Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE VE KULÜP ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE VE KULÜP ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 PROJE VE KULÜP ÇALIŞMALARI
Yrd. Doç Dr. Murat GENÇ Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2 BAŞARI VE TUTUM Bireyler öğrenimleri süresince bilişsel boyut yanında duyuşsal boyutla da ilişkilidirler. Öğrenmede duygular da önemlidir. Öğrencilerin derslere ve hayata karşı olan tutumlarında duygularının da etkisi vardır. Tutum, bir bireyin bazı nesneler hakkında var olan bilgisini değerlendirmesidir (Bilgin ve Karaduman, 2005).

3 ÖRNEK BİR PROJE RAPORU Tutumların öğelerinden olan duygusal öğe en çok üzerinde durulan öğedir. Nerdeyse bütün tutum ölçekleri bu öğe üzerinde çalışarak hazırlanır. Duygusal öğe sevmek ya da sevmemek tasvip etme veya etmeme gibi konuları araştırır (Atalay, 1998, s.11).

4 Öğrencinin dersle ilgili içerikleri farklı şekilde edinmesi onun tutumlarına da etki etmektedir. Proje çalışmaları bu tür etkisi olan etkinliklerdir. Proje üretmeye karşı duyguların olumlu ya da olumsuz olması problem çözme becerisini de etkilemektedir. Bu yüzden, olumlu bir tutum geliştirmek, hem derslerin hem de proje üretmenin en önemli amaçlarından biri haline getirilmelidir. Öğrencilerin başarılı olmaları için o derslerde aktif olarak görev almaları gerekmektedir. Proje üretmeye karşı tutumu öğretmen, okul, aile, öğrenci arkadaşları, çevre vb. etkiler belirler.

5 Dersler esnasında öğrencilere daha çok aktif olarak bilgi aktarılmaya çalışılmaktadır. Zaman problemi ortaya çıkmaktadır. Ancak kulüp çalışmalarında öğrenciler proje üretmek için vakit bulabilirler. Kulüp çalışmalarında proje üretmeye yönelik hazırlanacak programlar öğrencilere olumlu etki yapacaktır. Yıl içinde yapılacak çalışmalar, MEB’in belirlediği çerçeveler dâhilinde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Özellikle Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü proje çalışmaları için çok ideal bir kulüptür. Aşağıda kulüp çalışmasında yapılacak örnek bir plan bulunmaktadır. PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ

6 EYLÜL Öğrencilerin Belirlenmesi. Kulüp Çalışmaları hakkında bilgi verilmesi

7 EKİM: Kulüp görev dağılımının belirlenmesi. Yönetim ve denetim kurulunun oluşturulması. Yönetim ve denetim kurulundaki öğrencilerin görevlerinin açıklanması. Eğitici kulüp iç yönetmeliğinin ve tüzüğünün hazırlanması.

8 KASIM: Bilim kavramının açıklanması. Bilim insanlarının yaptığı bilimsel çalışmalar hakkında örnekler verilmesi. Bir bilim insanının hayatının tartışılması.

9 ARALIK: Günümüzde en çok kullanılan icatların incelenmesi. Bunlardan birinin belirlenip keşfedilme basamaklarının tartışılması.

10 OCAK: Projenin tanımının yapılması. Proje hazırlama basamaklarının tanıtılması. Problemin üzerinde durulması

11 ŞUBAT: Kulüp öğrencilerden problem örneklerinin getirilmesi. En fazla hissedilen problemlerin belirlenmesi. Problemlere çözüm önerileri sunulması.

12 MART: Öğrencilerin tercih ettikleri probleme alternatif çözüm önerilerini sunması ve bir tanesinin tercih edilmesinin sağlanması.

13 NİSAN: Projelerin gerçekleştirilmesi için hazırlıklar. Uygulama aşamaları.

14 MAYIS: Proje taslaklarının tartışılması. Farklı önerilerin gündeme alınması. Eleştiriler kapsamında projelerin geliştirilmesi. Projelerin son halinin verilmesi.

15 HAZİRAN: Okul Proje Sergisi (Bilim Şenliği) açılması. Öğrencilerin projelerinin sergilemeleri. Kulüp çalışma raporunun hazırlanması

16 SONUÇ: Öğrencilerin bilimsel süreç becerileri kazanması ve benimsemesi için süreç içinde aktif olması gerekmektedir. Proje üretme basamaklarında sürekli görev alan öğrenciler bu becerileri daha kolay kazanacaktır. Kazanılan beceriler olumlu tutum olarak hem derslerine hem de hayatlarına yansıyacaktır.

17 Tutum, değişmesi çok zaman alan bir olgudur
Tutum, değişmesi çok zaman alan bir olgudur. Bir konu hakkında tutumumuzu değiştirmek için üzerinde uzun süreli çalışma yapılmalıdır. Bazı araştırmalarda (Genç, 2007) uzun süreli çalışmalara rağmen tutum değişmez iken, bazı araştırmalarda ise (Yenice, 2003; Genç, 2007a) tutum olumlu yönde değişmiştir.

18 Tutumun değişmesi özellikle eğitimde, o derse karşı ilgiyi değiştireceğinden önemlidir. Derse karşı olumlu tutum geliştiren öğrencilerin tutumlarını da daha iyi düzeye götürmenin ötesinde olumsuz veya nötr tutum geliştiren öğrencilerin tutumlarında bir iyileştirme gerçekleştirmek çok önemli bir adım olacaktır. Tutum düzeyi artan öğrencinin derse ilgisi artacağı gibi başarısı da artacaktır. Öğrencilerin kulüplere katılımı gönüllülük esasına göre yapılıp, etkinliklere dâhil edildiklerinde tutumlarının daha da artacağı düşünülmektedir.

19 KAYNAKLAR Bilgin, İ., A., Karaduman. (2005). İşbirlikli Öğrenmenin 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Dersine Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, İlköğretim-Online, 4(2), 32–45, [Online]: Erişim Tarihi: Genç, M. (2007). İşbirlikli Öğrenmenin Problem Çözmeye ve Başarıya Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Genç, M. (2007a). Bilim-Fen Ve Teknoloji Kulübü Çalışmalarının Öğrencilerin Fen Tutumlarına Etkisi. 1.Ulusal İlköğretim Kongresi: İlköğretimde Eğitim ve Öğretim. Hacettepe, Ankara. Yenice, N. (2003). Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Fen Ve Bilgisayar Tutumlarına Etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET October 2003 ISSN: Volume 2, Issue 4, Article 12.B.

20 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler….


"PROJE VE KULÜP ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları