Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

2 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı
04/03/2013

3 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılması gereken değişiklik taslağı, birimlerin değerlendirmesine sunulmak ve önerileri alınmak üzere aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır. Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

4 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
TANIMLAR ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tanımlar Madde 4 – k) Meslek yüksekokulu: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarını, k) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kredisini Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

5 KAYIT YENİLEME ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ Kayıt Yenileme MADDE 10 - (11) Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumuna gidecek olan öğrenciler, dönem başında katkı payını yatırır, ancak ders kaydı yaptırmaz. Dönüşlerinde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, birimin ilgili kurulunca başarılı oldukları derslerin eşdeğerlik değerlendirmesi yapılır ve bu derslerin öğrenciye kaydı gerçekleştirilir. (11) Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumuna gidecek olan öğrenciler, dönem başında katkı payını/öğrenim ücretini yatırır, ancak ders kaydı yaptırmaz. Dönüşlerinde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, birimin ilgili kurulunca başarılı oldukları derslerin eşdeğerlik değerlendirmesi yapılır ve bu derslerin öğrenciye kaydı gerçekleştirilir. Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

6 DERS KREDİLERİ Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

7 DERS KREDİLERİ Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

8 DERS KREDİLERİ Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

9 EŞDEĞERLİK VE KREDİ AKTARIMI
Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

10 DERS PUANLARI VE AKADEMİK ORTALAMA
Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

11 ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

12 Tanımlar başlıklı 4. maddede, Kayıt Yenileme başlıklı 10. maddede,
Birimlerin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergelerinde, Yönetmelik değişikliğine paralel olarak; Tanımlar başlıklı 4. maddede, Kayıt Yenileme başlıklı 10. maddede, Dersler ve Ders kredilerinin hesaplanması başlıklı 20. maddede, (Staj zorunluluğu bulunan birimler, stajı öğrencinin bir yarıyılda alabileceği haftalık toplam ders kredisi sınırının dışında tutulabilir.) Eşdeğerlik ve kredi aktarımı başlıklı 21. maddede, Ders puanları ve akademik ortalama başlıklı 27. maddede değişiklik yapılması ve uygulamanın kapsamını belirlemek üzere, Geçici madde eklenmesi, şeklinde düzenleme yapılması söz konusu olacaktır. Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

13 DERS PROGRAMLARINDA DEĞİŞİKLİK
3. a) Transkriptte ve Diploma Ekinde yerel kredi uygulamasına son verilmesi nedeniyle Ders Programlarında kredi sütununun kaldırılarak aşağıdaki format düzeninde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

14 …………….FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU …………BÖLÜMÜ/PROGRAMI (BİRİNCİ / İKİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

15 PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

16 ……….. FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU
Derslerde değişiklik olması durumunda ders değişikliği formatı düzeninde hazırlanması gerekmektedir. ……….. FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU ……………….. BÖLÜMÜ/PROGRAMI DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ESKİ YENİ Kodu Dersin Adı T U AKTS XYZ 123 Genel İşletme 2 Kodlarda, harflerle rakam arasında bir boşluk bulunmalı ( - gibi işaretler var ise kaldırılmalı) Herhangi bir değişiklik yoksa olduğu gibi yeni sütununda yer almalı XYZ 123 Genel İşletme 2 ABC 165 İşletme Bilimine Giriş Ders adı değişikliğinde dersin kodunun da değiştirilmesi gerekir Değişiklikler eski sütununda kalın ve üstü çizili, yeni sütununda kalın ve altı çizili olarak gösterilmelidir. Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

17 Kredi değişikliğinde, dersin kodunun da değiştirilmesi gerekir
XYZ 123 Genel İşletme 2 ABC 165 3 Kredi değişikliğinde, dersin kodunun da değiştirilmesi gerekir Değişiklikler eski sütununda kalın ve üstü çizili, yeni sütununda kalın ve altı çizili olarak gösterilmelidir XYZ 123 Genel İşetme (Seçmeli/Zorunlu Ders) 2 ABC 165 İşetme Bilimine Giriş Seçmeli bir dersin zorunlu ders olarak veya zorunlu bir ders iken seçmeli ders olarak okutulmasına karar verildiğinde ders kodunun değiştirilmesi gerekir. Değişiklikler eski sütununda kalın ve üstü çizili, yeni sütununda kalın ve altı çizili olarak gösterilmelidir. XYZ 123 Genel İşetme 2 ABC 166 Bir dersin yarıyılı değiştiğinde, ders kodunun da değiştirilmesi gerekir. Değişiklikler eski sütununda kalın ve üstü çizili, yeni sütununda kalın ve altı çizili olarak gösterilmelidir. Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

18 Yönelik düzenlemelerin yapılması uygun olacaktır.
Staj Yönergelerinde Bologna süreci kapsamında stajların ders programında yer alması, staj notunun ders notu olarak transkripte aktarılması ve akademik ortalamaya katılması gibi işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; Staj zorunluluğu olan tüm birimlerde her program için program staj sorumlularının belirlenmesine ve staj dersleri için öğretim elemanı olarak tanımlanmasına, Program staj sorumlularının ders yükü hesabında staj dersinin de dikkate alınmasına, Staj bilgilerinin ve staj notu girişlerinin program staj sorumluları tarafından OBIS üzerinden yapılmasına, Yönelik düzenlemelerin yapılması uygun olacaktır. Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

19 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü
TEŞEKKÜRLER Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013


"ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları