Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

K. K. T. C MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI EYLÜL 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "K. K. T. C MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI EYLÜL 2010."— Sunum transkripti:

1 K. K. T. C MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI EYLÜL 2010

2  21. Yüzyıl gençlerinin; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alandaki gelişimleri ve sonrasında da ihtiyaçları değişmiştir.  İlköğretim ve ortaöğretim okullarında uygulanan öğretim programları süre ve kapsam bakımından standart bir yapıda değildir.  K. K. T. C. genelinde ortaöğretime girişte tek oturumda yapılan Kolej sınavının öğrencilerin üzerinde olumsuz etkiler yara t tığı ileri sürülmektedir.  Yapılan sınavın geçerlilik ve güvenirliğinin düşük olduğu eğitim çevrelerince eleştirilmektedir.  Eski sınav sisteminin çağdaş ölçme ve değerlendirme yaklaşımıyla uyumlu olmadığından ve sürdürülebilirliği zayıflamış olduğudur.  İlköğretimde eğitim-öğretim kalitesi artırmak için Kolej sınavının tüm dersleri kapsayacak şekilde, yeni bir sınav modeline ihtiyaç vardır.

3  Öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım benimsenmiştir.  Proje kapsamında yapılacak çalışmalarda eğitim- öğretimde fırsat eşitliği ilkesi dikkate alınacaktır.  Öğrencilerin bilişsel, fiziksel ve duyuşsal gelişimlerinin bütünsel olarak sağlanması esastır.  Öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişimi dikkate alınarak, çalışmalar ele alınacaktır.  Öğretim programlarının içerik ve süre bakımından tüm okullarda standart bir yapıda uygulanması esastır.

4  Yapılacak olan çalışmalar bilimsel, sistematik ve şeffaf olacaktır.  Öğretim programları 12 yıllık eğitim-öğretim sürecinin bütünü düşünülerek ele alınacaktır.  Öncelikli olarak 4. ve 5. sınıf öğretim programlarının konu dağılımları ve yüzde ağırlık tabloları hazırlanmıştır.  Yapılacak olan çalışmalarda görev alacak elemanlar tüm kesimleri kapsayacak şekilde yetkin ve konusunda uzman olacaktır.  Yapılacak olan seviye belirleme sınavlarında öğretmenler kendi okullarının dışında başka bir okulda görev yapacaktır.

5  Öğrenciler sadece bilişsel alanın belli konularında derinlemesine bilgi edinmeyecek, her alanda her yönden gelişme fırsatı yakalayacaktır.  Sadece Matematik, Türkçe ve İngilizce dersleri değil, tüm dersler önemli olacaktır.  Yapılacak merkezi değerlendirme yoluyla okulların ve öğretim programlarının verimliliğinin yanında öğretmen ve öğrencilerin de performansları yükseltilecektir.  Veliler daha bilinçli bir şekilde çocuklarının eğitim- öğretimi ile ilgilenebileceklerdir.  Süreç sonunda elde edilen bilimsel verilerle sistemin yapılandırılmasına devam edecektir.  Öğrencilerin okul ve derslerine yönelik motivasyonu artacaktır.  Merkezi ölçme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi için Bakanlık bünyesinde gerekli ölçme ve değerlendirme biriminin kurulması sağlanacaktır.

6 Bu projenin amacı ilköğretim 4. ve 5. sınıflarının derslere göre düzey ve öğrenci seviyelerinin belirlenmesi, merkezi ölçme-değerlendirme sisteminin bilimsel veriler ışığında yeniden yapılandırılmasını sağlamaktır.

7 Projenin Süresi: 1 yıldır

8 Proje Başkanı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü İlköğretim Dairesi Müdürü Ortaöğretim Dairesi Müdürü Denetim Dairesi Müdürü Bakanlık Eğitim Danışmaları Sendika Temsilcileri (Kabul ederlerse)

9 İlkokul 4 ve 5 sınıf dersleriyle ilgili içeriğin; Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Beden Eğitimi, Müzik, Resim, Sosyal Beceri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, komisyon çalışmaları sonucunda oluşturulması ve her bir dersle ilgili konu dağılım ve yüzde ağırlıkları oluşturulmuştur(Hazırdır). 4. ve 5. sınıfların düzey belirleme analizi yapılacaktır. Konu dağılım ve yüzdeliklere göre her ders için belirtke tabloları hazırlanacaktır.

10

11 Kolejleri tercih nedenleri, kolejlerden beklentileri ve kolejlerin etkililiği ile ilgili toplumsal analiz.

12

13 Öğretmenlerin hazırladığı sorular (Örneğin; 20 çoktan seçmeli, 10 adet kısa cevaplı, 2 de uzun cevaplı soru) ve ders kitapları desteği ile soru havuzunun oluşturuması. Hazırlanan soruların standardizasyonu (madde analizi, geçerlilik ve güvenirlik) çalışmalarının yapılması ve soru bankalarının oluşturulması.

14

15 Birinci seviye belirleme sınavının kapsamı birinci dönem konularını kapsayacaktır. Sınav soruları çoktan seçmeli ve alternatif soru tiplerinden oluşacaktır. Sadece 5 sınıf Sınav ağırlığı öğrencinin Kolej giriş sınavlarındaki başarı ortalamasına %25 etkili olacaktır.

16 İkinci seviye belirleme sınavının kapsamı ikinci dönem konularını kapsayacaktır. Sınav soruları çoktan seçmeli ve alternatif soru tiplerinden oluşacaktır. Sadece 5 sınıf Sınav ağırlığı öğrencinin Kolej giriş sınavlarındaki başarı ortalamasına % 25 etkili olacaktır.

17

18 Sınav sonuçlarının analizi Dersler ve bölgelere göre başarı grafikleri Bir sonraki sınava yönelik bilgilendirme

19 Kolej sınavının kapsamı 5 sınıf birinci ve ikinci dönem programından oluşacaktır. Sınav ağırlığı öğrencinin Kolej giriş sınavlarındaki başarı ortalamasında %50 etkili olacaktır. Sınav soruları çoktan seçmeli ve alternatif soru tiplerinden oluşacaktır.

20 Öğrencilerin sınav kaygıları ile ilgili bilimsel araştırmaların yapılması Sınava giren öğrencilerin ailelerinin görüşlerine yönelik analizler Sınavın ölçülebilirlik yeteneği Yeni sınav model ile ilgili farklı kesimlerin görüşlerinin analizi Dersler ve Bölgeler bazında başarı düzeylerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi

21

22 TEŞEKKÜRLER.


"K. K. T. C MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI EYLÜL 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları