Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ VE GÜMÜŞLÜK BELEDİYESİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUĞLA ÜNİVERSİTESİ VE GÜMÜŞLÜK BELEDİYESİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ VE GÜMÜŞLÜK BELEDİYESİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ
Mehmet TİRE Gümüşlük Belediye Başkanı

2 Gümüşlük Belediyesi; Bodrum yarımadasının; kültür, turizm
ve sanata önem veren, proaktif, güler yüzlü ve bilgili çalışanlarıyla, hizmet odaklı örnek bir belediyesi olma vizyonuyla hareket eden bir belde belediyesidir.

3 GÜMÜŞLÜK’ÜN İHTİYAÇLARI
Bölgenin çevresel, sosyal ve kültürel altyapısının geliştirilmesi yoluyla yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve iktisadi kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla belde halkının bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler, Nitelikli insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler, Tarımsal kapasitenin artırılmasına yönelik faaliyetler, Balıkçılık ve su ürünleri kültür yetiştiriciliğine yönelik faaliyetler, Kültür ve turizm değerlerinin tanıtılması, turizmin çeşitlendirilmesine yönelik faaliyetler,

4 GÜMÜŞLÜK’ÜN İHTİYAÇLARI
Kırsal alanda yaşam kalitesinin artırılması ve Doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik faaliyetler, Dil öğrenimine yönelik yapılacak çalışmalar, Kadın, engelli ve genç alanlarında çalışan kurumların işbirliği yaparak, çalışma alanlarıyla ilgili konularda farkındalık meydana getirmeye yönelik faaliyetler, Eğitim kurumları arasında bir ağın kurulmasına yönelik yapılacak çalışmalar ( örnek: Hayat Boyu Eğitim (LLP) Programı ), Yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler,

5 GÜMÜŞLÜK’ÜN İHTİYAÇLARI
Türkiye ve AB'de bulunan müzeler arasında bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına yönelik çalışmalar (Myndos antik kente ait kalıntılar hakkında tüm bilgilerin paylaşılması), Bölge genelinde kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak, insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projelerinin desteklenmesine yönelik faaliyetler, Sosyal bütünleşme ve dayanışmanın artırılması, hoşgörü, sosyal diyalog ve ortaklık kültürünün geliştirilmesi faaliyetleri,

6 GÜMÜŞLÜK’ÜN İHTİYAÇLARI
Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile Bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini arttırıcı faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar, İstihdam artırıcı projeler geliştirmek, mevcut işçilerin kabiliyetlerini artırıcı eğitimler düzenlemeye yönelik faaliyetler, Dezavantajlı grupların ekonomik, sosyal ve kültürel uyum sorunlarının azaltılmasına yönelik yapılacak çalışmalar,

7 GÜMÜŞLÜK’ÜN İHTİYAÇLARI
Kültürel değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına ve Restorasyona yönelik yapılan çalışmalar bizim için çok önem arz etmektedir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve Bölge’deki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek vermelerini sağlanmak amacıyla Muğla üniversitesi ile gerçekleştirilecek ortak çalışmalar Gümüşlük’e büyük katkı sağlayacaktır.

8 Bu bilgiler ışığında yapılan incelemelerde, Üniversiteniz
ve Belediyemiz arasında aşağıda belirtilen birimlerinizle ortak projeler yürütülebileceği değerlendirilmiştir. 1- MÜKÜMER (Muğla Yöresinin Tarihi ve Kültürel Mirasını Araştırma ve Uygulama Merkezi) 2- MÜTİMER (Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

9 3- MÜTEK-ARGE (Muğla Üniversitesi Temiz Enerji
Kaynakları Araştırma ve Geliştirme Merkezi) 4- MÜNİBAM (Muğla Üniversitesi Arıcılık ve İpekböceği Araştırma ve Uygulama Merkezi) 5- MÜKAMER (Muğla Üniversitesi Kadın Çalışmaları 6- MÜYOM (Muğla Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme

10 MÜKÜMER (Muğla Yöresinin Tarihi ve Kültürel
Mirasını Araştırma ve Uygulama Merkezi) Beldemizdeki tarihi ve kültürel mirasın araştırılması ve kayıt altına alınması gerçekleştirilebilir.

11 MÜTİMER (Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği
Araştırma ve Uygulama Merkezi) Beldemizde bulunan Turistik işletmeler ile ortak çalışmalar ve Eğitimler gerçekleştirilebilir, halka yönelik Pansiyon İşletmeciliğini geliştirici yönde eğitimler yapılabilir.

12 MÜTEK-ARGE (Muğla Üniversitesi Temiz Enerji
Kaynakları Araştırma ve Geliştirme Merkezi) Beldemizde kullanıla-bilecek alternatif enerji kaynakları konusunda çalışmalar yapılabilir.

13 MÜNİBAM (Muğla Üniversitesi Arıcılık ve
İpekböceği Araştırma ve Uygulama Merkezi) Beldemizde yaşayan ev kadınlarının özellikle ipekböceği yetiştiriciliği konusunda eğitilerek ekonomiye aktif katılımları sağlanabilir.

14 MÜKAMER (Muğla Üniversitesi Kadın Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama Merkezi) Beldemizde yaşayan kadınlarımızın sosyal yaşama katılımları, bilinçlendirilmeleri, üretken bireyler olarak topluma katılımları konusunda eğitimler verilebilir.

15 MÜYOM (Muğla Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme
Araştırma ve Uygulama Merkezi) Beldemizin coğrafi, fiziki, beşeri, nüfus, eğitim ve gelir durumlarını içeren ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirilebilir.

16 Gerçekleştirilecek çalışmalarda belediyemiz;
Gelen eğitimcilerin konaklama ve yemek giderlerini karşılayabilir, Eğitim mekanını sunabilir, Eğitimde kullanılacak ve dağıtılacak basılı materyalleri hazırlayabilir,

17 Çalışma kapsamında alınması gereken resmi izinler varsa, kanunlar çerçevesinde belediyemiz bu izinlerin alınması konusunda gerekli çalışmaları yapabilir, Gerçekleştirilen çalışma sonucunda hazırlanıp, gerekli yerlere ulaştırılacak raporların hazırlık ve teslimlerinde gerekli çalışmaları yapabilir, Yapılacak her türlü çalışmada belediye konuyla ilgili personel desteği sağlayabilir.

18 Gümüşlük Belediye Başkanı
TEŞEKKÜRLER!.. Mehmet TİRE Gümüşlük Belediye Başkanı


"MUĞLA ÜNİVERSİTESİ VE GÜMÜŞLÜK BELEDİYESİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları