Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı"— Sunum transkripti:

1 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı
BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 25 Mart 2014 ANKARA

2 Sunum İçeriği IPA 1. Dönem 2007-2013 ve BROP
IPA Sistemi Bölgesel Rekabet Edebilirlik OP Proje Seçimi ve geliştirilmesi Proje Süreçleri IPA 2. Dönem Çalışmaları İlk Olarak, 1. Dönem Dönemi Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı hakkında kısaca bilgilendirme ve hatırlatmada bulunacağım. Sonrasında ise 2. Dönem çalışmalarından bahsedeceğim. 2. Dönem de Ülke strateji belgesi, Sektörel Yaklaşım ve Yeni programa ilişkin genel çerçeveyi anlatacağım. Bu sunumu Birimlerimize de sunacağımız için, son olarak ise birimlerimizden programa ilişkin faaliyet yada proje önerilerini talep edeceğiz.

3 KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE
IPA 1. Dönem Avrupa Birliği dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir program çerçevesinde toplamıştır. …… PHARE ISPA SAPARD CARDS TÜRKİYE İçin Katılım Öncesi Mali İşbirliği KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE IPA IPA kapsamındaki mali yardımların temel amacı Türkiye’yi üyelik sonrası “Yapısal Fonlar”ın programlanması, yönetimi ve uygulanmasına hazırlamaktır.

4 IPA YARARLANICISI ÜLKELER
IPA 1. Dönem IPA YARARLANICISI ÜLKELER 11,5 Milyar Avro Aday Ülkeler Türkiye Makedonya Hırvatistan Sırbistan Karadağ Potansiyel Aday Ülkeler Arnavutluk Bosna-Hersek Kosova 4,8 Milyar Avro IPA’NIN BİLEŞENLERİ Bölgesel Kalkınma Alt Bileşenler 1.Geçiş Desteği ve Kurumsal Yapılanma 1,6 2.Sınır Ötesi İşbirliği 0,03 3.Bölgesel Kalkınma 1,8 4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 0,485 5. Kırsal Kalkınma 0,874 1.BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK 2. ULAŞTIRMA 3. ÇEVRE

5 IPA 1. Dönem 2007-2013 PROGRAM OTORİTELERİ İnsan Kaynaklarının
Avrupa Komisyonu Yetkili Akreditasyon Görevlisi (CAO) Ulusal Görevlendirme Yetkilisi (NAO) ULUSAL FON (NF) NIPAC – AB Bakanlığı Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu III. ve IV. Bileşenler için Stratejik Koordinatör (Kalkınma Bakanlığı) III. ve IV. Bileşenler Koordinasyon Komitesi Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi SEKTÖREL İZLEME KOMİTELERİ Geçiş Desteği ve Kurumsal Yapılanma Kırsal Kalkınma Sınır Ötesi İşbirliği PROGRAM OTORİTELERİ Türkiye Delegasyonu Avrupa Birliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı RCOP SMC ENV SMC TRNS. SMC HRD SMC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı RD SMC Merkezi Finans ve İhale Birimi Ulaştırma Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı DENETİM OTORİTESİ Hazine Kontrolörler Kurulu SAYIŞTAY - DIŞ DENETİM

6 2007-2013 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)
IPA 1. Dönem Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) 565 Milyon Avro Bütçe (482 Milyon Avro AB Katkısı) 43 İl (12 Düzey 2) 3 Öncelik 8 Tedbir Sektöre Yatırım Desteği, Program Otoritesi ve Faydalanıcılara yönelik Teknik Yardım 63 Proje 603 Milyon Avro Malumları olduğu üzere Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 565 Milyon avro bütçe ile Ülkemizin Doğu kısmında yer alan 43 il 12 düzey-2 bölgesinde yılları arasında uygulamada olacak şekilde tasarlanmıştır. Programın uygulanması 3 temel öncelik ve 8 tedbir ile gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde program çerçevesinde 63 adet 602 Milyon Avro bütçeye haiz bir proje havuzu oluşturulmuştur. Projeler sektöre yatırım desteği ve Başta IPA birimi olmak üzere programın uygulanması için teknik destek faaliyetlerinden oluşmaktadır.

7 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
IPA 1. Dönem BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ 1.1. Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi, 1.2. Yeni Finansal Araçların Oluşturulması ve Geliştirilmesi, 1.3. Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi, 1.4. Turizm altyapısının geliştirilmesi ile pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin iyileştirilmesi, ÖNCELİK 1 İŞLETME KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI VE GİRİŞİMCİLİĞİN TEŞVİK EDİLMESİ 2.1. İşletmelere temel bilgi ve danışmanlık desteği sağlanması, 2.2. Sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, T E D B İ R L E R ÖNCELİK 2 Programın 3 önceliği ve 8 tedbiri vardır. İlk ve bütçesel olarak en büyük öncelik iş ortamının iyileştirilmesidir. Bu öncelik altında 4 tedbir bulunmakta ve bütçesi 480 Milyon avro olarak planlanmıştır. 2 Öncelik işletme kapasitelerinin artırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesidir. Bu öncelik 2 tedbir ve 58 milyonluk avro bütçesel büyüklüğe sahiptir. 3. Öncelik ise Teknik yardımdır. Bu önceliğin bütçesi 25 milyon avro olup, öncelik 2 tedbir ile hayata geçirilmektedir. TEKNİK YARDIM 3.1. Operasyonel Programın Hazırlanması, Yönetimi, Uygulanması İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Desteklenmesi, 3.2. Tanıtım ve Halkla İlişkiler ÖNCELİK 3

8 Max % 85 AB Min % 15 BSTB Hibe Değil, AB Kurallarına Göre İhale
IPA 1. Dönem MERKEZİ KAMU KURUMLARIMIZ İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE YÖNTEMİ PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİ Max % 85 AB PROJE SUNMAYA UYGUN KURULUŞLAR KAMU KURUMLARI, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, ODA, BİRLİK VE BORSA BENZERİ İŞ DÜNYASI TEMSİLCİSİ ÇATI KURULUŞLAR, DERNEKLER, VAKIFLAR, KOOPERATİFLER, ÜNİVERSİTELER, KSS – OSB YÖNETİMLERİ, ARAŞTIRMA MERKEZLERİ, BELEDİYELER, KAYMAKAMLIKLAR, VB. Min % 15 BSTB Hibe Değil, AB Kurallarına Göre İhale Minör<10Mi. Avro OIS Majör≥10 Mi. Avro MPAF

9 Proje Geliştirme Süreci
IPA 1. Dönem Proje Geliştirme Süreci Hedefler Proje Fikrinin Olgunlaştırılması Proje teklifi İnşaat Mal Alımı Müşavirlik Teknik Yardım PTD Onayı İhale Dokümanlarının Hazırlanması Satın Alma Yüklenici Sözleşme Tekliflerin Değerlendirilmesi İhale İlanı Sonuçlar Basitleştirilmiş haliyle proje sürecini görüyorsunuz. Farklı bileşenlerden oluşan proje teklifi bakanlığımıza geldikten sonra programlama birimimizin desteği ile proje tanımlama dokümanı son haline getiriliyor ve operasyonel anlaşma imzalanıyor. Bundan sonra başlayan ihale sürecinin tamamlanması ile yüklenici firma ile kontrat imzalanıyor ve uygulama süreci başlıyor. Hibe programı olmadığı için uygulama ile ödemeler birlikte yürüyor. Ve taahhüt edilen işlerin yerine getirilmesi ile proje kapanışı gerçekleştiriliyor. Tüm aşamaların izleme ve değerlendirmesi gerçekleştirilmektedir. Uygulama (Hedefe Ulaşma, Sorunun Çözülmesi) Uygulama Ödemeler Proje Kapanışı İzleme

10 SATIN ALINABİLECEKLER

11 Proje Fikrinin Olgunlaştırılması

12 Bütçe AZ

13 Zaman AZ

14 Uygulama 15 Yıl Sürdürülebilir Projeler

15 Olgun Proje Fikri ?? Proje kim için yapılacak?
Harcanan para hangi sorunları çözecek? Projede bittikten sonra kurulan yapılar nasıl devam ettirilecek? Sorunlar mı çözülecek yoksa sadece bina, makine ekipman israfı mı yapılacak? …..

16 2007-2013 Tecrübeleri Çözümden Başlama 4 değil 2+2=4 yada 2x2=4
Eksik Sorun Analizi/talep analizi Gerekçe eksikliği Fiyatlandırma, faaliyetlendirme (çözüm önerisi) eksikliği Zaman planlaması eksikliği Projenin sorun ağacında konumlanamaması

17 Stratejik Yaklaşım/Durum Tespiti
S(G) W(Z) O (F) T

18 Sorunlar (Zayıf yanlar/tehditler)

19 SORUN AĞACI YAKLAŞIMI Üst Sorun Orta Sorun 1 Orta Sorun 2
Alt Sorun-1.1 Alt Sorun-1.2 Alt Sorun-2.1 Alt Sorun-1.1.1 Alt Sorun-1.1.2 Alt Sorun-1.1.3 Alt Sorun-1.1.4 Alt Sorun-1.2.1 Alt Sorun-1.2.2 Alt Sorun-1.2.3 Alt Sorun-2.1.1 Alt Sorun-2.1.2 Alt Sorun-2.1.3 Alt Sorun Alt Sorun

20 ÇÖZÜM AĞACI Üst Çözüm Proje 3 Proje 4 Proje 1 Proje 2 Orta Çözüm 1
Alt Çözüm-1.1 Alt Çözüm-1.2 Alt Çözüm-2.1 Proje 1 Proje 2 Proje 3 Proje 4 Alt Çözüm-1.1.1 Alt Çözüm-1.1.2 Alt Çözüm-1.1.3 Alt Çözüm-1.1.4 Alt Çözüm-1.2.1 Alt Çözüm-1.2.2 Alt Çözüm-1.2.3 Alt Çözüm-2.1.1 Alt Çözüm-2.1.2 Alt Çözüm-2.1.3 Faliyet-1 Faliyet-2

21 A-Proje Fikrinin PTD’ye Dönüşmesi
Gerekçe Durum ve Sorun Analizi Talep Analizi Projenin Ana Faaliyetleri ve Çözüm Yöntemi Faaliyetler (Yapılacaklar, Satın alınacaklar,) Tahmini Bütçe, Zaman Planlaması, Performans Göstergeleri, Uygulamanın Yönetimi Fizibilite Çalışmaları Ek Bilgiler İnşaat’a İlişkin Belgeler, Avan Çizimler, Proforma Faturalar

22 A-Proje Tanımlama Dokümanı Sonrası Olgunlaştırma
Projenin İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve Prag’a Göre İhaleye çıkılması İnşaat İhalesi için 5 Bölümden oluşan ihale dosyası (Tender Dossier) Tedarik İhalesi için Teknik Şartname (Tech. Spec.)dosyası Teknik Yardım ve Müşavirlik İçin İş tanımı (Terms of Reference) dosyası

23 B-Satın Alma İhale ilanın yayınlanması İhalelerin değerlendirmesi
Her bir ihale Proje Sahibi kurum tarafından değerlendirilir (en az 3 kişi) Yüklenici firmanın belirlenmesi Kontratın uygulanmasına başlangıç

24 C-UYGULAMA ve ÖDEME Aylık yönlendirme toplantıları
Yüklenici, Müşavir, Proje Sahibi, BSTB, AB Del. Hak edişler ve ilerleme raporlarının onaylanması Yüklenici firmaya ödemeler ve muhasebe kayıtlarının tutulması Uygulama süresince projenin izlenmesi

25 IPA ???

26 IPA 2014-2020 Sektörler IPA 2. Dönem 2014-2020 POLİTİKA ALANLARI
Geçiş Süreci ve Kapasite İnşası 1. Yönetişim ve Kamu İdari Reformu Alt Sektör 1.1: Sivil Toplum Alt Sektör 1.2: Düzenleyici Reform ve Müktesebat Uyum Mekanizması (RRAAF) Alt Sektör 1.3: Türkiye’nin Birlik Programları ve Ajanslarına Katılımının Desteklenmesi 2. Adalet, İçişleri ve Temel Haklar Alt Sektör 2.1:Yargı ve Temel Alt Sektör 2.2: İçişleri Bölgesel Kalkınma 3. Çevre 4. Ulaştırma 5. Enerji 6. Rekabetçilik ve Yenilik İstihdam, Sosyal Politika ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 7. Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Tarım ve Kırsal Kalkınma 8. Tarım ve Kırsal Kalkınma Bölgesel ve Alansal İşbirliği 9. Sınır Ötesi ve Bölgesel İşbirliği Yansıda 5 politika alanında 9 sektörün ayrıntısını görmektesiniz. Bakanlığımızın sorumlu olduğu sektör Bölgesel Kalkınma politika başlığı altında yer alan Rekabet ve Yenilik sektörüdür.

27 2007-2013 2014-2020 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı
482 Milyon Avro AB Katkısı 43 İl (12 Düzey 2) Sadece Sektöre Yatırım Desteği Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı 368 Milyon Avro AB Katkısı 81 İl (26 Düzey 2) Sektöre Yatırım ve Müktesebatla İlgili Kapasite Geliştirme Desteği dönemi ile yeni sektörel yaklaşımı arasındaki farklara kısaca bakacak olursak; Sonrasında Yansıdan takip edilecek.

28 REKABETÇİLİK VE YENİLİK SEKTÖR DESTEK PROGRAMI
IPA 2. Dönem REKABETÇİLİK VE YENİLİK SEKTÖR DESTEK PROGRAMI ( ) Özel Sektörün Geliştirilmesi KOBİ’lerin ve İşletmelerin Desteklenmesi Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (ortak kullanım üretim ve depolama tesisleri, inkübatörler, iş geliştirme merkezleri vb.) Kümelenme, Ağ Oluşturma ve KOBİ’lerin uluslararasılaştırılması Hizmet Sektörünün ve Altyapısının Desteklenmesi (turizm sektörü ve pilot lojistik projeleri başta olmak üzere) Yaratıcı Endüstrilerin ve Altyapılarının Geliştirilmesi KOBİ’lerin Finansmana Erişiminin Desteklenmesi ve Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi EYLEM 1 Yenilik Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ar-Ge ve İnovasyonun Ticarileştirilmesi Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısının Geliştirilmesi Teknoloji Transferinin Teşvik Edilmesi Sosyal İnovasyonun Desteklenmesi Üniversite Sanayi İşbirliğinin Desteklenmesi Enerji Verimliliği, Temiz Teknolojiler, Endüstriyel Simbiyoz (Ortak yaşam), Yeşil Ekonomiler gibi konularda AR-GE faaliyetleri (İhtisas Ar-Ge merkezlerinin kurulması vb. gibi) Faaliyetler EYLEM 2 Yeni programın da birinci programda olduğu gibi 3 önceliği yada yeni terminoloji ile 3 eylemi olacaktır. Birinci eylem özel sektörün geliştirilmesi olup bütçenin %60’lık kısmının bu eylem için ayrılması planlanmaktadır. Bu eyle daha çok KOBİleri ilgilendirecektir. Eylemin ayrıntılı faaliyetlerinin (eski terminoloji de tedbir) belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir. 2. Eylem Yenilik bütçenin %30’luk kısmını oluşturacaktır. Eylemin ayrıntılı faaliyetlerinin belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir. 3. Eylem ise Kapasite geliştirme olacak ve program bütçesinin %10’luk kısmı bu eylem için ayrılacaktır. (İlk dönem de bu oran %4.5 idi) Bu eylem ile sadece IPA birimi için değil Bakanlığı Birimleri ve Bağlı ilgili kuruluşlar için Teknik yardım ve kapasite geliştirme çalışmaları, Müktesebat uyumu çerçevesinde projeler gerçekleştirilebilecektir. Kapasite Geliştirme Program Otoritesi ve Proje Faydalanıcılarına yönelik Teknik Yardım KOBİ Destek Programları Uygulayan Ulusal Kurumların Kapasitesinin Geliştirilmesi (BSTB, KOSGEB, TÜBİTAK ) KOBİ’lerin Topluluk Programlarına katılımının arttırılması (Horizon 2020, COSME) EYLEM 3

29 TEŞEKKÜRLER Telefon: 201 69 51 e-posta: ipa@sanayi.gov.tr
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı Telefon: e-posta: Web adresi: ipa.sanayi.gov.tr


"Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları