Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 GRUP 2 İDARİ VE MALİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA SORUNLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 GRUP 2 İDARİ VE MALİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA SORUNLAR."— Sunum transkripti:

1 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 GRUP 2 İDARİ VE MALİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRLİĞİNİN OLUŞTURULMALIDIR. AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETİNİN KAMU HİZMETİ OLARAK YASAYA İLAVE EDİLMELİDİR.

3 SORUN – 1: Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları’ndan sözleşme damga vergisi hala alınmaktadır. ZMSS sadece Aile Hekimleri için kurumları tarafından ödenmemekte. ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Diğer sözleşmeli personellerden (4B, 4924 …) damga vergisi alınmamasına rağmen Aile Hekimi ve ASE’lerden sözleşme damga vergisi hala alınmaktadır. Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak sözleşme damga vergisi alınmasına son verilmeli, ZMSS diğer tüm hekimlerde olduğu gibi kurum tarafından ödenmelidir. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

4 SORUN – 2: Bina ve Demirbaş kiralarındaki belirsizlik ve farklı uygulamalar hala devam etmektedir. Demirbaş kiralarında yıllık amortisman bedelleri düşülmeden fiyatlandırma yapılmaktadır. ÇÖZÜM ÖNERİSİ: ASM kiralamasının belirlenmesinde lojman kiraları baz alınmalıdır. Yıllık artışlar lojman fiyatları ile paralel artmalıdır. Demirbaş kiralamalarında ise amortisman bedelleri düşüldükten sonra kiralama bedelleri belirlenmelidir. Tek hekim çalışan ASM’lerde tüm harcama yükü tek hekim tarafından karşılandığı için bu hekimler için cari gider yardımı artırılmalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

5 o SORUN – 3: ASM cari gider ödenek miktarının yetersizliği. Ortak giderlerin ödenmesinde yaşanan sıkıntılar. ÇÖZÜM ÖNERİSİ Aile Hekimine ödenen cari gider ödeneğine ek olarak, her Aile Sağlığı Merkezine ortak giderleri karşılamak için ayrı bir Aile Sağlığı Merkezi ortak alan cari gider ödeneği adı altında bir ödenek belirlenmelidir. Belirlenen bu miktar her ay her Aile Hekiminin maaşına eklenmelidir. Böylece verilen hizmetin kalitesi artmakla beraber Aile Hekimlerinin giderleri karşılamasında zorluk yaşamayacağı görüşündeyiz. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:……………………

6 SORUN – 4: Mali ve özlük hakların yetersizliği ÇÖZÜM ÖNERİSİ Alınan maaşın tamamen emekliliğe yansıtılması Sosyoekonomik gelişmişlik katsayısı yeniden düzenlenmelidir. Kalkınmada öncelikli hizmet bölgelerinde çalışan personele ekstra ödenek verilmelidir. Yıllık izne çıkan, müdürlük ve bakanlık tarafından görevlendirilen aile hekiminden maaş kesintisi yapılmamalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

7 SORUN – 5: Performans değerlendirmesinin yetersizliği; ÇÖZÜM ÖNERİSİ Performans kesintisi yaparken “yüzde” değil “puan” sistemi kullanılmalıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse 50 bebeği izlemesi gerekirken, 1 bebeğin izlemini kaçıran aile hekimi % 2 kayıpta iken; 10 bebeği olup da 1 bebeğin izlemini yapmayan aile hekimi % 10 kayıptadır. Bunun için sayı veya puan sistemi gibi bir hesaplama yapılmalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

8 SORUN – 6: Laboratuvarda ödenen damga vergisi ve kullanılan sarf malzemenin karşılanmaması ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Aile hekimlerinin ödedikleri laboratuara ait damga vergisinin kaldırılması gerekir. Laboratuar malzemesini ve Aşı uyarı sistemini (ısı takip sistemi) (santrifüj cihazı, şeker stribi, idrar stribi vb.) il sağlık müdürlüğünce karşılanmalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

9 SORUN – 7: Entegre sağlık hizmeti verilen ve diğer kurumlarla ortak kullanılan alanlar; ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Entegre hastanede çalışan aile hekimleri ve diğer kurumlarla ortak çalışan birimlerde yakıt gideri ödemelerinde çalıştığı gün ve metrekare baz alınarak bilirkişi eşliğinde hesaplanmalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

10 SORUN – 8: Aile Hekimliği Uzmanlığının yeterince teşvik edilmemesi; ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Yeni yasal düzenleme ile Aile Hekimliği Uzmanlığı eğitimleri teşvik edilmekle beraber bu teşvikin arttırılması için performansta uygulanan katsayılar uzmanlık lehine yeniden düzenlenmelidir. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

11 SORUN – 9: Gezici hizmet ücretlerinin dengesizliği; ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Gezici hizmet ödemelerinin mesafelere, yol ve iklim durumuna göre tekrar ayarlanması, kilometre başına hesaplama yapılması. Örneğin Mobil hizmet bölgelerinin ASM ye uzaklığı değişmektedir, 5 km veya 50 km olabilmektedir. Zaman ve mali yükü farklı olmasına rağmen nüfusa göre ödeme yapıldığı için mevcut düzenleme gerçek maliyeti karşılamamaktadır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

12 SORUN – 10: Hasta gruplarına ödenen katsayıların iş yüküne uygun olmaması ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının özendirilmesi için Gebe, bebek ve çocukların katsayısının 5’e yükseltilmesi ve diğer kayıtlı nüfus için 1 den 0,79 a indirilen katsayının tekrar 1,5’e çıkarılması, Türkiye genelindeki maaş ödeme tarihlerinin standart hale getirilmesi. Performans itiraz komisyonlarının ödemeden önce toplanması, itirazların sonuçlandırılması ve komisyonlara aile hekimlerinin temsilcilerinin de katılımının sağlanması, İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………


"AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 GRUP 2 İDARİ VE MALİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA SORUNLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları