Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği

2 Avrupa Birliği Tarihi Avrupa Birliği'nin temelini, II. Dünya Savaşı sonrasında sanayi bakımından özellikle önemli iki temel hammadde olan kömür ve çelik sektörünü güçlendirmek ve bunları uluslarüstü bir otorite ile kontrol ederek barışı sürdürmek amacıyla 1951'de kurulanAvrupa Kömür ve Çelik Topluluğu oluşturmaktadır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu,18 Nisan 1951'de Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya arasında imzalanan Paris Antlaşması (1951) ile kurulmuştur. Yine bu ülkelerin imzaladığı 25 Mart 1957 tarihli Roma Antlaşması ile bir başka topluluk daha, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) eklendi ve bu anlaşmayla, aynı tarihte Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kurulmuş oldu.  1958'de yürürlüğe giren Roma Antlaşması üye ülkeler arasında önce gümrük birliğiği, yani malların gümrük vergisi ödenmeksizin üye ülkeler arasında serbestçe alınıp satılmasını öngörmüştür. Bu yapının oluşturulmasının öncüleri Fransız Planlama Teşkilatı Başkanı Jean Monnet ve Dışişleri Bakanı Robert Schuman olmuştur.

3 Jean Monnet ve ekibinin titizlikle hazırlamış olduğu ve Robert Schuman'ın 9 Mayıs 1950'de ilan ettiği metin "Schuman Bildirgesi" adını alacak ve daha sonraları 9 Mayıs , Avrupa Günü olarak kabul edilecekti. Ancak Roma Antlaşması'nda nihai hedef sadece ekonomik değil ortak tarım,ulaştırma,rekabet gibi diğer birçok alanda ortak politikalar oluşturulması, ekonomik politikaların yakınlaştırılması, ekonomik ve parasal birlik kurulması, ortak bir dış politika ve güvenlik politikası oluşturulmasıdır. Belirtilen bu amaçlara, süreç içerisinde daha sonra imzalanacak olan diğer anlaşmalarla aşamalı olarak ulaşılmaya çalışılmıştır. Şu an itibariyle, Maastricht Antlaşması (1992) (Avrupa Birliği'ni kuran antlaşma sayılmaktadır). Amsterdam Antlaşması (1999) ve Nice Antlaşması (2003) sonrasında Avrupa Birliği, bazı üyeler dışında parasal birliğe girmiş (Avro), Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikasını benimsemiş. Adalet ve İçişlerinde, suça ilişkin konularda Polis ve Hukuk işbirliğine karar vermiştir.

4 Yönetim Avrupa Komisyonu – Yürütme Avrupa Birliği Konseyi – Yasama
Avrupa Parlamentosu – Yasama Avrupa Adalet Divanı – Yargı

5 Avrupa Komisyonu – Yürütme
Parlamentoya ve Konsey'e yeni mevzuat için öneriler sunar. AB politikalarını uygular ve bütçeyi yönetir. AB hukuku ile uyum sağlar. Uluslararsı anlaşmaları müzakere eder. Merkezi Brüksel'de bulunur

6 Avrupa Birliği Konseyi – Yasama
Avrupa Konseyi Başkanlığında, Devlet ve Hükümet Başkanları seviyesinde toplanır. Genel hedef ve öncelikler ortaya koyar ve gelişimi için gerekli ivmeyi kazandırır. Kanun yapma yetkisi yoktur. Brüksel merkezlidir.

7 Avrupa Parlamentosu – Yasama
Bir yasama olarak Konsey ile birlikte hareket eder. AB'nin genel bütçesini son aşamada ele alındığı kurumdur. Avrupa Komisyonu da dahil olmak üzere AB kurumları üzerinde demokratik kontrolü uygular ve komisyon üyelerini atar. Genel kurul toplantıları Strazburg merkezlidir. Genel Sekreterlik Lüksemburgta bulunur

8 Avrupa Adalet Divanı – Yargı
Avrupa hukukunun, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlar. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, AB kurumları, işletmeler ve bireyler arasında hukuki ihtilaflar konusunda karar verme yetkisine sahiptir. Merkezi Lüxemburgta bulunur.

9 Avrupa Birliği'nin Genişleme Süreci
1957 – Kurucu üyeler Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşu;6 kurucu üye:  Belçika,  Fransa,  Hollanda,  Lüksemburg,  Batı Almanya  İtalya.

10 Danimarka, Birleşik Krallık, İrlanda. 1973 – Birinci Büyüme
1981 – İkinci büyüme  Yunanistan. 1985 – İlk ayrılma  Grönland.

11 1986 – Üçüncü büyüme Portekiz, İspanya. 1995 – Dördüncü büyüme
 Avusturya,  Finlandiya,  İsveç.

12 2004 – Beşinci büyüme  Çek Cumhuriyeti,  Estonya,  Kıbrıs,  Letonya,  Litvanya,  Macaristan,  Malta,  Polonya,  Slovakya,  Slovenya.

13 2007 - Altıncı büyüme 2013 – Yedinci büyüme
 Bulgaristan,  Romanya. 2013 – Yedinci büyüme  Hırvatistan.

14 Aday ülkeler :  İzlanda  Karadağ,  Makedonya,  Sırbistan,  Türkiye. Olası adaylar:  Arnavutluk,  Bosna-Hersek,  Kosova.

15 Avrupa Birliği

16 Hazırlayan: Murat Kaprol
İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim


"Avrupa Birliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları