Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ÇEVRE SEKTÖRÜ Sedat KADIOĞLU Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı Tel: 207 54 11 Faks:207 54 54 e-posta:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ÇEVRE SEKTÖRÜ Sedat KADIOĞLU Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı Tel: 207 54 11 Faks:207 54 54 e-posta:"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ÇEVRE SEKTÖRÜ Sedat KADIOĞLU Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı Tel: 207 54 11 Faks:207 54 54 e-posta: skadioglu@cevreorman.gov.tr

2 SUNUMUN İÇERİĞİ 1) Türkiye – AB İlişkileri 2) Projeler 3) AB sürecinde Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar 4) AB Müzakerelerine Hazırlık Çalışmaları ve Son Gelişmeler 5) Problemler

3 TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ   1999 Helsinki Zirvesi – Adaylık statüsü   16-17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi   3 Ekim 2005 Müzakarelere yönelik Tarama sürecinin başlangıcı  Katılım Ortaklıgı Belgesi (KOB)  AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program (UP)

4 TÜRKİYE İÇİN ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (2002)   Projenin Bileşenleri: 1- Yüksek Maliyetli Çevre Yatırım Projelerinin Planlanması: Bu projenin sonucu ile ilgili olarak; Direktiflere önerilen geçiş süreleri  Tehlikeli Atıklar Direktifi14 yıl  Düzenli depolama Direktifi9 yıl  Ambalaj atıkları Direktifi6 yıl  Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi10 yıl  İçme suyu Direktifi10 yıl  Su Çerçeve Direktifien az 10 yıl  Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Direktifi7 yıl

5 TÜRKİYE İÇİN ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (2002) Projenin Diğer Bileşenleri: 2- Çok Ülkeli Çevre Programları:  AC-IMPEL Ağı ile Çevre Mevzuatının Uygulanması ve Yürütülmesinde Kapasitenin Geliştirilmesi  Türkiye’de Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması 3- Doğa 4- Kurumsal Yapılanma ve Çevresel Bilgiye Erişim

6 2003 MALİ İŞBİRLİĞİ - HAVA KALİTESİ, KİMYASALLAR VE ATIK YÖNETİMİ ALANINDA TÜRKİYE DESTEK PROJESİ Proje’nin bileşenleri Proje’nin bileşenleri;  Hava Kalitesi Sektörünün AB mevzuatına uyumlaştırılması ( 2 AB Direktifi )  Türkiye’de Atık Yönetimi Kapasitesinin Güçlendirilmesi ( 6 AB Direktifi )  Ulusal Kimyasallar Sektörünün AB Mevzuatına Uyumlaştırılması ( 2 AB Direktifi )

7 2004 MALİ İŞBİRLİĞİÖZEL ATIK YÖNETİMİ VE GÜRÜLTÜ ALANINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 2004 MALİ İŞBİRLİĞİ - ÖZEL ATIK YÖNETİMİ VE GÜRÜLTÜ ALANINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ  “Özel Atık Yönetimi Projesi” (4 AB direktifi)  “Gürültü Yönetimi projesi” (1 AB direktifi) 2005 YILI MALİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLAMASI ÇALIŞMALARI  Çanakkale Katı Atık Yönetimi Projesi ( 15,14 milyon Euro )  Kuşadası Atık Yönetimi Projesi ( 20,21 milyon Euro)  Çok ülkeli Projeler ( Phare )

8 2006 YILI MALİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLAMASI ÇALIŞMALARI  Türkiye’de Çevresel Bilgi Değişim Ağının Kurulması Projesi ( 11,5 milyon Euro )  Nevşehir Atıksu Arıtımı Projesi ( 8,751 milyon Euro )  Tokat Atıksu Arıtımı Projesi ( 13,606 milyon Euro )  Amasya (16,8 m. Euro), Kütahya ( 17,9 m. Euro) ve Bitlis (12 m. Euro ) Katı Atık Yönetimi Projeleri

9 2007 YILI MALİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLAMASI ÇALIŞMALARI Kabul edilenler:  Marmara Bölgesi Hava Kalitesi Alanında Teknik Yardım Dahil olmak üzere Bölgesel Kurumsal Yapılanma Projesi  AB Çevre mevzuatının Yakınlaştırılması Alanında Çevre ve Orman Bakanlığının Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Şartlı kabul edilenler:  AB Katılım Sürecinde Ulusal Ormancılık Stratejisi & Programının Uygulanmasına Yönelik Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi  Doğa Koruma Alanında Kapasite Artırımı ve Türkiye’deki Biyoçeşitlilik Mevcut İzleme (bilgi) sistemlerinin güçlendirilmesi Projesi

10 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER ÇALIŞMALAR  İLERLEMENİN İZLENMESİ 10. YIL PROJESİ  LIFE III. ÜLKELER PROGRAMI  MATRA-PSO İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI  AVRUPA ÇEVRE AJANSI  TAIEX

11 ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) Sektörel Uyum bazında Toplam Yatırım İhtiyaçları ( 2007 – 2023) SEKTÖRLERYatırım İhtiyaçları Milyon AvroOran Su 33,9690.58 Katı Atık 9,5600.16 Hava 4280.007 Gürültü 00 Kimyasallar 00 IPPC 14,7850.25 Doğa Koruma 2640.004 Toplam 59,0061.00

12 ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) Sektörel Uyum bazında Toplam Yatırım İhtiyaçları ( 2007 – 2023)

13 AB Uyum Süreci Kamu Sektörü yatırım ihtiyaçları ve toplam finanman, milyon Avro

14 AB MÜZAKERELERİNE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI VE SON GELİŞMELER  Müzakere sürecinde ülke deneyimleri  Çevre faslı ile ilgili tarama süreci  IPA (Katılım Öncesi Mali Araç) 2007-2013: (5 bileşen -  IPA (Katılım Öncesi Mali Araç) 2007-2013: (5 bileşen - Taslak bütçesi 10.2 milyar Euro)   IPA – Çevre Operasyonel Programı  IPA için önceliklendirme listesi

15 AB MÜZAKERELERİNE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI VE SON GELİŞMELER  5491 Sayılı Yeni Çevre Kanunu ( 13 Mayıs 2006 )  Sürdürülebilir kalkınma ilkesi  Kirleten öder prensibi, kullanıcı sorumluluğu  Ekonomik araçların kullanımı  Artan cezalar

16 PROBLEMLER   Kurumların kapasitesinin yetersiz olması ( Bakanlıklar ve belediyeler )   Kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun yeterli seviyede olmaması   Kamu ve özel sektör ile ilgili yeterli işbirliğinin olmaması   Çevreye ayrılan finansmanın yeterli olmaması

17 Teşekkür Ederim… Teşekkür Ederim…


"TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ÇEVRE SEKTÖRÜ Sedat KADIOĞLU Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı Tel: 207 54 11 Faks:207 54 54 e-posta:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları