Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi"— Sunum transkripti:

1

2 “Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi

3 Sunum İçeriği Sivil Toplum Diyalogu II; Balıkçılık ve Tarım Hibe Programı Projenin Çıkış Noktası Projenin Hedefleri Projenin Hedef Kitlesi Proje Kurgusu Proje Ekibi ve Görevleri

4 STD II; Balıkçılık ve Tarım Hibe Programı
Hibe Programının Hedefi : AB politikaları hususunda deneyim ve bilgi alışverişini teşvik etmek Belediyeler İçin Öncelik Alanı : Pazarlama standartlarının uygulanması Hibe Miktarı : En az 50 bin Avro – En fazla 175 bin Avro Proje Ortakları : AB üye ülkelerinden en az bir uygun ortak bulunması zorunludur. Başvuru Tarihi : 22 Mart 2010

5 “Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi
Projenin Çıkış Noktası; Mevcut Sistemde Tespit Edilen Sorunlar Fiziksel koşulların yetersiz olması Denetimlerin yetersiz olması Balıkçının bilinçsizliği Tüketicinin bilinçsizliği Balık satışının AB pazarlama standartlarına uygun olmaması

6 Projenin Çıkış Noktası; Mevcut Sistemde Tespit Edilen Sorunlar
“Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi Projenin Çıkış Noktası; Mevcut Sistemde Tespit Edilen Sorunlar

7 “Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi
Projenin Hedefleri AB pazarlama standartlarının gerektirdiği mekânsal ve personel şartlarının sağlanması Satış noktasındaki balıkçıların eğitilmesi, Tüketici sağlığının korunması ve tüketicinin bilinçlendirilmesi AB standartlarının denetimi konusunda sağlık ve zabıta personellerinin kapasitelerinin artırılması AB’de ki uygulama deneyimleri hakkında bilgi alışverişinin sağlanması AB standartlarının uygulanmasına ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yerel yönetimlere özgü bir model oluşturulması ve yaygınlaştırılması

8 “Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi
Projenin Hedefleri

9 Projenin Hedef Kitlesi
“Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi Projenin Hedef Kitlesi Küçükçekmece Perakende Balık Satış Pazarı’nda yer alacak işletmelerdeki 24 çalışan (12*2) ve 12 yönetici Küçükçekmece Belediyesinde görev alan toplam 40 sağlık ve zabıta personeli Küçükçekmece ilçesinde yaşayan 2000 tüketici

10 “Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi
Proje Kurgusu Eğitim Bilinçlendirme Çalışmaları Fiziksel İyileştirmeler Sertifikalandırma Türkiye’nin ilk ISO HACCP sertifikasına sahip perakende balık satış pazarı

11 “Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi
Proje Kurgusu Fiziksel İyileştirmeler Yeni Küçükçekmece Perakende Balık Satış Pazarı’nın inşaası AB standartlarına uygun olarak tamamlanmıştır Küçükçekmece Perakende Balık Satış Pazarı ihale şartnamesinin proje kapsamında düzenlenmiştir Proje bütçesinin %20’si ile temin edilecek ekipman ve malzemeler ile standartlar sağlanacaktır

12 “Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi

13 “Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi
Proje Kurgusu Eğitim Bilinçlendirme Çalışmaları Eğitim Seminerleri Gözlem Gezisi (Litvanya) Kitapçık ve Broşürler Tanıtım ve Yaygınlaştırma Balık Pazarı Esnafı Zabıta ve Sağlık Personeli Tüketici Halk Diğer Belediyeler

14 Başvuru Sahibi Proje Ortakları İştirakçi
Küçükçekmece Belediyesi Proje Ortakları İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Environmental Club Žvejonė (Litvanya) İştirakçi Marmara Belediyeler Birliği Alt Yüklenici ISO Belgesi Veren Kuruluş

15 Proje Ekibi ve Görevleri;
“Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi Proje Ekibi ve Görevleri; Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü; Projeyi hazırlayan müdürlük olarak projenin yürütülmesi ve koordine edilmesi Fen İşleri Müdürlüğü; Küçükçekmece Perakende Balık Satış Pazarında AB standartlarına uygun fiziksel şartların ve gereksinimlerin oluşturulması ve mevcudun revize edilmesi Emlak İstimlak Müdürlüğü; Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması kapsamında Küçükçekmece Perakende Balık Satış Pazarı ihale şartnamesine gerekli ön koşulların koyulması Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü; Eğitimlere ilgili personelin katılımının sağlanması ve denetim mekanizmasının sürdürülmesi

16 Proje Ekibi ve Görevleri;
“Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi Proje Ekibi ve Görevleri; İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi - Projenin bilimsel çerçevesinin oluşturulması Projenin hazırlık ve uygulama aşamasında danışmanlık hizmetinin sağlanması Eğitim içeriklerinin ve materyallerinin hazırlanması Eğitimlerin verilmesi Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında kitapçık ve broşür içeriklerinin hazırlanması Yerel yönetimlere özgü uygulama modelinin oluşturulması ve kitaplaştırılması

17 Proje Ekibi ve Görevleri;
“Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi Proje Ekibi ve Görevleri; Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Projenin hazırlık ve uygulama aşamasında danışmanlık hizmetinin sağlanması Eğitim içeriklerinin ve materyallerinin hazırlanması Eğitimlerin verilmesi Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında kitapçık ve broşür içeriklerinin hazırlanması Yerel yönetimlere özgü uygulama modelinin oluşturulması ve kitaplaştırılması

18 Proje Ekibi ve Görevleri;
“Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi Proje Ekibi ve Görevleri; Environmental Club Žvejonė (Litvanya) Mevcut bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, oluşturulacak modele katkı sunulması AB standartlarına uygun perakende balık satışında başarılı uygulamalarının görülmesi için düzenlenecek çalışma ziyaretinin organize edilmesi

19 Proje Ekibi ve Görevleri;
“Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi Proje Ekibi ve Görevleri; Marmara Belediyeler Birliği Projenin tanınırlığına ve görünürlüğüne katkı sağlanması Proje kapsamında hazırlanacak model tanıtım toplantısının organize edilmesi Diğer belediyelere örnek teşkil etmesi bağlamında modelin yaygınlaştırılması

20 Proje Ekibi ve Görevleri;
“Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi Proje Ekibi ve Görevleri; ISO Belgesi Veren Kuruluş Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda IS (HACCP) denetimlerinin yapılması ISO (HACCP) Sertifikasının verilmesi Eğitimlerin verilmesi; ISO (HACCP) Bilgi Eğitimleri

21 22 Mart 2010 tarihinde hibe başvurusu gerçekleştirilen
“Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi hibe almaya hak kazanmış olup, 22 Nisan 2011 tarihinde Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay tarafından imzalanan sözleşme ile proje faaliyetleri uygulanmaya başlanmıştır.

22 TEŞEKKÜRLER


"“Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması” Projesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları