Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Valilikler koordinasyonunda illerde yapılan çalışmaların Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi ve AB İletişim Stratejisi’ne katkı sağlaması İçişleri Bakanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Valilikler koordinasyonunda illerde yapılan çalışmaların Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi ve AB İletişim Stratejisi’ne katkı sağlaması İçişleri Bakanlığı."— Sunum transkripti:

1 Yerelde AB Çalışmalarının 2010/6 Sayılı Genelge Çerçevesinde Değerlendirilmesi

2 Valilikler koordinasyonunda illerde yapılan çalışmaların Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi ve AB İletişim Stratejisi’ne katkı sağlaması İçişleri Bakanlığı DİAB, AB Bakanlığı ve Valilikler arasında daha etkin bir işbirliği ihtiyacı GEREKÇE Valiliklerce yürütülen ve/veya koordinasyonu sağlanan AB çalışmalarının daha etkin yürütülmesi, illerin potansiyelinin değerlendirilmesi İlgili kurumların ve personelin görev tanımlarının belirlenmesi

3 AB UDYK 2010/6 Sayılı Genelge Değişiklik Önerileri
3 ayda bir Vali veya Temas Noktası Başkanlığında Ocak ve Eylül aylarında Vali Başkanlığında Kaymakamlar, il müdürleri, belediye bşk.yrd, rektör yrd., ticaret sanayi odaları… İlde AB konularında çalışan veya çalışabilecek olan kurumlar arasından vali tarafından belirlenen kamu-özel-sivil toplum temsilcileri Sekretarya görevi İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nde Sekretarya görevi Büyükşehirlerde YİKOB bünyesinde Geçici Birim olarak kurulacak birimlerde veya il müdürlükleri ile ilişkilendirilmiş birimlerde (UDYK sekreterya görevinin ilgili kurumlarla işbirliği içinde paylaşımı - sahiplenme)

4 AB UDYK’NIN GÖREVLERİ Diğer Değişiklik Önerileri
AB müzakere süreci çerçevesinde gerçekleştirilen düzenlemeler konusunda ve ihtiyaç duyulması halinde, ilgili Bakanlık ile birlikte il düzeyinde çalışmalar yapmak İlde ihtiyaç duyulan eğitim konularını AB Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde programlamak Valilik AB Birimi koordinasyonunda, ilgili yılın AB UDYK sekretarya görevini üstlenen kurum ile birlikte hazırlanan yıllık AB faaliyet raporlarını onaylamak Her senenin Ocak ve Haziran aylarında AB UDYK toplantılarında ele alınabilecek gündem önerilerini hazırlamak

5 AB UDYK’NIN GÖREVLERİ DEĞİŞMEYEN HUSUSLAR
AB İletişim Stratejisi çerçevesinde, sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna katkı sağlamak Çalışma grupları oluşturmak ve hazırlanan raporları değerlendirmek Kurumların proje hazırlama ve yürütme faaliyetlerine destek olmak

6 VALİLERİN GÖREVLERİ Bazı Değişiklik Önerileri
Yabancı dil bilgisini haiz, AB ile ilgili konularda tecrübeli ve tercihen daha önce AB Temas Noktası olarak görev yapmış bir Vali Yardımcısını AB Temas Noktası olarak görevlendirmek AB UDYK üyelerinin etkin çalışmalarına yönelik tedbirleri almak YİKOB ve valilik AB birimleri arasındaki işbirliğine katkıda bulunmak «Valilik AB Birimleri»nin ihtiyaç duyduğu fiziki ortamın ve koşulların oluşturulmasını sağlamak Valilik AB birimleri ve ilgili il müdürlükleri arasındaki iletişim ve eş güdümü güçlendirmek

7 VALİLERİN GÖREVLERİ DEĞİŞMEYEN HUSUSLAR
İldeki kurumları AB sürecine katkı sağlayacak çalışmalar yapmaları yönünde teşvik etmek Yerel medyada AB sürecine ilişkin ön yargıları giderici ve bilgilendirici çalışmalar yapmak AB projelerinin uygulanmasına, tanıtımına ve yaygınlaştırılmasına destek olmak

8 İl AB Daimi Temas Noktası
İL AB TEMAS NOKTASI 2010/6 Sayılı Genelge Değişiklik Önerileri İl AB Daimi Temas Noktası İi AB Temas Noktası Valiye verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek AB sürecinin yerelde sahiplenilmesini temin için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak Görev tanımı detaylandırılmış değil AB Temas Noktası olarak görevlendirilecek kişilerin ildeki görev sürelerine dikkat edilmesi, kısa süreli görevlendirme yapılmaması veya bu konuda gerekli tedbirlerin alınması

9 VALİLİK AB BİRİMİ GÖREVLERİ
Değişiklik Önerileri ile Birlikte AB UDYK’nın sekretaryasını yürütmek Kurumlara ve STK’lara teknik destek vermek AB ile ilgili yapılan tüm çalışmaları içeren bir Yıl Sonu Faaliyet Raporu hazırlamak AB işleri ve AB fonlarının kullanımına ilişkin eğitim ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarını tespit etmek Yerel yönetimlerle ve ilgili paydaşlarla işbirliği çalışmaları yapmak İlde bilgilendirme ve iletişim etkinlikleri düzenlemek AB destekli projelerin takibini yapmak ve il proje envanterini tutmak

10 VALİLİK AB BİRİMLERİ Bazı Değişiklik Önerileri
Tüm birimler için tek isim: Valilik AB Birimi YİKOB bünyesinde “Geçici Birim” veya Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “Birim” İllere özgü “Çalışma Yönergeleri” İllere özgü “Yıllık Çalışma Planı”

11 VALİLİK AB BİRİMLERİ Valilik AB Birimlerine İlişkin Vali’den Beklentiler Personel sayısının belirlenmesinde; ilin nüfus büyüklüğü ve AB alanında yürüttüğü çalışmalara göre ihtiyaçları gibi ölçütlerin dikkate alınması Uygun fiziki ortamın ve koşulların oluşturulması İhtiyaç duyulan mali kaynağın öncelikle Valilik kaynaklarından finanse edilmesi Personel devamlılığının sağlanması, personel görev ve sorumluluklarının açık bir şekilde tanımlanması

12 VALİLİK AB BİRİMİ PERSONELİ
Valilik AB Birimi Personeline İlişkin Vali’den Beklentiler Büyükşehir olan illerde en az 3; diğer illerde en az 2 personelin valilik AB birimi bünyesinde görevlendirilmesi AB ile ilgili konularda tecrübeli veya bilgili personel arasından Valilikçe uygun görülenlerin “Valilik AB Birimi Görevlisi” olarak görevlendirilmesi “Birim Koordinatörü”nün AB ve proje yönetiminde en az 3 yıl deneyimli, yabancı dile hakim personel arasından seçilmesi Kadro ve özlük haklarına ilişkin hususların İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmesi

13 İlginiz için teşekkürler
Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Koordinatör Proje Uygulama Başkanlığı


"Valilikler koordinasyonunda illerde yapılan çalışmaların Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi ve AB İletişim Stratejisi’ne katkı sağlaması İçişleri Bakanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları