Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları için Eğitim ve Ağ Kurma

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları için Eğitim ve Ağ Kurma"— Sunum transkripti:

1 Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları için Eğitim ve Ağ Kurma
PROGRAMI GENÇLİK E Y L E M Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları için Eğitim ve Ağ Kurma

2 EYLEM 4.3 GENÇLİK ÇALIŞANLARI VE GENÇLİK KURULUŞLARI İÇİN EĞİTİM VE AĞ KURMA
Bu eylemin iki temel amacı vardır: Avrupa gençlik çalışmalarında değişimlerin, işbirliğinin ve eğitimin geliştirilmesi 2. Gençlik programı kapsamındaki projelerin geliştirilmesine katkıda bulunmak

3 KİMLER KATILABİLİR? Bir program ülkesinde ikamet eden ve yaygın eğitim ve Gençlik alanında faaliyet gösteren ya da ilgilenen tüm aktörler projeye katılabilir. Örneğin, Yerel veya bölgesel düzeyde gençlik politikalarına katılanlar Gençlik önderleri Genç grupları Eğitmenler/rehberler Gençlik görevlileri

4 FAALİYET TİPLERİ: İşbaşı Eğitimi Fizibilite Ziyareti Değerlendirme Toplantısı Çalışma Ziyareti Ortaklık Oluşturma Faaliyeti Seminer Eğitim Kursu Ağ Kurma

5 1. İŞBAŞI EĞİTİMİ (JOB SHADOWING) Bu etkinlik, Gençlik görevlilerinin sınırlı bir zaman içerisinde, ortak bir kuruluşta çalışmak suretiyle ulus ötesi projeler geliştirebilmek için gerekli beceriler kazanmasını sağlamaktadır. Etkinlik süresi: iş günü (yolculuk hariç). Etkinliğe iki ülke/ortak dahildir. En fazla 2 katılımcı

6 2. FİZİBİLİTE ZİYARETLERİ
Bu ziyaretler aracılığıyla, proje yöneticileri Eylem 1 ve Eylem 2 kapsamında yaptıkları başvuruyu göndermeden önce projenin fikri hakkında tartışma yapma olanağı bulurlar. Bu etkinlik, Potansiyel proje ortaklarının bir araya gelmesini ve proje düşüncesini tartışmalarını ve sonunda da bir başvuru hazırlamalarını sağlamalıdır. Süre: 2-3 gün Kuruluş başına en fazla iki kişi

7 ÖRNEK PROJE Proje Başlığı : Genç Ses Süre : 3 gün (Fizibilite Ziyareti) Başvuran Kuruluş :Yerel Gündem 21 Antalya Gençlik Meclisi Katılımcılar : Polonya(2), İngiltere (2), Türkiye(2). Projenin Amacı : Amaç 2004 yılında olası bir Eylem 1 projesinin detaylarını konuşmak ve anlaşma halinde gelecek projenin nasıl olması gerektiği konusunda anlaşmaktır. Olası partnerlerle ilişkileri geliştirmek, çalışma metodları üzerinde araştırma yapmak da projenin hedeflerindendir

8 3.DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Daha önce gerçekleştirilen toplantıları, seminerleri ve eğitim kurslarını değerlendirmek için yapılan toplantılardır. Süre: 10 güne kadar (yolculuk hariç) Farklı program ülkelerinden en az 4 ortak olmalıdır.

9 4. ÇALIŞMA ZİYARETLERİ Bu ziyaretler, diğer ülkelerdeki gençlik işleri düzenlemelerini öğrenme fırsatı sunarlar. Çalışma ziyaretlerinin, Gençlik programının hedefleri doğrultusunda somut bir teması olmalıdır. Süre: 10 güne kadar. Farklı program ülkelerinden en az 4 ortak olmalıdır. Katılımcı sayısı: max: 50 kişi

10 ÖRNEK PROJE Proje Başlığı : UYUS’MA Süre : 6 gün (Çalışma Ziyareti) Başvuran Kuruluş :Yalova Yerel Gündem 21 Gençlik Merkezi Katılımcılar : Malta(2), İtalya (2), Almanya (2), Türkiye(3), Belçika (1). Projenin Amacı : Avrupa gençliği uyuşturucu madde bağımlısı olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Uyuşturucu maddeye başlamanın en önemli nedeni yeterli bilincin olmamasıdır. Bu proje ile Yalova’daki uygulamaları ve Türkiye’de yapılan çalışmaları diğer ülkelerden gelen organizasyonlara aktarmak ve onların uygulamaları hakkında fikir edinmek amaçlanmaktadır.

11 5. ORTAKLIK OLUŞTURMA FAALİYETİ
Bu seminerler, GENÇLİK projeleri için ortak olma potansiyeli taşıyanları bir araya getirir. Kuruluşlara yeni GENÇLİK projeleri başlatmaları için yeni ortaklar bulma fırsatı sunar. Katılımcı listesi ve oluşacak projeye ilişkin tahminler ortaya konur. Süre: 10 güne kadar(yolculuk hariç). Farklı program ülkelerinden en az 4 ortak olmalıdır. Toplam 50 katılımcıya kadar

12 ÖRNEK PROJE Proje Başlığı : Yeni Ortaklıklar Keşfetmek Başvuran Kuruluş : Çukurova Üniversitesi Uluslararası Üniversite Gençliği Kolu (AEGEE-Adana) Süre : 3 gün (Ortaklık oluşturma faaliyeti) Katılımcılar : Almanya(2), İtalya(4), İspanya(2), Polonya(4), İngiltere (4), Estonya(2), Fransa(2), Türkiye(4). Projenin Amacı : Gelecekteki gençlik projeleri için ortak bulmak, proje partnerlerini daha yakından tanımak bu projenin amacıdır.

13 6. SEMİNERLER Seminerler, GENÇLİK programı ve gençlik projelerine ilişkin deneyim ve iyi örneklerin değişimi, danışma ve siyaset geliştirme vb. araçlardır. GENÇLİK programıyla ya da bu çerçevedeki Eylemler ile bağlantısının kurulması gerekmektedir. Katılımcıların, uluslararası bir grup ile bir öğrenme sürecine katılımını sağlamalı ve yaygın eğitim alanında tartışmalar, iyi uygulamaların değişimi için bir platform sunmalıdır. Gençlik Programı hakkında bilgi artırıcı olmalıdır. Süre: max. 10 gün Farklı program ülkelerinden en az 4 ortak olmalıdır. Katılımcı sayısı: max. 50 kişi

14 ÖRNEK PROJE Proje Başlığı : Mor Dünyanın Saklı Melekleri Süre : 5 gün (Seminer) Başvuran Kuruluş : Ege Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitimi ve Gençlik Programları Ofisi Katılımcılar : Polonya(5), İngiltere (2), Almanya (5), Türkiye(5), Macaristan (4). Projenin Amacı : Kent yaşamı kadınların sosyal ve ekonomik statüsünde değişmelere neden olmaktadır. Köyden kente göç eden insanlar uyum konusunda bazı problemlerle karşılaşmaktadırlar. Bu durumdan en çok etkilenenler ise kadınlar olmaktadır. Bu durumda ülkelerin geleceklerinde büyük öneme sahip olan genç kadınlar uyum süreçlerinde sosyal olarak dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu koşullara sahip genç kadınların topluma kazandırılması, proje partnerleri tarafından bir ihtiyaç olarak düşünülmektedir.

15 6. EĞİTİM KURSLARI Eğitim kursları, gençlik görevlerinde ve yaygın eğitimde yer alan kişilerin, etkinlikleri için beceriler kazanıp geliştirmelerine ve bilgi edinmelerine yardımcı olmaktadır. Kültürlerarası iletişim; imkânları kısıtlı gençlerle çalışma; proje geliştirip uygulama vb. gibi konularda örgütsel / idari beceriler kazandırmayı ve geliştirmeyi hedefler. Vurgu, gençlik işlerinin pratik yönü üzerindedir Süre: max. 10 gün Farklı program ülkelerinden en az 4 ortak olmalıdır. Katılımcı sayısı: max. 50 kişi

16 8. AĞ KURMA Bu etkinliğin hedefi, GENÇLİK programı altında yeni ağlar geliştirmektir. Sürekli iş ilişkileri kurmak, iyi örnek değişimini sağlamak ve ulusötesi etkinliklerin süreklilik temelinde geliştirilmesine yönelik yapılar kurmak bu etkinliğin temelini oluşturmaktadır. GENÇLİK programının Eylemleri ile sıkı bir bağ olması gerekmektedir. Farklı ülkelerden en az altı ortak olmalıdır. (18 aya kadar).

17 FİNANSMAN KURALLARI Katılımcıların seyahat masrafları: Seyahat masraflarının %70’i. Proje Masrafları Birim Maliyet Ölçekleri: Çalışma Ziyareti, Değerlendirme Toplantısı, Seminer, Ortaklık Oluşturma Faaliyeti ve Eğitim Kursu için: 54 Avro/gün/katılımcı. İşbaşı Eğitimi, Fizibilite Ziyareti için: 43 Avro/gün/katılımcı İstisnai masraflar: %100’e kadar.

18 BAŞVURU Ağ kurma projeleri için, herhangi bir ortak koordinatör rolünü üstlenmeli ve diğer ortaklar adına kendi ulusal ajansına başvurmalıdır.     Diğer etkinlikler için başvuru ev sahibi organizasyon tarafından kendi ulusal ajansına yapılmalıdır.

19 Faaliyet Süresi (iş günü)
Katılımcı sayısı Kuruluş sayısı İşbaşı Eğitimi 10-20 En fazla 2 En fazla 2 (1 AB’den) Fizibilite Ziyareti 2-3 En fazla 2/Kuruluş En az 2 (1 AB’den) Değerlendirme Toplantısı 10 50 En az 4 (1 AB’den) Çalışma Ziyareti Ortaklık Oluşturma Faaliyeti Seminer Eitim Kursu Ağ kurma 3-15 ay Sınır yok En az 6 (1 AB’den)

20 Eğer gerçekleştireceğiniz projeye aşağıdaki ülkelerden de ortak almak isterseniz Eylem 3.1 başvurusu yapmalısınız. Güneydoğu Avrupa Doğu Avrupa ve Kafkaslar Akdeniz Ortak Ülkeleri Arnavutluk Bosna HersekMakedonya Cumhuriyeti (UNSC’nin 1244/1999 nolu kararı ile) Kosova Karadağ Sırbistan Doğu Ortaklığı Ülkeleri: Ermenistan Azerbaycan Beyaz Rusya Gürcistan Moldova Ukrayna Diğer Ülkeler: Rusya Federasyonu Cezayir Mısır İsrail Ürdün Lübnan Fas Batı Şeria ve Gazze Şeridi Filistin Yönetimi Suriye Tunus

21 Faaliyet Süresi (iş günü)
Katılımcı sayısı Kuruluş sayısı İşbaşı Eğitimi 10-20 En fazla 2 En fazla 2 (1 AB’den 1 KOÜ’den) Fizibilite Ziyareti 2-3 En fazla 2/Kuruluş En az 2 (1 AB’den 1 KOÜ’den) Değerlendirme Toplantısı 10 50 En az 4 (1 AB’den 2 KOÜ’den) Çalışma Ziyareti Ortaklık Oluşturma Faaliyeti Seminer Eitim Kursu Ağ kurma 3-15 ay Sınır yok En az 6 (1 AB’den 3 KOÜ’den)

22


"Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları için Eğitim ve Ağ Kurma" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları