Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKÖĞRETİMDE ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİYE YÖNLENDİRMEDEKİ BAKIŞ AÇILARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKÖĞRETİMDE ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİYE YÖNLENDİRMEDEKİ BAKIŞ AÇILARI"— Sunum transkripti:

1 İLKÖĞRETİMDE ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİYE YÖNLENDİRMEDEKİ BAKIŞ AÇILARI
Elif Yetişen Keriman Kerimoğlu Çağla Doğru İLKÖĞRETİMDE ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİYE YÖNLENDİRMEDEKİ BAKIŞ AÇILARI Özel Bursa Kültür Okulları

2 Özet: Öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumlarının branş, kıdem, mezun oldukları yükseköğretim kurumu ve kişisel bilgisayara sahip olup olmama durumuna göre öğrencilerini yönlendirme durumlarının ve öğrencilerin bakış açılarının değişip değişmediğini tespit etmektir.

3 Öğretmenlerin kendi kendilerine öğrenmeyi nasıl ve hangi teknolojilerin ışığında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilecekleri, bilişim teknolojilerinin kullanımıyla zamandan sağlanacak tasarruf ve verilen eğitimin kalitesinin boyutlarının ne olabileceği, teknolojiye dayalı bu süreç içerisinde eğitimcilerin rolleri, görevleri, öğrencileri teknolojiye yönlendirme şekilleri incelenmiştir.

4 Öğrenci üzerinde bu kadar etkileme gücüne sahip bir mesleğin, bilgi ve beceri gibi bilişsel alan yeterlilikleri gerektirmesinin yanı sıra tutum ve değer gibi duyuşsal alan yeterlikleri gerektirdiğinden dolayı öğretmenlerin meslekle ilgili tutum kazanmalarının en az bilgi kadar önemli olduğu söylenebilir. Öğretmenin tutumu, duygusal tepkileri, alışkanlıkları ve bunları kapsayan kişiliği öğrenciyi etkilemekte, çoğu zaman öğrenci, öğretmenin anlattığı konudan çok, konuya yaklaşımına dikkat etmekte ve olayları yorumlama biçiminden etkilenmektedir.

5 Eğitim kurumlarına; bilgisayar kullanımı, bilgisayar destekli eğitim, Web tabanlı eğitim, bilgisayar okur - yazarlık kavramları girmiş ve ortam olarak da kullanılması istenmiştir. Eğitim sürecinde hem nesne hem özne olan öğretmen ve öğrencilerden üretkenlik ile birlikte etkinliğin de artması beklemektedir.

6 Bilişim teknolojileri alanında öğrencilerin doğru yönlendirilmesi gerektiği Sınıf öğretmeninin bakış açısıyla, öğrencilerin birçoğunun aynı olduğu gözlemlenmiştir. Öğretmenler öğrencilerini bilişim teknolojilerini nasıl ve ne amaçla kullanması gerektiği ile ilgili doğru yönlendirilmelidir.

7 - Mesleğinde, alanında uzman olması
Öğretmenlerin öncelikli olarak teknoloji kullanabilmelerinde ve daha sonra da üretim alanlarında yetiştirilmelerinde yarar vardır. Yapılacak çalışmalar sonucunda başarılı sonuca ulaşmak için, öğretmenlerde olması arzu edilen bazı özelliklerin bulunması verimliliği artırabilir. Şöyle ki; - Öğretmenin özverili çalışarak kendini eğitime adaması ve mesleğini sevmesi - Mesleğinde, alanında uzman olması - Teknolojik gelişimleri yakından takip etmesi - Sahip olduğu teknolojiyi doğru kullanabilmesi Ayrıca Öğretmenlerin deneyimleri,yaklaşımları, inançları ve tutumları öğretimde teknoloji kullanmalarını etkilemektedir.

8 Sonuç: Teknolojinin kendi işlerini kolaylaştırıcı bir yapıya sahip olduğuna inanan ve etrafındaki tüm bireylere inandıran öğretmenler başarıya ulaşmış sayılırlar. Genç öğretmenler deneyimli öğretmenlere göre daha olumlu tutumlara sahiptir ve öğrencilerini bilirlik düzeylerine göre yönlendirmektedirler. Bilgisayar deneyimine sahip öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumları, bilgisayar deneyimine sahip olmayanların tutumlarından daha olumludur.

9 kaynakça Küçükahmet, L.(1976). “Öğretmen Yetiştiren Kurum Öğretmenlerinin Tutumları”. AnkaraÜniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara. Öksüz, C., Ak, Ş. ve Uça, S. (2009). İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Haziran Cilt:V1, Sayı: I, Yetişir, M.İ, Kaptan, F. (2007). Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Fen veTeknoloji Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması, 1. Ulusal İlköğretim Kongresi.Hacettepe Üniversitesi.

10 Dinlediğiniz için Teşekkürler.


"İLKÖĞRETİMDE ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİYE YÖNLENDİRMEDEKİ BAKIŞ AÇILARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları