Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İŞVEREN İŞLEMLERİ SELAMİ GÖZ ŞUBAT/ 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İŞVEREN İŞLEMLERİ SELAMİ GÖZ ŞUBAT/ 2013."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İŞVEREN İŞLEMLERİ SELAMİ GÖZ ŞUBAT/ 2013

2 20 Kasım 2014 2/15 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REFORM SONRASI İŞVEREN İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI DÜZENLEMELER Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

3 20 Kasım 2014 3/15 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  E-Devlet Uygulamalarının yaygınlaştırılması.  Uzlaşma Uygulaması getirildi.  Devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde kayıtlar incelenmiyor.  6111 yapılandırma ve 6322 ihya imkanı  Pişmanlık indiriminin kapsamı genişletildi Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

4 20 Kasım 2014 4/15 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI FAALİYETLER BAZI FAALİYETLER Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

5 20 Kasım 2014 5/15 ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNUN TAŞRAYA DEVRİ SAĞLANDI  Asgari işçilik işlemlerinin hızlanması ve bürokrasinin azalması  Asgari işçilik oranlarına itirazların çabuk sonuçlanması  Merkezi yapıdan sıyrılma  Hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesinin sağlanması  Vatandaş/İşveren memnuniyetinin artırılmasının sağlanması Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

6 20 Kasım 2014 6/15 ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ GÜNCELLENDİ  Asgari işçilik tespit komisyonuna gelecek oran tespit istemlerinin önemli miktarda azalması  İş ve işlemlerin denetime gitmeden İl Müdürlüğü /SGM’ nde sonuçlanması  Bürokrasinin azalması  İşlemlerde ihtilaf yaşanmasının önüne geçilmesinin sağlanması. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

7 20 Kasım 2014 7/15 SSİY’DE GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI  İkincil mevzuattaki boşlukların tamamlanması ve yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesi  Kamu idarelerine geçmişe dönük ödeme yapma imkanının getirilmesi  Eksik gün bildiriminde sigortalı sınırının 50’den 30’a indirilmesi  Kısmi süreli iş sözleşmelerindeki tereddütlerin giderilmesi Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

8 20 Kasım 2014 8/15 SAHTE İŞYERLERİNİN TAKİBİNE İLİŞKİN PROGRAM KULLANIMA AÇILDI  Sahte işyerlerinin daha kolay takip edilebilmesi  Haksız yere sosyal sigorta yardımlarından yararlanılmasının önüne geçilmesi  Sahte sigortalılığın önlenmesi  Sosyal sigorta suiistimallerinin önlenmesi  Yaşanabilecek vatandaş mağduriyetinin önüne geçilmesi Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

9 20 Kasım 2014 9/15 BORÇLU İŞYERLERİ TESPİT EDİLEREK ZİYARET EDİLDİ VE BİLGİLENDİRİLDİ  Kamuoyu ve işverenlerin bilgilendirilmesi  Teşvik uygulamalarının yaygınlaştırılması  İşverenler ile Kurum arasındaki iletişimin güçlendirilmesi  İşverenlerin varsa sorunlarının dinlenilmesi  Prim tahsilat tutarının artırılması Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

10 20 Kasım 2014 10/15 ÜLKEMİZDE İLK KEZ PRİM TOPLAMA MALİYETİ ÖLÇÜLDÜ  2011 yılında 100 TL prim toplanabilmesi için 0,88 TL harcama yapıldığı hesaplanmıştır.  Yönetim maliyetlerinin tespiti ve en aza indirilme fırsatı  Uyum maliyetlerinin tespit edilerek bürokrasinin ortadan kaldırılması  Varsa israfın önlenmesi Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

11 20 Kasım 2014 11/15 E-İLİŞİKSİZLİK BELGESİ BAŞVURULARININ DİJİTAL ORTAMDA ALINMASI  Bürokrasinin ortadan kaldırılması  Yıllık yaklaşık 120.000 yazışmadan tasarruf  Yıllık 3,16 milyon TL tasarruf  Hizmet sunumunda kalitenin artması  Vatandaş memnuniyetinin arttırılması Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

12 20 Kasım 2014 12/15 OTOMATİK İCRA PROGRAMI AÇILDI  Kurum tahsil gücünün artırılması ve alacakların daha etkin şekilde takibi sağlandı  İlk Uygulama Şubat/2012 döneminde  İkinci Uygulama Temmuz/2012 döneminde  Üçüncü Uygulama Aralık/2012 döneminde yapılmıştır. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

13 20 Kasım 2014 13/15 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ ÇIKARILDI  Mevzuat karışıklığı ve tekrarlamalarının önüne geçilmesi  Bürokrasinin azaltılması  Uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi  6 adet Tebliğin ve 2 adet Genelgenin mülga edilmesi Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

14 20 Kasım 2014 14/15 MESLEK KODLARININ PRİM BELGELERİNE İŞLENM ESİ  Kayıt dışı istihdamın en yaygın türlerinden biri olan ücret yönüyle eksik bildirimin önlenmesi.  Mücadele etkinliği ve denetim kapasitesinin artırılması.  Kayıt altındaki kayıt dışılığı minimize etme  Prim gelirlerinin artırılması Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

15 20 Kasım 2014 15/15 6385 SAYILI KANUN’UN GETİRDİKLERİ-1 Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  Kamuda Çalışan Emeklilerin Yersiz maaşlarına yapılandırma imkanı getirildi.  Tekrar emeklilik için yazılı müracaat şartı kaldırıldı.

16 20 Kasım 2014 16/15 6385 SAYILI KANUN’UN GETİRDİKLERİ-2 Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  Lise son sınıf Öğrencilerine mezuniyet sonrası 120 gün Sağlık hizmetinden yararlanma imkanı sağlandı  Şehit yakınları ile Gazilere Sevksiz hastanelere gitme imkanı sağlandı

17 20 Kasım 2014 17/15 6385 SAYILI KANUN’UN GETİRDİKLERİ-3 Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  4/b Sigortalılarının basamak intibakından kaynaklanan borçlarına son verildi.  4/b SGDP Borçlarına yapılandırma imkanı getirildi  Esnaf Temsilcisinin SGK Yönetim Kurulunda yer alması sağlandı

18 20 Kasım 2014 18/15 6385 SAYILI KANUN’UN GETİRDİKLERİ-4 Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  Gazeteci ve Milletvekillerine Fiili Hizmet Süresi zammından yararlanma imkanı getirildi.  Kısa Vadeli Prim oranları 2 puanda eşitlendi

19 Arz / Teşekkür Ederiz. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürü Selami GÖZ Teşekkür Ederim


"SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İŞVEREN İŞLEMLERİ SELAMİ GÖZ ŞUBAT/ 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları