Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAIEX BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAIEX BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 TAIEX BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI
RTP 40962 04 Mart 2010 Eskişehir, Türkiye

2 TAIEX TAIEX ya da diğer adıyla Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi, AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin uygulamakta olduğu bir mekanizmadır. AMACI: Aday ülkelere, Avrupa Birliği müktesebatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürürlüğe konulması alanlarında teknik destek sağlamak.

3 TAIEX Hangi Hizmetleri Sunar?
TAIEX'in temel görevleri şunlardır: Faydalanıcı ülkelerdeki paydaşlara ve ortaklara teknik eğitim vermek ve örnek uygulama sunmak, Bu hizmetten faydalanan ülkelerin ulusal mevzuatlarının AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ve söz konusu mevzuatın daha sonra idaresi, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında kısa süreli teknik destek vermek, Hem uyumlaştırma sürecini izlemek ve kolaylaştırmak hem ileri aşamalardaki teknik yardım ihtiyacını belirlemek amacıyla veritabanı araçları sunmak.

4 TAIEX’ten Kimler Yararlanabilir?
TAIEX yardımından yararlanacak olanlar, faydalanıcı ülkelerde AB mevzuatının aktarımı, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında çalışan hem kamu sektörünü hem de özel sektörü kapsar.  Temel hedef gruplar şunlardır: Merkezi ve taşra teşkilatında çalışan kamu kurumu personeli; Adalet ve kolluk kuvvetleri; Milletvekilleri ve Mecliste çalışan personel; Sosyal tarafları temsil eden mesleki ve ticari örgütler ile işçi ve işveren sendikaları; Mevzuat tercümanları, düzeltmenler ve mütercimler.

5 TAIEX Mekanizmasının Faydalanıcı Ülke Grupları
Yeni Üye Ülkeler: Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya; Bulgaristan, Romanya; Aday  Ülkeler: Hırvatistan, Makedonya, Türkiye; Muhtemel Aday Ülkeler: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova; Avrupa Komşuluk Politikası: Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Mısır, Gürcistan, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Moldova, Fas, Filistin Yönetimi, Suriye, Tunus ve Ukrayna. Diğerleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rusya

6 TAIEX’ten Faydalanma Yöntemi
AB’ ne katılım sürecinin tüm aşamalarında TAIEX mekanizması kullanılabilir: 1.Aşama: Ulusal mevzuatın AB müktesebatına uyumu. 2.Aşama: AB direktifleri ve regülasyonlarının uygulanması. 3.Aşama (katılım sonrası süreçte): Merkezi, bölgesel ve yerel seviyede AB müktesebatının doğru bir şekilde uygulanmasının sağlanması.

7 TAIEX’in Destek Çeşitleri
Seminerler/Çalıştaylar Uzman Talebi Çalışma Ziyaretleri İdari kapasitenin artırımına yönelik eğitimler Sürekli izleme (Peer reviews)

8 Türkiye’nin TAIEX Faaliyetlerine Katılımı
2002 yılında TAIEX bütçesine dahil olan Türkiye, günümüze kadar çeşitli müktesebat başlıklarında uzman desteği, inceleme gezileri ve seminerler/çalışma toplantıları kanalıyla TAIEX teknik desteğinden yararlanmıştır. Faydalanıcı ülkelerin gruplara ayrıldığı ve özellikle talep güdümlü olan TAIEX mekanizmasında Türkiye "Aday Ülkeler" grubunda AB mevzuatının aktarımı, uygulanması ve yürütülmesi konularında teknik destek almaya devam etmektedir.

9 Bölgesel Eğitim Programı (RTP)
RTP Programı; bölgesel, yerel mevzuat uygulayıcı kurumlar ile ilgili belediyeler düzeyinde kilit paydaşlara eğitim sağlayan yapısal bir programdır. Temel amacı; AB müktesebatının uygulama ve yürürlüğe konulması üzerine teorik ve pratik eğitim sağlamaktır.

10 Bölgesel Eğitim Programı’nın Amacı
“Eğiticilerin eğitilmesi” kavramı doğrultusunda RTP programının yerel temsilcilerinin teşvik edilmesi RTP Uzmanı olarak adı geçen eğiticilerin, AB müktesebatının ilgili konularında, bireysel uzmanlık kazanımının geliştirilmesi ve desteklenmesi Eğiticiler aracılığıyla aday ülke dilinde düzenlenen çalıştay ve seminerlerle geniş bir bölgesel ve yerel dinleyici topluluğuna ulaşılması Birleştirilmiş eğitim faaliyetleri yoluyla bölgesel düzeydeki kilit paydaşlar arasında ve Avrupa Birliği bölgelerindeki eğiticiler arasında iletişim kurulması

11 ÜLKEMİZDE RTP Ülkemizde, 2007 yılında çevre ve gıda güvenliği konularında uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye, 2002 yılında Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında NUTS İstatistiki Bölge Sınıflandırmasını oluşturmuştur. Buna göre ülkemizde 26 tane NUTS2 bölgesi bulunmaktadır.

12 Bir “Ulusal Odak Noktası” ile ülke çapında toplam 26 İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde birer “Bölgesel Odak Noktası” ve birer “Çevre RTP Uzmanı” belirlenmiştir. Bakanlığımızca belirlenen Çevre RTP Uzmanlarına, 12 Kasım 2007 – 22 Mayıs 2008 tarihleri arasında Brüksel, Uygulamada İleri Aşamada bulunan bir AB üyesi ülke ve Ankara’da, AB kurumları, karar alma mekanizmaları, katılım öncesi süreç, AB müktesebatı gibi konularda eğitim verilmiştir.

13 Çevre RTP Uzmanı, TAIEX’in desteği ile sorumluluk bölgesinde AB müktesebatının aktarılması, uygulanması ve yürürlüğe konulmasına yarar sağlayacak RTP seminerleri/çalışma toplantıları gerçekleştirmek; ulusal programı, Ulusal Odak Noktası ve TAIEX (Avrupa Komisyonu) ile birlikte koordine etmekle yükümlüdür. Bölgemiz “Çevre” konulu RTP programı çerçevesinde, Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinden oluşmaktadır.

14

15 TAIEX ETKİNLİKLERİ

16 TAIEX Kütüphanesi

17 Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılandırma Birimi
Rue de la Loi – Wetstraat 170 B1049 – Brussels Telefon: switchboard (+32-2) Sekreterya: , Fax: e-posta:

18 Teşekkür Ederim Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Biyolog / RTP Uzmanı
İletişim Bilgileri: Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Biyolog / RTP Uzmanı Eskişehir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Tel : Fax:


"TAIEX BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları