Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4 ARALIK 2009 İZMİR TTB-UDEK TSG Çalışma Grubu Raporu KISA DEĞERLENDİRME RAPORU Grup Adına Sunum: Türk Toraks Derneği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4 ARALIK 2009 İZMİR TTB-UDEK TSG Çalışma Grubu Raporu KISA DEĞERLENDİRME RAPORU Grup Adına Sunum: Türk Toraks Derneği."— Sunum transkripti:

1 4 ARALIK 2009 İZMİR TTB-UDEK TSG Çalışma Grubu Raporu KISA DEĞERLENDİRME RAPORU Grup Adına Sunum: Türk Toraks Derneği

2 Katılımcı D ernekler & T emsilciler 1.Adli Tıp Uzmanları Derneği (Dr. Kadir Özağ) 2.Ege ÜTF Halk Sağlığı AD (Dr. Işıl Ergin, Dr. Ece Fidan Küçük, Dr. Gökçe Aslan) 3.Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (Dr. Türkan Günay, Dr. Dilek Aslan) 4.Spor Hekimleri Derneği (Dr. Çetin İşlegen) 5.Türk Anatomi Derneği (Dr. İpek Ergür) 6.Türk Geriatri Derneği (Dr. Dilek Aslan) 7.Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (Dr. Sevinç İnan) 8.Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (Dr. Fatih Bora) 9.Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (Dr. Semra Kurutepe) 10.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (Dr. Murat Topalan) 11.Türk Nöroloji Derneği (Dr. Muhteşem Gedizoğlu) 12.Türk Nöroşirurji Derneği (Dr. Ethem Beşkonaklı) 13.Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)(Dr. Halit Pınar) 14.Türk Toraks Derneği (Dr. Osman Elbek) 15.Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği (Dr. Mehtap Kartal) 16.Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (Dr. İbrahim Ötgün) 17.Türkiye Psikiyatri Derneği (Dr. Şebnem Pırıldar) 18.TTB-UDEK (Dr. Dilek Aslan, Dr. Ali Özyurt; Kolaylaştırıcılar)

3 TTB-UDEK TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞMA PLANI 04 Aralık 2009 Kolaylaştırıcılar: Dr. Dilek Aslan, Dr. Ali Özyurt 10.00-10.30:Çalışma Grubu Çalışma Yöntemi ve İçerik İle İlgili Paylaşım 10.30-11.00:Katılımcı Dernek Temsilcilerin Görüşlerinin Alınması 11.00-11.15: ARA 11.15-13.00: Katılımcı Dernek Temsilcilerinin Sunumları-I 13.00-14.00: ARA 14.00-15.30: Katılımcı Dernek Temsilcilerinin Sunumları-II Ana Oturum İçin Sunum Hazırlığı Geleceğe Yönelik Planlama/Tartışma 15.30: 16.00: ARA 16.00-17.30: Çalışma Gruplarının Raporlarının Sunulması

4 SÜREÇ-1 TTB-UDEK TSG çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Bilgilendirme/sunu sonrasında dernek temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 1.TTB-UDEK’in koordinasyon rolü 2.Derneklerin TSG çalışma grubunu kurması konusunda desteğin sürdürülmesi 3.Derneklerin TTB-UDEK tarafından yönlendirilen dokuman/duyuru/görüş talebi/vb. etkinlikleri YK yapısına ve üyelerine iletme konusunda geliştirilmesi gereken konulara öncelik verilmesi 4.Dernek web sayfalarında TTB-UDEK bölümünün yapılabilmesi 5.Dernekler arası ortak çalışmaların geliştirilmesi 6.Derneklerin yaptıkları çalışmaların daha görünür kılınabilmesi için aktivitelere ilişkin iletimlerin TTB-UDEK’e akışının sürekli ve hızlı bir biçimde sağlanması 7.Kamuoyu oluşturma aşamasında medya desteğinin sağlanabilmesi (profesyonel destek, dernek olanaklarının geliştirilmesi, vb) 8.Derneklerin medya takip sistemlerinin kurulması (TTB rolü?—iletişim?...TTB – BASINDAN HABER LİSTESİ) 9.Alana özel doğrudan/dolaylı engellerin paylaşılma gereği/çözümler üretilebilmesi (örn: kadavra sorunu, vb)

5 SÜREÇ-2 Derneklerin TSG çalışmaları ile ilgili sunular tamamlanmıştır. 1. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 2. Spor Hekimleri Derneği 3. Türk Toraks Derneği 4. Türk Geriatri Derneği 5. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği 6. Türk Nörüşirurji Derneği

6 SÜREÇ-3 Sunum yapmadan görüş bildiren dernekler olmuştur. 1. Türkiye Psikiyatri Derneği 2. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği 3. Türk Nöroloji Derneği 4. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) 6. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği 7. Türk Anatomi Derneği 8. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 9. Adli Tıp Uzmanları Derneği 10.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

7 SÜREÇ-4 Geleceğe Yönelik Planlama: 1.TTB-UDEK ve dernekler arasındaki iletişimin gelişmesi için derneklerin kurumsal yapılanmalarını tamamlamaları 2.Toplumun yanlış bilgilendirilmesi üzerinden yaptırımların uygulanabilirliğinin sağlanması, derneklerin HEMEN yanıt vermelerinin sağlanması (Gerekli destek-iletişim sağlanması— örneğin etik çalışma grubu deneyimleri) 3.Tıp eğitiminde TSG çalışmalarının geliştirilmesi konusunda çalışma—derneklerin kendi alanlarında özel çalışma/uyarı yapabilmesi/kapasite geliştirebilmesi (müfredat incelemesi, öneri geliştirilmesi, vb) 4.Ulusal verilerin toparlanması (derneklerin kendi alanlarındaki TSG önceliklerinin saptanabilmesi) 5.En sık görülen sorunlardan TÜTÜN konusunda uzmanlık derneklerinin tüm etkinliklerini yaygınlaştırmaları, tütün kontrolü konusunda farkındalık yaratabilmeleri 6.El hijyeni ile ilgili çalışmaların genişletilmesi 7.Sağlığın politik yönlerinin de tartışılması, derneklerde bu konuların da incelenmesi, öncelenmesi—Derneklerin Sağlık Politikaları Çalışma Grubu kurulması

8 TEŞEKKÜR EDERİZ


"4 ARALIK 2009 İZMİR TTB-UDEK TSG Çalışma Grubu Raporu KISA DEĞERLENDİRME RAPORU Grup Adına Sunum: Türk Toraks Derneği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları