Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE KİMYASALLAR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE KİMYASALLAR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE KİMYASALLAR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
Şeref YILMAZ Çevre ve Orman Bakanlığı

2 SUNUM İÇERİĞİ AB Kimyasallar Mevzuatının Türkiye’deki Durumu
Direktiflerin Uyumlaştırılması İçin Çıkarılmış Mevcut Mevzuat Yürütülen Çalışmalar

3 AB Kimyasallar Mevzuatının Türkiye’deki Durumu
Ulusal Programa göre Çevre ve Orman Bakanlığı; Direktifler : 67/548/EEC 99/45/EC (TKB – pestisitler ) 93/67/EC 91/155/EEC 76/769/EEC (TKB + SB) Tüzükler : /93/EC 304/2003/EC uyumlaştırılmasından sorumludur.

4 Direktiflerin Uyumlaştırılması İçin Çıkarılmış Mevcut Mevzuat
67/548/EEC - Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği 99/45/EC 91/155/EEC - Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği - Güvenlik Bilgi Formlarının Doldurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği 76/769/EEC - Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği

5 Mevzuat: Etiketlemede Uygulanacak Kurallar Ambalajlama, Depolama
Güvenlik Bilgi Formu Kısıtlamalar (asbest, PCB, PCT, PBB) Tehlikeli Maddeler Listesi (~ 700 madde) Tehlikeli Sembol ve İşaretleri Risk Durumları ve Güvenlik Tavsiyeleri

6 Mevzuat (Eksik Konular)
Sınıflandırma Tehlike özelliklerinin saptanması Ambalajlama, Etiketleme Kimyasal adların gizliliği Tehlikeli Maddeler Listesi Test Yöntemleri Sınıflandırma ve etiketleme kriterleri Çocuk Kilidi Envanter Bildirim Risk Değerlendirmesi

7 Yürütülen Çalışmalar Kimyasallar Alanında Kurumsal Kapasitenin
Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi (Technical Assistance in the Field of Chemicals - TeACH) AMAÇ: AB’nin kimyasallarla ilgili Direktiflerin uygulanması ile Türkiye’de bir kimyasallar yönetim sistemi oluşturup güçlendirerek, kimyasalların çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin önlenmesi

8 Proje ile Türkiye pazarındaki kimyasalların envanterinin hazırlanması,
Türkiye’nin Kimyasallar Sektör Stratejisi’nin güncellenmesi, yasal çerçevenin analizi ve yeni mevzuat taslaklarının hazırlanması, Eğiticilerin eğitimi programını oluşturup gerçekleştirilmesi (Bilgilendirme ve çıktıların paylaşılması). ana aktivite olarak belirlenmiştir.

9 Belirlenen ana aktiviteler çerçevesinde,
Kimyasallar mevzuatı konuları ile ilgili eğitim - Temel Konular - Sınıflandırma ve Etiketleme - Envanter ve Önceliklendirme - İnsan Sağlığı Risk Değerlendirmesi - Çevre Risk Değerlendirmesi - REACH Yasal boşluk analizi Kimyasallar mevzuatının uygulanması ve kontrolü için yetkili otoriteler ve kurumsal yapı Kimyasallar Sektör Stratejisi Türkiye’de kullanılan kimyasal maddelerin envanteri ve öncelik listesi web sitesi

10 Belirlenen ana aktiviteler çerçevesinde,
AB’nin kimyasallar mevzuatına uyum amacıyla; - Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırması Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Taslak Yönetmelik - Maddelerin Envanteri, Bildirimi ve Risk Değerlendirmesi Usul ve Esasları Hakkında Taslak Yönetmelik - Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Taslak Yönetmelik - Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Taslak Yönetmelik (Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Adana’da bilgilendirme toplantıları)

11 Belirlenen ana aktiviteler çerçevesinde,
Hazırlanan mevzuatın uygulanmasında sanayicilerimize yardımcı olmak amacıyla; - Sınıflandırma ve Etiketleme Rehber Dokümanı - Sanayi ve Yetkili Otorite İçin Bildirim Rehber Dokümanı - Kimyasallar Veri Tabanı Rehber Dokümanı - Denetim Rehber Dokümanı

12

13 REACH Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırması Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Taslak Yönetmelik 67/548/EEC: Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi 99/45/EC : Tehlikeli müstahzarların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi (2006/121/EC) Revize (1 Haziran 2008)

14 REACH Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Taslak Yönetmelik 91/155/EEC: Güvenlik Bilgi Formu (2001/58/EC) REACH Yürürlükten kalktı (1 Haziran 2007)

15 REACH Maddelerin Envanteri, Bildirimi ve Risk Değerlendirmesi Usul ve Esasları Hakkında Taslak Yönetmelik 793/93/EEC: Mevcut maddelerin risklerinin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi 93/67/EEC : Bildirimi yapılan maddelerin risk değerlendirme prensipler REACH Yürürlükten kalkacak 793/93/EEC – 1 Haziran /67/EEC – 1 Ağustos 2008

16 REACH Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Taslak Yönetmelik 76/769/EEC: Bazı madde ve müstahzarların kullanım ve pazara verilmesindeki kısıtlamalar REACH Yürürlükten kalkacak ( 1Haziran 2009)

17 Bileşen Yeni Mevzuat REACH Envanter /Önkayıt
Envanter miktara bağlı olarak pazardaki kimyasalların mevcut bilgileri(fiziko-kimyasal, toksikolojik, ekotoksikolojik) ile ilgili bilgi verir. Ön kayıt’ın amacı veri paylaşımına olanak sağlamak, gerekli olmayan testlerin yapılmasından kaçınmak ve test masraflarını paylaşmaktır. Bildirim/Kayıt Yalnızca bildirime tabi kimyasallar için bildirim yapılır.Risk değerlendirmesini Bakanlık yapar, maruziyet seviyeleri de dahil istenen tüm ek bilgiyi sanayi sağlamak zorundadır. Kayıt: 2008 – 2018 - HPVC(3 yıl); - >100ton (sonraki 3 yıl); - >10ton (sonraki 3 yıl)ve 1-10 - Yeni kimyasallar(EINECS ve ELINCS’te olmayanlar) hemen kayıt. Risk Değerlendirmesi / Değerlendirme Risk Değerlendirmesi Bakanlık tarafından yapılır. Üreticilerden/ithalatçılardan veri istenir. Kimyasal Güvenlik raporu Sanayiciler tarafından hazırlanır. İzin Yok. (CMR, PBT,vPvB, ED) pazarda yer alması izne tabidir. Kısıtlama Asbest,PCB,PCT,PBB 76/769 deki kısıtlamalara benzer fakat daha fazla kimyasal için ek kısıtlamalar vardır.

18 REACH REACH Tüzüğü Proje Önerisi – (2008 Mali İşbirliği IPA-1 Programı) Etki Analizi

19 TEŞEKKÜRLER


"TÜRKİYE’DE KİMYASALLAR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları