Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 İşe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri
İŞKUR’da yeni bir dönemin kapısını açan ve herkesin bir danışmanı olması hedefiyle planlanan 4 bin iş ve meslek danışmanı alımı, 2012 yılı itibarıyla kademeli olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

3 İşverenlere yönelik faaliyetler
Düzenli olarak işyeri ziyaretleri Eleman ihtiyacının tespiti Personel alımında ön eleme yapma imkanı İşe yerleşenlerin işe uyumunun takibi

4 TORBA YASA VE İŞVEREN TEŞVİKLERİ
6111 Sayılı Kanunun ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılan işçilerin; İşe alındıkları tarihten önceki 6 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, Prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

5 İlgili maddede belirtilen destek unsuru ve sigorta primleri indirim süresi şöyledir:
a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 1- Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle, 2- Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 süreyle, 3- Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim mezunu olmayan yada Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirmemiş olan yanı vasıfsız işçiler için 24 ay süreyle, b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için 24 ay süreyle,

6 c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay süreyle, ç) sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (hizmet akdiyle SSK’lı olarak) kapsamında çalışmakta iken, 01/03/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler 12 ay süreyle, d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle, işçilerin sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigorta primleri işveren hissesinin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

7 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu prim indirimi hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.

8 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuz
a)Uygulamaya Giriş

9 b)Ana Ekran Fonksiyonları

10 c)İnceleme Ekranı Fonksiyonu

11 d)Sihirbaz Adımları 1. 2.

12 3) 4)

13 5) 6)

14 e) Yeni Form Oluşturma ve Eski Form Görüntüleme İşlemleri

15 TEŞEKKÜRLER TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
ESRA HAYAL İş ve Meslek Danışmanı TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İletişim : 44 İ Ş K U R 44( ) Dahili-117


"TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları