Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenci davranışlarını etkileyen etmenler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenci davranışlarını etkileyen etmenler"— Sunum transkripti:

1 Öğrenci davranışlarını etkileyen etmenler

2 Öğrenci davranışlarını etkileyen etmenler
Sınıf içi etmenler: Sınıfın yapısı ve ortamı Eğitim programı ve öğretim yöntemleri Öğrenci özellikleri Öğretmen davranışı ve özellikleri Sınıf dışı etmenler: Aile Sosyal çevre Okul

3 Tüm bu etmenler öğrenci-okul ilişkisini olumsuz yönde etkileyebilir
Tüm bu etmenler öğrenci-okul ilişkisini olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun sonucunda okul ve sınıf içi istenmedik öğrenci davranışları gelişir ve öğrenci başarısı düşer.

4 Sınıf dışı etmenler 1. Aile
Ailenin çeşidi (çekirdek aile / geniş aile) Ailenin ekonomik durumu Ailenin eğitim düzeyi Ailede çocuk sayısı Anne-babanın ayrı ya da ölmüş olması Aile içindeki kuşak çatışması

5 Sınıf dışı etmenler 2. Sosyal çevre
Okullar belli bir sosyal çevre içinde yer alır. Bireyler içinde bulundukları sosyal çevre ile sürekli bir etkileşim içindedirler. Sosyal çevre bireyin davranışlarını etkilemekle kalmaz aynı zamanda şekillendirir. Davranışlar bireyin içinde yer aldığı çevrenin sosyal ve kültürel değişkenleri tarafından kontrol edilir.

6 Çevrenin etkisi öğrenciler aracılığıyla sınıfa taşınır.
Öğretmen çevrenin etkisini olumlu yönde kullanmak için çevreyi iyi tanımalıdır. Okuldaki öğrenci davranışları kitle iletişim araçları ve akran gruplarından yoğun bir şekilde etkilenmektedir (bak sayfa 93).

7 Sınıf dışı etmenler 3. Okul
Yönetim okul demokratik bir yaklaşımla yönetilmelidir. Öğrenci sayısı Öğrenci sayısının artması yüz yüze iletişimi güçleştirmekte ve istenmeyen davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Fiziksel özellikler Okulun fiziksel büyüklüğü denetimi zorlaştırmaktadır. Öğretmenler

8 Sınıf İçi etmenler 1. sınıfın yapısı ve ortamı
Sınıf, eğitim-öğretim etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir ortamdır. Sınıfın fiziksel yapısı ve sosyo-psikolojik ortamı, öğrenci davranışlarını yakından etkiler.

9 Sınıf İçi etmenler 1. sınıfın yapısı ve ortamı
Sınıfın büyüklüğü Oturma düzeni Araç-gereç düzenlemesi Isı Işık Gürültü Temizlik Renk Sınıfın sosyal ortamı Sınıfın psikolojik ortamı Sınıf atmosferi sıcak, içten ve demokratik olmalı (bak sayfa 99). Öğrenci merkezli bir yaklaşım uygulanmalı. Sınıfın fiziksel yapısı Sınıfın sosyo-psikolojik ortamı

10 Sınıf İçi etmenler 2. Eğitim programı ve öğretim yöntemleri
Öğrenci ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmalı. Belirlenen hedefler öğrencinin düzeyine uygun olmalı. Ders planı titizlikle yapılmalı. Derse ve öğrenci özelliklerine uygun öğretim yöntem ve teknikleri seçilmeli. Hep aynı yöntemin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Tüm bunları göz önünde bulundurmak öğrencinin istenmeyen davranışta bulunmasına fırsat vermeyecektir.

11 Sınıf İçi etmenler 3. öğrenci özellikleri
Sınıfta bulunan öğrenciler farklı geçmiş yaşantılara, farklı kişilik yapılarına, farklı ilgi ve yeteneklere sahiptirler. Öğrenciler farklı özelliklere sahip olduklarından dolayı bazıları derste işlenen konuları ilginç ve önemli bulurken bazıları ise önemsiz ve sıkıcı bulabilir.

12 Öğrenciler; Yöresel, dinsel, ve kültürel özellikleri açısından, Tutum ve davranışları açısından, İçinde yaşadıkları ortam ve durum açısından, Yetenekleri bakımından, birbirlerinden farklıdırlar.

13 Sınıf İçi etmenler 3. öğretmen davranışı ve özellikleri
Öğrencilerin başarılı olması için öğretmenin etkili bir öğretim yapması gerekir. Öğretmenin; Tutumu Davranışları Değer yargıları Uzmanlık alan bilgisi Duygusal durumu Yöntem bilgisi Mesleğe yönelik ilgisi ve sevgisi Etkili öğretmenlik yapmasında önemli rol oynar.

14 Etkili öğretmen davranışları
Dersi coşkuyla işlemek Üretken, işine bağlı olmak Çeşitli öğretim materyalleri ve yöntemlerden yararlanabilmek Bir konuyu anlaşılır bir şekilde sunabilmek Öğrencilerin öğrenmeyi gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar yaratmak.


"Öğrenci davranışlarını etkileyen etmenler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları