate alınmak sureti ile kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil edilir.

5 ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
……… Şube Müdürlüğü Bu maddeye göre yapılacak kadastro sırasında orman ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatları; orman kadastro tutanakları esas alınmak suretiyle orman işletme müdürlüğünce görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisinin iştirak ettirildiği kadastro ekibince zemine aplike edilir. Bu çalışmalar sırasında kadastro veya orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğunun tespiti halinde, yukarıda oluşturulan kadastro ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilir. ilanı ile de ilan ve tebliğ edilmiş sayılır. Bu çalışmalar İdaremiz ve Kadastro Müdürlükleri ile müşterek yapılmakta olup, arazi ölçüm işleri ise TKGM tarafından ihaleli olarak Yüklenici firmalara yaptırılmaktadır. Kesinleşmiş orman kadastro çalışması ile orman sınırları dışına çıkartılan alan bulunan belde/köyler(birimler) 2 kısımda gruplandırılmıştır: KISIM: 1. Kısımda 307 adet birimde çalışma planlanmış olup bunların tamamının orman sınır noktaları zeminde aplike edilmiş, 273 birimde çalışmalar tamamlanmış, hektar 2/B sahasının tescili sağlanmış, 34 birimde kadastro müdürlüğü ve yüklenici çalışmaları devam etmekte olup bu birimlerde de çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 5000 hektar 2/B sahası daha tescil edilmiş olacaktır. 2. KISIM: 2. Kısımda 73 adet birimde çalışma planlanmış olup bunlardan 67 adedinde orman sınır noktaları zeminde aplike edilmiş, 6 birimde çalışmalar devam etmektedir. Mart/2010 ayı itibarı ile bu birimlerde Kadastro Müdürlüğü ve yüklenici tarafından tescil çalışmaları başlayacağı ön görülmektedir.

6 ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
……… Şube Müdürlüğü II-A-2) sayılı yasa kapsamında fenni hata düzeltmeleri, 11 adet birimde 6831 sayılı yasanın 4999 sayılı yasa ile değişik 9. maddesi kapsamında fenni hata düzeltme çalışmaları yapılmış ve ilan edilerek kesinleştirilmiştir. II-A-3) sayılı yasa kapsamında 2/B çalışmaları, 6 birimde 3302 sayılı yasaya göre 2/B çalışmaları tamamlanmış,ilan edilerek kesinleştirilmiştir. II-A-4) Yönetmelik 41. madde kapsamında 2/B çalışmaları: 1 adet birimde Yönetmelik 41. madde kapsamında 2/B çalışmaları yapılmıştır. II-A-5) İşletme Müdürlüklerince orman kadastrosuna yönelik çeşitli taleplerin karşılanması: Orman Kadastro Komisyonları Bölge Müdürlüğümüz görevlendirmesi ile 30 adet iş ve işlemi tamamlamıştır. II-B) yılında Orman Mühendislerince; II-B-1) 5304 sayılı yasa kapsamında orman sınırlandırma çalışmaları, 2010 yılında 12 adet birimde 5304 çalışmaları başlatılmış olup bunlardan 5 adedinde çalışmalar tamamlanmış,7 adedinde halen devam etmektedir. II-B-2) 5831 sayılı yasa kapsamında 2/B kadastrosu çalışmaları; Orman kadastro ve işletme müdürlüklerimizde görev yapan orman mühendisleri 1. Kısım olarak planlanan 307 birime görevlendirilmişlerdir. Müşterek yapılan bu 2/B tescil işleminde 273 birimde çalışmalar bitmiş, 34 birimde ise halen devam etmektedir.


"ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları