Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE HAZIRLAMADA ALANA ÖZGÜ KONU SEÇİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE HAZIRLAMADA ALANA ÖZGÜ KONU SEÇİMİ"— Sunum transkripti:

1 PROJE HAZIRLAMADA ALANA ÖZGÜ KONU SEÇİMİ
Doç. Dr. Salih Şahin Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

2 “Hayal gücü bilgiden daha önemlidir” Albert Einstein

3 Konu Başlığının Seçimi
Proje Hazırlama Basamakları Verilerin Analizi Raporun Oluşturulması Veri Toplama Ön Hazırlıklar ve Planlama Konu Başlığının Seçimi Proje Hazırlamaya Karar Verme

4

5 Proje fikrinin ortaya çıkmasında;
Gündelik yaşantılar Geçmiş araştırmalar Uzman önerileri

6

7 Proje konusu seçiminde şu sorulara cevap aranır:
Seçilecek konu neden önemlidir? Hangi alanlara katkı yapacaktır? Ne düzeyde katkılar sağlayacaktır? Ne kadar değerlidir? Ne kadar anlamlıdır? Kim/kimler için önemlidir? Bilimsel alanda nasıl bir katkı sağlayacaktır?

8 Seçilecek konunun yapılabilirlik düzeyi nedir?
Araştırmacının yeterlikleriyle araştırılabilir mi? Araştırmacının olanaklarıyla araştırılabilir mi? Yasal koşullar açısından araştırılabilir mi? Doğal koşullar açısından araştırılabilir mi? Toplumsal koşullar açısından araştırılabilir mi? Etik kural ve ilkeler açısından araştırılabilir mi?

9 Seçilecek konunun özgünlük düzeyi nedir?
Hangi farklılıkları içermektedir?

10 Araştırmacının ilgisini çeken ve üzerinde yeterince düşünülen bir konu olmalıdır.

11

12 Proje için seçilen konu başlığı kolaylıkla soru şeklinde ifade edilebilmelidir.

13 Proje konusu seçerken mutlaka ön araştırma yapılmalı ve acele karar verilmemelidir.

14 Proje başlığı, bilime yenilik getiren, topluma yarar sağlayacak ve bir probleme çözüm olabilecek konulardan seçilmelidir.  

15 Konu orijinal, özgün ve yeni (güncel) olmalıdır, mümkünse hazırlayıcıya ait olmalıdır.

16 Konu araştırmaya değer olmalı, zaman ve para harcamaya değecek özellikte olmalı.

17 Proje konusu seçilmesinde yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, sorunlara çözüm üretmeyi amaçlamalıdır.

18

19 Konuya karar vermeden önce uzmanlardan fikir alınabilir.

20 Olabildiğince farklı konular üzerinde yoğunlaşmalıdır.

21 Hangi tür verilerin, nasıl toplanılacağı düşünülmelidir.

22 Bilimsel araştırma metodolojisinin kullanabileceği konularda proje hazırlamak başarılı olmak için önemlidir.

23 Seçilecek konu hazırlayacak kişinin seviyesine uygun olmalıdır.

24 Proje konusu tek bir alanla ilgili olabileceği gibi disiplinler arası da olabilir.

25  Proje konusu seçerken projenin hazırlanacağı yer, zaman ve materyallerin neler olacağı somut olarak ortaya konulmalıdır.

26 Eğer grup olarak hazırlanacaksa konu başlığının grup çalışmasına uygun olması beklenir.

27

28 Projeyi hazırlarken çeşitli konularda yardım ve destek alınabilir.

29 Proje konusu, akla yatkın, mantığa uygun olmalıdır.

30 Proje konusu çok zor veya çok basit olmamalı, hazırlayacak kişinin seviyesine uygun olmalıdır.

31 Projenin başlığı kesin ve değişmez bir özellik taşımaz.

32 Araştırmaya değer olmalı ve sonuçları ilgili alana katkı sağlamalıdır.

33 Çok karmaşık ifadeler yerine net açık bir dil kullanılmalıdır.

34 Proje sonuçları kolaylıkla sayısal verilerle ifade edilebilmelidir.

35 Konu başlığı etik kurallara uygun olmalıdır.

36 Sonuç Toplumların gelişmesinde önemli bir yeri olan bilimsel araştırmalardan olan proje hazırlama eğer başlangıçtan sonucuna kadar tüm yönleriyle bilimsel kriterlere uygun olarak hazırlanırsa başarılı olunmaması için hiçbir neden yoktur. Proje hazırlamada en önemli aşamalardan biri de alana uygun konu başlığının seçimidir. Bu bağlamda her bilimde kendine uygun konu başlığının seçiminde farklı hususlar etkili olur. Çünkü her bilimin kendine özgü araştırma metot ve teknikleri bulunduğu için, araştırmanın hazırlanacağı mekandan, toplanacak verilerin türüne kadar çeşitli değişkenler konu belirlemede yardımcı olacak hususlardır.

37

38 Kaynakça Büyüköztürk, Ş. ve diğerleri, 2010 Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi yayınları, Ankara. Karasar, N., 2003 Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel yayın dağıtım, Ankara. Tomul, E., 2009 Problemi Seçme ve Tanımlama, Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Ed. A. Tanrıöğen), Anı yayıncılık, Ankara. Tübitak, 2010, Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması Kitapçığı, _2204_2011.pdf.

39 Teşekkürler…


"PROJE HAZIRLAMADA ALANA ÖZGÜ KONU SEÇİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları