Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ
T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İGEME Yusuf TÜRKOĞLU Aralık 2010 1

2 Gündem İhracatta Finansal Araçlar İhracata Yönelik Devlet Yardımları 2

3 Gündem İhracatta Finansal Araçlar İhracat Yönelik Devlet Yardımları 3

4 İhracatta Finansal Araçlar
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Dir/Hir ile Vergi, Resim Harç İstisnası Eximbank Kredileri İhracatta KDV İstisnası Banka ve diğer finans kuruluşlarınca uygulanan diğer alternatif finansal araçlar; factoring, leasing, forfaiting.. Kosgeb Destekleri KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. KGF (Kredi Garanti Fonu) AB Fonları Kalkınma Ajansları 4

5 Bazı Tanımlar KOBİ İmalat sektöründe faaliyet gösteren
1-250 arasında çalışan istihdam eden Net satış hâsılatı 25 milyon TL’nı aşmayan işletmelerdir. 5

6 Bazı Tanımlar SDŞ:Sektörel Dış Ticaret Şirketleri -10 Firma (16 Ağustos RG) Normal yörelerde 1-250 arasında işçi çalıştıran Toplam sermayesi 500 bin TL olan Aynı üretim dalında faaliyet gösteren Ortaklık payı en fazla %10 En az 10 KOBİ Kalkınmada öncelikli yörelerde (50 il) Toplam sermayesi 250 bin TL olan Ortaklık payı en fazla %20 En az 5 KOBİ 6

7 Bazı Tanımlar DTSŞ: Dış Ticaret Sermaye Şirketi -52 Firma (2/9/10)
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “DTSŞ” statüsü verilen şirketlerdir. Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon $ veya eşdeğerdeki ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla DTSŞ unvanı verilebilir. ÜD: Üretici Dernekleri Belirli bir üretim dalını temsil eden, üyelerinin en az % 30’u tarafından imal edilen, ürünler ile ilgili proje teklifinde bulunan, yeni üyeliklere açık olan, kar amacı gütmeyen, başvuruları tüm üyelerinin yararına yönelik yapan derneklerdir. 7

8 İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Ar-Ge Yurt İçi Fuarlar Yurt Dışı Fuarlar Yurtdışı Birim Marka Çevre Maliyetleri Markalaşma İstihdam Uluslararası Rekabetçilik Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Tasarım Desteği Müşavirlik 8

9 İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Ar-Ge Yurt İçi Fuarlar Yurt Dışı Fuarlar Yurtdışı Birim Marka Çevre Markalaşma İstihdam Uluslararası Rekabetçilik Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Tasarım Desteği Müşavirlik 9

10 Pazar Araştırması ve Pazarlama
Tebliğ: 2006/6 sayılı Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ Amaç: Potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi, Yeni ihraç pazarları yaratılması, Geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasıdır. Faydalanan Hedef Kitle: Türkiye’de; Ticari ve Sınai Faaliyette Bulunan Şirketler, Yazılım Sektöründe İştigal Eden Şirketler, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) Uygulamacı Kuruluş: İGEME (5000 $’a kadar nihai onay merci) Destek Kalemleri: Pazar Araştırması Projeleri Pazar Araştırması Raporları ve İstatistik Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti Programları E-ticaret Sitelerine Üyelik 10

11 Pazar Araştırma Projeleri
Amaç Ürünleri ve/veya Sektörleriyle İlgili Pazar Araştırması Potansiyel Pazarlar Hakkında Sistematik ve Objektif Bilgi Yeni İhraç Pazarları Yaratılması Geleneksel Pazarlarda Pazar Payımızın Artırılması Firma Görüşmeleri Genel esaslar Şirketler Yılda En Fazla 5 Adet SDŞ Yılda En Fazla 10 Adet Pazar Araştırması Projesi Destek Süresinin Başlangıç Tarihi Olarak İlk Başvuru Tarihi (6 aylık süre) Destek oran ve üst limitleri Şirketler %70 SDŞ %80 Proje Başına En Fazla ABD Doları 11

12 Pazar Araştırma Projeleri Destek kalemleri
Ulaşım Yalnızca bir defalık gidiş-dönüş bileti (otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren veya gemi) Gidilen ülkede şehirlerarası ve ülkelerarası ulaşım (Otobüs, ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi bileti ücretleri) Araç kiralama ücreti (günlük 50 $, proje başına da 500 $) Konaklama Konaklama (oda+kahvaltı) şirket başına günlük en fazla 300 $ 12

13 Pazar Araştırma Projeleri-Belgeler
1- Başvuru Dilekçesi 2- Başvuru Formu 3- İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya İGEME’nin ya da Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği. 4- Maliye Bakanlığını muhatap Taahhütname 5- Ulaşıma ilişkin harcamalar için bilet koçanı aslı(elektronik bilet olması halinde biletle birlikte biniş kartı). 6- Konaklamaya ilişkin harcamalar için ayrıntılı fatura aslı ve ödendiğine dair belge 7- Pazar araştırması sonuç raporu 8- Pazar araştırması gerçekleştirilen ülkede görüşme yapılan firma/kuruluş/dernek v.b ile ilgili görüşme formu 9- Pazar araştırmasını gerçekleştirilenlerin şirket sahibi veya ortağı olması halinde en son sermaye paylaşımını gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya İGEME’nin ya da Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği. Pazar araştırmasını gerçekleştirenlerin şirket çalışanı olması halinde bir önceki aya ait SSK bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak kabul edilir.) 13

14 Pazar Araştırma-Dikkat Edilecek Hususlar
Tüm harcamalar belgelendirilmek zorundadır. Harcamaların ödendiğine ilişkin belgelerin bankacılık kanalıyla yapılması (gidilen ülkedeki şehirlerarası ulaşım için yapılan ödemeler hariç) ve ibrazı zorunludur. Tüm harcama belgelerinin asılları ibraz edilmelidir. Her bir pazar araştırmasını en fazla iki şirket çalışanı (şirket sahibi veya ortağı da çalışan sayılır) gerçekleştirebilir. SDŞ ortağı firmaların çalışanları da, SDŞ çalışanıyla birlikte pazar araştırması gerçekleştirebilir. Görüşme yapılmayan günler için (resmi tatil günleri hariç) konaklama bedeli karşılanmaz. Harcama belgelerinde yer alan vergiler (KDV, VAT, city tax, sales tax, service tax, service fee, turizm vergisi vb.) ile her türlü resmi harçlar destek ödemesi kapsamındadır. Bir pazar araştırma projesi kapsamında, araştırma tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu birbirine komşu en fazla 5 ülkede araştırma yapılabilir. Pazar araştırması projeleri en fazla yol hariç 10 gün olmalıdır. Kredi kartı ile ödemeler şirket kk ve/veya ortaklardan birinin olması gerekmektedir. Biniş kartı ibrazı zorunlu 14

15 Pazar Araştırma-Destek Dışı Faaliyetler
Destek Kapsamı Dışındaki Faaliyetler: Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen programlar 15

16 Pazar Araştırması Raporları
Amaç: Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planları Genel Esaslar Şirketler ve SDŞ en fazla 3 yıl Destek süresinin başlangıç tarihi olarak ilk destek ödemesine esas teşkil eden fatura, banka dekontu, çek tarihi vb. Destek Kalemleri Güncel pazar araştırması raporları (en fazla 2 yıllık) Pazar araştırması raporları ve istatistikler vb. Üyelik giderleri Destek Oran ve Üst Limitleri Şirketler % 50 SDŞ % 60 Yıllık En Fazla ABD Doları Başvuru Süreci İGEME (Ön Onay ) 16

17 Ticaret Heyetleri Amaç
Sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak Genel Esaslar Şirketler Yıllık En Fazla 5 Adet SDŞ Yıllık En Fazla 10 Adet Destek Süresinin Başlangıç Tarihi Olarak İlk Başvuru Tarihi Destek Oran ve Üst Limitleri Şirketler %50 SDŞ %60 Program Başına En Fazla ABD Doları Başvuru Süreci Müsteşarlık Koordinasyonunda İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tarafından Duyuru 17

18 Ticaret Heyetleri Destek Kalemleri Katılım giderleri (ulaşım dahil)
Şirket en fazla 2 çalışan SDŞ’nin en fazla 2 çalışan Ulaşım Yalnızca bir defalık gidiş-dönüş bileti (otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren veya gemi) Gidilen ülkede şehirlerarası ve ülkelerarası ulaşım (Otobüs, ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi bileti ücretleri) Konaklama Şirket başına günlük 300 ABD doları karşılığını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri, 18

19 E-Ticaret Siteleri Amaç
Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi Genel Esaslar Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik Şirketler ve SDŞ’ler en fazla üç yıl Destek süresinin başlangıç tarihi ilk destek ödemesine esas teşkil eden fatura, banka dekontu, çek tarihi vb. Destek Oran ve Üst Limitleri Şirketler %50 SDŞ %60 Yıllık En Fazla ABD Doları Başvuru Süreci İGEME Ön Onay İGEME tarafından daha önce ön onay verilmiş olan e-ticaret siteleri için ön onay gerekmez. Başvuruda bulunan firmaların en az bir yabancı dilde hizmet veren web sitesi olmalıdır. 19

20 İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Ar-Ge Yurt İçi Fuarlar Yurt Dışı Fuarlar Yurtdışı Birim Marka Çevre Markalaşma İstihdam Uluslararası Rekabetçilik Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Tasarım Desteği Müşavirlik 20

21 Ar-Ge Tebliğ 98/10 sayılı Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ Amaç Sanayi kuruluşlarının AR-GE projeleri vasıtasıyla teknolojik alt yapıların güçlendirilmesi Ekonominin teknoloji yoğun bir yapıya kavuşturulması Hedef grubu Sanayi sicil belgesi olan kuruluşlar, Yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlar. 21

22 SAĞLANAN DESTEK TÜRLERİ
Ar-Ge SAĞLANAN DESTEK TÜRLERİ 1. AR-GE Faaliyetlerinin Proje Bazında Desteklenmesi Temel Destek Oranı: % 50 Azami Destek Oranı: % 60 Destek Süresi : 3 yıl Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK Desteklenecek Ar-Ge Faaliyetleri: Kavram geliştirme, Teknolojik / teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar çalışmaları, Tasarım ve çizim çalışmaları, Pilot tesisin kurulması, Deneme üretimi, patent ve lisans çalışmaları, Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü fal. Desteklenecek Harcama Kalemleri: Personel, Alet, Teçhizat, Yazılım, Danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmetler, Ar-Ge hizmeti, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. 22

23 Ar-Ge/Tübitak Başvuru Süreci http://eteydeb.tubitak.gov.tr
PRODİS (Proje Değerl. Ve İzleme Sist.) Firma kullanıcısı olarak kayıt Proje yürütücüsü, kuruluş yetkilisi bilg., proje ön kayıt formu ve belgeler (imza sirk., tic.sicil gazet., vergi levhası, kobi beyannam., YMM değerl ve tasdik raporu Proje değerl. Ölçütlerinin okuyun Proje öneri bilgileri formu Hakem değerl. Süreci-Değerl. Raporu Teknoloji Grubu Yürütme Komitesi; Kabul, red veya revizyon 23

24 Ar-Ge-İlave Destekler 1
Ar-ge faaliyetlerinin patentle sonuçlanması halinde %10 ek destek Üretilen özgün ürün/ürünlerin satışından elde ettiği hasılatın toplam satış hasılatına olan oranına göre temel destek oranında artış yapılır: Özgün Ürün Satış Hasılatı /Toplam Satış Hasılatı Uygulanacak Artış Oranı %25’e kadar %10 %25 - %50 arası %15 %50’nin üstünde %20 Personal Harcamaları; Büyük İşletmelerin Projelerinde %60, KOBİ Niteliğindeki İşletmelerin Projelerinde %75, Teknopark, İnkübatör v.b. Kuruluşların Projelerinde %90 Doktoralı Araştırmacı İstihdamı % 100 24

25 Ar-Ge-İlave Destekler:Harcama Kalemleri
Üniversite ve/veya TÜBİTAK’a Bağlı Kurumlardan AR-GE Hizmeti Satın Alımı Üniversite ve/veya TÜBİTAK Ekseninde Bir Teknopark Bünyesindeki Faaliyetler Temel Destek Oranı + %30 Sanayi Kuruluşunun Belli Bir Proje Bazında Desteklenen AR-GE Faaliyetinin: Enformatik Esnek Üretim/Esnek Otomasyon Teknolojileriyle İlgili Uyarlama İleri Malzeme Teknolojileri Gen Mühendisliği/Biyoteknoloji Uzay ve Havacılık Teknolojileri Çevreye Duyarlı Teknolojiler Temel Destek Oranı + %20 25

26 SAĞLANAN DESTEK TÜRLERİ
Ar-Ge SAĞLANAN DESTEK TÜRLERİ 2. Projelere Sermaye Desteği Sağlanması (Kredi) Temel Destek Oranı: % 50 Uygulamacı Kuruluş: TTGV Teknolojik ürün ve teknolojik proses inovasyonu kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki ar-ge faaliyetleri desteklenmektedir. Altyapı ve üretim yatırımına dayalı projeler destek dışıdır. Ürün geliştirme projelerine: Azami Destek Süresi: 2 yıl Azami Destek Tutarı : 1 milyon $ Stratejik odak konuları projelerine*: Azami Destek Süresi: 1 yıl Azami Destek Tutarı : 100 Bin $ *Sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin esas alınarak hangi alanlarda tekn. Proje yürütülmesinde fayda bulunduğu ve ar-ge’nin yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri içeren projeler 26

27 Ar-Ge/TTGV Başvuru Süreci http://www.ttgv.org.tr
Proje öneri dosyası ile başvuru TTGV Değerlendirmesi Proje Dosyası Hazırlanması Alan Komitesi Değerlendirmesi ve TTGV İncelemesi TTGV Yönetim Kurulu kabulu sonrası projelere izleyici atanması İzleyici görüşü, DTM Onayı, Sözleşme, Proje başlar 27

28 İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Ar-Ge Yurt İçi Fuarlar Yurt Dışı Fuarlar Yurtdışı Birim Marka Çevre Markalaşma İstihdam Uluslararası Rekabetçilik Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Tasarım Desteği Müşavirlik 28

29 Yurtiçi Fuarlara Katılım
Tebliğ: 95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Amaç Uluslararası nitelikteki yurtiçi fuarlarının dış tanıtımının yapılması Bu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın arttırılması Hedef grubu: Fuar Organize Eden Firmalar Uygulamacı kuruluş: İhracatçı Birlikleri Destek oran ve üst limitleri: (% 50) Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri ABD Doları Önemli Alıcıların Ulaşım Giderleri ABD Doları Fuarın Konusuna İlişkin Organizasyon ABD Doları Başvuru süreci: Fuardan En Geç 2 Ay Önce Tahmini Harcamaları İçeren Proje Fuar Sona Erdikten Sonra En Geç 6 Ay İçinde Faturalandırılmış Harcamalar 95/7 SAYILI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ’İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1. Bakanlar Kurulu’nun tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, istihsal edilen ve tarih ve 2230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/7 sayılı Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı gereğince, uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın arttırılması amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (DTM) gerekli destek sağlanacaktır. MADDE 2. Bu destek; Türkiye’de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının söz konusu 95/7 sayılı Kararda tespit edilen esaslar ve organlar çerçevesinde “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu”ndan karşılanmasını kapsamaktadır. SAĞLANAN DESTEK MADDE 3. A.Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler a. Ticaret Müşavirliklerince veya Müşavirliğin olmadığı yerlerde konsolosluklarca uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım (basın-yayın, radyo, TV reklamları, afiş,broşür, basın toplantısı) faaliyetleri, b. Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri’nce veya Müşavirliğin olmadığı yerlerde Konsolosluklarca uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi geçemez) yol giderleri, c. Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek, seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar, B. Diğer Destekler a. Fuara daha fazla yabancı firmanın katılımı ve yabancı ziyaretçi sayısının arttırılması amacına yönelik olarak, Ticaret Müşavirlikleri’nce ilgili firmalar ve kuruluşlar nezdinde gerekli tanıtımın yapılması, b. Fuarın ve organizatör firmanın DTM’nca desteklendiğinin tevsiki. DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI MADDE 4. Yurtiçinde düzenleyeceği uluslararası nitelikte ihtisas fuarına ilişkin olarak bu destekler yararlanmak isteyen organizatör firmaların aşağıdaki şartlara uymaları gereklidir. a. Söz konusu fuar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmış olması, b. Fuarın, - Tekstil, konfeksiyon, halı, - Deri (ayakkabı dahil), - Taşıt araçları ve yan sanayii, - Gıda ve gıda teknolojisi, - Elektrik-elektronik sanayii - Madeni eşya sanayii, - Toprak sanayii, - İnşaat malzemeleri, - Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması, c. Fuarın en az üc defadır yapılıyor olması, d. Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25’i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması, MADDE 5. Bir organizatör firmaya aynı oknudaki fuar için iki defadan fazla destek verilmez. İhracatçı Birlikleri her sene sonunda o yıl destek verilen fuar ve firmalara ilişkin bilgileri diğer Birliklere iletmekle yükümlüdür. Bu şekilde bir firmaya ilişkin başvurunun incelenmesinde öncelikle firmanın aynı fuar içindaha önce destekten yararlanıp yararlanmadığı, yararlandıysa kaç defa yararlandığı tespit edilecektir. MADDE 6. Bahsekonu destek,desteklenen faaliyetlere ilişkin olarak organizatör firma tarafından gerçekleştirilen harcamaların %50’si oranındadır. desteklenen faaliyetlere ilişkin destekleme oranı ve azamidestek tutarları aşağıda gösterilmiştir.  HARCAMA KALEMLERİDESTEKLEME ORANI (%)AZAMİ DESTEK TUTARI (Karşılığı TL.)Yurtdışı tanıtım faaliyetleri $Önemli alıcıların ulaşım giderleri $Fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri $MÜRACAAT ŞEKLİ MADDE 7. Düzenleyeceği yurt içi ihtisas fuarının desteklenmesini isteyen organizatör firmaların, fuarın başlangıcından en geç iki ay önce, aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bulundukları bölgedeki İhracatçı Birliği’ne başvurmaları gerekmektedir. I) Başvuru formu (Ek-1) ile fuarın konusu, amacı, kapsamı, fuar alanının teknik özellikleri, fuar öncesi ve fuar süresince gerçekleştirilmesi planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve diğer faaliyetlere ilişkin detaylı bilgileri içeren proje, II) Şirketin son hukuki statüsünü ve ödenmiş sermayesini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin bir örneği, III) Son yıla ait vergi dairesinden tasdikli bilanço ve kar/zarar tabloları, IV) Fuar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındığını ve fuarın uluslararası nitelikte bir ihtisas fuarı olduğunu gösteren belgeler, V) Fuarın daha önce en az üç defa düzenlendiği ve bir önceki dönemdeki fuara 25’i yabancı olmak üzere 100 firmanınkatılmış olduğunu tevsik eden belgeler (Fuar kataloğu, broşür vb.), VI) Fuara ilişkin planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetlerine ait ilan, broşür, poster vb. dökümanların birer örneği, VII) Fuara davet edilecek olan ve fuarın konusu ile ilgili sektörde uluslararası alanda önemlil ithalatçı olduğu ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliklerince veya Müşavirliğin bulunmadığı yerlerde Konsolosluklarca onaylanmış davetlilere dair liste, VIII) Fuar alanının tahsisi içinyapılan kira sözleşmesinin bir örneği, IX) tahmini maliyet tablosu (Ek-2) X) Firmanındaha önce gerçekleştirmiş olduğu önemli yurtiçi ve yurtdışı fuarlara ait dökümanlar. MADDE 8. İhracatçı Birlikleri sözkonusu başvuruları inceleyerek uygun gördüğü talepleri organizatör firmalara bildirir. Başvuruların yanlış ve yanıltıcı beyanı olan ve/veya müracaat belgeleri eksik olan firmaların talepleri değerlendirmeye alınmaz. DESTEK İLE İLGİLİ ÖDEMELER MADDE 9. Destekten yararlanmak için, fuar bitiş tarihini müteakip en geç altı ay içinde aşağıdaki belgelerin ilgili İhracatçı Birliği’ne ibraz edilmesi gerekmektedir. I) Gerçekleştirilen ve faturaları ibraz edilen yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve fuar esnasında düzenlenen seminer, konferans ve ödüllü yarışmalara ilişkin dökümanlar ile fuarı ziyaret eden önemli alıcıların listesi, II) Ödemeye esas olacak faturaların aslı ve yabancı ülkelerde gerçekleşen harcamalara ait faturaların noterden tasdikli tercümesi (faturalar organizatör firma adına alınacak, yurt dışında yapılan harcamalara ait faturalar konvertibl döviz cinsinden düzenlenecek ve ayrıca ilgili ükledeki Ticaret Müşavirliğimizce onaylanacaktır. III) Fuar hakkında organizatör firma tarafından hazırlanan, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı vb. istatistiki bilgiler ile ekinde fuar kataloğu, fotograf gibi malzemeleri de içeren ayrıntılı fuar raporu. MADDE 10. İhracatçı Birlikleri gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak firmalar ile ödeme miktarlarını Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri ödemenin yapılmasını teminen T.Cumhuriyet Merkez Bankası’na intikal ettirir. MADDE 11. İhracatçı Birlikelri’ne ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T.Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. MADDE 12. Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde “6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakıkndaki Kanun” hükümleri uygulanır. Ödeme esnasında firmalardan Ek-3’de örneği yer alan taahhütname alınır. MADDE 13. Bu karar’un uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında DTM yetkilidir. Ek 1-a YURTİÇİ İHTİSAS FUARI TALEP FORMU  I.FİRMA PROFİLİ1.FİRMA ADI/ÜNVANI : ADRESİ :POSTA KODU :TEL./TELEKS/FAKS NO :VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NO :  2.FAALİYET KONUSU  3.ÖDENMİŞ SERMEYESİ: KURULUŞ YILI:  4.TOPLAM PERSONEL SAYISI:                       ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SAYISI:YABANCI DİL BİLEN ELEMAN SAYISI VE ÖĞRENİM DURUMLARI:II.FUARA İLİŞKİN BİLGİLER  1.FUARIN ADI VE YERİ :2.KONUSU :3. AMACI :4. FUARIN KAÇINCI KEZ DÜZENLENDİĞİ :5.BİR ÖNCEKİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARIN a) katılımcı firma sayısı :b) Yabancı firma sayısı :(Yurtiçindeki temsilcilikleri ile katılan firma sayısı da belirtilecektir. )c) Toplam Alanı :d) Ziyaretçi Sayısı (Yerli, Yabancı, Ticari) :6.TOPLAM KATILIM ALANI (m2) AÇIK KAPALI7. FUAR MERKEZİ :8.KATILIMCI FİRMA ADEDİ :9.FUAR ÖNCESİ VE FUAR ESNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER: a) Fuarın Yurtdışında Tanıtımına İlişkin Faaliyetler b) Firmaların İlişki Kurabilecekleri Muhtemel İthalatçılara Yönelik Faaliyetler:c) Fuar Süresince Fuarın Konusu İle İlgili Olarak Düzenlenecek Seminer, Konferans, Panel, Yarışma, vb. Faaliyetler:d) Diğer Faaliyetler:10. FUARIN KATILIMCI FİRMALARA M2 MALİYETİ11. FUAR İÇİN HAZIRLANANDOKÜMANLARIN HAHİYETİ VE ADEDİ (BİRER ÖRNEĞİ EKLENECEKTİR.)12. SÖZKONUSU FUARIN ORGANİZASYONU İÇİN DAHA ÖNCCE 95/7 SAYILI KARAR KAPSAMINDA DESTEK ALIP ALINMADIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:  YUKARIDAKİ BİLGİLERİ VEREN YETKİLİNİN  ADI:                          ÜNVANI:                      TARİH:FİRMA KAŞESİ VE İMZA:   EK:2 Tarih: YURTİÇİ İHTİSAS FUARI TAHMİNİ MALİYET TABLOSU (1 $ = TL.) Harcama KalemleriYurtiçi Harcamalar (TL)  Yurtdışı Harcamalar ($) Stand kirası  Stand konstrüksiyonu  Stand dekorasyonu  Elektrik, su, telefon v.b.  Hostes ve tercümanlık hizmetleri  Personel giderleri  Tanıtım Giderleri:: a) Yurtdışı Tanıtım Giderleri-Gazete ve Dergi İlanları-Radyo-TV reklamları-Afiş, broşür vb. b) Yabancı Davetlilerin Yol Giderleri: c) Seminer, konferans, panel ve Ödüllü Yarışmalara İlişkin Giderler:  Diğer Giderler:  TOPLAM    EK : 3 TAAHHÜTNAME MALİYE BAKANLIĞI’NA Bakanlar Kurulu’nun tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”na ilişkin Kararı’nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/7 sayılı Kararı çerçevesinde, T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tevsik edilmesi halinde sözkonusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. Firma Ünvanı : Firma Adresi : Tel/Faks No : Vergi Dairesi ve Vergi Sicil No : Yetkili Kişi : Yetkili İmza : Tarih : 29

30 İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Ar-Ge Yurt İçi Fuarlar Yurt Dışı Fuarlar Yurtdışı Birim Marka Çevre Markalaşma İstihdam Uluslararası Rekabetçilik Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Tasarım Desteği Müşavirlik 30

31 Yurtdışı Fuarlara Katılım
Tebliğ: 2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Amaç: KOBİ, SDŞ’ler ve diğer firmaların yurtdışında düzenlenecek fuar ve sergilere katılımının artırılması ve böylece üretim ve ihracat artışının sağlanmasıdır. Faydalanan Hedef Kitle: Üretici firmalar, katılımcı firmalar, organizatör firmalar ve SDŞ’ler. Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Destek Çeşitleri: Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım Organizasyonları Üretici/İmalatçı Organizasyonları ve Yurt Dışı Fuar Katılımları Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetleri Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Düzeyde Katılımları 31

32 Yurtdışı Fuarlara Katılım
HEDEF ÜLKEDE FUAR (Azami 2 adet) Genel Nitelikli Milli Katılım/ Türk İhraç Ürünleri Fuarı ABD Doları Milli Katılım/ Sektörel İhraç Ürünleri Fuarı ABD Doları (Fuardan sonra en geç üç ay içerisinde İBGS müracat edilmelidir.) Fuar nakliye masrafları (Nakliye desteği sadece fuarda sergilenecek ve yurt dışına bedelsiz (yalnız gidiş nakliye ödenir) veya geçici çıkış (gidiş-dönüş) yoluyla gönderilecek ürünler için geçerli olup, malın ilk çıkış yeri ile ilk katılım sağlanan fuar yeri arasındaki gidiş veya gidiş-dönüş harcamaları esas alınır. Detaylı olarak düzenlenecek nakliye faturalarında sigorta, vergi, resim, harçlar, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu ve gümrük teminat bedeli hariç tutulur.) ŞİRKET SDŞ KOMPLE TESİS İMALATI MAKİNE YAT İMALATI OTOMOTİV ANA SANAYİİ DOĞAL TAŞ SERAMİK MOBİLYA OTOMOTİV YAN SANAYİ ELEKTRONİK, BEYAZ EŞYA, ENDÜSTRİYEL MUTFAK MÜCEVHERAT HALI MİLLİ KATILIM % 50 % 75 10.000 6.000 32

33 Yurtdışı Fuarlara Katılım
Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması durumunda katılım bedelinin %75’i, katılımcıya ödenir. Genel Nitelikli Milli Katılım/ Türk İhraç Ürünleri Fuarı ABD Doları Milli Katılım/ Sektörel İhraç Ürünleri Fuarı ABD Doları Müsteşarlıkça belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren ve organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların nakliye harcamaları ile katılım bedeli toplamı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların ödediği katılım bedelini aşmamak kaydıyla desteklenebilir. 33

34 Yurtdışı Fuarlara Katılım
Üretici/İmalatçı Organizasyonları & Yurt Dışı Fuar Katılımları % 75 En fazla 36 m2 Alan Sektörün Genel Tanıtımı Münferit Firmalara Ait Ürün Tanıtımı Kapsam Dışı Genel Nitelikli Milli Katılım/ Türk İhraç Ürünleri Fuarı ABD Doları Milli Katılım/ Sektörel İhraç Ürünleri Fuarı ABD Doları 34

35 Yurtdışı Fuarlara Katılım
Organizatör Tanıtım Faaliyetleri Başvuru merci: İhracatçı Birlikleri Nihai Merci: DTM Desteğin Kapsamı: Tanıtım Faaliyetleri;defile, seminer, basın toplantısı, reklam panoları, afiş, broşür, elektronik ortamda tanıtım, multivizyon gösterisi, yazılı görsel yayınlanacak reklamlar, 25 m2 geçmeyen info-stand (sektörlerin tanıtımı ve katılımcı firmalara fax, tlf, internet hizmeti vermeye yönelik), katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının %15’ini geçmemek üzere gösteri/etkinlik/ trend alanı, Destek Oranı: % 75 Yurtdışı fuar organizasyonlarında katılımcıların toplam katılım bedelinin %25’ini geçmemek üzere Destek Miktarı: Genel Nitelikli Milli Katılım/Türk İhraç Ürünleri ABD Doları Milli Katılım/ Sektörel İhraç Ürünleri Fuarı ABD Doları Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları için yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların %75’ini geçmemek üzere ABD Dolarına kadar ödeme yapılır 35

36 Yurtdışı Fuarlara Katılım-Bireysel Fuar Dest.
15000 $ kadar ödenir Boş stand kirası ve nakliye harcamaları Firma % 50 SDŞ’ler % 75 Gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması durumunda (TÜBİTAK veya TÜBİTAK ile Müsteşarlığın birlikte belirleyeceği beş Üniversite’den birisinin düzenleyeceği rapor (fuar öncesinde, sergilenecek ürünler için bu raporun alınması gerekmektedir ) 36

37 Yurtdışı Fuarlara Katılım-Bireysel Fuar Dest.-2
İhracatçı Birliklerince belirlenen, TİM İCRA Komitesi’nin görüşü alındıktan sonra DTM’ce uygun görülen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar Listesi’nde yer alan fuarlar desteklenmektedir. adresindeki listeye bkz. (ilgili olduğu takvim yılından önceki Ekim ayında Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilir) Başvuru şekli: Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder. “Katılımcıyı fuardaki temsilcileriyle, çevre standlarla, ticaret unvanı veya markası ve teşhir edilen ürünleriyle net bir şekilde gösteren farklı yönlerden çekilmiş fotoğraflar (Katılımcı temsilcisinin yüzü fotoğrafta seçilebilir ve tanınabilir büyüklük ve çözünürlükte olmalıdır’’ 37

38 Yurtdışı Fuarlara Katılım
Hedef Ülke Bazında İlave, Geçiçi Fuar Desteği 15 hedef ülke-2010: ABD, BAE, Brezilya, Çin, Endonezya, GAC, G.Kore, Hindistan, Kanada, Vietnam, Nijerya, Meksika, Polonya, Malezya ve Şili Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde gerçekleştirilecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır. (2010 yılı sonuna kadar) %75 destek oranına tabi olan katılımcılar 10 puan ilave destekten yararlanamaz, +20 destek alanlar ayrıca bu 10 puan ilave destekten yararlanamaz. 3 ay içerisinde en geç müracaat 38

39 Yurtdışı Fuarlara Katılım
KATILIMCININ UYMASI GEREKEN KURALLAR Ürün Teşhir Şartı Bizzat Ürünleri Standlarında Sergilenmeli Stand Alanı Asgari 9 m2 Azami 50 m2’ye Kadar Kiraladıkları Stand Alanı *Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana ve yan sanayii, yat imalatı, mobilya, beyaz eşya ve endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar stand alanının desteklenmesine ilişkin azami 50 m2’lik, Mücevherat ve tekstil aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m2’lik sınırlamadan muaftır. 39

40 Yurtdışı Fuarlara Katılım
KATILIMCININ DESTEKLENMEYECEĞİ DURUMLAR Yanıltıcı ve/veya Gerçeğe Aykırı Bilgi Verilmesi veya İbrazı Türk Malı İmajına Zarar Verilmesi Kalitesiz Ürünler sergilenmesi Fuar Süresince Gösterdiği Tanıtıma Yönelik Yaklaşımın Ülkemiz İtibarını Zedelemesi Tebliğ Hükümlerine Aykırı Fiillerde Bulunulması 40

41 Yurtdışı Fuarlara Katılım
FUAR ORGANİZATÖRÜNÜN DESTEKLENMEYECEĞİ DURUMLAR Ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyeyi ve ihraç ürünlerimizin imajını ve kalitesini en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranılmaması Fuar süresince gösterdiği organizasyon yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelemesi Katılımcı şirketlere verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi Yanıltıcı, gerçeğe aykırı bilgi verilmesi, ibrazı Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunulması 41

42 Yurtdışı Fuarlara Katılım
Ödeme Esasları Katılımcıların yetkili organizatöre ve nakliye firmasına yapacağı ödemeler ile Organizatörlerin tanıtım harcamalarına ilişkin yapacağı ödemelerin 2009/5 sayılı Tebliğde belirtilen desteklerden yararlanabilmesi için, fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı tarafından yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz. Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamında organizatöre yönelik ödemelerini, Katılımcılara veya Katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere (harcama yapmaya yetkili olduğunun imza sirkülerinden görülmesi veya noter aracılığıyla Katılımcı adına böyle bir yetkinin verildiğinin belgelendirilmesi zorunludur.) ait banka hesabından organizatörün banka hesabına destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler.  Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde Katılımcı tüzel kişisine ait kredi kartlarının yanı sıra, bu firma adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir. Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, Katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar kabul edilir. Senet ve katılımcının organizatöre verdiği cirolu çekler ile yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz. 42

43 İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Ar-Ge Yurt İçi Fuarlar Yurt Dışı Fuarlar Yurtdışı Birim Marka Çevre Markalaşma İstihdam Uluslararası Rekabetçilik Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Tasarım Desteği Müşavirlik 43

44 Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
Tebliğ: 2010/6 Sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Amaç : Yurtdışı pazarlarda ürünlerin geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımı Marka tescil faaliyetlerine hız verilmesi Yurt dışında mal ticaretinin arttırılması Faydalanan Hedef Kitle: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşları (ihracatçı birlikleri, İl ticaret ve sanayi/sanayi odaları, OSB’ler, sektörel üretici dernekleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler) Şahıs şirketleri ve hizmet sektöründe iştigal edilen şirketler faydalanamıyor. Desteklenen Giderler: Kira, reklam, tanıtım ve yurtdışı marka tescil faaliyetleri Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Desteklenen Faaliyetler: Birim kira giderlerinin desteklenmesi Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi *Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri bu Tebliğ kapsamında desteklenmez 44

45 Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
1. BİRİM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ Mağaza Ofis, Showroom, Depo ve Reyon Net Kira giderleri Sınai / Ticari şirketler ile İşbirliği Kuruluşları* % 60 azami $ Azami $ Ticari Şirketler * % 50 $ * ve/veya bu şirketlerin yurt dışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri, 4 yıl, 15 birim, 6 ay, eksik bilgi belge 3 ay 45

46 Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
2. TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım (Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.), sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir. Yurtdışı birimi bulunan Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla $ Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık $ 4 yıl süresince faydalanılır, tanıtım desteği tanıtım malzemelerinin yurtdışına çıkan miktarına göre hesaplanır, 6 ay içinde İBGS’ye müracat etmeli, eksik bilgi belge 3 ay 46

47 Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
3. YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla $ 4 yıl süresince yararlanılır, 18 ay içerisinde iBGS’ye müracat etmeli Ortak hükümler Yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği sektörel bazda müsteşarlıkca belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda 10 baz puan artırılır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75 inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 baz puan kadar artırılabilir. Destekten çıkarılan şirketler ile işbirliği kuruluşları 6 ay sonra tekrar müracatta bulunabilir. 12 düzey II, 42 ili kapsamaktadır. TRC1:Adıyaman, G.Antep, Kilis, TRC2:Diyarbakır, Şanlıurfa, TRC3:Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, TRB2:Bitlis, Hakkari, Muş, Van, TR82:Çankırı, Kastamonu, Sinop, TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat, TRA1: Erzurum, Erzincan, Bayburt, TRA2:Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars, TR72:Kayseri, Sivas, Yozgat, TR52:Konya, Karaman, TRB1:Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, TR90:Artvin, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu 47

48 İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Ar-Ge Yurt İçi Fuarlar Yurt Dışı Fuarlar Yurtdışı Birim Marka Çevre Markalaşma İstihdam Uluslararası Rekabetçilik Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Tasarım Desteği Müşavirlik 48

49 Çevre Desteği Tebliğ: 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ   Amaç: Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum Faydalanan Hedef Kitle: Türkiye’de yerleşik ticari, sınai faaliyette bulunan firmalar(Kollektif, Komandit, A.Ş, LTD, Kooperatif Şirk. TTK 136.M) Tarım ve Yazılım sektöründe iştigal eden firmalar, DTSŞ, SDŞ’ler. Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Desteklenen Gider Türleri: Müracaat ve döküman inceleme Belgelendirme tetkik Yıllık belge kullanımı ve belge veya sertifikanın yenileme giderleri Belge ve sertifikayla bağlantılı yapılan test ücretleri/Tarım ürünl. analiz bedelleri: Sağlık sertifikası ile ilişkilendirilmesi gerekir (6-24. fasıllar arası) (Eğitim ve danışmanlık hizm. İle muayene denetim ile ilgili yol masrafları ve yukarıdaki gider türlerinin dışındaki diğer giderler kapsam dışındadır. Üretimini yaptıkları ürünler için alınan belgeler desteklenir. Montaj kapasitesine sahip olan şirk. Aldıkları belgeler desteklenmez.) 1 kasım YENİ MADDE97/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde bir belge veya sertifikanın yenileme giderleri desteklenebilir. Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası 6-24 fasılları arasında yer alan tarım ürünlerine ilişkin olarak düzenlenen laboratuvar analiz raporları ve sağlık sertifikalarının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.Nakit olarak yapılan ödemelerde, ‘nakit olarak ödenmiştir’ ibaresinin ilgili kurum tarafından faturanın üzerine konulması gerekir.” Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belge başına harcama miktarı azami ABD Doları’na kadar olan şirket başvurularının nihai değerlendirmesi İBGS tarafından yapılır. Belge başına harcama miktarı ABD Doları ve üzeri olan şirket başvuruları, İBGS tarafından gerekli inceleme yapılmasını müteakip Müsteşarlığa intikal ettirilir. Müsteşarlık başvurulara ilişkin nihai incelemeyi yapar.Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuran şirketlerin eksik bilgi ve belgelerini, bildirim tarihinden en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması durumunda destek başvurusu, süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık süre Müsteşarlık veya İBGS evrak-çıkış tarihiyle başlar, şirketin bildirim üzerine vereceği cevabın Müsteşarlık veya İBGS evrak kaydına girmesi ile biter. Eksiklik bildirimi taahhütlü posta ile yapılır.Sağlık sertifikası ile ilişkilendirilmeyen tarım analiz raporları destek kapsamında değerlendirilmez. 49

50 Çevre Desteği Desteklenen Kalite ve Çevre Belgeleri-48: (Her yıl Ocak ayında aşağıdaki liste yeniden düzenlenir) ADR, API Q1 SPESIFIKASYON, BRC, CB TEST REPORT, CE SERİSİ BELGELERİ, CERTIF, CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL, CERTIFICATE OF APPROVAL MANUFACTURERS OF MATERIALS, CSA-US, DIN SERİSİ, DNV, ECE R-13, ECE-R-43, EC TYPE EXEMINATION SERTİFİKALARI, EMC, ENEC KEMA-KEUR, EN SERİSİ SERTİFİKALAR, EUREPGAP, FAMI-QS, FM APPROVALS, FSC CHAIN OF CUSTODY SYSTEM, GLOBALGAP, GS CERTIFICATE, GOST-R, GOTS, GMP-Good Manufacturing Practices, HACCP, IFS, ISO SERİSİ BELGELERİ, KLASS, LVD, LPCB, MASTER CERTIFICATE, NOP, OEKO-TEX, ORGANİK ÜRÜN SERTİFİKALARI, PRODUCTION FACILITY INSPECTION CERTIFICATE, RAL, RTN (ROSTEKHNADZOR), SOLAR KEYMARK, SUPIMA, TESCO, TEXTILE ORGANIC EXCHANGE, TYPE TEST SERTİFİKALARI, TS EN SERİSİ, UkrSEPRO, UL, VDE CE, EC-Type Examination ve Oeko-Tex gibi ürün bazında verilen belgeler için aynı ürün veya farklı ürün olduğuna bakılmaksızın en fazla 3 defa destek alabilir. Destek Miktarı: Söz konusu her bir belgeleri almak için yapılmış harcamaların en fazla % 50’si ve azami $ (6 ay içinde başvurmak kaydıyla) desteklenmektedir. Yenileme giderleride desteklenmektedir. Bankacılık kanalıyla yapılması şart. (EFT, havale, swift, kredi kartı, çek (ilgili şirketin kendi çeki veya ciro edilmiş olabilir), inceleme sırasında belge 90 gün içinde ibraz edilmeli. Tarım ürünl. laboratuar analiz raporları ve sağlık sertifikaları, her bir belge için en fazla 3 yıl desteklenir. %50, USD. İngilizce dışında hazırlananlar tercümeleride ibraz edilmeli. 50

51 İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Ar-Ge Yurt İçi Fuarlar Yurt Dışı Fuarlar Yurtdışı Birim Marka Çevre Markalaşma İstihdam Uluslararası Rekabetçilik Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Tasarım Desteği Müşavirlik 51

52 Marka & TURQUALITY Desteği
Tebliğ: 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Amaç: Markalaşma sürecinin hızlandırılması, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarının kolaylaştırılması, Olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi, Global Türk markaları oluşturulmasıdır. Faydalanan Hedef Kitle: İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler. Uygulamacı Kuruluş: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)  Yurtdışındaki Onay Yeri: Ticaret Müşavirliği / Ateşeliği veya Kons. Destek Oranı: Firmalar, ÜB/ÜD için % 50 İhracatçı Birlikleri için % 80 Destek Süresi: Marka Destek Programı kapsamındaki firmalar için 4 yıl TURQUALITY® Destek Programı kapsamındaki firmalar için 5 yıl 52

53 Marka & TURQUALITY Desteği
Desteklenen Faaliyetler: İhracatçı Birliklerinin, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerinin, Şirketlerin (marka ve TURQUALITY® destek programları kapsamında) ürünlerinin yurtdışı ve yurtiçi pazarlarda markalaşması amacıyla gerçekleştirilecek (görsel ve yazılı tanıtım, show, defile, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, showroomdaki ürün tanıtımı, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma stratejik danışmanlık giderleri, yurtdışı birimlere yönelik kira, demirbaş, hizmet harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri vb) faaliyetlerine ilişkin harcamalarına destek sağlanmaktadır. Destek kapsamında: İB yapacakları tanıtım ve reklam faaliyetleri için % 80 mak $, ÜD ve ÜB için % 50 max $, Firmalar için 53

54 Marka & TURQUALITY Desteği
Marka destek programı kapsamında; Firmalar için: (% 50) Marka tescil gideri (en fazla 2 marka) Max $ Reklam giderleri Max $ Birimlerin kira, demirbaş, hizmet, hukuki danışm. gideri Max $ Dekorasyon giderleri Max $ Reyon kira gideri Max $ Showroom kira/komisyon gideri Max $ Kalite belgeleri gideri Max $ Franchise giderleri (1 yılda en fazla on) Max $ Danışm. Kurumsal kimlik oluş., Stratejik şirket yap. Max $ 54

55 Marka & TURQUALITY Desteği
TURQUALITY® destek programı kapsamında; Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, TURQUALITY® sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunması, Kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler, İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı,   Reklam, tanıtım, basın-halkla ilişkiler, sponsorluk, web sitesi tasarımı, Pazar araştırması, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, Periyodik mağaza dergilerinde yer alma, Doğrudan pazarlama (direct mailing), Çağrı merkezi (call center) hizmeti satın alınması,   Mağaza kiralanması vb., Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimleri, Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), Hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanları,  Franchising sistemi dahilinde dekorasyon giderleri,  Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması (Danışmanlık, eğitim, dış kaynak kullanımı vb…) %50 oranında üst limitsiz destek sağlanır. 55

56 Marka & TURQUALITY Desteği
Önemli Hususlar Şirketler yurt içi ve yurt dışı tescil belgesine sahip en fazla iki marka için yararlandırılabilir.   Marka desteğinden Turquality desteğine geçen firmalar 72 ay destekten yararlanabilir. Bir marka için birden fazla firma destek kapsamına alınabilir. Holding/şirketler topluluğuna ait en fazla 6 marka desteklenebilir. TURQUALITY® Kapsamında Şirketin aynı anda desteklenecek moda/endüstriyel ürün tasarımcısı sayısı en fazla 3 kişinin brüt maaşlarının %50’si desteklenir Mağaza sayısı destek süresi boyunca en fazla 50 (elli) adet Mağaza başına desteklenecek konsept mimari çalışmaları, dekorasyon ve demirbaş giderleri en fazla ABD doları  Franchising sistemi ile desteklenecek mağaza sayısı destek süresi boyunca en fazla 100 (yüz) adet Mağaza başına desteklenecek dekorasyon giderleri en fazla ABD doları Birliklerin Turquality kapsamında yapılan faaliyetleri %100 oranında ve yıllık 35 milyon $ desteklenir. 56

57 Marka & TURQUALITY Desteği
Başvuru Süreci: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ön inceleme yapılır. Firma, yönetim danışmanlığı firması (YDF) tarafından değerlendirilir. (stratejik planlama, finansal performans, tedarik zinciri yönetimi, marka yönetimi ve gücü, ürün tasarımı geliştirme, pazarlama, müşteri yönetimi ve ticaret yönetimi, kurumsal yönetişim, İK, bilgi sistemleri) YDF için Sekreteryaya yatırılacak ücret: Yıllık satış geliri < 25milyon ABD Doları 8 Bin $ +KDV, 25 milyon ABD Doları Yıllık satış geliri<75milyon ABD 12 Bin $ +KDV, Yıllık satış geliri  75milyon 18 Bin $ +KDV Değerlendirme raporu, DTM tarafından değerlendirilir. Sonuç olumlu ise firmanın stratejik iş planı hazırlaması talep edilir. Stratejik iş planı onaylandıktan sonra firma marka ya da Turquality® destek programından faydalanmaya başlar. 57

58 Marka & TURQUALITY Desteği
Marka ve Turquality Programına kabul DTM’ye gerekli belgeler ile başvuru Turquality aday Değerlendirme çalışması İçin gerekli ücreti İTKİB’e ödeyin İTKİB’e ödeme Yapıldı mı? Yönetim Danışmanlığı Firması Turquality Aday değerlendirme çalışması Evet Hayır Evet Evet Evet Ön İnceleme Süreci Firma Uygun mu? Değerlendirme Raporu Rapor inceleme süreci Firma Uygun mu? Hayır Hayır Firma Elenir 58

59 İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Ar-Ge Yurt İçi Fuarlar Yurt Dışı Fuarlar Yurtdışı Birim Marka Çevre Markalaşma İstihdam Desteği Uluslararası Rekabetçilik Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Tasarım Desteği Müşavirlik 59

60 İstihdam Desteği Tebliğ: 2000/1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ Amaç: Uzman, tecrübeli ve eğitimli YÖNETİCİ ve ELEMAN istihdamı, Dış ticarette donanımlı ve yetkin personel kadrosu sağlamaktır. Faydalanan Hedef Kitle: SDŞ’ler Uygulamacı Kuruluş: DTM Destek Oranı: Yıllık brüt maaşın % 75’ni geçmemek şartıyla yöneticiler için $, elemanlar için $’ra kadar ve azami 1 yıl süreyle destek sağlanır. Destek Kapsamındaki Eleman Sayısı: 1 Yönetici, 2 Eleman 60

61 İstihdam Desteği İstihdam Edilecek Elemanların Mezuniyet Alanları
İşletme İş İdaresi Ekonomi Uluslararası Ticaret Mühendislik İdari Bilimler Hukuk Yabancı Dil İstihdam edilen alanda 3 yıl tecrübe (bölüm şartı aranmaz) 61

62 İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Ar-Ge Yurt İçi Fuarlar Yurt Dışı Fuarlar Yurtdışı Birim Marka Çevre Markalaşma İstihdam Desteği Uluslararası Rekabetçilik Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Tasarım Desteği Müşavirlik 62

63 Uluslararası Rekabetçilik
Tebliğ Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Hakkında Tebliğ Amaç İşbirliği kuruluşları önderliğinde ihracat seferberliği İşbirliği Kuruluşları İhracatçı Birlikleri İl Ticaret ve Sanayi Odaları/Sanayi Odaları OSB’ler Endüstri Bölgeleri Sektörel Üretici Dernekleri SDŞ’ler İmalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler Destek Kalemleri Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları Proje bazlı eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama, alım heyeti, bireysel danışmanlık, istihdam desteği 63

64 Uluslararası Rekabetçilik-Eğitim
EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞVURU MERCİİ İGEME EĞİTİMİ VERECEK KURULUŞ İGEME TARAFINDAN EĞİTİMCİ STATÜSÜ VERİLEN ŞİRKETLER ( DESTEK ORANI % 70 DESTEK MİKTARI $ (YILLIK) KATILIMCI SAYISI 20 KİŞİ (BİR ŞİRKETTEN EN FAZLA 4 KİŞİ) 64

65 Uluslararası Rekabetçilik-Eğitim Konuları
Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim, Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi, Dış Ticarette Fiyatlandırma, Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik, Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, Yenilikçilik ve Kümelenme, Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular 65

66 Uluslararası Rekabetçilik-Proje Bazlı Programlar
PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURTDIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ, BİREYSEL DANIŞMANLIK, İSTİHDAM DESTEĞİ BAŞVURU MERCİİ İGEME NİHAİ MERCİİ: PROJE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU HEDEF GRUP: İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI DESTEK ORANI: % 75 DESTEK KONULARI: PROJE BAZLI; -EĞİTİM VE DANIŞMANLIK -YURTDIŞI PAZARLAMA ALIM HEYETİ -İSTİHDAM 66

67 Uluslararası Rekabetçilik-Proje Bazlı Eğitim ve Danışmanlık
DESTEK KONULARI: Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi İhracat potansiyelinin belirlenmesi Süreç iyileştirme ve yönetimi Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular DESTEK MİKTARI: PROJE BAŞINA $ 67

68 Uluslararası Rekabetçilik-Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti
Yurtdışı Pazarlama Programları (Maks. 5 adet) Program başına $ Ortak pazar araştırmaları Pazar ziyaretleri Ticaret heyetleri Yurtdışı fuar ziyaretleri Eşleştirme Küme tanıtım faaliyetleri Alım Heyeti Programları (Maks. 10 adet) Program başına $ Alım heyetleri Destek Kalemleri: Ulaşım 2.Konaklama 3.Tanıtım ve Organizasyon Giderleri (Tercümanlık, görüşme mekanı kiralama, görsel ve yazılı tanıtım, halkla ilişkiler) 68

69 Uluslararası Rekabetçilik-İstihdam
AMAÇ Projelerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması, Proje kapsamındaki programların organizasyon ve koordinasyonunun yürütülmesi DESTEK LİMİTİ 2 Uzman Personel, maks. 3 yıl DESTEK MİKTARI İşbirliği Kuruluşu emsal personel brüt ücreti 69

70 Uluslararası Rekabetçilik-Bireysel Danışmanlık
BAŞVURU MERCİİ İGEME HEDEF GRUP PROJE BAZLI PROGRAMA KATILAN ŞİRKETLER DESTEK ORANI % 70 DESTEK KONULARI BİREYSEL DANIŞMANLIK DESTEK MİKTARI $ DESTEK SÜRESİ 3 YIL 70

71 Uluslararası Rekabetçilik-Proje Bazlı Program Destekleri
%75 HİBE DESTEĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YURTDIŞI PAZARLAMA ALIM HEYETİ DESTEK MİKTARI $ $ $ PROGRAM - 5 ADET 10 ADET TOPLAM $ $ 71

72 Uluslararası Rekabetçilik-Süreç
72

73 İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Ar-Ge Yurt İçi Fuarlar Yurt Dışı Fuarlar Yurtdışı Birim Marka Çevre Markalaşma İstihdam Desteği Uluslararası Rekabetçilik Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği Tasarım Desteği Müşavirlik 73

74 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği
Tebliğ 2009/1 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nu Tebliği Amaç Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir. Kimler Yararlanabilir: Tarım ürünleri ihracatçıları Destek Kalemleri İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir. Desteklenen Tarım Ürünleri Çicekler, tomurcuklar, sebzeler, meyveler, dondurulmuş gıdalar, bal, reçel, jöle, meyve suları, zeytinyağı, konserve balıklar, kümes hayvanları etleri ve bunların türevleri (sosis, vs), yumurta, çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları, bisküvi, goflet, kekler, makarnalar İHRACAT İADESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Madde 7- (1) Her bir Gümrük Beyannamesi itibariyle hak ediş tutarının hesaplanmasında esas alınacak miktar, Gümrük Beyannamesinin 38’inci hanesinde kayıtlı net ağırlıktan tespit edilir. Ancak, çıkış gümrüğünce yapılan kontrol sonucunda Gümrük Beyannamesinin D veya E hanelerinde gerçekleştirilen ihracatın ağırlığı (net) belirtilmiş ise, hesaplama Gümrük Beyannamesinin 38’inci hanesinde kayıtlı net ağırlık yerine bu ağırlık üzerinden yapılır. Çıkış gümrüğünce yapılan kontrol sonucunda Gümrük Beyannamesinin D veya E hanelerinde gerçekleştirilen ihracatın ağırlığı brüt olarak belirtilmiş ise, Gümrük Beyannamesinde kayıtlı net/brüt ağırlık oranı dikkate alınarak hesaplamaya esas olacak net ağırlığa ulaşılır. (2) Ambalaj sınırlaması olan ürünlerle ilgili hesaplamalarda; Gümrük Beyannamesi üzerinde kayıtlı değerlerden hesaplama yapılamadığı durumlarda, söz konusu Gümrük Beyannameleriyle irtibatlandırılmış, ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı Gümrük Beyannamesi eki belgelerde hesaplama yapılmasını sağlayacak detaylı bilgi bulunduğu takdirde, Gümrük Beyannamesi ile söz konusu belgeler birlikte değerlendirilerek hesaplama yapılır. (3) Konsinye ihracata verilecek ihracat iadesinde hak ediş tutarının hesaplanmasında esas alınacak ağırlık, Gümrük Beyannamesinde kayıtlı ağırlığın aşılmaması kaydıyla, kesin satış faturasından tespit edilir. Ancak konsinye ihracatta, a) Kesin satış faturasındaki FOB birim ihraç fiyatının, Gümrük Beyannamesindeki FOB birim fiyatın (Gümrük Beyannamesindeki FOB birim fiyatı, 46’ncı hanede kayıtlı FOB yabancı para tutarının, işbu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususlar saklı kalmak şartıyla, 38’inci hanede kayıtlı net ağırlığa bölünmesi ile bulunacaktır) % 50’sinin altında kalması ve b) Kesin satış faturasında satılan malın ağırlığının belirtilmemesi halinde, söz konusu ihracat değerlendirmeye alınmaz. Madde 8- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 ila 134’üncü maddelerine göre geçici ithalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş olan ürünler arasında ambalaj malzemesinin de bulunması halinde ilgili Gümrük Beyannamesinin tarih ve sayısının kayıtlı bulunduğu Gümrük Beyannamesi konusu ihracat ile, (2) Üzerinde sadece ambalaj malzemesi veya ambalaj malzemesi için de ithal hakkı tanınmış olan DİİB’in tarih ve sayısının kayıtlı bulunduğu Gümrük Beyannameleri konusu ihracat için, ambalaj malzemesine ilişkin herhangi bir düşüm yapılmaz. Madde 9- (1) Hak ediş tutarının hesaplanmasına esas ağırlık, EK-1’deki listede belirtilen miktar barajıyla 7’nci maddede belirtilen şekilde tespit edilen ağırlığın çarpılması suretiyle elde edilir. (Örneğin: G.T.İ.P’li 150 ton orkide ihracatında iadeden yararlanacak miktar 150 x % 37 = 55,5 tondur.) Madde 10- (1) Her bir Gümrük Beyannamesi itibariyle ABD Doları cinsinden ihracat iade tutarının 9’uncu maddede belirtilen şekilde tespit edilen ağırlıkla çarpılması suretiyle bulunacak tutar, ürünün FOB ihraç bedelinin (Gümrük Beyannamesinin 46’ncı hanesinde kayıtlı tutarın) miktar barajı ve azami ödeme oranıyla çarpılması suretiyle hesaplanacak tutarı aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranına karşılık gelen tutar esas alınır. (Örneğin: FOB birim ihraç fiyatı ABD Doları olan orkide ihracatında ihracat iadesine konu olan miktara ilişkin toplam ihracat tutarı; ABD Doları x (150 ton x 0.37) = ABD Doları, bunun azami ödeme oranıyla çarpılması sonucu elde edilecek tutarsa; x %10= ABD Doları olacaktır. Bu durumda firma miktar barajı dikkate alınarak hesaplanan; 55,5 ton x 205 ABD Doları/ton=11.377,5 ABD Doları olan iade miktarının tamamını alacak, ancak FOB birim ihraç fiyatının ABD Doları olması halinde (150 ton x 0.37) x 2000 ABD Doları = ABD Doları x % 10= ABD Doları tutara karşılık ,5 ABD Doları tutarında ihracat iadesi almasının önüne geçmek amacıyla azami ödeme oranı tutarında, ABD Doları ihracat iadesine hak kazanmış kabul edilecektir.) (2) Ancak, çıkış gümrüğünce Gümrük Beyannamesinin D veya E hanelerinde gerçekleştirilen ihracatın FOB değeri kaydedilmiş ise, Gümrük Beyannamesinin 46’ncı hanesinde kayıtlı FOB tutarı yerine bu değer esas alınır. (3) Konsinye ihracatta ise FOB bedel, Gümrük Beyannamesinin 46’ncı hanesinde kayıtlı tutar yerine kesin satış faturasından tespit edilir. Madde 11- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin, bünyelerine giren hammaddelerin, Dahilde İşleme Rejimi Kararı hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucu ihracatına ilişkin uygulamalarda; a) Üzerinde DİİB tarih ve numarası bulunan Gümrük Beyannamesi kapsamı ihraç ürünlerine ilişkin iade tutarı, yukarıda açıklanan şekilde hesaplanan iade tutarından DİİB üzerinde bulunan ithalat değerinin ihracat değerine bölünmesi suretiyle bulunacak “ithal oranı”nın düşülmesi yoluyla hesaplanarak hak edişe bağlanır. b) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden DİİB kapsamında alınan buğday ile Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü ile özel şeker fabrikalarından DİİB kapsamında alınan şekere isabet eden oranlar için düşüm yapılmaz. c) İlgili Gümrük Beyannamesinin arkasına “Bu Beyanname oranında düşüm yapılarak ABD Doları üzerinden hak edişe bağlanmıştır” ibaresi yazılır. İhracat iadesi başvurusuna konu Gümrük Beyannamelerinde DİİB’e ait bir bilgi bulunmadığı durumlarda, düşümsüz olarak ihracat iadesinden faydalandırılan söz konusu Gümrük Beyannameleri, DİİB kapatma işlemlerinde kabul edilmez. ç) DİİB kapatma formundaki kesinleşen ithalat ve ihracat değerleri üzerinden hesaplanacak “nihai ithalat oranı”nın, Gümrük Beyannamesi bazında ithalat oranı düşümü yapılmaksızın hesaplanan iade tutarlarının toplamı ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, kesinleşen hak ediş tutarıdır. Ancak bu tutar net döviz girdisinin azami ödeme oranı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktardan fazla olamaz. d) DİİB’in Kapatma Formunda kesinleşen ihracat tutarının ABD Doları, ithalatın ise ABD Doları olarak gerçekleştiği varsayımı ile; net döviz girdisi ABD Doları, ithalat oranı % 73, azami ödeme tutarı ise x 0,20= ABD Doları’dır. Bu durumda nihai iade tutarı toplam : 6,826.5 x (1-0,73) = 1.843,15 ABD Doları bulunacak olup, firma 1. ve 2. Gümrük Beyannamesi kapsamı ihracatı için 2, ABD Doları tutarında iadeden yararlandırılmıştır. Firmaya yapılan fazla ödemenin (2.047, ,15=204,8 ABD Doları) geri alınması gerekir. e) Düşümlü olarak tespit edilen hak edişin, DİİB’in kapatılmasından sonra yapılan nihai hesaplama sonunda bulunacak hak ediş tutarından fazla olması halinde EK-7’deki taahhütname hükümleri uygulanır. f) Söz konusu nihai iade tutarının, Gümrük Beyannamesi bazındaki düşümlü hak edişlerin toplamından büyük olması halinde, firma aradaki fark tutarında ihracat iadesinden yararlandırılır. g) İhracat iadesi başvurusu sırasında ihracatçı firmaların; üzerinde DİİB tarih/numarası bulunan Gümrük Beyannamelerinin DİİB kapatma işleminde kullanılmayacağına dair EK-10’da yer alan taahhütnameyi ibraz etmeleri halinde hak ediş düşümsüz olarak hesaplanır (DİİB’nin başka bir firmaya ait olması halinde, ihracatçı firma DİİB sahibi firmadan imzalı muvafakatname ve imza sirküleri temin eder). İlgili Gümrük Beyannamesinin arkasına “Bu beyanname ……….. tarihli taahhütname çerçevesinde ihracat iadesinden düşümsüz faydalandırılmış olup, DİİB kapatma işleminde kullanılmayacaktır” ibaresi yazılır ve söz konusu Gümrük Beyannameleri DİİB kapatma işlemlerinde kabul edilmez. h) İhracatçı firmaların, başvuru sırasında; üzerinde bir DİİB tarih/numarası olmayan Gümrük Beyannamelerinin ileride bir DİİB’nin kapatmasında kullanılacağını EK-11’de yer alan taahhütname ile kabul etmeleri halinde, söz konusu Gümrük Beyannamesi, ilgili DİİB’deki net döviz girdisi oranı dikkate alınarak düşümlü olarak hak edişe bağlanır. İlgili Gümrük Beyannamesinin arkasına “Bu Beyanname ……… tarihli taahhütname çerçevesinde ……….. tarih/numaralı DİİB’deki oranlar dikkate alınarak ……. oranında düşüm yapılarak …. ABD Doları üzerinden hak edişe bağlanmıştır” ibaresi yazılır ve söz konusu Gümrük Beyannameleri yalnızca taahhütnamede yazılı DİİB’in kapatmasında kullanılabilir. ı) Üzerinde birden fazla DİİB tarih/numarası bulunan Gümrük Beyannamelerine ilişkin başvurularda, firmanın EK-12’de yer alan taahhütname ile söz konusu Gümrük Beyannamelerinin kullanılacağı DİİB tarih/numarasını beyan etmesi halinde, DİİB’deki taahhütler üzerinden hesaplanacak net döviz girdisi oranında düşümlü olarak ihracat iadesinden faydalandırılır. İlgili Gümrük Beyannamesinin arkasına “Bu Beyanname ……… tarihli taahhütname çerçevesinde ……….. tarih/numaralı DİİB’deki oranlar dikkate alınarak ……. oranında düşüm yapılarak ….. ABD Doları üzerinden hak edişe bağlanmıştır” ibaresi yazılır ve söz konusu Gümrük Beyannameleri yalnızca taahhütnamede yazılı DİİB’nin kapatmasında kullanılabilir. i) Birden fazla DİİB ile irtibatı bulunan Gümrük Beyannamelerine ilişkin başvurular DİİB işlemlerinin yürütüldüğü İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden birine yapılır. Başvuruyu değerlendiren İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden temin edilecek DİİB bilgileri ile hak ediş hesaplanarak DİİB işlemlerinin yürütüldüğü İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine bildirilir, DİİB’in kapatılmasını takiben, kapanış değerleri ihracat iadesi başvurusunu değerlendiren İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine intikal ettirilir. Bilahare başvuruyu değerlendiren İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından kapanış değerleri üzerinden nihai hesap yapılarak fark bilgileri DİİB işlemlerinin yürütüldüğü İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine iletilir. j) İhracat iadesinden düşümsüz olarak faydalanan firmaların ilgili Gümrük Beyannemesini DİİB kapatma işleminde kullanmayı ya da firmaların ihracat iadesi hesaplamasında kullanılan DİİB yerine bir başka DİİB’i kullanmayı talep etmesi durumunda, söz konusu DİİB’lerdeki ithalat/ihracat taahhütleri dikkate alınarak hesaplanacak orandan düşüm yapılır ve fazla yapılan ihracat iadesi ödemesinde EK-13’te yer alan taahhütname hükümleri uygulanır. Hak ediş hesaplamasında bir başka DİİB kullanılması durumunda yeni hak edişin önceki hak edişten fazla olması halinde, firma aradaki fark tutarında ihracat iadesinden faydalandırılır. Madde 12- (1) Firmalar başvurularını ibrazı zorunlu belgelerle birlikte İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yaparlar. (2) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri belgelerin kontrolünü müteakip hak ediş tutarını ABD Doları cinsinden belirlerler. Gümrük Beyannamesinde mal bedeli ABD Dolarından başka bir döviz cinsi ile gösterilmiş ve Gümrük Beyannamesinin 46 no’lu hanesinde ABD Doları cinsinden değer belirtilmemiş ise, ihracat bedellerinin ABD Dolarına çevrilmesinde Gümrük Beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru ve çapraz kurları esas alınır. (3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ABD Doları bazında tespit ettikleri hak ediş tutarlarını hafta sonu itibariyle EK-5, 15-a ve 15-b’deki Bilgi Formlarıyla firmaların merkezinin veya talep edilmesi halinde şubesinin bulunduğu ilde yetkili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerine bildirirler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerinin iller itibariyle yetki bölgeleri EK-6’da gösterilmiştir. Madde 13- (1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili Şubeleri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından kendilerine gönderilen EK-5, 15-a ve 15-b’deki Bilgi Formlarını tarih ve sıra numaraları itibariyle listeleyerek bekletirler, Hazine tarafından DFİF’e para aktarıldığında, aktarılan para oranında Hak Ediş Belgelerini düzenlerler ve düzenledikleri bu Hak Ediş Belgelerini firmayla temasa geçerek ilgililerine elden teslim ederler. (2) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından ABD Doları olarak belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilen her hak ediş tutarı, Hak Ediş Belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru itibariyle Türk Lirası’na çevrilerek sabitleştirilir. Madde 14- (1) İhracat iadesine konu ürünün sözleşmeli tarımsal üretimin desteklenmesi uygulaması kapsamında temin edilmesi durumunda; a) Bu uygulamadan 2010/5 sayılı Tebliğ’in 4’üncü maddesinin 1,2,3,4,5 ve 6’ncı sıra numaralarında yer alan ürünler faydalanır. b) Uygulamada yeknesaklığın sağlanması ve bilgilerin sürekli takibinin temini bakımından Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör Birlik olarak tayin edilmiştir. Diğer İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından verilecek sözleşme kayıt numaraları koordinatör Birlik Genel Sekreterliği tarafından tespit edilecek numaralandırma sistemi dahilinde belirlenir. c) Üretici ile ihracatçı ve/veya imalatçı ihracatçı tarafından imzalanacak ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 01/08/1998 tarih ve 98/16 sayılı Sözleşmeli Tarım Tebliği’ne aykırı hükümler içermeyecek olan İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi, ilgili ürünün idrak tarihinden en az üç ay önce ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz edilir. Ancak, ürünün özelliğine ve ilk idrak tarihine göre bu süre 45 güne kadar düşürülebilir. Her bir ürüne ait idrak tarihi koordinatör Birlik tarafından tespit edilir. ç) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince her bir sözleşmeye bir kayıt numarası verilir ve bu numara uygulamaya ilişkin her aşamada belirtilir. Üç nüsha olarak düzenlenen sözleşmenin bir nüshası ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinde kalır, bir nüshası üreticiye, diğer nüshası ise ihracatçı veya imalatçı/ihracatçıya verilir. d) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek ihracat sonucunda, bu uygulama ile getirilen % 50 oranında artırımlı ihracat iadesi yardımından üretici % 60, ihracatçı veya imalatçı/ihracatçı ise % 40 seviyesinde faydalanır. e) İhracatçı veya imalatçı/ihracatçı aldığı ürüne ilişkin üretici adı, ürün miktarı ve İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kayıt numaralarını onaylı bir liste halinde ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine vermek suretiyle belirtir. f) Fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde ihracatçı veya imalatçı/ihracatçıların ve üreticilerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi’nin kayıtlı bulunduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine söz konusu sözleşme ile getirilen ilave % 50’lik ihracat iadesi yardımından hisseleri oranında faydalanmak üzere müracaat etmeleri gerekmektedir. g) Üreticilerin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine müracaatları sırasında, her bir talep için, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belgeyi veya borcun olması durumunda borç durumunu gösterir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur. ğ) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri kendilerine yapılan müracaatları inceleyerek ihracatçı ve imalatçı/ihracatçılar ile üreticiler için iki ayrı Hak Ediş Formu düzenlerler. h) İhracatçı ve imalatçı/ihracatçıların hak edişleri, mahsup sistemi dahilinde kullandırılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihracatçı ve imalatçı/ihracatçıların anılan banka nezdindeki hesaplarına; üreticilerin hak edişleri ise EK-14’te yer alan taahhütname alınmak suretiyle nakit olarak ödenmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla üreticiler tarafından beyan edilmiş olan banka hesaplarına aktarılır. Dolayısıyla, ihracatçı ve imalatçı/ ihracatçılar söz konusu hak edişlerden mahsup sistemine ilişkin uygulamalar çerçevesinde faydalanırken, üreticiler nakden faydalanır. ı) Bu Tebliğ kapsamında İhraç Bağlantılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi uygulamasından yararlanmak için söz konusu ürünün ihraç edilmesi esastır. İhracatçı veya imalatçı/ihracatçı tarafından teslim alınan ürünün bir kısmının ihraç edilmemesi halinde bu kısma tekabül eden miktar için ihracat iadesi ödemesi yapılmaz. Buna göre; ihracat iadesinden faydalanabilmek için, üreticinin (ihtilaf halinde bilirkişi tarafından) belirlenecek miktardaki ürünü ihracatçıya teslim etmesi gerekirken, ihracatçının da söz konusu ürünü ihraç etmesi gerekmektedir. i) İhracı yapılan ürün ile İhracat Bağlantılı Sözleşmeli Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Uygulaması çerçevesinde temin edilen ürün miktarları arasında farklılık bulunması durumunda, koordinatör Birlik yönetim kurulunca tesis edilen Teknik Komite tarafından muhtemel her cins ambalaj şekline göre standartlaştırılan oranlar esas alınarak işlem yapılır. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince her bir ürün için tespit edilecek kalite standardının sağlanması amacıyla ürünün üretim, hasat ve muhafaza şartlarının üreticilerce yerine getirilmesini teminen buna ilişkin hükümler ihracatçı ve üretici arasında yapılacak sözleşmede yer alır. j) Üretici; Ziraat Odası kaydı, Bağ-Kur belgesi, köy senedi, ihtiyar heyeti belgesi, zilyetlik belgesi, muhtar onayı veya kira kontratı gibi belgelerden birini İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz eder. k) Yukarıda belirtilen hususlara ilaveten, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri gerekli gördükleri diğer belge ve bilgileri talep edebilirler. l) Çok yıllık bitkilerle, ürün hasadı devam eden bitkiler için yapılan sözleşmelerin sonraki yılları da kapsamaları durumunda, bu sözleşmeler ihracat iadesi için değerlendirilmeye alınır. m) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında fiili ihracatın sözleşmenin yapıldığı yılı takip eden yılda gerçekleştirilmesi durumunda, fiili ihracatın gerçekleştiği yıl yürürlükte olan ihracat iadesi oranı ve miktar barajı esas alınarak sözleşmeli tarıma ilişkin ihracat iadesinden faydalandırılır. Bu hüküm, 2009 yılı içerisinde yapılan sözleşmeler kapsamında, 2010 yılı içinde fiili ihracatı gerçekleştirilen ürünler için de uygulanır. n) Üreticiden taahhütname alınmasının zor olması ve bunun yapılacak sözleşmeleri de engellemesi gerekçe gösterilerek, üretici yerine taahhütname verme talebinde bulunan ihracatçıların bu yöndeki talepleri kabul edilir. o) İhracatçı firmaların her bir üretici ile yapılan sözleşme konusu ürün miktarını tek bir Gümrük Beyannamesinde, tek Gümrük Beyannamesinin yeterli olmadığı durumlarda diğer Gümrük Beyannamelerinde göstermesi gerekmektedir. Madde 15- (1) İhracat iadesine konu ürünlerin organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri durumunda; a) Bu durumda, Tebliğ’in 4’üncü maddesinde belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. b) Söz konusu artırımlı iadeden faydalanılabilmesi için ihracatçı ve imalatçı/ihracatçı tarafından Gümrük Beyannamesinin 44’üncü hanesine Organik Ürün Sertifikası (OÜS) numarasının kaydedilmesi gerekmektedir. c) İhracatçı ve imalatçı/ihracatçının, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, ihraç edilen ürünün organik olarak üretildiğini gösteren OÜS (OÜS’nin aslı, üzerine “Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2010/5 sayılı Tebliği hükümlerinden yararlandırılmıştır” notunun konulmasını müteakip bir fotokopisi alınır ve ilgilisine iade edilir) ile müracaat etmeleri gerekmektedir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından, OÜS numarasının, Gümrük Beyannamesinin 44’üncü hanesine yazılan numara ile aynı olduğu hususu teyit edilir. ç) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri kendilerine yapılan müracaatları inceleyerek ihracatçı ve imalatçı/ihracatçı için ayrı bir Hak Ediş Formu düzenlerler. İhracatçı ve imalatçı/ihracatçıların hak ediş miktarları, EK-14’te yer alan taahhütname alınmak suretiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihracatçı ve imalatçı/ihracatçıların anılan banka nezdindeki hesaplarına mahsup sistemi dahilinde kullandırılmak üzere aktarılır. Madde 16- (1) Tebliğ’in 19’uncu maddesi çerçevesinde, , , G.T.İ.P’lerde yer alan kurutulmuş biberler ihracat iadesinden faydalandırılır. Madde 17- (1) 2010/5 sayılı Tebliğ’in 14, 15 ve 18’inci maddelerinde yer alan; “Made in Turkey” ya da “Produce of Turkey” (ithalatçı ülkenin lisanı ile aynı anlamda ifadenin bulunması) ve “Tescilli Türk Markası” ibaresi bulunan ve 5 kg’a kadar olan ambalajlarda (5 kg dahil) gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı ihracatı ile 1 kg’a kadar olan ambalajlarda (1 kg dahil) gerçekleştirilen bal ihracatının söz konusu maddelerde belirtilen oranlarda ihracat iadelerinden faydalandırılması için firmalardan marka tescilini gösteren Türk Patent Enstitüsü’nden alınan belge talep edilir. Marka tescilinin yurtdışında yapılmış olması durumunda ise ilgili ülke resmi makamlarınca düzenlenen belgenin noter tasdikli bir örneği ve tercümesi istenir. (2) İhracat iadesi başvurularının değerlendirmeye alınması için ihraç konusu ürünün ağırlığına ve markasına ilişkin Gümrük Beyannamesi ve faturada açık ibare bulunması gerekmektedir. (3) “Made in Turkey” ya da “Produce of Turkey” ve “Tescilli Türk Markası” ibaresi bulunan ve 5 kg’a kadar (5 kg. dahil) (net ağırlık) olan ambalajlarda gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı ihracatı ile 1 kg’a kadar (1 kg. dahil) (net ağırlık) olan ambalajlarda gerçekleştirilen bal ihracatında, yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak Dış Ticarette Standardizasyon (DTS) Denetmenleri tarafından düzenlenen Kontrol Belgesinin veya Durum Tespit Tutanağının onaylı bir örneğinin İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz edilmesi gerekmektedir. a) Firmanın ilk defa müracaatında DTS Denetmenleri Grup Başkanlığınca; etiket üzerinde kullanılan markanın Tescilli Türk Markası olduğuna dair marka tescilini gösteren Türk Patent Enstitüsü’nden alınan belge veya marka tescilinin yurt dışında yapılmış olması durumunda ise, ilgili ülke resmi makamlarınca düzenlenen belgenin noter tasdikli bir örneği ile tercümesi talep edilir, anılan belgenin süresinin bitmesi durumunda ise yeni belge talep edilir, b) 5 kg’a (5 kg. dahil) (net) kadar olan zeytinyağı ihracatında arttırımlı ihracat iadesi verilmesi nedeni ile Kontrol Belgesi düzenlenirken 5 kg’a (net) kadar zeytinyağları için ayrı bir Kontrol Belgesi düzenlenir, c) Kontrol Belgesinin “Ambalaj Çeşidi ve Sayısı”nın bulunduğu 12’nci bölümünde yer alan bilgiler ayrıntılı olarak doldurulur, (örn: 1 Kg. cam şişe, 0,5 Kg. teneke kutu v.b), ç) Tüketici ambalajı üzerindeki etikette kullanılan markanın, firmanın tescil edilen markası olup olmadığı kontrol edilir. d) Yukarıda belirlenen esasları karşılayan ve yapılan denetim sonucu düzenlenen Kontrol Belgesinin 10, 11, 12, 13 nolu sütunlarının alt kısmında uygun bir yere, “Markasının Tescilli Türk Markası ve Türk Malı Olduğu Görülmüştür” kaşesi basılır. e) 5 kg’a (5 kg. dahil) (net) kadar olan zeytin ve 1 kg’a (1 kg. dahil) (net) kadar olan ambalajlarda gerçekleştirilen ballar için yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Durum Tespit Tutanağı düzenlenir. (4) Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi (TKDYB) Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ çerçevesinde yapılan ihracatta TKDYB sahibi firmaların ihracat iadesi başvurusu için; a) İmalatçı-ihracatçılarca Belge kapsamında ihraç edecekleri zeytinyağı ile ilgili Denetim Beyanı ve Belgesi ilgili DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına faks ile iletilir, b) Grup Başkanlığına ulaşan Denetim Beyanı ve Belgesi örneği kayıt altına alınır, c) DTS Denetmeni tarafından anılan firmaya gidilerek, yukarıda ifade edilen esaslar çerçevesinde Sorumlu Denetçi tarafından düzenlenen ve onaylanan Denetim Beyanı ve Belgesinin orijinali üzerine “Markasının Tescilli Türk Markası ve Türk Malı Olduğu Görülmüştür” kaşesi basılır, DTS Denetmeni tarafından imzalanır, kaşelenir, mühürlenir ve tarih atılır, ç) Kaşelenen ve imzalanan Denetim Beyanı ve Belgesinin bir örneği Grup Başkanlığında muhafaza edilir. d) İhracat iadesine başvuruda bulunulmasını teminen anılan Kontrol Belgesi, Durum Tespit Tutanağı veya Denetim Beyanı ve Belgesinin bir örneği veya onaylı bir fotokopisi ihracatçıya verilir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri yukarıda belirtilen kaşenin bulunduğu belgeye ait ihracat iadesi başvurularını değerlendirmeye alır. Madde 18- (1) 2010/5 sayılı Tebliğ’in 5’inci maddesinin 8’inci sıra numarasında yer alan G.T.İ.P’li meyve nektarları ile 22’nci maddesinde belirtilen 22’nci fasıldaki meyve nektarlarının ihracat iadesinden faydalandırılması için, a) Pulptan üretilen ürünler için 16/08/2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/43 sayılı Türk Gıda Kodeksi Tebliği’nde belirtilen pulp kullanım oranları, b) Konsantreden üretilen ürünler için asgari % 7 konsantre kullanım oranı, esas alınır. (2) Tebliğ’in 18’inci maddesi çerçevesinde, Tebliğ’in 5’inci maddesinin 8’inci sıra numarasında bulunan meyve sularının (sebze suları hariç) şeker (sakaroz, glikoz, fruktoz vb.) katkısız yüzde yüz meyve suyu olması halinde miktar barajı % 50, şeker (sakaroz, glikoz, fruktoz vb.) katkısız konsantre meyve suyu (brix değeri en az 64) olması halinde ise miktar barajı % 100, azami ödeme oranları ise % 30 olarak uygulanır. Meyve sularının bu şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin yapılacak analizlerin İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi (ARGEFAR) tarafından yapılması, ARGEFAR tarafından düzenlenen analiz raporunun ilgili DTS Denetmenleri Grup Başkanlıklarına iletilmesi sonucunda durumun, DTS Denetmenleri Grup Başkanlığınca bir yazı ile İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine iletilmesi gerekmektedir. Madde 19- (1) İhracatçı firmaların hak edişlerinin bir kısmını (% 50'yi geçemez, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara devretmek istemeleri durumunda, söz konusu firmalar adına Hak Ediş Belgesi düzenlenebilmesi için Uygulama Usul ve Esasları’nın 4’üncü maddesinde istenilen belgelere ilaveten; a) Hak edişin devredileceği firma bilgilerinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ya da tasdikli suretinin, b) Firmanın ihracatçı adına düzenlediği satış faturasının veya sigorta poliçesinin (satış faturasının, Tebliğ’in uygulama dönemi içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir) bir nüshasının, c) İhracatçının, ihracata ilişkin alacaklarını firmaya devrine ilişkin Temliknamenin (her başvuru için örneği EK-16'da bulunan Temlikname alınır), ç) Hak ediş devir edilecek firmadan alınacak EK-18'de yer alan temliknamenin, ibrazı zorunludur. (2) Devir işlemi yalnızca Hak Ediş Belgesi düzenlenen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki ihracatçı firma hesabına yatırılan meblağ üzerinden gerçekleştirilir. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ihracatçı firmanın toplam hak ediş meblağının öğrenilmesini teminen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesinden yazılı bilgi talep eder. Devir işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla, yukarıda belirtilen belgelerin alınması ve değerlendirilmesi sonrasında EK-17'de yer alan Hak Ediş Devir Bilgi Formu düzenlenir ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesine intikal ettirilir. Toplam devredilen meblağ ihracatçı firma toplam hak edişinin % 50' sini geçemez. Madde 20- (1) İthalatçı ülke mevzuatında öngörülen standart ve kriterlere aykırılık teşkil edecek şekilde sevk edildikleri, ilgili ithalatçı ülke resmi makamları veya ülkemiz yurt dışı temsilcilikleri (Büyükelçilik, Konsolosluk, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği) tarafından tespit edilen Tebliğ kapsamı ürünler, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primlerinden faydalandırılmaz, bahse konu ürünlere yönelik herhangi bir ödeme yapılmış olması durumunda ise söz konusu ödemeler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda geri alınır. Madde 21- (1) Söz konusu Tebliğ ile Tebliğ’e ilişkin işbu Uygulama Usul ve Esasları’nda yer alan hükümlere aykırılık teşkil edecek şekilde işlem tesis edilmesi durumunda; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem tekemmül ettirilir. 74

75 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği
Örnek: DFİF tablosundan Yumurta Yumurta için; İhracat İade Miktarı: 1000 adette 15 dolar Miktar Barajı: %78 Azami ödeme oranı: %10 GB üzerindeki FOB satış tutarı: 1 baks (360 adet) yumurta için 34 dolar 1000 baks ( adet) için $ İade miktarı=GB FOB satış tutarı X Miktar barajı X Azami ödeme Oranı ise X 0.78 X 0.10 =2652 $ iade miktarı 75

76 İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Ar-Ge Yurt İçi Fuarlar Yurt Dışı Fuarlar Yurtdışı Birim Marka Çevre Markalaşma İstihdam Desteği Uluslararası Rekabetçilik Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği Tasarım Desteği Müşavirlik 76

77 Tasarım Desteği Tebliğ
2008/2 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nu Tebliği Amaç Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı kurum ve kuruluşların gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklenmesidir. Kimler Yararlanabilir: Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri ile Birlikler, Tasarım Dernekleri Desteklenecek Harcamalar Destek Azami Destek Oranı (USD) Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetleri % Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin; Demirbaş, dekorasyon giderleri % Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri % Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarı tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % Kurumsal kimlik ile ilgili harcamaları % 77

78 Tasarım Desteği Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
Yurt dışındaki reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine % Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin; Demirbaş, dekorasyon giderleri % Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri % Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % Kurumsal kimlik ile ilgili harcamaları % 78

79 Tasarım Desteği III. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi Birlikler, tasarım dernek-birliklerinin, tasarım kültürüne ilişkin harcamaları % Destek Süresi: En fazla 4 yıl Yetkili Kuruluş: DTM Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği 79

80 İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Ar-Ge Yurt İçi Fuarlar Yurt Dışı Fuarlar Yurtdışı Birim Marka Çevre Markalaşma İstihdam Desteği Uluslararası Rekabetçilik Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği Tasarım Desteği Müşavirlik 80

81 Teknik Müşavirlik Hizmetleri Desteği
Tebliğ 2004/5 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nu Tebliği Amaç Ülkemizin mal ve hizmet ihracını artırmak için teknik müşavirlik, müteahhitlik firmaları, firma grupları, sektörel özel sektör kuruluşları, fuar organizatörleri ile seminer, konferans organizatörlerinin yurt dışında ofis açmaları, pazar araştırmaları ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmaları ihracata yönelik devlet yardımları programı kapsamında desteklenmesidir. Kimler Yararlanabilir: Teknik müşavirlik firmaları,Müteahhitlik firmaları, Firma Grupları, Sektörel Özel Sektör Kuruluşları, Fuar Organizatörleri, Seminer, Konferans Organizatörleri Desteklenecek Faaliyetler: Yurtdışı-Ofis Desteği, Pazar Araştırması Desteği, Fuar, Konferans, Seminer, vb Faaliyetlere Katılım Desteği, Fizibilite Etüdü Hazırlanması Desteği, Sözleşme Desteği Uygulamacı Kuruluş: DTM (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) Yurt Dışı Ofis Desteği: Yurt Dışı Ofis Kavramı ve Kapsamı: Yurt Dışı Ofis, Teknik Müşavirlik Firması, Firma Grubu ve Sektörel Özel Sektör Kuruluşlarının, ticari faaliyet yürütme, piyasayı izleme, finansman kaynakları ve yabancı firmalarla ile iletişim ve ilişkilerin geliştirilmesi ve benzeri amaçlara yönelik olarak, ülke, bölge veya uluslararası kuruluşlar nezdindeki teşkilatlanmalarını ifade eder. Bu teşkilatlanma; mevcut tüzel kişiliğin veya ortak girişimin temsilciği olabileceği gibi, yurt dışında ayrı bir tüzel kişilik oluşturmak suretiyle de gerçekleştirilebilir. Bu teşkilatlanmalar, pazar ülke mevzuatının gereği olarak ve/veya kuruluş statüsünün yaratacağı ticari ve hukuki avantajlar dikkate alınarak, tüzel kişiliği haiz şirket, şube, irtibat ofisi, sivil toplum örgütü (NGO) ve benzeri statülerde olabilir. Ancak destekten yararlananların yurt dışı teşkilatlanmalarının amaçlarını ve buna bağlı olarak teşkilatlanma statülerini başvuru aşamasında belirtmeleri ve statüde yapılacak değişiklikler hakkında Müsteşarlığı bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bu destekten, teknik müşavirlik firmaları ve Firma Grupları her ofis başına 3 yıl süresince, aynı ülke için bir defa ile sınırlı olmak üzere aynı anda en fazla 3 ülke için yararlandırılırlar. Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın destekten yararlanabileceği ülke sayısı ve destekten aynı ülkede aynı anda kaç defa yararlandırılacakları hususu Müsteşarlık tarafından belirlenir. Teknik müşavirlik firmalarının, Firma Grupları kapsamında teşvikten yararlandırılması durumunda, bu firmalar destekten münferit olarak yararlanmış gibi değerlendirilirler. Desteklenecek Harcamalar ve Limitleri: Teknik müşavirlik firmaları, Firma Grupları ve Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın; a) Teknik müşavirlik firmalarının demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 70’i, b) Teknik müşavirlik firmalarının kira bedelinin yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla birinci yıl %70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl % 30’u, c) Teknik müşavirlik firmalarının ofisleri bulunan ülkelerdeki tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla birinci yıl % 70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl % 30’u, d) Teknik müşavirlik firmalarının yurt dışındaki ofislerinde istihdam edecekleri bir Türk veya yabancı yöneticinin yıllık ABD Dolarını, bir büro elemanının yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla yıllık brüt maaşlarının birinci yıl % 70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl % 30’u, e) Teknik müşavirlik firmalarının yurt dışındaki işleri için o ülkenin yerel hukuk ve mali meslek müşavirlerinden ödeme belgesi karşılığı satın alacakları hizmet giderleri, yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla birinci yıl % 70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl % 30’u, f) Firma Gruplarının yurt dışında ofis açması halinde, demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 70’i, (b), (c), (d) ve (e) fıkralarında açıklanan kira, tanıtım, personel giderleri ve müşavirlik hizmetleri satın alımı kalemlerinden oluşan toplam harcamalarının aşağıda belirtilen limitler dahilinde birinci yıl % 70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl % 30’u. FİRMA SAYISI DESTEK MİKTARI (ABD DOLARI) 2 FİRMA 3 FİRMA 4 FİRMA VE ÜZERİ Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın üyeleri adına yurt dışında ofis açmaları halinde, demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 70’i, bu maddenin (b), (c), (d), (e) bentlerinde belirtilen kira, tanıtım, personel giderleri ile müşavirlik hizmeti satın alım kalemlerinden oluşan toplam harcamalarının birinci yıl ABD Doları, ikinci yıl ABD Doları, üçüncü yıl ABD Dolarını aşmamak kaydıyla % 70’i, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır. Harcama belgelerinin Müsteşarlık harcama tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde sunulması gerekmektedir. Pazar Araştırması Desteği: Pazar Araştırması Kavramı ve Kapsamı: Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri başta olmak üzere genel olarak mal ve hizmet ihracatçıları ve bunlara destek hizmeti verenlerin potansiyel pazarlara girmeleri, etkinliklerini arttırmaları veya etkinliklerinin sürekli hale getirilmesi amaçlarına yönelik olarak, sistematik ve objektif bilgi ihtiyacının giderilmesi için, hedef pazara ilişkin ekonomik, sosyal veya sektörel bilgiler, pazardaki alt ve üst yapı stokunun mevcut durumu, yatırım planlamaları ve ihtiyaçlara ilişkin bilgiler, finansman, bankacılık, sigortacılık, lojistik, mevzuat yapısı, mevcut ve muhtemel sorunların çözümüne ilişkin süreçler ve benzeri alanlarda durum ve potansiyel tespitine yönelik olarak teknik müşavirlik firmaları, Firma Grupları ve Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın gerçekleştirecekleri, masa başı ve alan araştırmasına dayanan ve bir proje çerçevesinde yürütülen araştırma faaliyetleri “Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Pazar Araştırması” olarak tanımlanır. a) Teknik müşavirlik firmaları ve Firma Grupları’nın yapacakları pazar araştırması faaliyetlerine ilişkin masraflarının ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 95’i, b) Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın yapacakları veya yaptıracakları pazar araştırması faaliyetlerine ilişkin masraflarının ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 95’i, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır. Fuarlara Katılım: Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara Milli ve Bireysel Katılımlarda Katılımcıların Desteklenmesi: Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının, Fuar Organizatörü tarafından yurt dışında münhasıran inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara katılmaları halinde bu firmaların Fuar Organizatörüne ödeyecekleri katılım bedelinin ABD Dolarını aşmamak kaydıyla %70’i, müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında münhasıran inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara katılması halinde bu firmaların, Milli Katılımı gerçekleştiren Fuar Organizatörüne m2 üzerinden ödeyecekleri katılım bedelinin ABD Doları’nı aşmamak üzere %70’i Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır. Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara Milli ve Bireysel katılımlarda Fuar Organizatörünün Desteklenmesi: Fuar Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamaların ABD Dolarını aşmamak üzere %70’i Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır. Seminer, Konferans vb faaliyetlere katılım: Yurt Dışındaki Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans ve benzeri Faaliyetlere Milli ve Bireysel Katılımlarda Katılımcıların Desteklenmesi: Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer, konferans, vb. faaliyetlere katılmaları halinde, söz konusu firmaların, Milli Katılımı gerçekleştirecek Seminer, Konferans Organizatörüne ödeyecekleri katılım bedelinin ABD Dolarını aşmamak kaydıyla %70’i, Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının, Seminer, Konferans Organizatörü tarafından yurt dışında münhasıran inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans, vb. Faaliyetlere katılmaları halinde bu firmaların Seminer, Konferans Organizatörüne ödeyecekleri katılım bedelinin ABD Dolarını aşmamak kaydıyla %70’i Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır. Fizibilite Etüdü Hazırlanması Desteği: Desteğin Amaç ve Kapsamı : Müsteşarlık tarafından belirlenen hedef pazar ülkelerdeki yatırım projelerine ilişkin karar alma süreçlerinde Türk teknik müşavirlik firmalarının yer almasını sağlayarak, sözkonusu projelerde Türk mal ve hizmetlerinin kullanılma potansiyelinin hayata geçirilmesi veya artırılmasını teminen, yurt dışında Müsteşarlık tarafından belirlenecek kriterlere uygun projelerin fizibilite etüdü çalışmalarının teknik müşavirlik firmalarınca gerçekleştirilmesine ilişkin masraflar, proje başına ABD Dolarını geçmemek kaydıyla, Müsteşarlık ile söz konusu teknik müşavirlik firması arasında düzenlenen Hizmet Sözleşmesinde belirtilen miktar ve hükümler çerçevesinde, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır. Sözleşme Desteği: Desteğin Kapsamı: Yurt dışında açılan müşavirlik hizmetlerine ilişkin ihalelere iştirak edecek olan veya ihalesiz olarak doğrudan sözleşme yapılması olanaklarını takip eden girişimci teknik müşavirlik firmalarının, hizmet, vekalet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmede belirtilen bedelin % 20’sini geçmeyecek şekilde firmalara, her takvim yılı için en fazla ABD Dolarını aşmamak kaydıyla en fazla ABD Dolarına kadar destek sağlanır. 81

82 İlgili İletişim Bilgileri
Tüm ihracata yönelik devlet yardımlarında nihai onay mercii. Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) Adres : İnönü Bulvarı Emek Ankara Tel : İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Adres : Mithatpaşa Cad. No: 60 Kızılay Ankara Tel : Faks :   Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı (Tideb) Adres : Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere Ankara Tel : , , Faks :   Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Tel : Faks : İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri Pazar Araştırması URG Yurtdışı Birim Çevre Yurtiçi Fuar Yurtdışı Fuar Sergi Tasarım Tarımsal Ürünl. İade Ar-ge Ar-ge 82

83 İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ
T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İGEME Yusuf TÜRKOĞLU Aralık 2010


"İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları