Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Spor Pedagojisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Spor Pedagojisi."— Sunum transkripti:

1 Spor Pedagojisi

2 Eğitim Nedir? Eğitim genel anlamda bireyde davranış değiştirme sürecidir. Eğitim geniş anlamda bireyin toplum standartlarını inançlarını ve yaşam yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçtir. Eğitim kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan yetenek tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür.

3 Eğitim nedir? Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1973).

4 Öğrenme nedir? Bireyin çevresi ile etkileşimi sonucunda oluşan kalıcı davranış değişmesidir. Bu değişmenin planlı ve düzenli etkinlikler sonucu olması davranışların istendik nitelikte olmasına olanak sağlar.

5 Öğrenmenin oluşabilmesi için;
1- Davranışlarda gözlenebilir bir değişme olması 2- Davranıştaki değişmenin nispeten sürekli olması 3- Davranıştaki değişmenin yaşantı kazanma sonucunda olması 4-Davranıştaki değişmenin yorgunluk, hastalık, ilaç alma vb. gibi etkenlerle geçici bir biçimde meydana gelmemesi 5- Davranıştaki değişmenin sadece büyüme sonucu oluşmaması gerekmektedri (Senemoğlu,1997)

6 Öğretme Öğretme, herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama veya sağlama faaliyetidir. Öğretim düzenli, sistemli, denetimli, yönetimli etkinlikler olarak ifade edilebilir. Öğretim belli bir amaçla bir program ve plan dahilinde bireylere gerekli bilgiler beceriler olumlu davranışlar, iyi alışkanlıklar kazandıran yeteneklerini geliştiren kişilikleri olgunlaştıran hayata hazırlayan ve bir yönüyle de eğiten öğrenme öğretme etkinlikleridir (Ünal, 1999).

7 Spor Pedagojisi Pedagoji: Antik çağda pedagoji erkek çocukların yönlendirilmesi (yol gösterme) anlamında kullanılırdı. Pedagojinin ağırlıklı noktası çocuk ve gençler kuruludur. Kanad’a (1977) göre pedagoji genç neslin öğretimi ve eğitimi hakkında öğretmenlere birçok faydalı bilgi veren ve pratik tavsiyelerde bulunan bir bilimdir.

8 Spor Pedagojisi Pedagojinin bu tanımlardan başka bir işlevi de eğitim öğretim işlerini başı bozukluktan kurtarması bilimsel temellere bağlaması bakımından da ayrıca önemli bir görevi vardır. Gerçek anlamda pedagoji çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlanmasındaki eğitim öğretim uygulamalarının incelenmesidir.

9 Spor Pedagojisi Okullardaki beden eğitimi ve spor derslerindeki öğretim etkinliğinin verimliliğine çalışır ve öğretmen-öğrenci arasındaki etkileşimi ve bunu etkileyen faktörleri inceler (Sidentop 1992).

10 Spor pedagojisnin çalışma konuları
Spor eğitiminde hedeflerin belirlenmesi Spor eğitiminde kullanılacak içeriğin seçilip organize edilmesi Spor eğitiminde kullanılan yaklaşım ve yöntemlerin belirlenip seçilmesi Spor eğitiminde kullanılacak teknolojik donanım ve materyallerin geliştirilmesi Spor eğitimi için gerekli olan ortamın niteliğinin belirlenmesi Öğrenci kazanımlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi


"Spor Pedagojisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları