Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geri bildirim: Sürveyansın en önemli bileşenlerinden biri 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geri bildirim: Sürveyansın en önemli bileşenlerinden biri 2."— Sunum transkripti:

1 SÜRVEYANS VERİLERİNİN GERİBİLDİRİMİ Filiz ŞAHİN Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi EKH

2 Geri bildirim: Sürveyansın en önemli bileşenlerinden biri 2

3 Geri bildirim: Alıcı ve gönderici arasındaki geriye bilgi akışı! 3

4 Niçin Geri bildirim? Gelişimi göstermek Değişim sağlanacak
yönleri belirlemek Değişim için yol göstermek Gelişimi sağlamak Gelişimi göstermek İlgiyi ayakta tutmak Doğrunun öğrenilmesini sağlamak Yanlış öğrenmeleri düzeltmek 4

5 Enfeksiyon Kontrol Çalışmalarımıza Katkısı:
Çalışanların enfeksiyon kontrol uygulamalarına katılımının sağlanması Hastane çalışanlarının Motive edilmesi İkna edilmesi EKK ile daha güçlü bir işbirliği kurulması Evsel atık 5

6 Cerrahlara sadece cerrahi alan enfeksiyon hızlarını bildirmekle cerrahi alan enfeksiyon hızı %32 azalır Hastane Enfeksiyonları Kontrolü El Kitabı. Ankara 2004:98 Evsel atık 6

7 Sürveyans raporları: Sistematik olarak değerlendirilmeli Yorumlanmalı
Kişilerin kolay anlayabileceği şekilde düzenlenmeli Evsel atık 7

8 Sürveyans sonuçlarına göre;
Verilerimizi geçmiş yıllardaki yıllardaki oranlarımızla,başka hastanelerin verileriyle veya ulusal sürveyans verileriyle karşılaştırma yapmamız gerekir. Evsel atık 8 8

9 Kıyaslama yapılırken;
Genel enfeksiyon hızları karşılaştırmada baz alınmamalı! Her hastanenin hasta popülasyonu uyguladığı tıbbi işlemler Risk faktörleri Hasta belirlemede kullanılan sürveyans yöntemleri bir değildir Evsel atık 9 9

10 Siz sürveyans verilerinizi birimlerle nasıl paylaşıyorsunuz?
Sürveyans raporunuzda ne tür veriler var? Evsel atık 10

11 Sürveyans raporumuzda:
Enfeksiyon hız dansitesi Santral Venöz Kateter ilişkili Bakteriyemi Üriner Kateter ilişkili Üriner Sistem enfeksiyon dansitesi Ventilatör ilişkili Pnömoni Öneri ve uyarılar Evsel atık 11 11

12 Raporların geribildiriminde:
Tablolar ve grafiklerin kullanımı verilerin daha kolay anlaşılmasını sağlar Evsel atık 12

13 Kateter İlişkili ÜSE Hızları ve Üriner Kateter Kullanım Oranları
NNIS verileri Persentil n Ortalama 10% 25% 50% 75% 90% Kİ-ÜSEHızı ÜK Kullanım Oranı 94 4.9 0.46 0.5 0.22 2.1 0.32 3.7 6.2 0.57 8.9 0.67 İç Hastalıkları YBÜ Kİ-ÜSE Hızı =10 İç Hastalıkları YBÜ ÜK Kullanım Oranı= 0.8 Hem enfeksiyon hızı, hem de alet kullanım oranı 90. persentilin üzerinde. Üriner kateter kullanım endikasyonları ve enfeksiyon kontrol önlemleri gözden geçirilmeli. İyileştirmeye açık bir alan.

14 Kateter İlişkili-KDE Hızları ve Alet Kullanım Oranları
NNIS verileri Persentil n Ortalama 10% 25% 50% 75% 90% Kİ-KDE hızı Santral kateter kullanım oranı 94 5.0 0.52 0.5 0.31 2.4 0.37 3.9 6.4 0.64 8.8 0.75 Genel Cerrahi YBÜ Kİ-KDE Hızı = 0.6 Genel Cerrahi YBÜ santral kateter kullanım oranı = 0.64 Alet kullanım oranı 75. persentile denk gelirken enfeksiyon hızı10.persentilde. Enfeksiyon tanısı koyma basamağında sorun olup olmadığı gözdengeçirilmeli. Sorun yoksa santral kateter uygulamaları yönünden çok başarılı bir YBÜ.

15 VİP ve Ventilatör Kullanım Oranları
NNIS verileri Persentil n Ortalama 10% 25% 50% 75% 90% VİP hızı Ventilatör kullanım oranı 94 4.9 0.46 0.5 0.22 2.1 0.32 3.7 6.2 0.57 8.9 0.67 İç Hastalıkları YBÜ VİP Hızı = 19 İç Hastalıkları YBÜ ventilatör kullanım oranı = 0.52 Alet kullanım oranı persentil arasında iken, enfeksiyon hızı 9o. Persentilin çok üzerinde İyileştirilmesi gereken bir alan.

16 Sürveyans raporları: İlgili birimlerle toplantı yapılarak
Dergi, bülten gibi yerlerde yayımlanarak Elektronik ortamda gönderilerek Basılı materyal gönderilerek paylaşılabilir Evsel atık 16

17 Geribildirimimizin başarısını etkileyen faktörler ?
Evsel atık 17

18 Önce olumsuz eleştiri yapılması Geç verilmesi Yetersiz geri bildirim
Genel veya belirsiz geri bildirim Öznel geri bildirim Gerçekleştirilemeyecek geri bildirim Evsel atık 18

19 Etkili geri bildirim süreci
doğru zamanlanmış olmalı Evsel atık 19

20 Yeterince açık ve kolayca
anlaşılır olmalı Evsel atık 20

21 Gözlenen sürece yönelik olmalıdır.
Evsel atık 21

22 Geliştirilmesi gereken yönler önerilerle birlikte verilmeli
Karşımızdaki kişinin görüş ve önerilerine fırsat vermelidir Evsel atık 22

23 Geribildirimlerinizde ne tür sorunlarla
Karşılaşıyorsunuz? Evsel atık 23 23

24 Ülkemizde Durum; Evsel atık 24

25 Geri bildirimler her hastanede periyodik olarak yapılmamakta:
İlgili yönetmelik gereği 3 ayda bir Bazı hastanelerde 3 aydan daha kısa sürelerle,kimi hastanelerde yılda 1 ya da 2 kez bildirim Çalışma kapsamına alınan 119 hastaneden 56 tanesinde geribildirim var,geri kalan 63 hastanede geribildirim yok Evsel atık Sayıştay performans denetim raporu 25

26 Hastanelerin bazılarında sadece rakamsal rakamlar
Sürveyans raporu formatı ve içeriği konusunda belirli bir standart bulunmamakta: Hastanelerin bazılarında sadece rakamsal rakamlar Çok az sayıda hastanede çözüme yönelik önlemler ve uyarılar yer almakta! Evsel atık Sayıştay performans denetim raporu 2007:99-100 26

27 Geri bildirimler kimi yerde yazılı, kimi yerde sadece sözlü olarak
Kimi kliniklerde servis çalışanlarına klinik sorumlusunun ihmali ile iletilmemekte. Evsel atık Sayıştay performans denetim raporu 2007:99-100 27

28 Tüm bu olumsuzluklar hastane enfeksiyonları ile mücadeleyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Evsel atık 28

29 Ne yapılmalı? Sürveyansa ilişkin verilerin bütün hastanelerde düzenli olarak hazırlanması ve etkili bir bildirim mekanizmasıyla ilgili birimlere iletilmesi sağlanmalı Geri bildirim fonksiyonunu gerçekleştirebilecek şekilde rapor formatı oluşturulmalı Bütün kliniklere ilişkin oran ve eğilimler hastanenin tamamına bildirilmedir Evsel atık 29

30 Unutmayınız! İyi yapılanmış, amacı somut olarak ortaya konmuş,
objektif kriterlere dayanan güvenilir bir ortamda verilen geribildirim sizi ve EK çalışmalarınızı başarıya ulaştırır! Evsel atık 30

31 Hastane enfeksiyonlarıyla mücadelenizde başarılar dileğiyle
Evsel atık 31

32 ELLERİMİZDE SAĞLIK ELLERİNİZE SAĞLIK


"Geri bildirim: Sürveyansın en önemli bileşenlerinden biri 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları