Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILANLAR ERNEĞİNİN AMACI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILANLAR ERNEĞİNİN AMACI"— Sunum transkripti:

1 ANKARA YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILANLAR ERNEĞİNİN AMACI
18 Yaşını doldurduktan sonra yurttan ayrılmak zorunda olan gençlerimizin sorunlarını en aza indirecek ya da sorun olmaktan çıkarıp topluma kazandırılmaları ile ilgili çalışmalar yapmak, Bu çalışmaları ilgili kurumlarla paylaşarak hayata tutunmaları ve kendi ayakları üzerinde kalabilmeleri için destek verilmesi gereken konularda bilgilendirme yapmak, Takip mekanizması oluşturulmasını sağlamak, yapılan çalışmalarla yaşanabilecek olumsuz durumlardan korunmalarını sağlamak. ANKARAYURTAYDER

2 1- 18 YAŞINI DOLDURDUKTAN SONRA YURTTAN ÇIKAN GENÇLERİN İŞE YERLEŞTİRİLME SORUNLARI
Ülke genelinde her yıl ortalama 1500 çocuk kurum bakımından ayrılmaktadır. Zorunlu eğitim sürelerinde yapılan değişiklikler nedeniyle ilkokul ve ilköğretim mezunlarının istihdam edilememiş olup, hali hazırda yaklaşık 4500 çocuk işe yerleştirilmek üzere sınav beklemektedir. ÇÖZÜM ÖNERİSİ: İşe girmek için sırada bekleyen çocukların tamamının işe yerleştirilmesinin sağlanması, 2828 Sayılı yasanın Ek1 maddesi gereği hali hazırda işe yerleştirilmek üzere sırada bekleyen çocuklarımıza, bir kereye mahsus kadro şartına bakılmaksızın sınavsız işe yerleştirilebilmesi için yasal düzenleme yapılması(Belediye, Belediye Şirketleri, Bankalar dahil) Haksız çeşitli nedenlerle reşit olmadan korunma kararları kalkan veya 657 Sayılı yasa gereği işe girme şartlarını taşımayan kişileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlandığı öğrenilen merkezi sınav sistemi öngören yasal düzenlemenin bir an önce yasalaşmasına destek olunması, ANKARAYURTAYDER

3 S.K. İLE KURUMLARIN 1000/1 ORANINDA KONTENJAN AYIRMA ZORUNLULUĞUNA RAĞMEN SINAV AÇMAMA SEBEPLERİNE İLİŞKİN SORUNLAR SORUN : Sınav açan kamu kurumları, genellikle yüksek öğrenim mezunlarına uygun kadro ayırıp bunlar arasından sınav yapmaktadır. Özellikle son dönemlerde tüm kamu kurumlarında yaygınlaşan özel hizmet alımı uygulamaları nedeniyle ilkokul ve ilköğretim mezunu gençler işe yerleşememektedir. ÇÖZÜM ÖNERİSİ : Kamu kurumları atama yapacakları kadroları belirlerken sırada bekleyen kişilerin mezun oldukları bölümleri dikkate alarak kadro ayırmamaktadır. (Ör. MEB genelde hizmetli almakta, öğretmenlik mezunlarına kadro ayırmamaktadır.) Benzer uygulamaların çeşitli nedenlerle reşit olmadan korunma kararları kalkan veya Sayılı yasa gereği işe girme şartlarını taşımayan kişileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlandığı öğrenilen merkezi sınav sistemi öngören yasal düzenlemenin bir an önce yasalaşmasına destek olunması, ANKARAYURTAYDER

4 3- 18 YAŞI HENÜZ DOLDURMADAN KORUMA KARARI KALDIRILANLAR VE BU NEDENLE 3413 SK DAN FAYDALANAMAMIŞ OLANLAR SORUN : Kurum bakımında iken reşit olmadan haksız ve gerekli incelemeler yapılmadan korunma kararları kalkan veya 3413 Sayılı yasa gereği işe girme şartlarını taşımayan kişiler, daha sonraki hayatlarında da ciddi sorunlar yaşamakta, düzenli bir iş bulmakta çok zorlanmaktadırlar. * Koruma Kararı 18 yaşından önce bir çok nedenlerle kaldırılmış çocuklarımızın yıllarca devletin kendilerine sağlamış hiçbir haktan faydalandırılmadığı şuan geçimini sağlayacak gelirlerinin bile olmadığı tespit edilmiş kişilerin, * Koruma Kararının Kaldırılması nedeniyle koruma kararlarının tekrar kazanılması hususunda dava açmış ve davaları devam ediyor olanların, * Yıllarca yetiştirme yurdu yada yuvalarında kalmış olmalarına rağmen dosyaları kayıp olduğu için devletin verdiği hiçbir haktan faydalandırılmamış olanlar için, * Ailelerine Ayni nakdi yardım verilmesi taahhüt edilmiş ancak ödemelerin birkaç ay sonra koruma kararlarının kalktığı bahanesi ile kesilmiş, hem yurttan çıkarılan hem de devletin sağladığı herhangi bir haktan faydalandırılmayanlar için, ÇÖZÜM ÖNERİSİ : * Yukarıda sayılan sebepler nedeni ile koruma kararları haksız yere kaldırılmış aile yanına ayni nakdi yardım adı altında gönderilmiş ve madur olmuş kişiler içinde 3413 S. K. dan faydalandırılmaları için ilgili kanunda sınava girme şartlarında düzenleme yapılması, ANKARAYURTAYDER

5 S.K İLEİŞE YERLEŞTİRİLEN ANCAK KURUMLARINDA YAŞADIKLARI ÇEŞİTLİ PROBLEMLER NEDENİ İLE MÜSTAFİDURUMA DÜŞMÜŞ KİŞİLERİN SORUNLARI SORUN : Çeşitli nedenlerle işten çıkarılmış veya müstafi sayılmış gençlerin, bir kereye mahsus kadro şartına bakılmaksızın tekrar eski kadroların dönebilmelerine yönelik düzenleme yapılması, ÇÖZÜM ÖNERİSİ : * İşe giren gençlerin iş yerinde yaşadıkları sorunlarının iletilmesi, çözümü ve iş yerinde yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi verebilecekleri iletişim kanalının oluşturulması ile işten atılmaların önüne geçilmesi amacı ile, Müstafi duruma düşmüş gençlerimizin tekrar kurumlarına kazandırılmaları için çalışmalar yapılması, bunun için müstafi duruma düşmüş kişilerin açıktan atama yoluyla tekrar işlerine döndürülmeleri için acilen çalışma yapılması gerektiği, ANKARAYURTAYDER

6 SAYILI KANUNLA İŞ SAHİBİ OLMUŞ ANCAK MADDİ YETERSİZLİKLER DOLAYISI İLE EV SAHİBİ OLAMAYANLAR İÇİN TOKİ İLE YAPILACAK PROTOKOL SORUN : Normal aile bireyleri gibi Anne ve Babadan maddi ve manevi destek alamayan kardeşlerimizin çok büyük bir bölümü hayatları boyunca barınacakları bir eve sahip olamamaktadırlar. ÇÖZÜM ÖNERİSİ : * 2828 Sayılı yasanın Ek1 maddesi kapsamında olan çocuklara, Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilmesi için 2985 sayılı Toplu Konut Yasasının ek-2. maddesinde yasal düzenlemeler yapılması. * Toki İle Aile Bakanlığı Arasında yapılacak bir protokolle devlet kurumlarına yerleştirilmiş gençlerimizin ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak için, maaşlarından yapılacak faizsiz, peşinatsız, hesaplarından otomatik ödeme  ile maaşlarının 5/1 oranında kesinti yapılarak ev sahibi olmalarına yardımcı olunması, ANKARAYURTAYDER

7 S.K. İLE SUÇA BULAŞAN ÇOCUKLARIN TEDAVİ SÜRECİ İÇİN REHABİLİTE MERKEZLERİNİN HALEN KURULMAMIŞ OLMASI SORUNU SORUN : Madde bağımlısı gençlerin ve çocukların tedavi olabilecekleri Madde Bağımlıları Tedavi Merkezleri ülke düzeyinde yetersizdir. * 5395 sayılı yasayla suça bulaşan çocuklarla bir arada yetişen çocukların yurttan ayrıldıktan sonra işlerinde ve evliliklerinde başarısız olmuş ve bu durumda olan kişiler her hangi birinden yada kurumlarından destek alamadıkları için yuvaları dağılmış ve işlerini kaybetmek durumunda kalmışlardır. ÇÖZÜM ÖNERiSİ : * Sağlık Bakanlığı tarafından genç ve çocukların yatılı tedavi görebilecekleri Madde Bağımlıları Tedavi Merkezlerinin yeterli sayıda ivedilikle oluşturulması ve yaygınlaştırılması, ANKARAYURTAYDER

8 7- 30/03/2012 TARİHLİ VE 6282 KANUN NUMARASI İLE MİİLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILAN YASASI İLK VE ORTAOKUL MEZUNLARININ 3413 S.K DAN YARARLANMALARINA ENGEL OLUŞTURMAKTADIR. SORUN : Milli Eğitim Bakanlığının uygulamasına geçmiş olmasından dolayı yılı itibarı ile ilk ve ortaokul mezunu olan ancak diploma alamayan kişiler 3413 SK yararlandırılmıyorlar. Sebebi ise zorunlu eğitim 12 yıla çıkarıldığı için ancak 12 yıllık eğitim sonunda diploma alabiliyor olmalarından kaynaklanıyor. ÇÖZÜM ÖNERiSİ : yılı itibarı ile ilk ve ortaokul mezunu olan ancak diploma alamayan kişiler 3413 SK ile form A belgesi doldurabilmeleri için almış oldukları öğrenim belgesinin diploma yerine geçmesi gerekmektedir. 657 devlet memuru kanununda diploma ibaresi geçmesinden dolayı yaşanan bu sıkıntının giderilmesi gerekmektedir. 2828 sayılı yasa ile koruma altına alınmış gençlerin milli eğitim bakanlığı tarafından çıkarılan ve aile bakanlığı tarafından da gözden kaçırılan bu sorun sebebi ile büyük sıkıntılar yaşanmakta ve 3413 SK da herhangi bir haktan faydalanamamaktadırlar. Bu hatanın yapılacak kanun çalışması ile giderilmesi gerekmektedir. ANKARAYURTAYDER

9 9-    Maddi sıkıntı içinde kalmış gençlerimizin sorunlarının çözümü hususu,
a) Kredi borcu yüzünden maddi sıkıntı içine girmiş hacizler yüzünden geçimini sağlayamayacak hale gelmiş gençlerimizin yuvalarının yıkılmaması için, tüm borçlarının tek bir bankada toplanarak aylık sabit kesinti halinde ödenmesinin sağlanması için bankalar ile protokol yapılması. (bu durumda kalmış ve çaresizlikten intiharı seçmiş arkadaşlarımız mevcut) 10-    İş hayatına atılmış gençlerimizin Aile Bakanlığının yardımına ihtiyacı olduğu hususlar, a) Kız ve Erkeklerin evlenirken, yuvalarını kurarlarken bu gençlere Aile Bakanlığının maddi manevi yanlarında olduklarını hissettirmeleri (kız isteme, çeyiz, düğün, nikah, sünnet vb.) b) Erkeklerin Askere giderlerken tek kalmamaları için yine Aile bakanlığının maddi manevi yanlarında olduğunu göstermeleri, c) Ölümcül hastalık ve ölümlerinde de yine bu çocuklara Aile Bakanlığı ve İl Müdürlükleri tarafından sahip çıkılması (ilaç, cenaze vb.) Ayrıca; Bakanlığın hazırladığı yasa taslak metinlerinde yer alan ve kuruluşlardan ayrılan çocuklara özel sektörde de istihdam olanağı oluşturabilmeyi hedefleyen (belirli bir süre için işveren katkı payının devlet tarafından karşılanması vb) teşvik mekanizmasının KOMİSYONUNUZCA desteklenmesini arz ediyoruz. ANKARAYURTAYDER


"ANKARA YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILANLAR ERNEĞİNİN AMACI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları